Пуск преса необхідно виконувати одночасно двома руками з метою запобігання їх травмуванню.

Преси повинні бути обладнані огородженням з електроблокуванням для захисту працівника від столу, що автоматично рухається.

 1. Машини для загинання країв деталей паралельним способом.

Піднімання і опускання плити необхідно здійснювати під час подачі каретки в робочу зону до упору.

 1. Преси і машини для формування деталей чемоданів.

Пуск пресів і машин необхідно здійснювати лише двома руками одночасно з метою запобігання травмуванню.

 1. Установки для зварювання деталей у високочастотному електричному полі.

З метою захисту працюючих від електромагнітного поля в установках повинен бути екран з автоматичним блокуванням, що забезпечує подання високочастотної напруги тільки при повному опусканні екрана.

Пуск установки повинен здійснюватись тільки двома руками одночасно з метою запобігання травмуванню.

Напруга і щільність потоку електромагнітних полів на робочому місці і в місцях можливого перебування персоналу не повинна перевищувати граничнодопустимих значень згідно з ГОСТом 12.1.006-84 «ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля», затвердженим постановою Держстандарту СРСР від 29 листопада 1984 року № 4034, ДСН 3.3.096-2002.

 1. Швейні машини.

На всіх універсальних швейних машинах повинні бути встановлені запобіжники від проколу пальців голкою.

Ниткопротягувачі машин, що далеко виступають від корпусу машини у бік працівника, повинні бути огороджені скобами.

Ротаційний ниткопротягувач необхідно закривати огородженням.

Робочі столи швейних машин повинні мати рівну і гладку поверхню.

Човниковий пристрій на машинах з циліндричною платформою повинен закриватись щитком.

Ремінна передача від електропривода до головки швейної машини (у зоні над кришкою промстолу) повинна бути огороджена.

Швейні машини повинні бути обладнані пристроєм для надійної фіксації головки машини у відкинутому положенні.

Головки швейних машин необхідно встановлювати на еластичних прокладках, закріплених до промстолу.

На педалях промстолів повинні бути укріплені гумові килимки.

Кріплення електропривода до промстолу повинно здійснюватись через гумові шайби-вставки.

На ніжках промстолів повинні бути башмаки з віброгасильного матеріалу.

 1. Універсальні преси для пробивання отворів і встановлення фурнітури в деталях і виробах.

При роботі пресів не повинні допускатись мимовільне опускання пуансона і здвоєння ходів.

Преси повинні бути обладнані пристроєм для збору відходів при пробиванні отворів у деталях.

 1. Напівавтомати для встановлення кріпильної фурнітури (заклепки, кнопки та ін.).

При роботі напівавтоматів не повинно бути мимовільного опускання пуансона і здвоєння ходів.

Ударний механізм повинен бути огороджений з метою унеможливлення доступу рук у небезпечну зону.

 1. Напівавтомати для встановлення фурнітури на клямерах без попереднього пробивання отворів.

Пуск напівавтоматів повинен здійснюватись тільки двома руками одночасно з метою запобігання травмуванню.

 1. Дротошвейні машини.

Скобоформуючий механізм повинен бути з обмежувачем, що унеможливлює попадання рук у небезпечну зону.

 1. Машини для перетягування рукавичної шкіри.

Зона завантаження шкіри повинна бути обладнана огородженням, що унеможливлює попадання рук працюючого в небезпечну зону.

 1. ВИМОГИ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНИХ

РЕЧОВИН

 1. Упаковка і термін дії всіх хімічних матеріалів і фарбників повинні бути перевірені на відповідність вимогам чинних стандартів та технічної документації підприємств-виробників.
 2. Лаки та розчинники, готові до використання, апретура і клеї повинні супроводжуватись повною і чіткою інформацією щодо хімічного складу. Застосування лаків, розчинників, клеїв невідомого походження та з невідомими вибухопожежонебезпечними властивостями не дозволяється.
 3. На тарі повинно бути чітке позначення назви фарбника і хімікату, концентрації розчину та символу небезпеки.
 4. Відбір проб на хімічний аналіз повинен здійснюватись у чистий скляний посуд з кришкою або притертою пробкою.

VII. ВИМОГИ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ, НАПІВФАБРИКАТІВ, ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

 1. Матеріали, напівфабрикати та готова продукція повинні зберігатись на спеціально виділених і обладнаних для цієї мети складах.
 2. Розміщення і зберігання матеріалів повинно здійснюватись відповідно до інструкції, розробленої на підприємстві, де повинно бути

зазначено, яка сировина та матеріали можуть зберігатися на даному складі, у якій кількості, у якій тарі, способи складування та зберігання, а також порядок та спосіб відпуску зі складу.

 1. Синтетичні матеріали, які є джерелами електростатичних полів, повинні зберігатись на металевих підставках із заземленням, величина опору якого не повинна перевищувати 100 Ом згідно з ГОСТом 12.4.124-83.
 2. Вантажно-розвантажувальні роботи повинні здійснюватись відповідними піднімальними транспортними засобами, механізмами і пристосуваннями залежно від габаритів, ваги і призначення (піднімальні крани, електрокари, електротали, транспортери, візки та інші засоби малої механізації) згідно з вимогами ГОСТу 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», затвердженого постановою Держстандарту СРСР від 23 березня 1976 року № 670.
 3. Переміщення вантажів підлоговим транспортом повинно відповідати вимогам ГОСТу 12.3.020-80 «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности», затвердженого постановою Держстандарту СРСР від 29 квітня 1980 року № 1973.
 4. Переміщення та зберігання різаків на дільниці розкрою повинно здійснюватись у спеціальних ящиках-контейнерах, які виключають їх випадання. На комплекті різаків повинно бути чітке позначення номера.
 5. Розміри проходів і проїздів повинні визначатись залежно від габаритівматеріалів, що зберігаються, способу їх транспортування і укладання. Головний прохід складу повинен бути шириною не менше 2 м і розташований в напрямку до зовнішніх дверей.

Ширина проїздів повинна бути не менше максимальної ширини завантаженого візка плюс 1 м. Ширина проходів між рядами укладених коробок, рулонних матеріалів, кіп повинна бути не менше 1 м.

 1. Висота укладки кіп, коробок та рулонних матеріалів не повинна перевищувати при ручному укладанні 1,5 м, на піддони - 2 м.
 2. Похилі трапи для ручної укладки кіп, коробок та рулонних матеріалів повинні мати ширину не менше 1 м і поперекові перекладини для ніг. Трапи повинні бути міцними і перевірятись не менше двох разів на місяць.
 3. Для піднімання працівників на стелажі повинні бути драбини з гумовими або гострими металевими кінчиками внизу і гачками наверху або іншими пристосуваннями.
 4. Висота стелажа визначається залежно від навантаження, яке допустиме для перекриттів складських приміщень, а також виду пакування і маси одного місця.
 5. Клеї, лаки, розчинники, які мають вогненебезпечні та вибухонебезпечні властивості, повинні зберігатись на спеціально обладнаних складах з припливно-витяжною вентиляцією.
 6. Спільне зберігання легкозаймистих хімікатів, наприклад, розчинників з кислотами та окислювачами, не дозволяється. Зберігання хімікатів поза складами і спеціально виділеними для зберігання місцями не допускається.
 7. Бочки і бутилі з легкозаймистими речовинами (бензин, спирт, керосин, нітролаки тощо) і тару із-під них необхідно зберігати в приміщеннях, обладнаних відповідно до вимог щодо вибухонебезпечних приміщень.
 8. Бутилі з кислотами, лугами та іншими їдкими речовинами повинні бути щільно закупорені і розміщені в корзинах або ящиках з міцними ручками.
 9. На робочому місці повинно зберігатися не більше % змінного запасу фарби та клею.
 10. Наповнення тари рідкими хімікатами та їх зливання повинні бути механізовані з метою унеможливлення опіку рук.
 11. У місцях зберігання хімікатів та легкозаймистих рідин повинні бути аптечки, протигази, захисні окуляри, респіратори, інші захисні пристосування та засоби пожежогасіння.
 12. Промислові відходи повинні зберігатись спресованими в кіпах або закритих ємностях, окремо від матеріалів для протирання і промаслених ганчірок.
 13. Збір промислових відходів і матеріалу для протирання (промаслених ганчірок) повинен здійснюватись в окремі ємності. З метою виключення мимовільного займання не допускається скидати промаслені ганчірки в ємності для збору промислових відходів.
 14. Складування матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції повинно виконуватись на відстані не менше 1 м від опалювальної системи і нагрівальних приладів.
 15. При складуванні матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції повинен бути передбачений вільний доступ до засобів пожежогасіння.

Заступник начальника Відділу взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується

через Міністра надзвичайних ситуацій УкраїниА.В.Тимофеєв