НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ

СПЕЦИФІКАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ,

ВИРОБІВ І МАТЕРІАЛІВ

ДСТУ Б А.2.4-10:2009

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)

Київ

Мінрегіонбуд України 2009

ДСТУ Б А.2.4-10:2009

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство Український державний проектний інститут "Укрміськбудпроект" РОЗРОБНИКИ: Г. Бабак (науковий керівник); Н. Галаєва; В. Горченок; В. Рязанова;

Л. Удовенко, дійсний член Академії будівництва України

2ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 24.01.2009 р. № 32

 1. НА ЗАМІНУ ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95)

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2009

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Мінрегіонбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"

II

ДСТУ Б А.2.4-10:2009

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення1
 4. Виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів1

Додаток А

Специфікація обладнання, виробів і матеріалів 3

Додаток Б

Титульний аркуш 4

III

ДСТУ Б А.2.4-10:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ СПЕЦИФІКАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ,

ВИРОБІВ І МАТЕРІАЛІВ

Система проектной документации для строительства

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ,

ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

System of project documents for building

RULES OF DEVELOPING SPECIFICATIONS FOR EGUIPMENT, PRODUCTS AND MATERIALS

Чинний від 2010-01-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів до основних комплектів робочих креслень будівель і споруд різного призначення.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації.

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано термін, який вжито в цьому стандарті, та визначення позначеного ним поняття. 3.1 специфікація обладнання, виробів і матеріалів

Текстовий проектний документ, що визначає склад обладнання, виробів і матеріалів, і призначений для комплектування, підготовки і здійснення будівництва.

4ВИКОНАННЯ СПЕЦИФІКАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ, ВИРОБІВ І МАТЕРІАЛІВ

 1. Специфікацію обладнання, виробів і матеріалів (далі - специфікація) складають згідно здодатком А до всіх основних комплектів робочих креслень (крім основних комплектів робочихкреслень будівельних конструкцій).
 2. До специфікації включають все обладнання, вироби та матеріали, що передбачені робо-чими кресленнями відповідного основного комплекту.
 3. Специфікацію складають за розділами (підрозділами), склад яких та послідовність запису вних обладнання, виробів і матеріалів встановлюються відповідними стандартами СПДБ.

Найменування кожного розділу (підрозділу) записують у вигляді заголовка у колонці 2 та підкреслюють.

4.4До специфікації не включають окремі види виробів і матеріали, номенклатуру та кількістьяких визначає будівельно-монтажна організація, виходячи з чинних технологічних та виробничихнорм.

1

ДСТУ Б А.2.4-10:2009

4.5У специфікації вказують:

-у колонці 1 - позиційні познаки обладнання, виробів, що передбачені робочими кресленнями відповідного основного комплекту;

 • у колонці 2 - найменування обладнання, виробу, матеріалу, їх технічну характеристикувідповідно до вимог стандартів, технічних умов та іншої технічної документації, а також іншінеобхідні відомості. При записі матеріалу вказують його умовну познаку, що встановлено у стан-дарті чи іншому нормативному документі;
 • у колонці 3 - тип, марку обладнання, виробу, позначення стандарту, технічних умов чи іншогодокумента, а також позначення опитувального аркуша;
 • у колонці 4 - код обладнання, виробу, матеріалу за класифікатором промислової та сіль-ськогосподарської продукції;
 • у колонці 5 - найменування заводу-виготовлювача обладнання (для імпортного обладнання- країну, фірму);
 • у колонці 6 - познаку одиниці виміру;

- у колонці 7 - кількість обладнання, виробів, матеріалів у прийнятих одиницях виміру; для переносного обладнання, ручного механізованого інструменту, вимірювальних приладів у колонці 1 позиційна познака не вказується, кількість вказується для всього розділу (підрозділу);

-у колонці 8 - масу одиниці обладнання, виробу у кілограмах.Допускається для важкого обладнання позначати масу в тоннах.

Для обладнання (масою до 25 кг), що не потребує при монтажі застосування підйомно-транспортних засобів, графу допускається не заповнювати;

-у колонці 9 - додаткові відомості.

 1. У специфікації при записі обладнання та виробів індивідуального виготовлення колонки 4 та 5 не заповнюють, а у колонці 8 вказують орієнтовну масу одиниці обладнання.
 2. Специфікацію обладнання, виробів і матеріалів оформлюють як самостійний документ,якому присвоюють позначення, що складається з позначення відповідного основного комплектуробочих креслень, згідно з ДСТУ Б А.2.4-4 та через крапку літеру С.

Приклад

2345-11-ТХ.С, 2345-11-ОВ.С, 2345-11-АТХ.С.

4.8Першим аркушем специфікації є титульний аркуш, який виконується згідно з формою 2.

Допускається титульний аркуш не виконувати. У цьому випадку на першому аркуші специфікації замість основного напису згідно з формою 5 виконують основний напис за формою 3 згідно з ДСТУ Б А.2.4-4.

4.9Специфікацію обладнання, виробів і матеріалів включають у відомість документів, якідодаються і на які посилаються (форма 2 ДСТУ Б А.2.4-4), у розділ "Документи, що додаються".Специфікацію видають замовнику у кількості та на носіях, які обумовлені договором (контрактом) на виконання робочих креслень.

2

ДСТУ Б А.2.4-10:2009

Код УКНД 01.100.30, 91.010.30

Ключові слова: Специфікація обладнання, виробів і матеріалів, виконання.

5