6.8. Забороняється:

скупчення людей під час проведення богослужінь біля евакуаційних виходів із культової споруди;

проводити будь-які будівельно-монтажні, ремонто-реставраційні, вогневі роботи в культових спорудах під час богослужінь та інших масових заходів;

загромаджувати шляхи евакуації та евакуаційні виходи.

7. Основні вимоги пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-реставраційних робіт

7.1. Під час виконання будівельно-монтажних та ремонтно-реставраційних робіт у культових спорудах необхідно дотримуватися вимог Правил пожежної безпеки в Україні та вимог цього розділу Правил.

7.2. Приміщення та територія, де проводяться будівельно-монтажні та ремонтно-реставраційні роботи, повинні бути огородженими та своєчасно прибиратися від горючого сміття.

7.3. Проведення будівельно-монтажних, ремонтно-реставраційних робіт дозволяється лише за наявності проектно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу на відповідність нормативно-правовим актам з питань пожежної безпеки.

7.4. Відповідальною особою за пожежну безпеку та дотримання протипожежного режиму під час проведення будівельно-монтажних та ремонтно-реставраційних робіт є настоятель культової споруди.

7.5. Паління цигарок під час проведення будівельно-монтажних та ремонтно-реставраційних робіт необхідно передбачати у спеціально відведених для цього місцях.

7.6. Перед настиланням підлоги необхідно міжпідлоговий простір ретельно очистити від горючого сміття (тирси, стружки тощо).

7.7. Під час виконання прихованих робіт (протипожежні розділки та відступки від горючих конструкцій, електромонтажні роботи тощо) необхідно складати акти на такі роботи.

7.8. Вогневі роботи дозволяється проводити за наявності наряду-допуску на їх виконання, що видається особою, відповідальною за виконання будівельно-монтажних та ремонтно-реставраційних робіт.

7.9. Одночасне виконання робіт усередині культової споруди, пов’язаних із застосуванням легкозаймистих, горючих рідин, разом із іншими будівельно-монтажними роботами, що пов’язані із застосуванням відкритого вогню, забороняється.

7.10. Під час виконання будівельно-монтажних робіт та ремонтно-реставраційних робіт легкозаймисті та горючі речовини повинні зберігатися у кількості, що не перевищує змінної потреби, в окремому місці у щільно закритій тарі. Забороняється зберігання горючих газів, легкозаймистих та горючих рідин у культовій споруді, що реставрується (ремонтується).

7.11. Порожню тару від горючих матеріалів необхідно складувати за межами території культової споруди в спеціально відведеному місці на відстані не менше ніж від будинків та споруд та місць зберігання горючих будівельних матеріалів.

7.12. Для опалення місць виконання будівельно-монтажних та ремонтно-реставраційних робіт повинні застосовуватися тільки спеціальні електричні або газові прилади. Не допускається використання тимчасових металевих печей і жаровень (мангалів) для обігріву (осушення) приміщень.

7.13. Обов’язки керівника робіт при виконанні будівельно-мотажних та ремонтно-реставраційних робіт необхідно приймати згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні.

Начальник Державного

департаменту пожежної безпеки Е.М.Улинець

Додаток

до Правил пожежної безпеки

для культових споруд

ОСНАЩЕННЯ

культових споруд вогнегасниками

Таблиця 1. Оснащення вогнегасниками культових споруд

------------------------------------------------------------------

| Зали і |Норма розрахунку| Мінімальна кількість |

| приміщення | площа, кв.м | вогнегасників |

| | |------------------------------|

| | |порошковий або |вуглекислотний|

| | | водопінний | |

|----------------+----------------+---------------+--------------|

| молитовні зали | до 100 | один ВП-6 | один ВВК-2 |

| | |або один ВВП-9 | |

| |----------------+---------------+--------------|

| | від 100 до 300 | один ВП-9 | один ВВК-3,5 |

| | | або два ВВП-9 | |

| |----------------+---------------+--------------|

| | від 300 до 500 | два ВП-9 | один ВВК-3,5 |

| | | або три ВВП-9 | |

| |----------------+------------------------------|

| | більше 500 | додатково на кожні наступні |

| | | 100 кв.м необхідно |

| | | передбачати по одному |

| | |вогнегаснику ВП-6 або ВВП-9 та|

| | | один ВВК-3,5 |

|----------------+-----------------------------------------------|

|інші приміщення | відповідно до вимог НАПБ Б.03.001-2004 |

------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Вуглекислотні та порошкові вогнегасники необхідно використовувати у випадках загорання електричної проводки або електричних пристроїв, що перебувають під напругою. В інших випадках рекомендується використовувати водопінні вогнегасники.

2. У культових спорудах, відстань від яких до пожежного депо не відповідає встановленим вимогам або які не забезпечені нормованим зовнішнім протипожежним водопостачанням, необхідно додатково передбачати один пересувний порошковий вогнегасник типу ВП-50 (з газом-витискувачем у балоні або закачаний) для споруд з молитовними залами, площа яких становить до 300 кв.м, та не менше двох ВП-50 з площею молитовного залу більше 300 кв.м.

3. У цьому додатку наведено такі позначення типів вогнегасників:

ВП — вогнегасник порошковий;

ВВП — вогнегасник водопінний;

ВВК — вогнегасник вуглекислотний.

Цифра після позначення типу вогнегасника означає масу вогнегасної речовини в кілограмах, що міститься у його корпусі.

Переносні та пересувні вогнегасники повинні відповідати вимогам ДСТУ 3675-98 “Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань” та ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) “Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги” відповідно та бути сертифікованими в Україні в установленому порядку.

Вогнегасники повинні розміщуватися згідно з вимогами ГОСТ 12.4.009-83 “ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание” з урахуванням вимог експлуатаційної документації на них та Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом МНС від 02.04.2004 N 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за N 555/9154.

Вогнегасники необхідно встановлювати у легкодоступних і видних місцях. При цьому необхідно забезпечити їх захист від дії сонячних променів та опалювальних і нагрівальних приладів. Вогнегасники в місцях розміщення не повинні створювати перешкоди під час евакуації людей.

Вогнегасники, які розміщуються поза межами приміщень або в неопалюваних приміщеннях та не призначені для експлуатації за температури нижче 5 град.С, на холодний період року необхідно переносити в придатне для їх зберігання приміщення. У таких випадках на пожежних щитах та стендах повинна розміщуватися інформація про місце розташування вогнегасників.

Для зазначення місцезнаходження вогнегасників у культових спорудах повинні встановлюватися вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 “Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір”. Знаки необхідно розташовувати на видних місцях на висоті 2.0 — від рівня підлоги.

Начальник Державного

департаменту пожежної безпеки Е.М.Улинець