http://dbn.at.ua

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

Конструкції будинків і споруд

ДЕРЕВ’ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ Основні положення

ДБН В.2.6-161:2010

Мінрегіонбуд України Київ 2011

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: РОЗРОБНИКИ:

За участю

 1. ПОГОДЖЕНО:

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Мінрегіонбуду України

(П. Кривошеєв, канд, техн. наук; Ю. Немчинов, д-р техн. наук;

Ю. Слюсаренко, канд, техн. наук; В. Тарасюк, канд, техн. наук;

В. Крітов, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Сергійчук,

О.Бондарчук, Т. Мірошник інженери

ПДАБА: М. Савицький, д-р техн. наук; С. Шехоркіна, магістр будівництва, м.н.с.; І. Перегінець, інженер, с.н.с.

Міністерство промислової політики України (лист №13/5-3-877 від 15 квітня 2010 р.)

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (лист № 1/03-9-13/2180 від 6 квітня 2010 р.)

МНС України, Державний департамент пожежної безпеки (лист №36/4/3258 від 31 травня 2010 р.)

Міністерство охорони здоров'я України (лист № 05.01 -11 -16/675 від 31 травня 2010 р.)

 1. ВНЕСЕНО:
 2. ЗАТВЕРДЖЕНО

ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Управління технічного регулювання в будівництві та Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд

наказ Мінрегіонбуду України від 15.11.2010 р. № 448 та від 30.12.2010 р. №571,3 2011-09-01

На заміну СНиП ІІ-25-80 "Деревянные конструкции"

ЗМІСТ

 1. Сфера застосуванням1
 2. Нормативні посилання2
 3. Передумови4
 4. Відмінності між основними положеннями і правилами застосування 4
 5. Терміни та визначення понять4
 6. Познаки5
 7. Основи проектування10
  1. Вимоги 10
  2. Основні положення розрахунку за граничними станами11
  3. Основні змінні12
  4. Перевірка методом коефіцієнтів надійності15
 8. Властивості матеріалів 16
  1. Загальні положення16
  2. Цільна деревина 16
  3. Дощато-клеєна деревина18
  4. Фанеровані пиломатеріали (LVL)19
  5. Плити на основі деревини 19
  6. Клеючі речовини19
  7. Металеві кріпильні елементи 19
 9. Довговічність20
  1. Стійкість проти біологічних організмів20
  2. Стійкість проти корозії20
 10. Основи розрахунку конструкцій 20
  1. Загальні положення20
  2. Елементи21
  3. З’єднання 21
  4. Вироби21
 11. Граничні стани за міцністю і стійкістю24
  1. Розрахунок поперечних перерізів при дії головних напружень24
  2. Розрахунок поперечних перерізів на дію складного напруженого стануЗО
  3. Стійкість елементів 31
  4. Розрахунок поперечних перерізів елементів змінної або криволінійної форми .... 34
  5. Елементи з підрізкою38
  6. Конструктивна міцність системи39
 12. Граничні стани за придатністю до експлуатації 40
  1. Ковзання з’єднань40
  2. Граничні величини прогинів для балок 41
  3. Коливання41
 13. З’єднання з металевими елементами кріплення 43
  1. Загальні положення .43
  2. Несуча здатність металевих з’єднань нагельного типу на дію поперечної сили 45
  3. З’єднання на цвяхах49
  4. З’єднання на скобах55
  5. З’єднання на болтах57
  6. З’єднання на нагелях59
  7. З’єднання на шурупах59
  8. З’єднання виконані із застосуванням перфорованих металевих пластин61
  9. З’єднання розрізними і гладкими кільцевими шпонками 64
  10. Зубчасті шпонки67
 14. Елементи і конструкції69
  1. Елементи69
  2. Збірні конструкції73
 15. Конструювання і контроль84
  1. Загальні положення84
  2. Матеріали84
  3. Клеєні з’єднання84
  4. З’єднання з механічними елементами кріплення85
  5. Складання86
  6. Транспортування і зведення86
  7. Контроль86
  8. Особливі вимоги до конструкцій87
  9. Особливі правила для ферм із кріпленнями сталевими перфорованими пластинами88

Додаток А

Величини модуля пружності і модуля зсуву деревини та фанери89

Характеристичні і тимчасові опори деревини сосни і ялини 90

Додаток Б

Моделі руйнування при зсуві по лінії або зоні розташування з’єднувальних

елементів нагельного типу "сталь-дерево"91

Додаток В

Балки з механічним з’єднанням елементів 93

Додаток Г

Збірні колони96

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

ДЕРЕВ’ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ Основні положення

Конструкции зданий и сооружений

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ Основные положения

The constructions of buildings and structures

DESIGN OF TIMBER STRUCTURES Common rules

Чинні від 2011-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Дані Норми застосовують при проектуванні будівель із деревини (цільної деревини, обробленої, плоскої форми або у виді стояків, дощато-клеєних виробів на основі деревини, наприклад, фанеровані матеріали), деревних плит, з’єднаних між собою за допомогою клею або механічними з’єднувальними елементами. Норми відповідають основним положенням і вимогам щодо безпеки та експлуатаційної придатності споруд, основам проектування і перевіркам, вказаним у ДБН В.1.2-14.
 2. Ці Норми встановлюють вимоги стосовно міцності, придатності до експлуатації і довговічності дерев’яних конструкцій, інші вимоги, наприклад, щодо пожежної безпеки, тепло- або звукоізоляції, а також сейсмостійкості не розглядаються.
 3. Дані Норми призначені для застосування у поєднанні з ДБН В.1.1-7, ДБН В 1.1-12, ДБН В.1.2-2, ДБН В.1.2-7, ДБН В.1.2-14, ДСТУ Б В.1.2-3, ДСТУ-П Б В.2.6-ххх.*}
 4. Основні положення даних Норм охоплюють загальні положення - норми і правила для будівель.
 5. У цих Нормах наведено загальні норми для проектування дерев’яних конструкцій та конкретні правила для будівель.
 6. Ці Норми встановлюють вимоги до розрахунків дерев’яних конструкцій :
 7. Загальні положення
 8. Основи проектування
 9. Властивості матеріалів
 10. Довговічність
 11. Основи розрахунку конструкцій
 12. Граничні стани за міцністю і стійкістю
 13. Граничні стани за придатністю до експлуатації
 14. З’єднання на металевих елементах
 15. Елементи і конструкції
 16. Конструювання та контроль.
 17. Ці Норми не поширюються на проектування конструкцій, що зазнають довготривалої дії температури вище 60 °С.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні акти і нормативні документи.

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В. 1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В. 1.2-14-2008 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДСТУ Б В. 1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Прогини та переміщення. Норми проектування

ДСТУ-П Б В.2.6-ххх-200х*) Проектування дерев’яних конструкцій. Основні положення. Вогнестійкість

ДСТУ ISO 2631-2:2004 Вібрація та удар механічні. Оцінка впливу загальної вібрації на людину. Частина 2. Вібрація в будівлях (від 1 Гц до 80 Гц) (ISO 2631-2:2003, IDT)

ДСТУ EN 312-4:2003 Плити деревно-стружкові. Частина 4. Вимоги до плит, які застосовуються для тримальних конструкцій, використовуваних у сухих умовах експлуатації. Технічні умови (EN 312-4:1996, IDT)

ДСТУ EN 312-5:2003 Плити деревно-стружкові. Частина 5. Вимоги до плит, які застосовуються для тримальних конструкцій, використовуваних у вологих умовах експлуатації. Технічні умови (EN 312-5:1997, IDT)

ДСТУ EN 312-6:2003 Плити деревно-стружкові. Частина 6. Вимоги до високонавантажених плит для тримальних конструкцій, використовуваних у сухих умовах експлуатації. Технічні умови (EN 312-6:1996, IDT)

ДСТУ EN 312-7:2003 Плити деревно-стружкові. Технічні умови. Частина 7. Вимоги до важко- навантажених плит для тримальних конструкцій, використовуваних у вологих умовах експлуатації. Технічні умови (EN 312-7:1997, IDT)

ДСТУ EN 335-1:2003 Стійкість деревини та виробів з деревини. Визначання класів небезпеки біологічного ураження. Частина 1. Загальні положення (EN 335-1:1992, IDT)

ДСТУ EN 335-2:2003 Стійкість деревини та виробів з деревини. Визначення класів небезпеки біологічного ураження. Частина 2. Застосування до деревних плит (EN 335-2:1992, IDT)

ДСТУ EN 335-3:2004 Стійкість деревини та виробів з деревини. Визначення класів небезпеки біологічного ураження. Частина 3. Застосування до деревних плит (EN 335-3:1995, IDT)

ДСТУ EN 350-2:2004 Стійкість деревини та виробів з деревини. Природна стійкість суцільної деревини. Частина 2. Настанови щодо природної стійкості та просочуваності окремих порід деревини, що мають значення в Європі (EN 350-2:1994, IDT)

ДСТУ EN 351-1:2004 Стійкість деревини та виробів з деревини. Суцільна деревина, просочена

захисним засобом. Частина 1. Класифікація проникності та утримувальності захисного засобу (EN 351-1:1995, IDT)

ДСТУ EN 383:2003 Лісоматеріали конструкційні. Методи випробування. Визначення міцності з’єднання та основних значень для штифтових кріпильних елементів (EN 383: 1993, IDT)

ДСТУ prEN 385:2001 З’єднання дерев’яних конструкцій шипові. Функціональні та мінімальні виробничі вимоги (prEN 385:2001, IDT)

ДСТУ EN 387:2009 Лісоматеріали клеєні шаруваті. Відкриті шипові з’єднання. Експлуатаційні та мінімальні виробничі вимоги (EN 387:2001, ЮТ)

ДСТУ EN 460:2003 Стійкість деревини та виробів з деревини. Природна стійкість суцільної деревини. Настанови щодо вимог стійкості деревини стосовно класів небезпеки (EN 460:1994, IDT)

ДСТУ EN 622-2:2006 Плити деревно-волокнисті. Технічні умови. Частина 2. Вимоги до твердих плит (EN 622-2:2004, IDT)

ДСТУ EN 622-4:2006 Плити деревно-волокнисті. Технічні умови. Частина 4. Вимоги до м’яких плит (EN 622-4:1997, IDT)

ДСТУ EN 622-5:2006 Плити деревно-волокнисті. Технічні умови. Частина 5. Вимоги до плит, отриманих сухим способом (MDF) (EN 622-5:1997, IDT)

ГОСТ 4.208-79 СПКП. Строительство, Конструкции деревянные клееные. Номенклатура показателей (СПЯП. Будівництво. Конструкції дерев’яні клеєні. Номенклатура показників)

ГОСТ 9463-88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия (Лісоматеріали круглі хвойних порід. Технічні умови)

ГОСТ 9462-88 Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия (Лісоматеріали круглі листяних порід. Технічні умови)

ГОСТ 15613.4-78 Древесина клеєная массивная. Методы определения предела прочности зубчатых клееных соединений при статическом изгибе (Деревина клеена масивна. Методи визначення границі міцності зубчастих клеєних з’єднань при статичному згині)

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции (Статистичний контроль якості. Методи випадкового відбору штучної продукції)

ГОСТ 20736-75 Статистический приемочный контроль по количественному признаку. Планы контроля (Статистичний приймальний контроль за кількісною ознакою. Плани контролю)

ГОСТ 20850-84 Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия (Конструкції дерев’яні клеєні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 21554.2-81 Пиломатериалы и заготовки. Методы определения предела прочности при статическом изгибе (Пиломатеріали і заготовки. Методи визначення границі міцності при статичному згині)

ГОСТ 21554.4-78 Пиломатериалы и заготовки. Методы определения предела прочности при продольном сжатии (Пиломатеріали і заготовки. Методи визначення границі міцності при поздовжньому стиску)

ГОСТ 21554.5-78 Пиломатериалы и заготовки. Методы определения предела прочности при продольном растяжении (Пиломатеріали і заготовки. Методи визначення границі міцності при поздовжньому розтягу)

ГОСТ 21554.6-78 Пиломатериалы и заготовки. Метод определения предела прочности при скалывании вдоль волокон (Пиломатеріали і заготовки. Метод визначення границі міцності при сколюванні вздовж волокон)

 1. ПЕРЕДУМОВИ
  1. У цих Нормах застосовуються основні положення ДБН В.1.2-14.
  2. Додаткові вимоги стосовно конструювання і контролю наводяться у розділі 10.
 2. ВІДМІННОСТІ МІЖ ОСНОВНИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ І ПРАВИЛАМИ ЗАСТОСУВАННЯ

У цих Нормах застосовуються правила ДБН В.1.2-14.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
  1. Загальні положення

Нижче подані терміни, вжиті в цих будівельних нормах, та визначення позначених ними понять.

У цих Нормах застосовується термін, установлений у ДБН В. 1.2-14: характеристична величина.

 1. Додаткові терміни та визначення, використані у цих Нормах
  1. нагельне з’єднання (Dowelled connection)

З’єднання, виконане із застосуванням циліндричних стрижнів круглого перерізу, як правило, сталевих, з головками або без них, щільно встановлених у попередньо висвердлені отвори, які служать для передачі навантажень, що діють перпендикулярно до осі нагеля

 1. рівноважна вологість (Equilibrium moisture content)

Вміст вологи, при якому деревина і не вбирає, і не віддає вологи у навколишнє середовище

 1. границя гігроскопічності деревини (Fibre saturation point)

Вміст вологи, за якого стінки клітин деревини повністю насичені вологою

 1. LVL

Деревина на основі фанери

 1. біагатошаровий дерев’яний настил (Laminated timber deck)

Панель, виготовлена із прилеглих паралельних і суцільних шарів, з’єднаних цвяхами, шурупами, з попереднім напруженням або склеєних

 1. вміст вологи (Moisture content)

Маса води у деревині, виражена у відсотках відносно маси абсолютно сухої деревини

 1. поперечний розтяг (Racking)

Ефект, спричинений горизонтальними діями у площині стіни

 1. характеристика жорсткості (Stiffness property)

Характеристики, що використовуються у розрахунках деформацій конструкцій, такі як модуль пружності, модуль зсуву, модуль ковзання

 1. модуль ковзання (Slip modulus)