Примітка 1. При розробленні проекту внесення змін до детального плану теритрорії залежно від їх змісту обсяг вихідних даних визначається замовником спільно з розробником.

Примітка 2. Усі вихідні дані надаються на 1 січня року початку розроблення детального плану території згідно з договором на його виконання.

Примітка 3. Збір вихідних даних замовником може бути доручено розробнику детального плану території на договірних засадах.

ФОРМА ОСНОВНИХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

Таблиця В.1 - Основні техніко-економічні показники детального плану території

Назва показників

Одиниця

виміру

Значення показників

Існуючий

стан

Етап від 3 років до 7 років

Етап від 15 років до 20 років

Територія

Територія в межах проекту у тому числі:

га / %

- житлова забудова у тому числі:

»

а) квартали садибної забудови

»

б) квартали багатоквартирної забудови (з урахуванням гуртожитків)

»

- ділянки установ і підприємств обслуговування (крім підприємств і установ мікрорайонного значення)

»

- зелені насадження (крім зелених насаджень мікрорайонного значення)

»

- вулиці, площі (крім вулиць мікрорайонного значення)

»

Території (ділянки) забудови іншого призначення (ділової, виробничої, комунально- складської, курортної, оздоровчої тощо)

»

- інші території

»

Населення

Чисельність населення, всього у тому числі:

тис. осіб

- у садибній забудові

»

- у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків)

»

Щільність населення у тому числі:

люд./га

- у садибній забудові

»

- у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків)

»

Назва показників

Одиниця

виміру

Значення показників

Існуючий

стан

Етап від 3 років до 7 років

Етап від 15 років до 20 років

Житловий фонд

Житловий фонд, всього у тому числі:

тис. м2 загальної площі

%

- садибний

тис. м2

%

- багатоквартирний

»

Середня житлова забезпеченість у тому числі:

м2/люд.

- у садибній забудові

»

- у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків)

»

Вибуття житлового фонду

тис. м2 загальної площі

Житлове будівництво, всього:

»

у тому числі за видами:

квартира

(будинків)

- садибна забудова (одноквартирна забудова)

тис. м2 будинків

- багатоквартирна забудова

»

із неї:

- малоповерхова (1-3 поверхи)

»

- середньоповерхова (4-5 поверхів)

»

- багатоповерхова (6 поверхів та вище)

»

у тому числі поверхів:

-6-9

»

-10 і вище

»

Житлове будівництво за рахунок проведення реконструкції існуючої забудови

тис. м2

Установи та підприємства обслуговування

Дошкільні навчальні заклади

місць

Загальноосвітні навчальні заклади

учнів

Стаціонари (лікарні) усіх типів

ліжок

Поліклініки

відв. за зміну

Назва показників

Одиниця

виміру

Значення показників

Існуючий

стан

Етап від 3 років до 7 років

Етап від 15 років до 20 років

Спортивні зали загального користування

м2 площі підлоги

Відкриті площинні споруди у житловому кварталі (мікрорайоні)

га

Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять у житловому кварталі (мікрорайоні)

м2 заг. площі

Бібліотеки

тис. один, зберіг.

Магазини

м2 торг, площі

Підприємства громадського харчування

місць

Установи побутового обслуговування

роб. місць

Оздоровчі установи

місць

Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт

Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього (існуюча, будівництво)

у тому числі:

км

- магістральні вулиці загальноміського значення

»

- магістральні вулиці районного значення

»

Кількість транспортних розв’язок у різних рівнях

ОД.

Кількість підземних та надземних пішохідних переходів

»

Щільність вулично-дорожньої мережі, всього: у тому числі:

км/км2

- магістральної мережі

»

Протяжність ліній наземного громадського транспорту (по осях вулиць) всього: у тому числі:

км

- трамвай

»

- тролейбус

»

- автобус

»

Щільність мережі наземного громадського транспорту (по осях вулиць)

км/км2

Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів

маш.-місць

Гаражі для тимчасового зберігання легкових автомобілів

»

Назва показників

Одиниця

виміру

Значення показників

Існуючий

стан

Етап від 3 років до 7 років

Етап від 15 років до 20 років

Відкриті автостоянки для постійного (тимчасового) зберігання легкових автомобілів

маш.-місць

Інженерне обладнання

Водопостачання

Водоспоживання, всього

тис.м3/добу

Каналізація

Сумарний об'єм стічних вод

»

Електропостачання

Споживання сумарне

МВт

у тому числі на комунально-побутові послуги

»

Кількість квартир, що обладнані електроплитами

ОД.

Газопостачання

Витрати газу, всього

млн.м3/рік

- у тому числі на комунально-побутові послуги

»

Протяжність газових мереж (будівництво)

км

Теплопостачання

Споживання сумарне

Г кал/год

Протяжність мереж (будівництво, перекладання)

км

Інженерна підготовка та благоустрій

Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин

га

% до тер.

Протяжність закритих водостоків

км

Охорона навколишнього середовища

Санітарно-захисні зони, всього

га

- у тому числі озеленені

»

Орієнтовна вартість будівництва (вказати в цінах якого року)

Загальна вартість житлово-цивільного будівництва у тому числі:

млн. грн.

- житлове

»

- установи та підприємства обсуговування

»

Вулично-дорожня мережа та пасажирський транспорт у тому числі:

»

- вулично-дорожня мережа, всього

»