1

2

3

4

5

6

Під час виконання робіт з

рідкими токсичними

продуктами додатково:

Костюм прогумований

Вн К50

12

Шолом прогумований

12

Чоботи гумові

В К50

12

Рукавиці гумові

Вн К50

1

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1268

8152.1

Апаратник

перегонки

Костюм бавовняний водозахисний

Ву З Ми

6

8154.1

Апаратник

розкладання

Білизна натільна Чоботи кирзові з металевим

З

6

8154.1

Апаратник

синтезу

захисним носком

Онучі бавовняні

Рукавиці комбіновані

Берет сукняний

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена Під час виконання робіт з розбирання та очищення апаратів та комунікацій з рідкими токсичними продуктами додатково: Киснево-ізолюючий протигаз Костюм бавовняний водозахисний Шолом прогумований Чоботи гумові Рукавиці комбіновані гумові Під час шурування апаратів з виділенням піроформного пилу додатково:

Костюм бавовняний вогнезахисний Білизна натільна Шолом сукняний

Мун200 З Ми

Г

Тн

Вн К50

В К50 Вн К50

ТиТр

З

12

2

7 днів 6

24 до зносу до зносу до зносу

36

чергов.

12

12

12

1

12

6

12

1269

8154.1

Апаратник

розкладання

Під час виконання робіт з одержання водню для спікання карбонільного нікелевого порошку: Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Рукавиці брезентові Берет сукняний

Ву З Ми З Ми

12 7 днів 12

1

2

3

4

5

6

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

На роботах з лугами

додатково:

Чоботи гумові Онучі бавовняні Фартух гумовий Рукавиці гумові Взимку додатково:

Куртка утеплена Шапка

Г

В К50

Вн К50 Вн К50

Тн

24 до зносу до зносу до зносу

12

6

чергов.

1

36

36

1270

8334.2

Водій

навантажу

вача

Під час виконання робіт з перевезення сировини, готової продукції та відходів виробництва, що забруднені карбонілом нікелю:

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Чоботи кирзові з металевим

захисним носком

Білизна натільна

Берет сукняний

Онучі бавовняні

Рукавиці комбіновані

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ву З Ми

Мун200

З

З Ми

Г

Тн

6

12

6

12

2

7 днів

24 до зносу до зносу

36

1271

8163.2

Газівник

Під час виконання робіт з обслуговування газгольдерів для сховища технологічних газів з карбонілом нікелю, системи зовнішніх трубопроводів для транспортування рідкого карбонілу нікелю та технологічних газів з карбонілом нікелю:

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Чоботи кирзові Білизна натільна Берет сукняний Онучі бавовняні

Ву З Ми В К50 З

6

12

6

12

2

1

2

3

4

5

6

З Ми

7 днів

24 до зносу до зносу

Г

Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний На роботах з рідкими токсичними продуктами додатково:

Киснево-ізолювальний

чергов.

12

12

12

1

36

36

48

30

протигаз

Вн К50

В К50 Вн К50

Тн

Тн

Тн30

Костюм прогумований Шолом прогумований Чоботи гумові Рукавиці гумові Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки Шапка

Під час виконання робіт з контролю за перебігом технологічних процесів одержання та перероблення карбонільного нікелю, відбору проб сировини, напівфабрикатів і карбонільного нікелевого порошку, з оброблення та підготовки проб готової продукції:

Ву З Ми

Мун200 З Ми

12

12 7 днів 12

36

Халат бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Берет сукняний Взимку додатково:

Тн

Куртка утеплена

1272

7212.1

ТиТр

З

12

6

Електрогазо

зварник

Під час постійної роботи на категорійних трубопроводах високого тиску; на апаратах та посудинах для виготовлення та перероблення карбонільного нікелю:

Костюм брезентовий з вогнезахисним просоченням Білизна натільна Чоботи кирзові з металевим захисним носком

1

2

3

4

5

6

12

2

7 днів чергов.

24 до зносу до зносу до зносу до зносу

36

36

36

Берет сукняний

Онучі бавовняні

ТиТр

ЗПД

ННП

Тн

Тн

Тн50

Рукавиці сукняні

Шолом захисний

Каска захисна

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Щиток захисний

Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

1273

7242.2

7241.1

Ву З Ми

Мун200

З

З Ми

Г

Тн

Електромонтер з

обслугову

вання

електроуста

новок

Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустат

кування

Під час постійної роботи з обслуговування, ремонту, монтажу та демонтажу електроустаткування в основному технологічному циклі виготовлення та перероблення карбонілу нікелю та відходів виробництва карбонільного нікелю:

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Чоботи кирзові з металевим захисним носком Білизна натільна Берет сукняний Онучі бавовняні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

6

12

6

12

2

7

днів

24

до

зносу

до

зносу

до

зносу

36

Комірник

1274

9411

З Ми

12

12

12

Мун200

Під час виконання робіт з приймання і видачі хімікатів, палива і матеріалів, що застосовуються в процесі вироблення карбонільного нікелю:

Халат бавовняний Берет сукняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Каска захисна з підшоломником

1

2

3

4

5

6

Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Г

Тн

до зносу до зносу до зносу

36

1275

8264.2

Машиніст із прання та ремонту спецодягу

За постійною роботою із прання спецодягу, що забруднений карбонілом нікелю:

Халат бавовняний Чоботи гумові Рукавиці гумові Фартух прогумований Берет сукняний Онучі бавовняні Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний

З Ми В К50 Вн К50 Вн К50

Г

6

12

1

6

12

2

до зносу до зносу

1276

8163.2

Машиніст

компресор

них

установок

Під час виконання робіт з перекачування та компресування технологічних газів у процесі виготовлення сирого карбонілу нікелю:

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Чоботи кирзові з металевим захисним носком Білизна натільна Берет сукняний Онучі бавовняні Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ву З Ми

Мун200

З

З Ми Г

Тн

6

12

6

6

2

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1277

8333.1

Машиніст

крана

(кранівник)

Під час завантаження сировини в колони синтезу та з ремонту механо- технологічного устаткування та апаратів високого тиску, що використовуються для виготовлення сирого карбонілу нікелю:

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Чоботи кирзові

Ву З Ми

6

1

2

3

4

5

6

Білизна натільна

Берет сукняний

Онучі бавовняні

Рукавиці комбіновані з

двома пальцями

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки Шапка

Мун100

З

З Ми

Г

Тн

Тн

Тн50

12

6

6

2

7 днів

24 до зносу до зносу 36 36 48 36

1278

8131.2

7141.1

  1. 9322

Муляр

(пічник),

черговий

біля печей

Маляр

Тесляр

Підсобний

робітник

Під час відновлювального ремонту технологічного устаткування; виконання футерувальних і теплоізоляційних робіт; робіт із хімічного захисту устаткування з одержання та перероблення карбонілу нікелю та інших промислових продуктів виробництва карбонільного нікелю:

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Чоботи кирзові з металевим захисним носком Білизна натільна Берет сукняний Онучі бавовняні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки Шапка

Ву З Ми Мун200 З

З Ми Г

Тн

Тн

Тн50

6

12

6

12

2

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

36

48

36

1279

8122.1

Плавильник

(вторинна

переплавка

кольорових

металів)

Під час виконання робіт з електроплавлення металовмісних відходів, що забруднені карбонілом нікелю:

Костюм сукняний

ТиТр

12

1

2

3

4

5

6

Шолом повстяний

Білизна натільна

Вачеги

Валянки

Сітка захисна

Берет сукняний

Онучі бавовняні

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена На завантажуванні сировини та розвантажуванні колон синтезу:

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

замість костюма сукняного Чоботи кирзові з металевим захисним носком замість валянок

На розбиранні та очищенні апаратів і комунікацій з рідкими токсичними продуктами додатково: Костюм прогумований Шолом прогумований Чоботи гумові Рукавиці гумові

З

ТиТр

Тп

ЗПД

Тн

Ву З Ми Мун200

Вн К50

В К50 Вн К50

12

6

15 днів 12

до зносу 6 2

24 до зносу до зносу до зносу

36

12

18

12

12

12

1

1280

9132

Прибираль

Під час виконання робіт з

ник

прибирання приміщень для

службових

зберігання спецодягу, який

приміщень

забруднений карбонілом

нікелю, та душових у

виробництві карбонілу

нікелю:

Халат бавовняний

З Ми

6

Берет сукняний

12

Фартух прогумований

Вн К50

6

Рукавиці гумові

Вн К50

1

Калоші гумові

В К50

9

1281

9322

Ремонту-

Під час виконання робіт з

вальник

оброблення, очищення та

респіраторів

ремонту протигазів,

та протигазів

забруднених карбонілом

нікелю:

Халат бавовняний

З Ми

12