1

2

3

4

5

6

1036

9132

Прибираль

ник

виробничих

приміщень

Костюм бавовняний або

Халат бавовняний

Чоботи гумові або

Черевики шкіряні

Онучі бавовняні

Фартух прогумований з

нагрудником

Рукавиці комбіновані

Рукавиці гумові

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи З Ми В К50 Мун50

Вн К50 З Ми Вн К50

ЗН

Тн

12

12

6

12 7 днів 1

24 до зносу до зносу до зносу

36

1037

8290.3

Пробовідбір

ник

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням Фартух прогумований Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці гумові Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми К50 Вн К50

Мун200 Вн К50 З Ми

ЗН

Тн

12

12

12

1

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1038

8153.3

Регенераторник відпрацьованого масла

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1039

8122.2

Регулюваль

ник

електродів

(плавка

концентратів

кольорових

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з

З Ми

Мун200 З Ми

12

12 7 днів

1

2

3

4

5

6

8121.2

металів)

Регулюваль

ник

електродів (плавка руд кольорових металів)

підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

ЗПД

Тн

24 до зносу до зносу до зносу

36

1040

7241.1

Слюсар з

Костюм сукняний

К50 Щ20

24

контрольно-

Костюм бавовняний з

вимірюваль-

кислотозахисним

них

просоченням

К50Щ20

24

приладів та

Білизна натільна

З

12

автоматики

Черевики шкіряні з

( електро-

металевим захисним носком

Мун200

механіка)

або

7242.1

Слюсар з

Чоботи гумові

В К50

9

контрольно-

Онучі бавовняні

6

вимірюваль-

Рукавиці гумові

Вн К50

1

них

Рукавиці КР

Вн К50

1

приладів та

Каска захисна з

автоматики

підшоломником

24

(електро-

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

ніка)

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

7311.1

Слюсар з

Вкладиші протишумові

до зносу

контрольно-

Взимку додатково:

вимірюваль-

Куртка утеплена

Тн

36

них

приладів та

автоматики

(прецизійні

прилади)

1041

7233.2

Слюсар з

Костюм бавовняний

З Ми

24

ремонту

Костюм сукняний

ТиТр

24

технологіч-

Білизна натільна

З

6

них

Черевики шкіряні з гладким

установок

верхом та металевим

Мун200

9

7233.1

Слюсар-

захисним носком

ремонтник

Рукавиці сукняні

ТиТр

7 днів

Рукавиці КР

К50 Щ20

15 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1042

8223.2

Травильник

Костюм бавовняний з

8159.1

Травильник

кислотозахисним

прецизій-

просоченням

К50 Щ20

12

ного

Чоботи гумові

В К50

12

травлення

Онучі бавовняні

6

1

2

3

4

5

6

Фартух прогумований Рукавиці гумові Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Вн К50 Вн К50 З Ми

Г

Тн

6

1

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1043

8333.3

7215.2

9322

Транспорту

вальник

(обслугову

вання

механізмів)

Транспорту

вальник

(такелажні

роботи)

Транспорту

вальник

шихти

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці сукняні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена Валянки

З Ми

Мун200

ТиТр

ЗН

Тн

Тн50

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

48

1044

7122.2

Футеруваль-

ник-

шамотник на ремонті ванн

Костюм сукняний Білизна натільна Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці сукняні Валянки Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

З

Мун200

ТиТр

Тп50

ЗН

Тн

12

6

12 7 днів

12

24 до зносу до зносу до зносу

36

1045

8122.2

Шихтуваль

ник

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені

З Ми Пн

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

Тн

9

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

36

1

2

3

4

5

6

Кері

вники, посадові особи, фахівці

1046

3113

3113

Електрик

дільниці

Електрик

Костюм сукняний Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим

ТиТр

12

цеху

захисним носком

Мун200

12

1222.2

Майстер

Білизна натільна

З

12

виробничої

Рукавиці комбіновані

ЗМи

7 днів

дільниці

Рукавиці КР

З К20

1

3115

Механік

дільниці

Каска захисна з підшоломником

24

3115

Механік

цеху

Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний

ЗН

до зносу до зносу

1222.2

Начальник

виробництва

Вкладиші протишумові Взимку додатково:

до зносу

1222.2

Начальник

дільниці

Куртка утеплена

Тн

36

1222.2

Начальник

цеху,

заступник

начальника

цеху

1222.2

Старший

майстер

Роботи з лопаритовим та цирконієвим концентратом

1047

Відвідувачі

Халат бавовняний

З Ми Пн Рз

чергов.

цехів з

Чоботи гумові

В К50 Рз

чергові

техногенно-

Онучі бавовняні

6

підсиленим

Рукавиці гумові

Вн К50 Рз

чергові

джерелом

Шапочка з гладкої тканини

чергова

природного

Рушник

чергов.

походження

1048

Працівники

Халат бавовняний

З Ми Пн Рз

3

з приймання

Білизна натільна

З

3

та оброб-

Чоботи гумові

В К50 Рз

4

лення

Фартух плівковий

Вн К50 Рз

до зносу

спецодягу

Фартух свинцевий

Ри

чергов.

9132

Прибираль-

Нарукавники плівкові

Вн К50 Рз

до зносу

ник

Рукавиці гумові

Вн К50 Рз

до зносу

виробничих

Рукавиці сукняні

ТиТр Рз

до зносу

приміщень

Рушник

Шапка або хустинка з гладкої тканини Онучі бавовняні Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний

Г

2

2

3

до зносу до зносу

1049

Працівники

заводських

лабораторій

Під час робіт безпосередньо з радіоактивними речовинами:

Халат бавовняний

З Ми Пн Рз

6