НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в україні


зазор повинен бути обгороджений сіткою з негорючого матеріалу з

розміром чарунок не більше 1,0 х 1,0 мм.

8.1.1.13. Під час проведення вогневих робіт у

вибухопожежонебезпечних місцях має бути встановлений пильний

контроль за станом повітряного середовища шляхом проведення

експрес-аналізів із застосуванням газоаналізаторів.

8.1.1.14. Під час перерв у роботі, а також у кінці робочої

зміни зварювальна апаратура повинна відключатися, в тому числі від

електромережі, шланги від'єднуватися і звільнятися від горючих

рідин та газів, а у паяльних лампах тиск повинен бути повністю

знижений.

Після закінчення робіт уся апаратура й устаткування мають

бути прибрані в спеціально відведені приміщення (місця).

8.1.1.15. Якщо організовуються постійні місця проведення

вогневих робіт більше ніж на 10 постах (зварювальні, різальні

майстерні), має бути передбачене централізоване електро- та

газопостачання.

8.1.1.16. У зварювальній майстерні за наявності

не більше 10 зварювальних постів для кожного з них дозволяється

мати по одному запасному балону з киснем та горючим газом. Запасні

балони повинні бути обгороджені щитами з негорючих матеріалів або

зберігатися у спеціальних прибудовах до майстерні.

8.1.1.17. Не дозволяється:

приступати до роботи за несправності апаратури;

розміщати постійні місця для проведення вогневих робіт у

пожежонебезпечних та вибухопожежонебезпечних приміщеннях;

допускати до зварювальних та інших вогневих робіт осіб, які

не мають кваліфікаційних посвідчень та не пройшли у встановленому

порядку навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму та

щорічної перевірки знань з одержанням спеціального посвідчення;

проводити зварювання, різання або паяння свіжопофарбованих

конструкцій та виробів до повного висихання фарби;

виконуючи вогневі роботи, користуватися одягом та рукавицями

зі слідами масел та жирів, бензину, гасу й інших ГР;

зберігати у зварювальних кабінах одяг, ГР та інші горючі

предмети і матеріали;

допускати стикання електричних проводів з балонами зі

стисненими, зрідженими й розчиненими газами;

виконувати вогневі роботи на апаратах і комунікаціях,

заповнених горючими й токсичними матеріалами, а також на тих, що

перебувають під тиском негорючих рідин, газів, парів та повітря

або під електричною напругою;

проводити вогневі роботи на елементах будівель, виготовлених

із легких металевих конструкцій з горючими й важкогорючими

утеплювачами.

8.1.2. Газозварювальні (газорізальні) роботи. Різання металів

із використанням ГР

8.1.2.1. Пересувні (переносні) ацетиленові генератори слід

встановлювати на відкритих майданчиках. Дозволяється їх тимчасова

робота в добре провітрюваних приміщеннях.

Ацетиленові генератори необхідно обгороджувати й розміщати на

відстані не ближче 10 м від місць проведення зварювальних робіт, а

також від відкритого вогню, нагрітих предметів, місць забору

повітря компресорами, вентиляторами та на відстані не менше 5 м

від балонів з киснем та горючими газами.

У місцях установлення ацетиленових генераторів слід

вивішувати таблички (плакати) з написом: "Стороннім вхід

заборонений: вогненебезпечно", "Не проходити з вогнем".

8.1.2.2. Після закінчення робіт карбід кальцію в переносному

генераторі повинен бути використаний повністю. Вапняковий мул,

котрий видаляється з генераторів, слід вивантажувати у

пристосовану для цієї мети тару та зливати в мулову яму або

спеціальний бункер.

Відкриті мулові ями повинні бути обгороджені бильцями, а

закриті - мати негорючі перекриття і бути обладнані витяжною

вентиляцією та люками для видалення мулу.

Паління і застосування джерел відкритого вогню в радіусі

менше 10 м від місць зберігання мулу забороняється, про що повинні

повідомляти відповідні таблички чи знаки заборони.

8.1.2.3. Закріплення газопідвідних шлангів на приєднувальних

ніпелях апаратури, пальників, різаків та редукторів повинно бути

надійним. З цією метою треба застосовувати спеціальні хомутики.

Дозволяється замість хомутиків закріплювати шланги не менше

ніж у двох місцях уздовж ніпеля м'яким відпаленим (в'язальним)

дротом.

На ніпелі водяних затворів шланги повинні надягатися щільно,

але не закріплюватися.

8.1.2.4. Розкриття барабанів з карбідом кальцію слід захищати

непроникними для води кришками з відігнутими краями, які щільно

охоплюють барабан. Висота борту кришки має бути не менше 50 мм.

8.1.2.5. У місцях зберігання й розкриття барабанів з карбідом

кальцію забороняється паління, використання відкритого вогню та

застосування інструмента, який під час роботи утворює іскри.

8.1.2.6. Вимоги до зберігання карбіду кальцію вказані у

пунктах 7.10.4.23, 7.10.4.24 цих Правил.

8.1.2.7. У приміщеннях ацетиленових установок, де є проміжний

склад карбіду кальцію, дозволяється зберігати його одночасно не

більше 200 кг, у тому числі у відкритому вигляді - не більше

одного барабана.

8.1.2.8. Балони з газом під час їх зберігання,

транспортування та експлуатації повинні бути захищені від дії

сонячного проміння та інших джерел тепла.

Балони, що встановлюються у приміщеннях, повинні розміщатися

від приладів опалення та печей на відстані не менше 1 м, а від

джерел тепла з відкритим вогнем - не менше 5 м.

Відстань від пальників (по горизонталі) до перепускних

рампових (групових) установок має бути не менше 10 м, а до окремих

балонів з киснем та горючими газами - не менше 5 м.

Зберігання в одному приміщенні кисневих балонів та балонів з

горючими газами, а також карбіду кальцію, фарб, мастил та жирів

забороняється.

8.1.2.9. До місця зварювальних робіт балони з газами

доставляються на спеціальних візках, ношах, санчатах.

8.1.2.10. Під час роботи з порожніми балонами з-під кисню і

горючих газів та їх транспортування слід дотримуватися тих самих

заходів безпеки, що і з наповненими балонами.

8.1.2.11. Під час проведення газозварювальних та

газорізальних робіт забороняється:

відігрівати замерзлі ацетиленові генератори, трубопроводи,

вентилі, редуктори та інші деталі зварювальних установок відкритим

вогнем або розпеченими предметами;

допускати стикання кисневих балонів, редукторів та іншого

зварювального обладнання з різними маслами, а також промасленим

одягом та шматтям;

переносити балони на плечах та руках;

зберігати й транспортувати балони з газами без нагвинчених на

їхні горловини запобіжних ковпаків;

працювати від одного водяного затвору двом і більше

зварювальникам;

завантажувати карбід кальцію завищеної грануляції або

вштовхувати його в лійку апарата за допомогою залізних патиків та

дроту, а також працювати на карбідному пилові;

завантажувати карбід кальцію в мокрі завантажувальні корзини

або за наявності води у газозбірнику, а також завантажувати кошики

карбідом більш як наполовину їх об'єму під час роботи генераторів

"вода на карбід";

здійснювати продування шланга для горючих газів киснем та

кисневого шланга горючими газами, а також робити взаємну заміну

шлангів під час роботи;

користуватися шлангами, довжина яких перевищує 30 м, а під

час виконання монтажних робіт - 40 м (застосування шлангів

довжиною більше 40 м дозволяється у виняткових випадках, з

письмового дозволу посадової особи, яка видала наряд-допуск на

виконання робіт);

перекручувати, заломлювати чи затискати газопідвідні шланги;

переносити генератор за наявності в газозбірнику ацетилену;

форсувати роботу ацетиленових генераторів шляхом навмисного

збільшення тиску газу в них або збільшення одноразового

завантаження карбіду кальцію;

застосовувати мідний інструмент для розкриття барабанів з

карбідом кальцію, а мідь - як припій для паяння ацетиленової

апаратури та в тих місцях, де можливе стикання з ацетиленом.

8.1.2.12. Під час роботи на бензогасорізах робоче місце

організується так само, як і для зварювальних робіт. Особливу

увагу слід звертати на запобігання розливанню та правильність

зберігання пального, дотримання режиму різання.

8.1.2.13. Зберігання запасу пального на місці проведення

бензогасорізальних робіт дозволяється в кількості не більше

змінної потреби. Пальне слід зберігати у справній, негорючій,

спеціальній тарі, що не б'ється та щільно закривається, на

відстані не менше 10 м від місця проведення вогневих робіт.

8.1.2.14. Бачок для пального повинен бути справним та

герметичним. Бачки, не випробувані (щорічно) водою на тиск 1 МПа,

які мають витікання горючої суміші та несправний насос чи

манометр, до експлуатації не допускаються.

8.1.2.15. Перед початком робіт необхідно пильно перевіряти

справність усієї арматури бензогасоріза, щільність з'єднань

шлангів на ніпелях, справність різьби в накидних гайках та

головках.

8.1.2.16. Бачок з пальним повинен знаходитись на відстані не

ближче 5 м від балонів з киснем та від джерела відкритого вогню і

не ближче 5 м від робочого місця різальника. При цьому бачок

повинен бути розміщений так, щоб на нього не потрапляли полум'я та

іскри під час роботи.

8.1.2.17. Під час проведення бензогасорізальних робіт

забороняється:

проводити різання, коли тиск повітря у бачку з пальним

перевищує робочий тиск кисню в різаку;

перегрівати випарник різака до вишневого кольору, а також

підвішувати різак під час роботи вертикально, головкою вгору;

затискати, перекручувати чи заломлювати шланги, які подають

кисень або пальне до різака;

використовувати кисневі шланги для підведення бензину чи гасу

до різака;

застосовувати пальне зі сторонніми домішками та водою;

заповнювати бачок пальним більше ніж на 3/4 його об'єму;

розігрівати випарник різака шляхом запалювання налитої на

робочому місці ЛЗР та ГР;

перевозити бачок з ЛЗР та ГР разом з кисневим балоном на

одному візку.

8.1.3. Електрозварювальні роботи

8.1.3.1. Установка для ручного зварювання повинна бути

забезпечена вимикачем чи контактором (для підключення джерела

зварювального струму до розподільчої цехової мережі), покажчиком

величини зварювального струму та запобіжником у первинному

ланцюзі.

Однопостові зварювальні двигуни-генератори та трансформатори

захищаються запобіжниками лише з боку мережі живлення.

8.1.3.2. З'єднування зварювальних проводів слід робити за

допомогою обтискання, зварювання, паяння або спеціальних

затискачів. Підключення електропроводів до електродотримача,

зварюваного виробу та зварювального апарата здійснюється за

допомогою мідних кабельних наконечників, скріплених болтами з

шайбами.

Забороняється використовувати голі або з пошкодженою

ізоляцією проводи, а також застосовувати нестандартні

електрозапобіжники.

8.1.3.3. Проводи, підключені до зварювальних апаратів,

розподільчих щитів та іншого обладнання, а також до місць

зварювальних робіт, мають бути надійно ізольовані та в необхідних

місцях захищені від дії високої температури, механічних пошкоджень

і хімічних впливів.

У разі проведення електрозварювальних робіт, пов'язаних з

частими переміщеннями зварювальних установок, мають

застосовуватися механічно міцні шлангові кабелі.

8.1.3.4. Кабелі (електропроводи) електрозварювальних машин

повинні розміщатися від трубопроводів кисню на відстані не

менше 0,5 м, а від трубопроводу ацетилену та інших горючих газів -

не менше 1 м.

8.1.3.5. Зворотним провідником, який з'єднує зварюваний виріб

із джерелом зварювального струму, можуть служити сталеві або

алюмінієві шини будь-якого профілю, зварювальні плити, стелажі й

сама зварювана конструкція за умови, якщо їх переріз забезпечує

безпечне за умовами нагрівання протікання струму.

З'єднання між собою окремих елементів, використовуваних як

зворотний провідник, треба виконувати за допомогою болтів,

струбцин та затискачів.

8.1.3.6. Використання як зворотного провідника внутрішніх

залізничних шляхів, мереж заземлення чи занулення, а також

металевих конструкцій будівель, комунікацій та технологічного

устаткування забороняється.

8.1.3.7. У разі проведення електрозварювальних робіт у

вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщеннях зворотним

проводом від зварюваного виробу до джерела струму може бути лише

ізольований провід, причому за якістю ізоляції він не повинен

поступатися прямому провідникові, приєднуваному до

електродотримача.

8.1.3.8. Конструкція електродотримача для ручного зварювання

повинна забезпечувати надійне затискання та швидку заміну

електродів, а також виключати можливість короткого замикання його

корпусу на зварювану деталь під час тимчасових перерв у роботі або

в разі його випадкового падіння на металеві предмети. Держак

електродотримача має бути виготовлений з негорючого діелектричного

та теплоізолюючого матеріалу.

8.1.3.9. Електроди, застосовувані під час зварювання, повинні

бути заводського виготовлення і відповідати номінальній величині

зварювального струму.

У разі заміни електродів їх залишки (недогарки) слід класти у