1

2

3

4

5

6

472

7134.2

7434.2

Кислото-

тривник-

гумувальник

Кислото-

тривник-

вініпластник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Окуляри захисні У виробництвах, зв'язаних з кислотами:

Костюм сукняний замість Костюма бавовняного Чоботи гумові замість Черевиків шкіряних На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

З Ми Ми Тр Тп ЗН

К80

К20Щ20

Тн

12

12

1

до зносу

12

12

36

473

8159.1

3119

2113.2

  1. 2149.2

Лаборант хімічного аналізу Технік Хімік

Пробовідбірник I нженер

Халат бавовняний з кислотозахисним просочуванням Фартух прогумований Туфлі шкіряні Рукавички гумові Окуляри захисні При відборі проб додатково: Костюм сукняний Чоботи гумові

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

К20

К50

К20Щ20

К50Щ50

ЗН

К80

К20Щ20

Тн

12

черговий

12

чергові до зносу

36

чергові

36

1

2

3

4

5

6

474

8163.3

Машиніст

Комбінезон бавовняний

З Ми

12

вентиляційної

Черевики шкіряні

Ми

12

та аспіраційної

Калоші діелектричні

Эн

чергові

установок

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

2

На мокрих дільницях

додатково:

Чоботи гумові

В

чергові

475

8264.2

Машиніст із

Костюм бавовняний

З Ми

12

прання та

Фартух прогумований з

Вн

12

ремонту

нагрудником

спецодягу

Черевики шкіряні

Ми

12

8264.2

Оператор

Чоботи гумові

В

чергові

пральних

Рукавички гумові

Вн

чергові

машин

Рукавиці комбіновані

Ми

3

476

8163.2

Машиніст

Комбінезон бавовняний

З Ми

12

компресорних

Черевики шкіряні

Ми

12

установок

Рукавиці комбіновані

Ми

1

8163.2

Машиніст на-

Протишумові навушники

до зносу

сосних установок

На зовнішніх роботах узимку

8163.2

Машиніст

додатково:

холодильних

Куртка бавовняна на

Тн

36

установок

утеплювальній прокладці

8163.2

Машиніст

Штани бавовняні на

Тн

36

газодувних

утеплювальній прокладці

машин

477

1232

Начальник

Костюм бавовняний

З Ми

18

відділу охорони

Черевики шкіряні

Ми

18

праці

На зовнішніх роботах

1

2

3

4

5

6

1232

1237.2

1237.2

Заступник

начальника

відділу

охорони праці

Начальник

відділу

охорони

навколишнього

середовища

Заступник

начальника

відділу

охорони

навколишнього

середовища

узимку додатково: Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

36

478

8154.1

Оператор

дистанційного

пульта

керування у

хімічному

виробництві

Халат бавовняний Тапочки шкіряні

З Ми Ми

12

12

479

9322

Підсобний

робітник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці

З Ми

Ми

Ми

Тн

Тн

12

12

1

36

36

1

2

3

4

5

6

480

9132

Прибиральник

Халат бавовняний

З Ми

12

виробничих

Рукавиці комбіновані

Ми

2

приміщень

При митті підлоги та місць

9132

Прибиральник

загального користування

службових

додатково:

приміщень

Чоботи гумові

В

12

Рукавички гумові

Вн

2

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

481

7241.1

Слюсар з

Костюм бавовняний

З Ми

12

контрольно-

Черевики шкіряні

Ми

12

вимірювальних

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

приладів та

Рукавиці комбіновані

Ми

1

автоматики

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Штани бавовняні на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Валянки

Тн30

48

482

7233.1

Слюсар-

Костюм бавовняний

З Ми

12

ремонтник

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

1

2

3

4

5

6

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці Валянки

Тн

Тнзо

36

48

483

7136.2

Слюсар-

сантехнік

Костюм брезентовий або

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просочуванням

Черевики шкіряні

Чоботи гумові

Рукавиці брезентові

Рукавички гумові

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці

Ву З Ми Ву З Ми

Ми

В

Вн

Вн

Тн

Тн

12

12

12

чергові

1

чергові

36

36

484

7122.2

Футерувальник (кислото - тривник)

Костюм сукняний Білизна натільна Чоботи гумові або Черевики шкіряні Рукавиці сукняні Рукавички гумові Шолом сукняний Окуляри захисні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

К80

З

К20Щ20

К20Щ20

К50

К50Щ50

К50

ЗН

Тн

9

6

9

12

2

чергові

9

до зносу 36

1

2

3

4

5

6

2.50 СТАНЦІЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ТА БІОХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ

ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД

485

8154.2

Апаратник

Костюм бавовняний з

З Ми Ву

12

знесолювання

водовідштовхувальним

води

просочуванням

8154.2

Апаратник

Г оловний убір бавовняний

З

6

нейтралізації

Фартух прогумований

Вн

черговий

8153.2

Апаратник

Черевики шкіряні

Ми

12

фільтрації

Чоботи гумові

В

чергові

8163.2

Апаратник

Рукавиці комбіновані

Ми

1

очищення

Рукавички гумові

Вн

чергові

стічних вод

Апаратнику очищення

8163.2

Апаратник

промислових стічних вод на

хімводоочи-

стадії складування осадів

щення

додатково:

8152.2

Апаратник

Плащ непромокальний

Вн

черговий

спалювання

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

24

утеплювальній прокладці

Штани бавовняні на

Тн

24

утеплювальній прокладці

Валянки

Тн30

24

486

8163.2

Машиніст

Костюм бавовняний

З Ми

12

насосних

Черевики шкіряні

Ми

12

установок

Рукавиці комбіновані

Ми

1

8163.2

Машиніст

Рукавички гумові

Вн

1

компресорних

Протишумові навушники

до зносу

установок

На зовнішніх роботах