Примітка.

В.Витрата повітря за приміщеннями

мірного

перетину

Розмір

мірного

перетину

Найменування приміщень

Витрата повітря, м3/год

Нев’язка,%

фактично

за проектом

Висновок про роботу вентустановки і найменування організації, що проводила випробування:

Випробування проіюши (ПТЕ. підпис)

Перевірив (ПТЕ,підпис)

Г. Відмітка про виконання капремонтів (ремонтна карта)

№ з/п

Дата

Короткий зміст виконаних робіт з капітального ремонту

Підпис відповідального виконавця

Ґ. Відмітка про перевірку глибини корозійного зносу проточної частини та робочого колеса вибухозахищеного вентилятора

з/п

Дата

Матеріал

Вихідна товщина проточної частини, мм

Глибина корозії проточної частини, мм

Вихідна товщина робочого колеса, мм

Глибина корозії робочого колеса, мм

Підпис

механіка

цеху

обичайка

бічні

стінки

обичайка

бічні

стінки

обичайка

бічні

стінки

обичайка

бічні

стінки

Д. Відмітки про ревізію автоматичних зворотних клапанів

Дата

Матеріал

полотна

клапана

Результати ревізії. Зміст робіт щодо усунення несправностей

Висновок за результатами ревізії

Підпис

відповідального

виконавця

Е. Відмітки про огляди та ремонти систем вентиляції

Дата

Вид роботи

Посада виконавця

Є. Відмітки про ревізію автоматичних вогнеперепинувальних пристроїв

Дата

Вид роботи

Посада виконавця

Додаток 2

до Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах

(назва підприємства, організації)

ЖУРНАЛ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ

(найменування виробництва, цеху)

ПЕРЕЛІК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ

Дата,

зміна

Позначення

систем

вентиляції

Час

зупинки

Опис

виявлених

дефектів,

несправностей

Перелік

проведених

робіт

Відмітка про усунення виявлених дефектів, несправностей

Час

відновлення

роботи

Підпис

начальника

зміни,

бригадира

1

2

3

4

5

6

7

8

Умовне позначення системи вентиляції

Дата і час зупинки системи вентиляції

Причини зупинки, зауваження і пропозиції

Дата і час відновлення роботи системи вентиляції

Підпис

начальника

зміни

1

2

3

4

5

  1. За відсутності простоїв систем вентиляції у графі 3 робиться запис: «Всі системи

„.вентиляціїперебуваютьвексплуатації».

Примітки: „ т,•„

  1. Результати огляду вентиляційного устаткування, яке обслуговує приміщення

категорій А і Б, записуються у графу 3.

Додаток 3

до Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах

(назва підприємства, організації)

ЖУРНАЛ РЕМОНТУ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ

(найменування виробництва, цеху)

Позначення

систем

вентиляції

Вид

ремонту

Дата ремонту (початок — закінчення)

Фактично відпрацьовано годин після попереднього ремонту та простої в ремонті

Опис

виконаних

ремонтних

робіт

Посада, прізвище і підпис відповідальної особи, що проводила ремонт

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

Додаток 4

до Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах

Схеми аеродинамічних зазорів радіальних вентиляторів

B = 0,01 D

B = 0,01 D

Схема аеродинамічного зазору осьового вентилятора