Відповідно до таблиці А.1 за кількістю осіб, які періодично перебувають на об’єкті в цілому, комплекс відноситься до IV категорії складності.

 1. Кількість осіб, які перебувають зовні об’єкту, визначаємо в залежності від загальної кількості осіб, які перебувають зовні кожного з трьох житлових будинків та постійно перебуваючих у продовольчому магазині з дворівневим підземним паркінгом:

Відповідно до таблиці А.1 за кількістю осіб, які перебувають зовні об’єкту, житловий комплекс відноситься до об’єктів III категорії складності.

 1. Прогнозований обсяг можливого економічного збитку для об'єкту складається з показників економічного збитку для трьох односекційних 17-ти поверхових 102-х квартирних житлових будинків, окремо розташованого продовольчого магазину з дворівневим підземним паркінгом та трансформаторної підстанції:

Ф=7 258 174,65x3+11 407 500 +337 500=33519,523 тис.грн.

Обсяг можливого економічного збитку у мінімальних заробітних платах складає:

33519,523/1,102 = 30416,9 м.р.з.п.

Відповідно до таблиці А.1 за критерієм «Обсяг можливих економічних збитків» об’єкт в цілому відноситься до IV категорії складності.

 1. Комплекс не розташований в охоронній зоні об’єктів культурної спадщини і не є об’єктом культурної спадщини.
 2. Приймаємо, що відмова комплексу не впливає на припинення роботи об’єктів транспорту, зв’язку, енергетики загальнодержавного, регіонального чи місцевого рівнів.

Висновок. Кожний з трьох однакових односекційних 17-ти поверхових 102-х квартирних житлових будинків, магазин з дворівневим підземним паркінгом та трансформаторна підстанція, як окремі будинки та будівлі, відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2. При цьому відповідно до наведених розрахунків за критеріями таблиці А.1 комплекс у цілому належить до V категорії складності.

Приклад В. 5.

Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності критого спортивного залу з місцями для глядачів на 100 місць.

 1. Загальна характеристика споруди, що проектується: споруда критого універсального спортивного залу прямокутна у плані розмірами 30x48 м , висота до верху відмітки несучих конструкцій покриття 10 м. Конструктивна схема: одноповерхова, однопролітна каркасна споруда з рамним сталевим каркасом та легкими огороджувальними стіновими конструкціями.
 2. Відповідно до класифікації ДБН В.2.2-13 за функціональним призначенням та характером використання споруда відноситься до учбово- тренувальних.

Постійний обслуговуючий персонал становить 6 осіб. Кількість змін на добу - 3.

Розрахункова кількість людей, що постійно перебувають на об’єкті, визначається з використанням нормативних значень пропускної здатності відповідно до таблиць 2, 9 ДБН В.2.2-13. Відповідні дані наведені нижче у

25

таблиці В. 5. Таблиця В. 5

Вид спорту, розрахункова одиниця

Пропускна здатність, осіб/зміну

при учбово- тренувальних зайняттях у залі, осіб

при проведенні змагань, осіб

баскетбол

24

48

волейбол

24

48

настільний теніс, на три столи

4 (на кожен стіл)

8 (4 на кожен стіл)

групові зайняття з загальної фізичної підготовки

35

-

Таким чином, враховуючи обслуговуючий персонал, кількість осіб, що постійно перебувають на об’єкті становить:

N1=48+6=54 особи

За кількістю осіб, які постійно перебувають на об’єкті, спортивний зал відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 та ІІІ категорії складності.

Кількість осіб, які періодично перебувають у спортивному залі приймається від кількості місць для глядачі і дорівнює N2=100 осіб.

За кількістю осіб, які періодично перебувають на об’єкті, спортивний зал відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1 та ІІ категорії складності.

 1. Кількість осіб, що перебувають зовні об’єкта при висоті будівлі 15 м:

N3=axN1 N3=1,3x54=70 осіб,

де а = 1,3 - при розміщенні споруди у спальному районі великого міста.

За кількістю осіб, які перебувають зовні об’єкта, спортивний зал відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1 та ІІ категорії складності.

 1. Збитки від руйнування та пошкодження основних фондів невиробничого призначення розраховуємо за формулою (4.1):

п (1^

Ф = сXPi 1 --Tef х Ka,i , i=1 V2J

де n = 1 - кількість основних фондів;

c = 0,45 - коефіцієнт, що враховує відносну долю основних фондів;

Tef = 100 років - встановлений термін експлуатації, прийнятий відповідно до таблиці 2 ДБН В.1.2-14;

Ka = 0,01 - коефіцієнт амортизаційних відрахувань;

р = 7,8 млн. гр. - кошторисна вартість проекту-аналога (1 м =5417 гривень3-*).

Ф=0,45х7800х(1-50х0,1)=1755 тис.грн.

Обсяг можливого економічного збитку у мінімальних заробітних платах складає:

1755/1,1022) = 1592 м.р.з.п.

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013

Відповідно до таблиці 1 об’єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1 та І категорії складності.

 1. Будівля не розташована в охоронній зоні об’єктів культурної спадщини і не є об’єктом культурної спадщини.

Висновок. Відповідно до 4.4 цього стандарту клас наслідків (відповідальності) об’єкту будівництва встановлюється за найвищою характеристикою можливих наслідків, отриманих за результатами розрахунків.

Виходячи з того, що найвищою характеристикою для будівлі критого спортивного залу з місцями для глядачів для навчального закладу є «Можлива небезпека для здоров’я і життя людей, які постійно перебувають на об’єкті», зазначений об’єкт будівництва, відповідно до таблиці 1, відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2, а за критеріями таблиці А.1 належить до ІІІ категорії складності.

Приклад В. 6.

Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності виробничої будівлі - сигаретного цеху тютюнової фабрики.

Загальна характеристика будівлі: сигаретний цех прямокутний у плані розмірами 24^144 м, поділений поперечним деформаційним швом на два відсіки довжиною 72 м. Висота до верху несучих конструкцій покриття 10,5 м. Конструктивна схема будівлі: одноповерхова, однопролітна каркасна споруда зі змішаним каркасом (колони залізобетонні, покриття - сталеві ферми з легкими огороджувальними конструкціями покрівлі, огороджуючі конструкції стін - сендвічпанелі). Сигаретний цех розташований за межами населеного пункту на відстані 5 км.

Передбачається,

N1 - кількість робітників, що постійно працюють у цеху - 25 осіб;

N2 - кількість робітників, що періодично перебувають на об’єкті - 10 осіб;

N3 - кількість осіб, що знаходяться зовні об’єкта приймається - 60 осіб.

Враховуючи наведені показники, об’єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1 та ІІ категорії складності.

Можливі економічні збитки підраховуються виходячи із найбільш імовірного прогнозу аварії будівлі, наведеного у пояснювальній записці проекту. Цей прогноз передбачає руйнування покриття одного із відсіків під впливом надмірного постійного і снігового навантажень. Внаслідок аварії може відбутися пошкодження технологічного обладнання і зупинка роботи всього цеху на термін Тзуп=20 діб. Після виконання необхідних ремонтних робіт функціонування сигаретного цеху відновлюється у повному обсязі.

Збитки від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення розраховуються за формулою (4.1):

п С1^

Ф = сХ PІ 1 - -T f х K .

Z—f i^ efa,i ,

i=1 V2J

де п = 1 - кількість основних фондів;

c = 0,45 - коефіцієнт, що враховує відносну долю основних фондів, що повністю втрачається при відмові;

T = 60 років - встановлений термін експлуатації для виробничих

будівель;

Ka = 0,017 - коефіцієнт амортизаційних відрахувань;

P = 100 млн. грн. - кошторисна вартість проекту-аналога3).

Ф=0,45 х 100000 х(1-0,5х60х0,017)=22050 тис.грн.

Обсяг можливого економічного збитку у мінімальних заробітних платах складає:

22050/1,1022) = 20009 м.р.з.п.

Враховуючи розмір можливого економічного збитку будівля сигаретного цеху відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 та ІУ категорії складності.

Висновок. Відповідно до 4.4 цього стандарту клас наслідків (відповідальності) об’єкту будівництва встановлюється за найвищою характеристикою можливих наслідків, отриманих за результатами розрахунків.

За критерієм таблиці 1 «Обсяг можливого економічного збитку» будівля сигаретного цеху тютюнової фабрики відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2, а відповідно до таблиці А.1 належить до ІУ категорії складності.

Приклад B. 7.

Розрахунок класу наслідків (відповідальності) та категорії складності складу логістичного центру.

 1. Загальна характеристика будівлі:склад логістичного центру

високостелажного зберігання прямокутний у плані розмірами 151*364 м, поділений поперечним деформаційним швом на три відсіки довжиною найбільшого 133 м. Будівля складу розташована поза межами населеного пункту на відстані 5 км, складається із складських приміщень та адміністративної частини загальною площею - 1500 м . Висота до верху несучих конструкцій покриття складає 11,5 м, площа більшого з відсіків - 20089 м . Конструктивна схема будівлі одноповерхова, однопролітна каркасна споруда зі змішаним каркасом (колони залізобетонні, покриття - залізобетонні балки з влаштованим по них профільованим настилом, утепленим мінеральною ватою, огороджуючі конструкції стін - сендвічпанелі).

 1. Кількість осіб, постійно працюючих на складі -180, кількість осіб постійно працюючих в адміністративних приміщеннях - 60. Загальна кількість N1=240 осіб.

За кількістю осіб, які постійно перебувають на об’єкті, склад логістичного центру відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 та ІІІ категорії складності.

 1. Кількість осіб, які періодично перебувають на об’єкті - N2=120 осіб.

За кількістю осіб, які періодично перебувають на об’єкті, склад логістичного центру відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 та ІІІ категорії складності.

 1. Кількість осіб, що знаходяться зовні об’єкта приймається N3 = 60 осіб.

За критерієм «Можлива небезпека для життєдіяльності людей, які

перебувають зовні об’єкта», склад логістичного центру відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1 та ІІ категорії складності.

 1. Можливі економічні збитки підраховуються виходячи із найбільш імовірного прогнозу аварії будівлі, наведеного у пояснювальній записці проекту. Цей прогноз передбачає руйнування покриття одного з відсіків під впливом надмірного постійного і снігового навантажень. Внаслідок аварії може відбутися пошкодження технологічного обладнання і зупинка роботи складу на термін Тзуп=20 діб. Після виконання необхідних ремонтних робіт функціонування логістичного центру відновлюється у повному обсязі.

Збитки від руйнування та пошкодження основних фондів складського призначення розраховуються за формулою (4.1):

де п = 1 - кількість основних фондів;

c = 0,45 - коефіцієнт, що враховує відносну долю основних фондів, що повністю втрачається при відмові;

Tef = 60 років - встановлений термін експлуатації для складських

будівель;

Ka = 0,017 - коефіцієнт амортизаційних відрахувань;

P = 100 млн. грн. - кошторисна вартість проекту-аналога3).

Таким чином,

Ф=0,45 х 100000 х(1-0,5х60х0,017)=22050 тис.грн.

Обсяг можливого економічного збитку у мінімальних заробітних платах складає:

22050/1,1022) = 20009 м.р.з.п.

Враховуючи розмір можливого економічного збитку об’єкт відноситься до

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 класу наслідків (відповідальності) СС2 до ІУ категорії складності.

Висновок. Відповідно до 4.4 цього стандарту клас наслідків (відповідальності) об’єкту будівництва встановлюється за найвищою характеристикою можливих наслідків, отриманих за результатами розрахунків.

За критерієм таблиці 1 «Обсяг можливого економічного збитку» склад логістичного центру відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2, а відповідно до таблиці А.1 належить до ІУ категорії складності.

Приклад В.8.

Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності вітрової електричної станції (далі - ВЕС).

ВЕС потужністю 4 МВт (дві вітрові електричні установки ВЕУ UNISON U88 та UNISON U93 потужністю по 2 МВт) розташована у Чорноморському районі Автономної Республіки Крим.

Вітрові електричні станції не належать до потенційно небезпечних об’єктів, відповідно до Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» [6] виходячи з наступного:

 • ВЕС не належить до об'єктів, на яких використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються небезпечні речовини;
 • ВЕС не належить до об'єктів, які є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру;

Постійний обслуговуючий персонал (N1) складає 3 особи, крім того на майданчику періодично може перебувати (N2) до 10 осіб.

За критеріями «Можлива небезпека для здоров’я і життя людей, які постійно перебувають на об’єкті» та «Можлива небезпека для життєдіяльності людей, які періодично перебувають на об’єкті» споруда вітрової електричної станції відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1 та ІІ категорії складності.

ВЕС є об’єктом життєзабезпечення невеликого населеного пункту Чорноморського району Автономної Республіки Крим з населенням 800 осіб.

При підрахунку кількості осіб, які перебувають зовні об’єкта, необхідно враховувати загальну кількість споживачів електроенергії, для яких припинення функціонування ВЕС може спричинити порушення умов життєдіяльності.

За критерієм «Можлива небезпека для осіб, які перебувають зовні об’єкта» ВЕС відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 та ІІІ категорії складності.