Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

  1. р. № 59

Включено до Державного реєстру

Зареєстровано в Міністерстві

нормативно-правових актів з питань

юстиції України

охорони праці

„25” травня 2007 р.

„04” червня 2007р. за № 364

за № 540/13807

НПАОП 15.0-3.01-07

НОРМИ

БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ КОНДИТЕРСЬКОГО, ХЛІБОПЕКАРНОГО ТА МАКАРОННОГО ВИРОБНИЦТВ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці".
  2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв (незалежно від форм власності та підпорядкування) та на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які виконують роботи, пов'язані з виробництвом кондитерської, хлібопекарної та макаронної продукції.
  3. Норми застосовуються працівниками, зайнятими на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цих Норм, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003-2005, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту працівників. Загальні вимоги і класифікація).
  4. Працівники підприємств, установ, організацій кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються засобами індивідуального захисту згідно з вимогами чинного законодавства.
  5. Порядок забезпечення працівників підприємств, установ, організацій необхідними для трудового процесу засобами індивідуального захисту, а також порядок їх утримання та зберігання визначені Положенням про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 № 170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за № 667/1692 (НПАОП 0.00-4.26-96), згідно з яким власник або уповноважений ним орган (роботодавець) зобов’язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, що відповідають вимогам чинного законодавства.
  6. Враховуючи умови праці та особливості кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництва, працівникам видаються за погодженням з профспілками або з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці більш сучасні і зручні види спецодягу, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.

Спеціальний одяг та спеціальне взуття забезпечують нормальний тепловий стан працівників і сприяють збереженню їх працездатності.

Заміна одних видів спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на інші не повинна погіршувати їх захисні властивості.

  1. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють професійні спілки та служби охорони праці підприємств, установ, організацій.
  2. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників засобами індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) на підприємствах, в установах, організаціях здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

2 НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ

ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

з/п

Код

згідно з

класифік

атором

професій

(ДК

003-2005)

Професійна Назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей ЗІЗ

(тип, марка)

Строк

носіння,

(міс.)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

2.1 КОНДИТЕРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО

Виробництво карамелі, ірису та драже

1

8274.2

Виробник таблеток

Фартух

Респіратор

З, Ми

протипиловий

6

до зносу

2

8274.2

Глянцювальник карамелі та драже

Фартух

Респіратор

З, Ми

протипиловий

6

до зносу

3

8274.2

Дражувальник

Фартух

Респіратор

Вкладиші протишумові "Беруши"

З, Ми

протипиловий

6

до зносу до зносу

4

8274.2

Карамельник

Фартух із суцільнокрійним

нагрудником

Рукавиці комбіновані

З, Ти Ти

6

чергові

Рукавички трикотажні*

Ми

до зносу

Нарукавники *

Ву, Ми

до зносу

Респіратор*

протипиловий

до зносу

Вкладиші протишумові "Беруши"**

до зносу

Шоколадне виробництво

5

8274.2

Г лазурувальник

Фартух із нагрудником

Вн, Щ 20

6

6

8274.2

Машиніст

Костюм або халат

З, Ми

6

шоколадообробних

Фартух прогумований

З, Вн

6

машин

Рукавиці комбіновані

Ми, Вн

до зносу

Головний убір1

З

4

Тапочки або

З, См

4

туфлі

З, См

12

Навушники протишумові або

вкладиші протишумові "Беруши"

до зносу

Під час роботи у неопалюваних

приміщеннях, додатково:

Куртка з утеплювальною

прокладкою

Тн

36

Взуття утеплене2

Тн 20

24

7

8274.2

Оператор лінії

Костюм або халат

З, Ми

6

приготування

Рукавиці комбіновані

Ми

чергові

шоколадної маси

Г оловний убір

З

4

Тапочки або

З, См

4

туфлі

З, См

12

Вкладиші протишумові "Беруши"**

до зносу

Респіратор*

протипиловий

до зносу

8

8277.2

Пресувальник- віджимач харчової продукції

(перероблення чаю, кави, какао та шоколаду)

Фартух із суцільнокрійним

нагрудником

Рукавиці комбіновані

Ти

Ти

6

чергові

9

8277.2

Пресувальник- формувальник харчової продукції (перероблення чаю, кави, какао та шоколаду)

Костюм або халат

Фартух із суцільнокрійним

нагрудником

Рукавиці комбіновані

Тапочки або

туфлі

З, Ми

З, Ми Ми З, См З, См

6

6

чергові

4

12

10

7412.2

Цукерник

Фартух із суцільнокрійним нагрудником Рукавички трикотажні*

Під час приготування помадної маси для формування відливанням, додатково:

Фартух прогумований

При формуванні корпусів, додатково:

Респіратор

При варінні цукерок "Грильяж",

Вн, Щ 20 Ми

Вн, Щ 20 протипиловий

6

до зносу 6

до зносу

при темперуванні цукеркових мас, додатково:

Рукавиці комбіновані Респіратор

Ми, Ти протипиловий

чергові до зносу

11

7412.2

Шоколадник

Фартух із суцільнокрійним нагрудником Рукавички трикотажні*

Вкладиші протишумові "Беруши"**

Вн, Щ 20 Ми

6

до зносу до зносу

Виробництво пастили, зефіру, мармеладу та халви

12

7412.2

Готувач білкових мас

Костюм або халат Фартух із суцільнокрійним нагрудником прогумований Рукавички гумові*

Калоші гумові або чоботи

З, Ми

Ву, Щ 20 Вн, Щ 20 В

6

6

до зносу чергові

13

7412.2

Мармеладник-

пастильник

Фартух із суцільнокрійним нагрудником Рукавички трикотажні Рукавички гумові*

При відливанні формового мармеладу, додатково:

Вкладиші протишумові "Беруши"

При безлотковому розливі пастили, додатково:

Респіратор

Ву, Щ 20 Ми

Вн, Щ 20 газопилозахисний

6

до зносу до зносу

до зносу

до зносу

Чоботи гумові

В

чергові

14

7412.2

Халвомісильник

Фартух із суцільнокрійним

нагрудником

Рукавиці комбіновані

Ву, Щ 20 Нж, Ти

6

до зносу

Виробництво борошняних виробів

15

8274.2

Бісквітник

Костюм пекаря або халат Рукавички трикотажні Фартух із суцільнокрійним нагрудником

З, Ми Ми

Ву, Ш 20

4

до зносу 6

16

8272.3

Вафельник

(кондитерське

виробництво)

Костюм пекаря або халат Рукавички трикотажні або напальники із спілка Фартух із суцільнокрійним нагрудником

З, Ми Ми

Ву, Щ 20

4

до зносу 6

17

7412.2

Кондитер

Рукавички трикотажні Респіратор*

При замиванні інвентарю, додатково:

Фартух прогумований Рукавички гумові Окуляри захисні Крем захисний для рук

См, Мп протипиловий

Вн, Щ 20 Вн, Щ 20 закриті

до зносу до зносу

6

до зносу до зносу