3.18.9. При частому спрацюванні електричного, теплового або іншого захисту.

3.19. Якщо під час роботи крана виникне аварія або нещасний випадок, кранівник зобов'язаний негайно зупинити кран і довести до відома працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, а також сповістити особу, відповідальну за утримання вантажопідіймального крана в справному стані.

3.20. При виникненні пожежі на крані кранівник повинен негайно вимкнути струм на крані й почати гасити пожежу, одночасно викликавши за допомогою одного із членів бригади, яка обслуговує кран, пожежну охорону.

3.21. Кранівнику забороняється залишати на майданчиках та механізмах крана інструменти, деталі та інші сторонні предмети.

4. Обов'язки кранівника після закінчення роботи крана

4.1. Після закінчення роботи крана кранівник зобов'язаний дотримуватись таких вимог:

4.1.1. Спустити вантаж на землю, зняти стропи й підняти гак у верхнє положення.

4.1.2. Установити стрілу в положення, визначене інструкцією заводу-виготівника з монтажу і експлуатації крана.

4.1.3. Поставити кран у призначене для стоянки місце.

4.1.4. Вимкнути рубильник у кабіні.

4.1.5. Закрити вікна в кабіні і замкнути двері на замок.

4.1.6. Вимкнути рубильник на пункті для підключення зовнішнього джерела, рубильник на порталі крана і замкнути останній на замок.

4.1.7. Закріпити кран усіма протиугонними захватами.

4.2. При роботі крана протягом декількох змін кранівник, який передає зміну, повинен сповістити свого змінника про всі несправності в роботі крана і здати зміну, зробивши відповідний запис у вахтовому журналі.

5. Обслуговування крана

5.1. Кранівник відповідає за правильне обслуговування крана, при цьому він повинен:

5.1.1. Утримувати механізми та обладнання крана в чистоті та справності.

5.1.2. Своєчасно робити змащування всіх механізмів крана, які труться, та канатів згідно з вказівкою інструкції заводу-виготівника.

5.1.3. Мастильні та обтиральні матеріали зберігати у закритому металевому посуді. Використаний обтиральний матеріал необхідно прийняти з крана.

5.1.4. Стежити за тим, щоб на крані не було будь-яких незакріплених предметів, а також інструменту в місцях, не призначених для його зберігання.

5.1.5. Знати строки і результати проведення слюсарями та електромонтерами профілактичних оглядів крана та його окремих механізмів і вузлів за записами в журналі періодичних оглядів.

5.2. Усунення несправностей, що виникли під час роботи крана, здійснюється за заявкою кранівника. Інші види ремонту крана здійснюються в установлені адміністрацією строки.

5.3. Під час всіх оглядів електроустаткування крана необхідно вимкнути джерело його живлення, а рубильник на порталі баштового крана у вимкненому положенні має бути замкненим протягом всього часу огляду. В разі огляду гнучкого кабеля необхідно вимкнути рубильник на вводі.

5.4. Пробний запуск баштового крана після ремонту (планового, аварійного) кранівник зобов'язаний здійснювати лише в присутності слюсаря або електромонтера, які ремонтували його, і ставати до роботи лише згідно з письмовим розпорядженням особи, відповідальної за утримання вантажопідіймального крана в справному стані.

6. Відповідальність кранівника

6.1. Кранівник баштового крана несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

(пункт 6.1 у редакції наказу Державного комітету України з промислової
 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)