1

2

3

4

5

6

996

8123.2

8152.2

Прожарювач Прожарювач на печах

Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Під час роботи в цехах

зневоднення:

Костюм сукняний замість костюма бавовняного з вогнезахисним просоченням Рукавиці сукняні замість рукавиць брезентових Додатково:

Білизна натільна Валянки

Капелюх повстяний Рукавиці комбіновані

ТиТР

Мун200

З Ми

ЗПД

Тн

ТиТр

ТиТр

З

Тп З Ми

12

12

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

12

7 днів

12

12

12

7 днів

997

7241.1

7242.1

7311.1

Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та

автоматики (електромеханіка) Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики (прецизійні прилади)

Костюм сукняний Костюм бавовняний Білизна натільна Чоботи гумові або Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Онучі бавовняні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Рукавиці діелектричні Калоші діелектричні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр З Ми З

В К50 Мун200

Ми

Вн К50 Эн

ЗН

Тн

24

24

6

12

6

7 днів 1

чергові

чергові

24 до зносу до зносу до зносу

36

998

7233.2

Слюсар з ремонту

Під час виконання робіт безпосередньо в

1

2

3

4

5

6

технологіч

них

установок

Слюсар-

ремонтник

технологічних печах:

Костюм сукняний Костюм бавовняний Білизна натільна Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Шолом сукняний Рукавиці комбіновані Рукавиці КР Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр З Ми З

Мун200

24

24

6

12

12 7 днів 2

24 до зносу до зносу до зносу

36

7233.1

З Ми Вн К50

ЗН

Тн

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Фартух гумовий

Рукавиці гумові

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

999

8223.2

Травильник

К20 Щ20 В К50

Вн К50 Вн К50

12

12

6

12

1

24 до зносу до зносу до зносу

36

Г

Тн

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим носком або

Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці сукняні Під час навантаження, транспортування, вивантаження кислот, їдких лугів та інших хімічних речовин:

Костюм сукняний замість костюма бавовняного Валянки замість черевиків шкіряних Додатково:

Капелюх повстяний Каска захисна з підшоломником

1000

7215.2

Транспорту

вальник

(такелажні

роботи)

Транспорту

вальник

шихти

З Ми Мун200 В К50 ТиТр

12

9322

12

6

7 днів

К50 Щ20 Тп

12

12

12

1

2

3

4

5

6

Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені

ЗН

Тн

Тн

до зносу до зносу до зносу

36

36

1001

9322

Транспортувальник у ливарному виробництві

Костюм сукняний Білизна натільна Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці сукняні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

З

Мун200

ТиТр

ЗН

Тн

12

6

12

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1002

9322

Укладаль-

ник-паку-

вальник

Під час виконання робіт на пакуванні флюсів:

Костюм сукняний Білизна натільна Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Рукавиці сукняні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

З

Мун200

ТиТр

ЗН

Тн

12

6

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1003

8229.2

8122.2

Хлоропро-

відник

Хлоратор-

ник

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Рукавиці сукняні

Рукавиці гумові

Шолом сукняний

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Протигаз

Взимку додатково:

Куртка утеплена

К50 Щ20 В К50

К50 Щ20 Вн К50

Г

Тн

12

12

6

7 днів 1 12

24 до зносу до зносу чергов.

36

1004

8131.2

Чистильник

димоходів,

Костюм сукняний Білизна натільна

ТиТр

З

12

6

1

2

3

4

5

6

лежаків та топок

Рукавиці сукняні Шолом сукняний Валянки

Черевики шкіряні з гладким верхом та металевим захисним носком Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пило- газозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

Тп

Мун200

ЗН

Тн

7 днів 12 12

12

24 до зносу

до зносу до зносу

36

1005

8122.2

Чистильник

Під час роботи в цехах

продукції

рафінування:

Костюм бавовняний

З Ми

12

Черевики шкіряні з гладким

верхом та металевим

захисним носком

Мун200

12

Рукавиці брезентові

З Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1006

8122.2

Шихтуваль-

Костюм бавовняний з

ник

пилонепроникної тканини

Пн

12

8122.1

Шихтуваль-

Черевики шкіряні з гладким

ник (ливарні

верхом та металевим

роботи)

захисним носком

Мун200

12

Рукавиці комбіновані

З Ми

7 днів

Рукавиці трикотажні

З Ми

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн30

36

Кері

вники, посадові особи, фахівці

1007

3113

Електрик

Костюм бавовняний

З Ми

12

дільниці

Костюм сукняний

ТиТр

24

3113

Електрик

Білизна натільна

З

12

цеху

Черевики шкіряні або

Мун100

1222.2

Майстер

Чоботи гумові

В К50

12

виробничої

Онучі бавовняні

6

1

2

3

4

5

6

3115

3115

1222.2

1222.2

1222.2

1222.2

дільниці

Механік

дільниці

Механік

цеху

Начальник

виробництва

Начальник

дільниці

Начальник

цеху

Заступник

начальника

цеху

Старший

майстер

Рукавиці сукняні

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

К50 Щ20 ЗН

Тн

1

24 до зносу до зносу до зносу

36

2.12. Виробництво титану

в металургійних цехах плавлення концентратів, що вміщують титан та

підготовки шихти, в цехах хлорування та ректифікації, в цехах

відновлення та сепарації, в цехах електролізу титану та його сполук

1008

8154.2

Апаратник

Костюм сукняний

К50

12

очищення

Білизна натільна

З

6

газу

Черевики шкіряні з гладким

8163.2

Апаратник

верхом та металевим

Мун200

очищення

захисним носком

стічних вод

Чоботи гумові

В К50

12

Онучі бавовняні

6

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Рукавиці гумові

Вн К50

2

Плащ прогумований

Вн К50

чергов.

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

Г

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1009

8121.2

Апаратник у

Костюм сукняний

ТиТр

6

виробництві

Білизна натільна

З

6

титану й

Черевики шкіряні з гладким

рідкісних

верхом та металевим

металів

захисним носком

Мун200

9

Рукавиці сукняні

ТиТр

7 днів

Рукавиці КР

Вн К50

1

Фартух прогумований

Вн К50

6

Капелюх повстяний

12

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

зпд

до зносу