1

2

3

4

5

6

Білизна натільна Фартух плівковий Фартух свинцевий Нарукавники плівкові Капці шкіряні Рукавиці гумові Шапочка з гладкої тканини Рушник

Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Лаборантам та пробовідбірачам під час відбору проб безпосередньо у цеху додатково:

Костюм сукняний

З

Вн К50 Рз Ри

Вн К50 Рз В К50 Вн К50 Рз

Г

ТиТр Рз

12

до зносу до зносу чергов. 12

до зносу 2 2

до зносу до зносу

24

1050

Працівники

Костюм сукняний

ТиТр Рз

4

усіх

Білизна натільна

З

3

професій,

Фартух плівковий

К50 Рз

до зносу

безпосеред-

Фартух свинцевий

Ри

чергов.

ньо зайняті у

Нарукавники плівкові

К50 Рз

до зносу

виробниц-

Чоботи гумові

В К50 Рз

4

твах

Онучі бавовняні

3

коксування,

Рукавиці сукняні

ТиТр Рз

до зносу

хлорування,

Рукавиці гумові

Вн К50 Рз

до зносу

ректифікації

Шапка з гладкої тканини

2

та

Рушник

2

перероблен-

Каска захисна з

ня хлоридів,

підшоломником

24

на роботах з

Окуляри захисні

Г

до зносу

техногенно-

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

підсиленим

Вкладиші протишумові

до зносу

джерелом

природного

походження

1051

Працівники

Костюм бавовняний з

усіх

пилонепроникної тканини

З Ми Пн

3

професій,

Білизна натільна

З

3

безпосеред-

Фартух плівковий

Вн К50 Рз

до зносу

ньо зайняті:

Фартух свинцевий

Ри

чергов.

у цехах

Нарукавники плівкові

Вн К50 Рз

до зносу

розмелу та

Чоботи гумові

В К50 Рз

4

брикетуван-

Онучі бавовняні

3

ня; на

Рукавиці сукняні

ТиТр Рз

до зносу

розвантажен

Рукавиці гумові

Вн К50 Рз

до зносу

ні та

Шапка з гладкої тканини

2

перевезенні

Рушник

2

концентрату

Каска захисна з

п’ятиокису

підшоломником

24

ніобію та

Окуляри захисні

Г

до зносу

відходів; в

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

допоміжних

Вкладиші протишумові

до зносу

1

2

3

4

5

6

цехах, які

Працівникам, що зайняті на

обслуго-

розвантаженні та переве-

вують

зенні концентрату

виробництва

п’ятиокису ніобію, двоокису

з

цирконію та відходів

техногенно-

виробництва на зовнішніх

підсиленим

роботах взимку додатково:

джерелом

Куртка утеплена

Тн

36

природного

Штани утеплені

Тн

36

походження;

Валянки

Тн50

48

на

установках з

перероблен-

ня лопари-

тових і

цирконієвих

концентра-

тів і їх

напівпродук-

тів

Спеціалісти

Костюм сукняний

ТиТр Рз

12

та посадовці,

Білизна натільна

З

3

які зайняті

Чоботи гумові

В К50 Рз

4

безпосеред-

Онучі бавовняні

6

ньо в цехах з

Рукавиці гумові

Вн К50 Рз

до зносу

техногенно-

Шапочка з гладкої тканини

2

підсиленим

Рушник

2

джерелом

Каска захисна з

природного

підшоломником

24

походження

Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Г

до зносу до зносу до зносу

Куртка утеплена

Тн

36

1222.2

1052

2.13. Виробництво ртуті

1053

8154.2

Апаратник

Костюм брезентовий

В К50

12

абсорбції

Білизна натільна

З

6

8121.2

Конденса-

Чоботи гумові

В К50

12

торник

Онучі бавовняні

3

Рукавиці брезентові

З Ми

7 днів

Шолом бавовняний

12

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

Г

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1

2

3

4

5

6

1054

8154.2

8122.3

Апаратник

нейтралізації

Оброблювач

вторинних

шламів

Костюм бавовняний

Білизна натільна

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Рукавиці КР

Рукавиці гумові

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

В К20 З

В К50

Вн К50 Вн К50

Г

Тн

12

6

12

3

1

1

24 до зносу до зносу до зносу

36

1055

8112.2

Бункерува-

Костюм бавовняний з

льник

пилонепроникної тканини

З Ми Пн

12

8112.2

Дробильник

Білизна натільна

З

6

(збагачення,

Онучі бавовняні

3

агломерація

Черевики шкіряні з гладким

й брикету-

верхом та металевим

вання)

захисним носком або

Мун200

8121.2

Завантажу-

Чоботи гумові

12

вач шихти

Рукавиці брезентові

В К50

7 днів

8122.2

Шихтуваль-

Шолом бавовняний

З Ми

12

ник

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

Г

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1056

7442.2

Взуттьовик з

Костюм бавовняний

З Ми

12

ремонту

Фартух з нагрудником

Вн К50

6

взуття

Черевики шкіряні

Ми

12

1057

8122.2

Відбивник

Костюм брезентовий

З Ми

9

ртуті

Білизна натільна

З

6

Чоботи гумові

В К50

9

Онучі бавовняні

3

Рукавиці брезентові

З Ми

7 днів

Шолом сукняний

12

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

Г

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1058

9152

Гардеробник

Халат бавовняний

З Ми

12

8264.2

Машиніст із

Білизна натільна

З

6

прання та

Фартух прогумований

Вн

12

ремонту

Чоботи гумові

В

6

спецодягу

Онучі бавовняні

3