ПІ 1.3.10-460-2006. Примірна інструкція з охорони праці для машиніста насосних установок


Міністерство промислової політики України

Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки

хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ)

ПІ 1.3.10-460-2006

Примірна інструкція

з охорони праці

для машиніста насосних установок

м. Київ

УзгодженоЗатверджено

Національний науково-досліднийМіністерство промислової

інститут охорони праціполітики України

Лист № 489Наказ № 476

від «26» 10 2006 р.від «19» 12 2006 р.

ПІ 1.3.10-460-2006

Примірна інструкція

з охорони праці

для машиніста насосних установок

м. Київ

1 Загальні положення

 1. Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для машиніста насосних установок (далі-машиніст).
 2. До складу робіт, які виконуються машиністом, можуть входити роботи з підвищеною небезпекою (відповідно до п.п. 10, 15, 31, 36, 53, 88, Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 №15).

При виконанні робіт з підвищеною небезпекою машиніст, крім цієї інструкції, повинен виконувати вимоги інструкцій підприємства, що регламентують безпеку виконання робіт певного виду.

1.3 Згідно з Законом України «Про охорону праці» (стаття 44) особи, які не виконують вимоги інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень, притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

1.4Машиніст має постійне робоче місце. До складу робіт, які повинен виконувати машиніст, входять наступні:

-обслуговування технологічного устаткування насосних станцій, насосних установок;

 • підтримання заданих значень параметрів при перекачуванні рідини;
 • здійснення контролю щодо безперебійної роботи насосних агрегатів, двигунів і арматури окремих відрізків трубопроводів, що обслуговуються;
 • ведення обліку і звітності про роботу насосних установок;
 • виконання поточного ремонту насосного устаткування та участь у його середньому і капітальному ремонті і інші роботи, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (для відповідного розряду).

1.5 До виконання робіт за цим фахом допускаються особи, які:

 • досягли 18 років, пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45 , наркологічний огляд (якщо машиніст відноситься до категорії осіб, що повинні проходити наркологічний огляд згідно з Переліком професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238) та не мають протипоказань;
 • мають повну загальну середню освіту та професійно-технічну освіту або професійну підготовку на виробництві;
 • пройшли навчання, у т.ч. підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконуватимуть, та виявили задовільні результати при перевірці знань;

-пройшли інструктажі (вступний, первинний) з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

1.6 Повторний інструктаж з питань охорони праці ( за змістом і обсягом первинного інструктажу) проводиться один раз на три місяці.

 1. Перевірка знань з питань охорони праці проводиться щорічно.
 2. Машиніст зобов'язаний:
 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • не з'являтися на роботі в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;
 • вміти користуватися засобами Індивідуального та колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння;
 • користуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту за їх призначенням;
 • дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором);
 • не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
 • не виконувати роботи , не передбачені змінним завданням;
 • не знаходитися на робочому місці у позаробочий час без відповідного дозволу (розпорядження) безпосереднього керівника;
 • проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.9 В процесі роботи на машиніста можливий вплив таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

-токсична і подразнююча дія шкідливих речовин, які використовуються у технологічному процесі та можуть забруднювати повітря робочої зони внаслідок негерметичності насосних агрегатів, трубопроводів, арматури;

 • ураження внаслідок утворення займистих і вибухонебезпечних сумішей;
 • рухомі частини устаткування насосних станцій, насосних агрегатів;

-підвищена або знижена температура поверхні устаткування, повітря робочої зони;

 • підвищені рівні шуму, вібрації на робочому місці;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • ураження електричним струмом;
 • підвищена вологість повітря робочої зони;
 • нервово-психічні перенавантаження.

1.10 Машиністу видається безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, які вибираються в залежності від умов праці і можливого виливу на людину небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

-костюм сукняний з напівшерстяної тканини, комбінезон бавовняний, плащ брезентовий;

 • черевики шкіряні, чоботи гумові;
 • берет шерстяний, шолом брезентовий;
 • рукавиці ( комбіновані, брезентові), рукавички гумові;
 • фартух прогумований;
 • окуляри захисні;
 • протишумові навушники, протишумові вкладиші «Беруші».

На зовнішніх роботах узимку додатково видаються:

-куртка бавовняна на утеплювальній прокладці;

 • штани бавовняні на утеплювальній прокладці;
 • валянки.

Для захисту органів дихання в залежності від умов праці машиністу, при необхідності, видається протигаз відповідної марки.

При виконанні машиністом робіт певного виду, у т.ч. з підвищеною небезпекою (газонебезпечних, робіт з отруйними, шкідливими, токсичними речовинами, окислюючими речовинами i iн.), додатково видаються засоби індивідуального захисту, що передбачені інструкціями з охорони праці, якими регламентується безпечне проведення цих робіт.

1.11 Машиніст зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:

 • приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;
 • утримувати в чистоті і порядку робоче місце;
 • дбайливо і за призначенням користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і іншими засобами індивідуального захисту, утримувати їх у справному стані і чистому вигляді;
 • мити руки з милом теплою водою перед кожним прийманням їжі;
 • дотримуватися питного режиму з урахуванням особливостей умов праці;
 • палити тільки у спеціально відведених для цього місцях;
 • зберігати харчові продукти, у т.ч. молочні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які використовуються тільки з цією метою.

2 Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1Перевірити та одягти засоби індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття і ін.)-

У випадку змінної роботи з'явитися на робоче місце завчасно для прийняття зміни.

2.2 Провести (разом з машиністом, якого він змінює - у випадку змінної роботи) зовнішній огляд насосного устаткування.

Перевірити: технічний стан устаткування, герметичність з’єднань сальникових і торцевих ущільнень, стан трубопроводів, запірної арматури; справність огороджень, наявність заземлень електродвигунів і пускачів, справність контрольно-вимірювальних приладів, сигналізуючих і блокуючих пристроїв.

Включити (якщо вона виключена) приливно-витяжну вентиляцію за 15-20 хв. до початку роботи.

При безперервній роботі - перевірити режим роботи устаткування.

2.3 Заслухати інформацію машиніста, якого він змінює, про недоліки і зауваження стосовно роботи насосних агрегатів, приладів і ін.

Прийняти зміну за встановленим на підприємстві порядком.

2.4 При виявленні в процесі огляду несправностей, порушень сповістити про це безпосереднього керівника і не приступати до роботи (а у випадку змінної роботи - не приймати зміну), якщо ці порушення унеможливлюють безпечне ібезаварійне проведення роботи.

3 Вимоги безпеки під час виконання роботи

 1. Під час роботи машиніст забезпечує ведення технологічного процесу перекачування рідин, підтримуючи задані значення параметрів перекачування - тиск, швидкість, температуру і ін., не залишає насосні установки без нагляду.
 2. Контролює показання манометрів і інших контрольно-вимірювальних приладів, відповідно до вимог технологічного режиму.
 3. Веде постійний нагляд за герметичністю устаткування, нормальною роботою насосів, яка визначається рівномірним звуком (без стуків, скрипів, металевих шумів), а також за роботою сальників, температурою підшипників, перевіряє рівень мастила в системі ущільнення.
 4. В процесі експлуатації насосних установок не допускає:

-попадання води і продуктів перекачування на устаткування;

-свищів, підтікань через прокладки з'єднань трубопроводів і сальникові ущільнення;

 • розливів на підлозі - негайно прибирає або змиває їх;
 • перегрівання підшипників, нагрів двигунів вище допустимої температури;
 • захаращення робочої зони, проходів;
 • ремонт, чистку і прибирання устаткування під час його роботи.

3.5 Негайно зупиняє насоси і електродвигуни у випадку:

 • підвищення температури підшипників вище установленої норми;
 • появи сторонніх шумів, стуків;
 • появи недопустимого рівня вібрації;
 • викиду з насосу рідини, що перекачується;
 • сильного витікання продукту крізь фланцеві з’єднання або сальникові ущільнення;

-припинення подавання ущільнюючої рідини або охолоджуючої води на сальники, торцеве ущільнення, підшипники;

 • перенавантаження двигуна;
 • швидкого підвищення температури корпуса електродвигуна;
 • загоряння електродвигуна або насоса.
 1. Дотримується правил безпечного поводження з речовинами, що перекачуються, враховуючи їх властивості (токсичність, пожежовибухонебезпечність і ін.)
 2. При виявленні під час роботи порушень технологічного режиму перекачування речовин, несправностей в роботі насосного устаткування, приймає заходи щодо запобігання аварійних ситуацій і повідомляє про це безпосереднього керівника.

3.8 Про нещасний випадок чи раптове погіршення стану здоров'я і про інші небезпечні фактори, які виникли в процесі роботи та загрожують життю чи здоров'ю працівників, машиніст повинен негайно повідомити безпосереднього керівника і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілим.

До прибуття комісії з розслідування на місці події необхідно зберігати обстановку та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків. Крім того, необхідно вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

4 Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Прибрати робоче місце.
 2. У випадку безперервної роботи, не залишати робоче місце і працююче устаткування до прибуття змінника і прийняття ним зміни.
 3. Здати зміну у встановленому порядку, повідомивши змінника про роботу насосних установок, вимірювальних приладів та падати іншу необхідну інформацію щодо забезпечення надійної і безперебійної роботи насосних установок.

4.4 Прибрати спецодяг і інші засоби індивідуального захисту, які використовувалися в процесі роботи, у відведене для цього місце.

 1. Помити лице, руки теплою водою з милом або прийняти душ.
 2. Повідомити безпосереднього керівника про всі недоліки, які мали місце в процесі роботи.

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1 Ознаками можливих аварійних ситуацій в процесі роботи насосних установок є:

-небезпечний режим роботи насосних установок (вихід за межі допустимих значень параметрів - тиску, температури і ін.), що може призвести до аварійного стану;

тимчасова зупинка процесу перекачування внаслідок спрацювання автоматичних захисних блокувань;

 • поява вібрації або незвичних шумів, які свідчать про порушення в роботі насосної установки;
 • розгерметизація насосного устаткування з попаданням токсичних , вибухопо-жежонебезпечних речовин в виробниче середовище;
 • загоряння насосного устаткування;

непередбачене вимкнення електропостачання, коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання.

 1. У випадку виникнення аварійної ситуації машиніст повинен негайно повідомити про це безпосереднього керівника і діяти у іїідііовідності з вимогами витягу з технологічного регламенту (розділ «Безпечна експлуатація виробництва»), що стосується процесу перекачування, в якому передбачені у т.ч. дії машиніста щодо усунення аварійного стану та застосування заходів захисту, а також у відповідності з Планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС), якщо його наявність для даного об'єкта передбачена.
 2. У випадку виникнення пожежі машиніст повинен припинити роботу, обезживлити електрообладнання, негайно розпочати гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння, діючі у відповідності з вимогами інструкції з пожежної безпеки підприємства.