1

2

3

4

5

6

66

9322

Різальник радіоке- раміки та феритів

Напівкомбінезон Респіратор протипиловий Окуляри захисні

З

П

ЗН

12

До зносу До зносу

67

8131.3

Свердлувальник

електрокерамічних

виробів

Напівкомбінезон Респіратор протипиловий Окуляри захисні

З

П

ЗН

12

До зносу До зносу

68

8232.3

8290.2

9321

Комплектувальник

Маркувальник

Сортувальник

електроізоляційних

матеріалів

При виконанні робіт з керамікою та феритами:

Фартух з нагрудником

З

6

69

8131.2

Ставильник-вибір- ник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів на вагонетках

При виконанні робіт на круглих горнах:

Куртка з утепленням

Фартух

Валянки

Рукавиці брезентові Шолом із сукна При виконанні робіт на тунельних печах: Фартух брезентовий

Ти

З

Ти

Ти

Ти

Тп100

24

6

12

2

Чергові

6

70

8159.3

Травильник радіо- кераміки

При виконанні робіт з травлення кераміки плавиковою кислотою: Костюм з

кислотозахисним просочуванням Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні

К50

К50

К50

К50

ЗН

12

6

2

3

До зносу

71

8159.2

Фільтр-пресуваль- ник ( електротехнічне виробництво)

Комбінезон Фартух прогумований Чоботи гумові

З

Вн

В

1

12

12

72

8212.2

Формувальник

радіокераміки

Костюм

Фартух прогумований Рукавиці брезентові

З

Вн

Ми

12

12

4

1

2

3

4

5

6

73

8131.2

Шліфувальник

Костюм

Пм

12

електрокерамічних

Рукавиці комбіновані

Ми

2

виробів

Окуляри захисні

ЗН

До зносу

Респіратор

протипиловий

П

До зносу

4.Виробництво купроксних та селенових випрямлячів

74

8152.2

Апаратник вакуум-

При виконанні робіт з

апаратів

селеном:

Халат

З

12

Берет

З

12

75

8159.2

Апаратник з

Халат

З

12

регенерації селену

Берет

З

12

Респіратор

протигазовий

Г

До зносу

76

8159.3

Апаратник з

Халат

З

12

регенерації сірки

Берет

З

12

Респіратор

протигазовий

Г

До зносу

77

8159.3

Апаратник

Халат

З

12

сірнильник

Берет

З

12

Респіратор

протигазовий

Г

До зносу

78

8159.2

Варник селену

Халат

З

12

Фартух прогумований

Яж

12

Черевики шкіряні

Яж

12

Рукавички гумові

Яж

1

Окуляри захисні

ЗП

До зносу

79

7311.2

Вимірювач випрям

Халат

З

12

лячів та елементів

Рукавички

Ми

1

Берет

З

12

80

7241.1

Електромонтер з ре-

При виконанні робіт на

монту та обслуго-

гарячих дільницях :

вування електроус-

Костюм

Ти

12

таткування

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

81

7311.2

Заливальник

Халат

З

12

компаундами

Рукавички

З

1

При виконанні робіт із

заливання смолами та

клеєм:

Берет

З

12

1

2

3

4

5

6

82

7242.2

Зачищувач

При виконанні робіт із зачищення селенових елементів:

Халат

Респіратор

протипиловий

Пм

П

12

До зносу

83

9321

Клеїльник - обпресувальник

Фартух

Берет

З

З

12

12

84

9321

Складальник

випрямлячів

Халат

Рукавички

З

З

12

1

85

7233.1

Слюсар-ремонтник

При виконанні робіт на гарячих дільницях: Костюм

Рукавиці комбіновані

З

Ти

12

2

86

8152.2

Терміст купроксних та селенових випрямлячів

Халат

Рукавички

З

Тп100

12

1

87

8152.3

Терміст

нафталінових печей

Халат

Рукавички

З

Тп100

12

1

88

8159.3

Травильник купро- ксних випрямних елементів

Халат з

кислотозахисним просочуванням Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні

К50

Яж

К50

К50

ЗН

12

6

12

3

До зносу

89

7142.2

Фарбувальник приладів і деталей

Халат

Рукавички

З

З

12

1

90

8159.2

Формувальник селенових елементів

Халат

З

12

5.Виробництво трансформаторів та дроселів на витих стрічкових магнітопроводах

91

7242.2

Виробник стрічкових осердь

Халат

Рукавички

Нм

Нм

12

0.5

92

7242.2

Зачищувач

Халат

Рукавички

Респіратор

протипиловий

Пм

Пм

П

12

1

До зносу

1

2

3

4

5

6

93

7311.2

Калібрувальник

Халат

Ми

12

магнітопроводів

Рукавички

Ми

0,5

94

7242.2

Різальник

Костюм або халат

Ми

12

магнітопроводів

Рукавички

Ми

0,5

Ш.Електровакуумне та напівпровідникове виробництво

1.Виробництво електровакуумних приладів

А.Робітники

95

8154.1

Апаратник елект-

Халат

З

12

ролізу

Фартух прогумований

К50

6

Чоботи гумові

К50

12

Рукавички гумові

К50

3

Окуляри захисні

ЗН

До зносу

96

8159.2

Апаратник

Костюм

З

12

повітроподілу

Респіратор

протипиловий

П

До зносу

97

8159.2

Відкатник-вакуум-

Фартух

З

6

ник

Рукавички

Ми

0,5

При роботі у ртутних

цехах та на ртутній

апаратурі:

Костюм

Яж

12

Тапочки

З

12

Рукавички

Ми, З

0,5

Напальчники

Яж

До зносу

Берет

З

12

Окуляри захисні

ЗН

До зносу

При догляді за балона

ми в розрядних будках:

Костюм

З

12

При роботі на відкри-

тому повітрі взимку:

Куртка утеплена

Тн

30

Штани утеплені

Тн

30

Чоботи утеплені

Тн20

30