1

2

3

4

5

6

1554

9133

Робітник

виробничих

лазень

Халат бавовняний Фартух клейончастий Напівчоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці трикотажні Рукавиці гумові

Ми

Вн

В

Ми

Вн

12

6

12

6

1

1

1555

7222.2

Розмітник

Костюм бавовняний

Ми

12

7422.2

Розмітник

Черевики шкіряні

Ми

12

по дереву

Рукавиці комбіновані з

надолонником зі спілка

Ми

7 днів

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1556

8290.2

Розподілю-

Халат бавовняний

Ми

12

вач робіт

Черевики шкіряні

Ми

12

Взимку додатково:

Костюм бавовняний

Ми

12

оранжевого кольору або

Теплозахисний костюм

Тн

36

бавовняний

Чоботи утеплені

Тн20

36

Жилет сигнальний

Со

6

Шапка із звукопровідними

вставками

36

1557

7415.2

Сатуратор-

Халат бавовняний

Ми

12

ник

Черевики шкіряні

Ми

12

Берет бавовняний

12

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Рукавиці гумові

Вн

1

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1558

8285.2

Складальник

Костюм бавовняний

Ми

12

виробів з

Черевики шкіряні з

деревини

металевим захисним носком

Мун200

12

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Фартух з нагрудником

Ми

12

Берет бавовняний

12

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1559

8285.2

Складальник

Костюм бавовняний

Ми

12

деталей та

Фартух бавовняний

Ми

6

виробів

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

О

до зносу

1

2

3

4

5

6

Респіратор пилозахисний

до зносу

1560

7322.2

Склодув

Костюм бавовняний з вогнестійким просоченням Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Нарукавники брезентові Окуляри захисні

То Ми То, Тп То ЗПД

12 12 7 днів 6

до зносу

1561

7233.2

Слюсар

Костюм бавовняний

Ву

12

аварійно-

Чоботи гумові

В

12

відновлю-

Онучі бавовняні

6

вальних

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

робіт

Рукавиці КР Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Під час виконання робіт у колекторах каналізаційної мережі:

Гідрокостюм бавовняний (під час роботи у воді вище 1 м)

Білизна натільна Рукавиці гумові Протигаз

Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Калоші гумові на валянки

К50

ЗН

Вн

З

Вн

Тн

Тн

Тн20

В

1

24 до зносу до зносу

чергов.

12

1

до зносу

36

36

48

12

1562

7136.2

Слюсар з

Костюм бавовняний

Ми

12

аварійно-

Чоботи гумові

В

12

відбудовних

Онучі бавовняні

6

робіт в

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

газовому

Каска захисна з

господарстві

підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Протигаз

Під час виконання робіт з обслуговування газонаповнювальних станцій зрідженого газу:

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Під час виконання робіт з обслуговування газорозподільних станцій

Г

Ву

Ми

Ми

24 до зносу до зносу до зносу

12 12 7 днів

1

2

3

4

5

6

зрідженого газу:

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Респіратор газозахисний Під час виконання робіт на газорегулювальних та газгольдерних станціях додатково:

Плащ непромокальний Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ми

Ми

Ми

Г

Вн

Тн

Тн

Тн20

12 12 7 днів до зносу до зносу

6

36

36

48

1563

7136.2

Слюсар з

Костюм бавовняний

Ми

12

виготовлен-

Черевики шкіряні

Ми

12

ня вузлів та

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

деталей

Каска захисна з

технологіч-

підшоломником

24

них трубо-

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

проводів

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1564

7233.2

Слюсар з

Костюм бавовняний

Ми

12

експлуатації

Черевики шкіряні

Ми

12

та ремонту

Чоботи гумові

В

12

газового

Онучі бавовняні

6

устаткуван-

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

ня

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газопилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн20

48

1565

7241.1

Слюсар з

Костюм бавовняний

Ми

12

контрольно-

Черевики шкіряні

Ми

12

вимірюваль-

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

них приладів

Рукавиці діелектричні

Эн

чергові

та

Калоші діелектричні

Эн

чергові

автоматики

Каска захисна з

(електроме-

підшоломником

24

ханіка)

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1566

7242.1

Слюсар з

Костюм бавовняний або

Ми

контрольно-

Халат бавовняний

Ми

12

вимірюваль-

Черевики шкіряні на литій