12 12 7 днів

24 до зносу

Стрічковий

прибираль

ник

Костюм бавовняний Чоботи гумові або Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

19

9311

Ми

В

Мун100

Ми

12

12 7 днів

24 до зносу

36

Тн

12

9

7

днів

1

24

до

зносу

до

зносу

до

зносу

36

12

9

7

днів

2

24

до

зносу

до

зносу

до

зносу

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

20

8333.3

Транспорту

вальник

(обслугову

вання

механізмів)

Ми Рз Мун100 Ми Вн

ЗН

Тн

Ми Рз Мун100 Ми Вн

ЗН

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Транспорту

вальник

шихти

1

2

3

4

5

6

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Тн

Тн

Тн20

36

36

48

22

8112.2

Фільтрува

льник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні або Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Онучі бавовняні Рукавички гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми Рз

Мун100

В

Ми

Вн

ЗП

Тн

12

12 7 днів 6 1

24 до зносу до зносу

36

23

8112.2

Флотатор

Костюм бавовняний Черевики шкіряні або Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Онучі бавовняні Рукавички гумові Каска захисна з підшоломником Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми Рз Мун 100 В

Ми

Вн

Тн

12

12 7 днів 6 1

24 до зносу

36

24

8111.2

Центрифу-

гувальник

(збагачення)

Костюм бавовняний Черевики шкіряні або чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми Рз

Мун100

В

Ми

Вн

ЗП

Тн

12

12

6

7 днів 1

24 до зносу до зносу

36

25

8162.2

Чистильник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні або Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утелена Валянки

Ми Рз

Ми

В

Ми

ЗН

Тн

Тн30

12

12 7 днів

24 до зносу

36

48

Керівники, посадові особи, фахівці

1

2

3

4

5

6

26

3113

2149.2

Електрик

цеху

Інженер з ремонту

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Плащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми Рз Мун100 Ми Вн

Тн

12

12

1

36

24

36

27

2149.2

Інженер з

Халат бавовняний або

Ми Рз

якості

Костюм бавовняний

Ми

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗП

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

28

1223.2

Виконавець

Костюм бавовняний

Ми Рз

12

робіт

Черевики шкіряні або

Мун100

3152

Інженер з

Чоботи гумові

В

12

безпеки

Рукавиці комбіновані

Ми

1

руху

Онучі бавовняні

6

2149.2

Інженер з

Плащ непромокальний

Вн

36

охорони

Каска захисна з

навколиш-

підшоломником

24

нього

Взимку додатково:

середовища

Куртка утеплена

Тн

36

2149.2

Інженер з

охорони

праці

29

1222.2

Майстер

Костюм бавовняний

Ми Рз

12

1222.2

Старший

Черевики шкіряні або

Мун100

майстер

Чоботи гумові

В

12

1222.2

Майстер

Рукавиці комбіновані

Ми

1

виробничої

Онучі бавовняні

6

дільниці

Плащ непромокальний

Вн

36

1222.2

Ст. майстер

Каска захисна з

виробничої

підшоломником

24

дільниці

Взимку додатково:

1222.2

Майстер з

Куртка утеплена

Тн

36

ремонту тех-

нологічного

устатку-

вання

30

1222.2

Майстер з

Під час ремонту устаткування:

ремонту

Костюм сукняний

ТиТр

12

устаткуван-

Костюм бавовняний

Ми Рз

12

ня

Білизна натільна

З

6

(промисло

Черевики шкіряні

Мун100

12

вість)

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Каска захисна

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

1

2

3

4

5

6

Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Тн

до зносу 36

31

3115

Механік

Костюм бавовняний

Ми Рз

12

3115

Механік

Черевики шкіряні

Мун100

12

цеху

Рукавиці комбіновані

Ми

1

3115

Механік

Плащ непромокальний

Вн

36

дільниці

Каска захисна з

підшоломником

24

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

32

1222.2

Начальник

Костюм бавовняний

Ми Рз

12

дільниці,

Черевики шкіряні

Мун100

12

1222.2

Начальник

Рукавиці комбіновані

Ми

1

зміни

Плащ непромокальний

Вн

чергов.

(промисло-

Каска захисна з

вість)

підшоломником

24

1222.2

Начальник

Взимку додатково:

цеху

Куртка утеплена

Тн

36

1222.2

Заступник

Штани утеплені

Тн

36

начальника

Валянки

Тн20

48

цеху

Помічник

начальника

цеху

1.1.2. Коксові та пекококсові цехи

33

8159.1

Апаратник із

Костюм сукняний

ТиТр

9

завантажу-

Білизна натільна

З

6

вання пеку

Черевики шкіряні

Мун100

9

Баретки

Тп

до зносу

Рукавиці брезентові

Тр, Ми

7 днів

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Нарукавники

Ми

1

Капелюх повстяний

4

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

30

34

8152.1

Апаратник

Костюм сукняний

К20

12

конденсації

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні

К20

12

Рукавиці брезентові

К20

7 днів

Капелюх повстяний

6

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

35

8159.1

Апаратник

Костюм сукняний або

ТиТр

одержання

Костюм брезентовий

Тр

12

високотем-

Білизна натільна

З

6