1

2

3

4

5

6

пературного

пеку

Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Нарукавники Каска захисна з підшоломником Взимку додатково: Куртка утеплена

Мун100 Тр, Ми Вн, К50 ЗН Ми

Тн

9

7 днів 7 днів до зносу 1

24

36

36

8152.1

Апаратник

Костюм бавовняний з

перегонки

вогнестійким просоченням

Ти

12

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці сукняні

ТиТр

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газозахисний

до зносу

У смолопереробних цехах:

Чоботи гумові

В

12

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

37

8154.2

Апаратник

Костюм бавовняний з

перероблен-

кислотозахисним

ня відходів

просоченням

К20

12

хімічного

Білизна натільна

З

6

виробництва

Черевики шкіряні

К20

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Рукавиці гумові

Вн

1

Рукавиці сукняні

К50

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

38

8152.2

Апаратник

Костюм брезентовий або

плавлення

Костюм сукняний

К20

12

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні

К20

12

Рукавиці брезентові

К20

7 днів

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

39

8151.2

Апаратник

Костюм бавовняний з

приготуван-

кислотозахисним

К20

12

ня хімічних

просоченням або

розчинів

Костюм сукняний з

кислотозахисним просоченям

К50

12

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні

К20

9

Рукавиці брезентові

Ми

7 днів

1

2

3

4

5

6

Рукавиці гумові Окуляри захисні Респіратор газозахисний Куртка утеплена

Вн

Зн

Тн

1

до зносу до зносу 36

40

8152.2

Апаратник

термічної

активації

вугілля

Костюм сукняний або Костюм брезентовий Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Взимку додатково: Куртка утеплена

ТиТр

Тр

З

Мун100

Ми

ЗН

Тн

12

6

9

7 днів

24 до зносу

36

41

8159.2

Барильєтник

Костюм сукняний або Костюм брезентовий Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці сукняні Рукавиці брезентові Вачеги

Капелюх повстяний Каска захисна з підшоломником Баретки (влітку)

Щиток захисний Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Куртка утеплена

ТиТр

Тр

З

Мун 200

Тп

Тр,

Тр

Тп

ННП

ЗН

Тн

12

6

6

1

1

1

6

24 до зносу до зносу до зносу до зносу

36

42

7215.2

Бригадир з переміщення сировини, напівфабрикатів і готової продукції у процесі виробництва

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновіні Каска захисна з підшоломником Респіратор пилозахисний Ввзимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Мун 100 Ми

Тн

12 12 7 днів

24 до зносу

36

43

7212.2

Бригадир на

дільниці

основного

виробництва

(чорна

металургія)

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням або Костюм брезентовий Черевики шкіряні Чоботи гумові Онучі сукняні Рукавиці комбіновані Плащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Ву

Ву

Мун100

В

Ми

Вн

ЗН

9

9

9

9

6

7 днів 24

24 до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Тн

Тн

Тн30

30

30

36

44

7122.2

Вогнетрив-

ник

Костюм сукняний Білизна натільна Валянки або

Черевики шкіряні із захисним металевим носком Онучі сукняні Рукавиці брезентові Рукавиці комбіновані Вачеги

Щиток захисний Окуляри захисні Капелюх повстяний Каска захисна з підшоломником Пояс запобіжний Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені

ТиТр

З

Тп

Мун 200

Тр

Ми

Тп

НБХ

ЗН

Тн

Тн

6

6

12

9

6

7 днів 1 1

до зносу до зносу 12

24 чергов. до зносу

36

36

45

8159.1

Газівник

коксових

печей

Костюм сукняний або Костюм брезентовий Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Рукавиці гумові Баретки Вачеги

Щиток захисний Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Капелюх повстяний Взимку додатково: Куртка утеплена

ТиТр

Тр

З

Мун 100

Ми

Вн

Тп

Тп

НБХ

Г

Тн

12

12

6

6

7 днів 1 1

25 днів до зносу до зносу до зносу 6

36

46

8159.2

Дверевий

Костюм сукняний Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Вачеги

Капелюх повстяний Каска захисна з підшоломником Щиток захисний Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Куртка утеплена

ТиТр

З

Мун 100

Тр

Тп

НБХ

Г

Тн

9

6

6

7 днів 15 днів 6

24 до зносу до зносу до зносу 24

47

8159.3

Кабінник-

Костюм бавовняний

Ми

12

1

2

3

4

5

6

кантівник

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Мун100

Ми

Вн

ЗН

Тн

9

7 днів 1

24 до зносу до зносу

36

48

8159.2

Люковий (коксохімічне виробництво)

Костюм сукняний або Костюм брезентовий Білизна натільна Черевики шкіряні Баретки

Рукавиці брезентові Вачеги

Капелюх повстяний Щиток захисний Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

ТиТр

Тр

З

Мун 100 Тп Тр Тп

ННТ

ЗН

Тн

6

6

6

6

1

7 днів 6

до зносу до зносу до зносу до зносу

24

49

8159.2

Машиніст

електровоза

гасильного

вагона

Костюм сукняний або Костюм брезентовий Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Окуляри захисні Каска захисна з підшоломником Щиток захисний Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Валянки

ТиТр

Тр

З

Мун100

Тр

ЗН

НН

Тн

Тн20

12

12

6

9

7 днів до зносу

24 до зносу до зносу

36

48

50

8159.2

Машиніст

коксових

машин

Костюм сукняний або Костюм брезентовий Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Рукавиці сукняні Жилет сигнальний Капелюх повстяний Щиток захисний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Валянки

ТиТр

Тр

З

Мун100

Тр

Тп

Со

НН

ЗН

Тн

Тн20

9

9

6

9

7 днів 1 12 12

до зносу

24 до зносу до зносу

36

48

1

2

3

4

5

6

51

8159.2

Машиніст

коксонаван-

тажувальної

машини

Костюм сукняний або Костюм брезентовий Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Вачеги

Жилет сигнальний Капелюх повстяний Щиток захисний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Куртка утеплена Валянки

ТиТр

Тр

З

Мун100

Тр

Тп

Со

НБТ

ЗН

Тн

Тн20

12

12

6

9

7 днів 25 днів 12 12

до зносу

24 до зносу до зносу 36 48

52

8333.1

Машиніст

Костюм бавовняний або

Ми

крана

Костюм брезентовий

Тр

12

(кранівник)

Черевики шкіряні

Мун100

12

8333.2

Машиніст

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

крана

Каска захисна з

металургій-

підшоломником

24

ного

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

виробництва

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн20

48

53

8159.1

Машиніст

Костюм сукняний

ТиТр

12

установки

Білизна натільна

З

6

сухого

Черевики шкіряні

Мун100

12

гасіння

Рукавиці брезентові

Тр

7 днів

коксу

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Валянки

Тн20

36

54

8159.3

Оператор

Костюм бавовняний

Ми

9

коксосорту-

Черевики шкіряні або

Ми

валки

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані або

Рукавиці бавовняні

Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

55

8159.3

Рампівник

Костюм бавовняний

Ми

12