НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в україні


4.1.5. Будівництво на території підприємств нових будівель та

споруд (у тому числі тимчасових) може здійснюватися лише за

наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу

(перевірку) в органах державного пожежного нагляду на

відповідність нормативним актам з пожежної безпеки.

Не дозволяється прибудовувати до будівель з обгороджуючими

металоконструкціями, що містять горючі полімерні утеплювачі

(пінополістирол, пінополіуретан тощо), комори, майстерні та інші

приміщення.

4.1.6. Про закриття ділянок доріг або проїздів для ремонту

(або з інших причин) необхідно негайно повідомити підрозділи

пожежної охорони. На період закриття доріг у відповідних місцях

мають бути встановлені покажчики напрямку об'їзду або влаштовані

переїзди через ділянки, що ремонтуються.

4.1.7. На односмугових проїздах повинні влаштовуватися

роз'їзні майданчики, а тупикові проїзди мають закінчуватися

поворотними майданчиками, які забезпечують можливість розвороту

пожежних машин. Зазначені майданчики повинні відповідати вимогам

ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і

сільських поселень".

4.1.8. Основні дороги, проїзди, проходи повинні мати тверде

покриття. Влаштовуючи проїзди для пожежних автомобілів до

будівель, споруд та вододжерел ґрунтовою дорогою, її треба

укріплювати шлаком, гравієм або іншими місцевими матеріалами для

забезпечення можливості під'їзду будь-якої пори року.

4.1.9. Рейкові колії, тимчасові траншеї та канави не повинні

ускладнювати руху пожежних автомобілів. Для цього в необхідних

місцях мають бути обладнані зручні переїзди, завжди вільні для

проїзду пожежних автомобілів.

Проїзди та проходи через залізничні колії повинні мати

суцільні настили на рівні голівок рейок. Стоянка вагонів без

локомотивів на переїздах забороняється.

4.1.10. Ворота в'їзду на територію підприємства, які

відчиняються за допомогою електроприводу, повинні мати

пристосування (пристрої), які дозволяють відчиняти їх вручну.

4.1.11. На ділянках території підприємств, де можливі

скупчення горючих газів або парів, проїзд автомашин та іншого

транспорту не дозволяється. Про це повинні бути вивішені

відповідні написи (покажчики).

4.1.12. Територія підприємств та інших об'єктів повинна мати

зовнішнє освітлення, яке забезпечує швидке знаходження пожежних

драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд.

4.1.13. На території сільських населених пунктів,

будинків-вагончиків, дачних і садівничих поселень у місцях, які

визначаються органами місцевого самоврядування, повинні бути

встановлені пристрої для подавання звукових сигналів з метою

оповіщення людей на випадок пожежі і має бути запас води для

здійснення пожежогасіння, кількість якої повинна відповідати

вимогам будівельних норм.

4.1.14. Територія навколо населених пунктів, дачних та

садівничих поселень, об'єктів, розміщених у лісових масивах,

повинна утримуватися так, щоб виключалася можливість перекидання

лісових, торфових пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення

пожежі на об'єктах - поширення вогню на лісові масиви (влаштування

захисних протипожежних смуг, прибирання в літній період сухої

рослинності, вітролому тощо).

Від лісових масивів до будівель та споруд повинні бути

витримані протипожежні розриви відповідно до вимог будівельних

норм.

4.1.15. На території житлових будинків, дачних і садівничих

поселень, громадських будинків, автокооперативів та стоянок

транспорту забороняється залишати на відкритих майданчиках та

дворах бочки й іншу тару з легкозаймистими рідинами (далі - ЛЗР) і

горючими рідинами (далі - ГР), балони зі стисненим та зрідженим

газом, ацетиленові генератори із залишками невідпрацьованого

карбіду кальцію або карбідного мулу, а також зберігати балони

з-під газів, не очищені від решток ЛЗР та ГР бочки (тару).

4.1.16. Тимчасові споруди, кіоски, ларки тощо повинні

розміщуватися на відстані не менше 10 м від інших будівель та

споруд, крім випадків, коли згідно з будівельними нормами

потрібний більший протипожежний розрив або коли їх можна

встановлювати біля зовнішніх стін без отворів, які відповідають

вимогам будівельних норм до протипожежних стін.

Інвентарні будівлі мобільного типу, кіоски, інші подібні

будівлі допускається розміщувати групами, але не більше 10 у групі

і площею не більше 800 кв. м. Відстань між групами цих будівель та

від них до інших споруд повинна становити не менше 15 м.

4.1.17. На території підприємства на видних місцях повинні

бути встановлені таблички із зазначенням порядку виклику пожежної

охорони, знаки місць розміщення первинних засобів пожежогасіння,

схема руху транспорту, в якій слід вказувати розміщення будівель,

водойм, гідрантів, пірсів та градирень (необхідність встановлення

такої схеми на кожному конкретному підприємстві визначається

місцевими органами державного пожежного нагляду).

4.1.18. Стоянка транспорту у наскрізних проїздах будівель на

відстані менше 10 м від в'їзних воріт на територію об'єктів, менше

5 м від пожежних гідрантів, забірних пристроїв вододжерел,

пожежного обладнання та інвентарю, на поворотних майданчиках

тупикових проїздів забороняється. У зазначених місцях повинні

встановлюватися (вивішуватися) відповідні заборонні знаки.

4.1.19. Майданчики перед трибунами відкритих спортивних

споруд, біля входів і виходів з будинків спортивних споруд з

місцями для глядачів, театрів, клубів, кіноконцертних залів не

повинні мати виступів, перешкод, які заважають рухові людей. Не

дозволяється зниження їх розрахункової ширини, збільшення схилів,

установлення на них кіосків, ларків та інших споруд.

4.1.20. Розводити багаття, спалювати відходи, тару, викидати

незагашене вугілля та попіл на відстань менше 15 м від будівель та

споруд, а також у межах, установлених будівельними нормами

протипожежних розривів, не дозволяється.

4.1.21. Забороняється паління:

на території та у приміщеннях об'єктів з видобутку, переробки

і зберігання ЛЗР, ГР і горючих газів (далі - ГГ), виробництв усіх

видів вибухових речовин;

у будівлях з наявністю вибухопожежонебезпечних приміщень

(дільниць), торгових підприємств, складів і баз;

у приміщеннях дитячих дошкільних, шкільних та лікувальних

закладів;

на хлібних злакових масивах і зерноприймальних пунктах.

На території об'єктів, де паління дозволяється, адміністрація

зобов'язана визначити і обладнати спеціальні місця для цього,

позначити їх знаком або написом, встановити урну або попільницю з

негорючих матеріалів.

4.2. Утримання будівель, приміщень та споруд

4.2.1. Усі будівлі, приміщення і споруди повинні своєчасно

очищатися від горючого сміття, відходів виробництва і постійно

утримуватися в чистоті. Терміни очищення встановлюються

технологічними регламентами або інструкціями.

4.2.2. У разі реконструкції, перепланування, капітального

ремонту приміщень, будинків та інших споруд, їх технічного

переоснащення як зі зміною, так і без зміни функціонального

призначення, необхідно виконувати протипожежні вимоги, визначені

нормативно-правовими документами в галузі будівельного,

технологічного проектування та чинними правилами.

Приступати до виконання вищевказаних робіт дозволяється лише

за наявності проектної документації, яка пройшла попередню

експертизу на відповідність нормативно-правовим актам з питань

пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного

пожежного нагляду.

Придбані за кордоном машини, механізми, устаткування,

технологічне обладнання вводяться в експлуатацію лише за умови

відповідності їх діючим в Україні нормативно-правовим актам з

пожежної безпеки.

4.2.3. Протипожежні системи, установки, устаткування

приміщень, будівель та споруд (протидимовий захист, пожежна

автоматика, протипожежне водопостачання, протипожежні двері,

клапани, інші захисні пристрої у протипожежних стінах і

перекриттях тощо) повинні постійно утримуватися у справному

робочому стані.

4.2.4. Отвори у протипожежних стінах, перегородках та

перекриттях повинні бути обладнані захисними пристроями

(протипожежні двері, вогнезахисні клапани, водяні завіси і тощо)

проти поширення вогню та продуктів горіння.

Не допускається встановлювати будь-які пристрої, що

перешкоджають нормальному зачиненню протипожежних та протидимних

дверей, а також знімати пристрої для їх самозачинення.

4.2.5. У разі перетинання протипожежних перешкод

(протипожежних стін, перегородок, перекриттів), інших конструкцій

з нормованими межами вогнестійкості - різними комунікаціями зазори

(отвори), що утворилися між цими конструкціями та комунікаціями,

повинні бути наглухо зашпаровані негорючим матеріалом, який

забезпечує межу вогнестійкості та димогазонепроникнення, що

вимагається будівельними нормами для цих перешкод.

4.2.6. Дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів

вогнестійкості, крім V, повинні піддаватися вогнезахисній обробці,

за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, вбудованих меблів,

стелажів, якщо в будівельних нормах не зазначені інші вимоги.

Пошкодження вогнезахисних покриттів (штукатурки, спеціальних фарб,

лаків, обмазок тощо) будівельних конструкцій, горючих

оздоблювальних і теплоізоляційних матеріалів, повітроводів,

металевих опор та перегородок повинні негайно усуватись.

Після виконання вогнезахисних робіт підрядною організацією за

участю замовника має бути складений акт про виконані роботи. Після

закінчення термінів дії обробки (просочення) та у разі втрати або

погіршання вогнезахисних властивостей обробку (просочення) треба

повторити. Перевірку стану вогнезахисної обробки (просочення) слід

проводити не менше одного разу на рік зі складанням акта

перевірки.

4.2.7. Для всіх будівель та приміщень виробничого,

складського призначення і лабораторій повинна бути визначена

категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки згідно з

вимогами ОНТП 24-86 "Определение категорий помещений и зданий по

взрывопожарной и пожарной опасности", а також клас зони

за ДНАОП 0.00-1.32-01 ( v0272203-01 ) "Правила будови

електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок", у тому

числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які

необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у

межах зон усередині приміщень та ззовні.

Визначення категорії будівель та приміщень за вибухопожежною

та пожежною небезпекою на стадії проектування повинно проводитися

розробником технологічного процесу згідно з вимогами ОНТП 24-86

"Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и

пожарной опасности". Для діючих підприємств категорії за

вибухопожежною та пожежною небезпекою можуть визначатися

технологами самих підприємств або організаціями, що мають

відповідних фахівців.

4.2.8. Вибухопожежонебезпечні приміщення у багатоповерхових

будівлях повинні розміщуватися біля зовнішніх стін верхніх

поверхів.

4.2.9. У підвальних та цокольних поверхах не допускається:

4.2.9.1. Розміщення вибухопожежонебезпечних виробництв,

зберігання та застосування ЛЗР і ГР, вибухових речовин, балонів з

газами, целулоїду, горючої кіноплівки, карбіду кальцію та інших

речовин і матеріалів, що мають підвищену вибухопожежну небезпеку

(за винятком випадків, обумовлених чинними нормативно-правовими

документами).

4.2.9.2. Улаштування (за винятком індивідуальних житлових та

дачних будинків) складів горючих матеріалів, майстерень, де

використовуються горючі матеріали, а також інших господарських

приміщень, якщо вхід до них не ізольований від загальних

евакуаційних сходових кліток.

4.2.10. Не дозволяється використовувати горища, технічні

поверхи й приміщення (у т.ч. вентиляційні камери, електрощитові)

під виробничі дільниці, для зберігання продукції, устаткування,

меблів та інших предметів, для влаштування голуб'ятень тощо.

Двері горищ, технічних поверхів, вентиляційних камер,

електрощитових, підвалів повинні утримуватися зачиненими.

На дверях слід вказувати місце зберігання ключів. Вікна горищ,

технічних поверхів, підвалів повинні бути засклені.

4.2.11. Приямки віконних прорізів підвальних і цокольних

поверхів треба регулярно очищати від горючих відходів виробництва,

сухого листя, трави тощо. Не допускається зачиняти їх наглухо, а

також захаращувати або закладати віконні прорізи.

4.2.12. У житлових, громадських і адміністративно-побутових

будинках не дозволяється розміщувати магазини та склади товарів

побутової хімії, ЛЗР, ГР, вогненебезпечних (горючих) речовин і

матеріалів (фарб, розчинників, лаків, пороху тощо), балонів з

газом, майстерні та інші приміщення з категорією за вибухопожежною

небезпекою А і Б.

4.2.13. Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на

перепадах висот і огорожі на дахах (покриттях) будівель та споруд

повинні втримуватися постійно справними, бути пофарбованими.

4.2.14. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень,