Особи, що контролюють заповнення завалочних баддів, коробів, мульд, контейнерів, повинні знаходитися у безпечному місці.

Торкатися до магнітної плити (шайби) при зніманні її та кабелю з блочної підвіски крана при наявності напруги забороняється.

7.14. Після закінчення навантаження металевої шихти в мульди, совки, короби, бадді кінці брухту не повинні виступати або звисати над їх краями. По закінченні навантаження замки мульд повинні бути очищені і перевірені.

7.15. Для стікання води на дні мульд, коробів, совків, баддів повинні бути виконані отвори. Ці отвори повинні регулярно очищатися.

7.16. Для встановлення мульд на шихтових дворах мартенівських і електросталеплавильних цехів повинні бути влаштовані міцні і сталі стелажі.

При транспортуванні мульд кранами із застосуванням ланцюгів з гаками ширина стелажів повинна бути не менше довжини мульд. При транспортуванні мульд кранами, що обладнані механізованими захватами, ширина стелажів повинна визначатися за умов захвату мульд рамами.

Встановлення мульд на стелажах повинне здійснюватися без звісів і перекосів.

7.17. При навантаженні металевого брухту в бункер або з бункера в мульди електромагнітним краном зона його роботи повинна огороджуватися, а проведення будь-яких робіт в зоні забороняється.

7.18. Фракційний склад сипких шихтових матеріалів, що надходять в цех, повинен відповідати вимогам державних стандартів або технічних умов, затверджених у встановленому порядку.

7.19. В закритих приміщеннях місця перевантаження пиловидних матеріалів повинні бути закриті щільними кожухами, що приєднані до аспіраційних установок з фільтрами.

7.20. Влаштування і експлуатація конвейєрів повинні відповідати вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 12.2.022-80 "Конвейеры. Общие требования безопасности".

7.21. В цехах, що будуються і реконструюються, прибирання сміття з-під конвеєрів повинне бути механізоване. Прибирання просипу вручну допускається тільки при вимкнутих конвейєрах і у відповідності до биркової системи.

7.22. Перед пуском конвейєра повинен автоматично подаватися звуковий попереджуючий сигнал, який чути по всій довжині конвейєра.

7.23. Струмопровідні кабелі пересувних розвантажувальних візків і пересувних реверсивних конвейєрів повинні бути захищені від механічних пошкоджень.

7.24. Віддалення пилу з пилових бункерів аспіраційної системи повинне здійснюватися в спеціально обладнані машини.

7.25. Для переходу через конвейєри повинні встановлюватися стаціонарні містки. В виробничих приміщеннях містки повинні встановлюватися не менше, ніж через 30 м, а в галереях — не менше ніж через 100 м довжини конвейєра.

Ця вимога не розповсюджується на конвейєри, на яких встановлені пересувні візки.

7.26. Вивантаження електродів з вагонів і транспортування їх повинні здійснюватися із застосуванням спеціальних пристроїв.

Для зберігання електродів повинні бути влаштовані спеціальні стелажі.

7.27. Дрібнення бою електродів повинне бути мехіназовано. При обробці електродів на токарних верстатах повинна бути передбачена пиловідсмоктувальна вентиляція.

7.28. Дробильні і помольні установки повинні розташовуватися в ізольованому приміщенні і бути обладнані пиловідсмоктувальною вентиляцією, що забезпечує концентрацію пилу в повітрі робочої зони не вище гранично допустимої. Розміщення цих установок в шихтовому прольоті забороняється.

7.29. Завантаження матеріалу в дробильні і помольні агрегати повинне бути механізоване.

Пульти керування повинні бути розташовані таким чином, щоб дробильні і помольні агрегати були помітні особі, що здійснює пуск їх в роботу.

7.30. На шихтових дворах повинні бути обладнані кімнати для обігріву працюючих в холодний і перехідний періоди року. Кімнати можливо розміщувати також в прольотах, що стоять поруч.

7.31. Для безпечної роботи на шихтових дворах на початок кожної зміни необхідно перевірити: стан чалочних пристроїв (канатів, ланцюгів); справність бункерів і відсутність в них сторонніх предметів; стан робочих місць на бункерній естакаді, огороджень і перекрить бункерних ям; справність і чистоту залізничних колій, наявність поруч з ними габариту для нормального проїзду; наявність знаків і плакатів безпеки; справність сигналізації.

Спрацьовані пристрої, інструменти, чалочні засоби і тару необхідно вилучити з уживання, а несправне устаткування — відремонтувати.

8. МІКСЕРНЕ ВІДДІЛЕННЯ

8.1. Для безпечної роботи в міксерному відділенні перед початком роботи необхідно перевірити: справність гальмів міксера і механізму його нахилу; стан зливного носка і заливного вікна міксера; вогнетривкої кладки і кожуха; газопроводів і пальників та ін., а також в'їзної сигналізації і попереджувальних покажчиків із записом в журналі результатів огляду. До роботи дозволяється стати тільки після виправлення всіх несправностей , при хорошому стані вогнетривкої кладки і кожуха і наявності ключа-бирки.

8.2. Механізм нахилу міксера повинен мати два електродвигуна, в тому числі один резервний, з електрогальмами. Живлення електродвигунів повинне здійснюватися не менше, чим від двох незалежних джерел.

8.3. Міксер, конструкція якого не забезпечує самочинний поворот у вихідне положення, повинен бути забезпечений механізмом, що дозволяє повернути його у вихідне положення у випадку раптового припинення подавання електроенергії.

8.4. Розміщення і влаштування вентиляційних укрить над заливним вікном, зливним носком міксера і машиною для скачування шлаку повинні забезпечувати уловлювання графіту і газів під час заливання чавуну в міксер, зливу чавуну з міксера та скачуванні шлаку. Вентиляційні установки повинні мати спеціальні пристрої для уловлювання графіту.

8.5. При наявності графіту на устаткуванні, пішохідних переходах і сходах необхідно регулярно їх очищати від графіту. Перед початком прибирання графіту з вагів і майданчиків під носком міксера необхідно очистити носок від охолоді, встановити міксер у вихідне положення і взяти ключ-бирку від пульту керування міксером.

8.6. Заливне вікно і отвір зливного носка міксера повинні мати футеровані кришки. Відкриття і закриття кришок повинно бути механізоване.

8.7. Пост керування міксером повинен бути розташований збоку від зливного носка міксера і в такому місці, звідкіля забезпечується видимість операцій по зливу чавуну з міксера. Розташовувати пост керування проти зливного носка міксера забороняється.

8.8. Приміщення поста керування повинне бути зроблено з неспалимого матеріалу і мати припливну вентиляцію.

Двері поста не повинні виходити вбік зливного носка міксера.

Вікно поста, повернуте до зливного носка міксера, повинне бути засклене теплозахисним склом.

8.9. Розташовувати під міксером, на позначці підлоги міксерного відділення, а також нижче цієї позначки приміщення, в якому передбачається постійне знаходження обслуговуючого персоналу, або розміщення устаткування, що вимагає постійного обслуговування, забороняється.

8.10. Підлога в міксерному відділенні і на робочих майданчиках міксера повинна бути зроблена з шорсткого матеріалу, стійкого проти опрацювання.

8.11. Робочі майданчики міксерів повинні мати не менше двох виходів.

Майданчик, з якого здійснюється керування заливанням чавуну в міксер, повинен бути розташований вище заливного вікна і в такому місці, звідкіля забезпечується видимість струменя чавуну. Для захисту працюючих від бризок чавуну і тепловипромінювання на майданчику повинна бути влаштована кабіна з неспалимого матеріалу.

Ширина майданчиків, містків і сходин для обслуговування міксерів повинна бути не менше 1 м.

8.12. Для спостереження за зливом чавуну з міксера в ківш в підлозі робочого майданчика, перед постом керування повинен бути влаштований оглядовий отвір, огороджений поручнями і перекритий міцними гратами.

8.13. Опалення міксерів повинне здійснюватися коксовим, природним газом або мазутом. Застосування доменного газу забороняється.

Конструкція газопроводів в місцях з'єднання їх обертових частин з нерухомими повинна виключати можливість витіку газу.

Під час ремонту міксера підводи газу повинні вимикатися не тільки засувками, але й заглушками.

8.14. Заливання чавуну в міксер дозволяється проводити з ковшів, наповнених до рівня, що не перевищує 250 мм від їх верху.

Носки ковшів повинні бути очищені від скрапу і заправлені.

8.15. Перед підйомом ковша з чавуном необхідно перевірити правильність зачеплення гаків крана за цапфи ковша (цапфи повинні повністю увійти в зів гаків траверси крана), переконатися у відсутності людей унизу під міксером і на його майданчику. Зачіпка допоміжного гака для нахилу ковша повинна здійснюватися після підйому ковша.

Зачіпка гака для кантування ковша з чавуном повинна здійснюватися на рівні заливного вікна міксера або майданчика для скачування шлаку.

Підйом ковша при зачепленому гаці для кантування забороняється.

Після зливу чавуну в міксер необхідно перевірити правильність встановлення ковша на чавуновозний візок.

8.16. Між міксеровим і машиністом міксерного крана повинен бути встановлений радіозв'язок.

8.17. Заливання чавуну в міксер повинне проводитися в центр вікна рівномірним струменем з мінімальної висоти і своєчасним очищенням горловини зливного носка від скрапу. Про наступне заливання чавуну машиніст заливного крана повинен подати звуковий сигнал.

8.18. Зливати чавун в міксер з ковшів із застиглою кіркою забороняється.

Пропалювання кірки киснем повинне проводитися в спеціально відведених місцях з майданчика, огородженого поручнями і забезпеченого пристроями для захисту працюючих від бризок чавуну і тепловипромінювання.

Порядок роботи по пропаленню кірки повинен бути передбачений інструкцією підприємства.

8.19. Перед початком зливу чавуну з міксера в ківш міксеровий повинен перевірити правильність встановлення ковша під зливним носком, стан зливного носка, справність ковшів, наявність гальмових пристроїв під скатами чавуновозу, відсутність людей на вагах і під міксером.

Ковші повинні бути сухі, прогріті і очищені від охолодей і виробничих відходів. Вони повинні встановлюватися таким чином, щоб струмінь чавуну був направлений на середину горловини ковша.

Правильність встановлення ковша під зливним носком визначає міксеровий.

8.20. Про наступний злив чавуну з міксера повинен бути поданий звуковий сигнал. Сигнальний пристрій повинен бути зблокований з пусковим пристроєм механізму нахилу міксера.

8.21. Під час заливання чавуну в міксер і при зливі чавуну з міксера в ківш перебування людей під міксером забороняється.

8.22. Злив чавуну в ковші, тільки відремонтовані, дозволяється тільки після їх просушування.

8.23. Наповнення ковшів чавуном до рівня, що перевищує 250 мм від верху ковша, забороняється.

8.24. При виникненні небезпеки прогару кожуха міксера (місцеве почервоніння кожуха) повинне бути проведено термінове обдування місця почервоніння стислим повітрям, проведено випуск чавуну з міксера і прийняті заходи щодо його ремонту.

8.25. Вікно і кожух міксера необхідно очищати від охолодей і скрапу.

8.26. Скачування шлаку з ковшів і міксера повинне бути механізоване, здійснюватися при достатній кількості чавуну, що дозволяє виконати цю операцію без нахилу міксера. Шлак повинен зливатися в шлакові ковші і своєчасно вивозитися з міксерного відділення. Скачування шлаку при непрацюючій вентиляції, що вловлює газ і графіт, забороняється.

8.27. Відбір проб чавуну з-під його струменя забороняється. Відбір проб чавуну повинен здійснюватися із зливного носка міксера або з наповненого ковша. Інструмент для відбору проби повинен бути сухим.

8.28. Забороняється проводити ремонт ковшів в міксерному відділенні, а також подавати "закозлені" і з застиглою кіркою ковші в міксерне відділення.

9. ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ НА РОБОЧІМАЙДАНЧИКИ ПЕЧЕЙ І В КОНВЕРТОРНЕВІДДІЛЕННЯ

9.1. Доставка шихтових матеріалів на робочі майданчикимартенівських і двованних сталеплавильних печей.

9.1.1. Доставка шихтових матеріалів, додатків, розкислювачів, а також заправних матеріалів до печей повинна бути механізованою.

9.1.2. Візки для перевезення мульд повинні бути забезпечені зчіпним пристроєм, що виключає знаходження працюючих між візками під час зчеплення або розчеплення мульдових складів, а також упорами або поручнями, перешкоджаючими зміщенню мульд в поздовжньому напрямку при поштовхах і трясіннях.

9.1.3. Для встановлення мульд на балконі пічного прольоту повинні бути влаштовані стелажі у відповідності до вимог п. 7.16 цих Правил.

9.1.4. В мартенівських цехах для встановлення мульд з додатками або розкислювачами допускається влаштування стелажів між печами. Збоку стелажів повинні бути влаштовані упори. Ширина вільного проходу між стелажами і головками печей повинна бути не менше 0,7 м.

9.1.5. В цехах з крановою подачею шихти для транспортування мульд із шихтового двору на балкон пічного прольоту крани повинні бути обладнані механізованими захватами. Керування захватами повинне здійснюватися з кабіни машиніста крана. Влаштування мульдових захватів повинно виключати зривання і падіння мульд.

До обладнання крана мульдовими захватами зачеплення мульд повинне здійснюватися за допомогою гаків і серіг. Конструкція захватних пристроїв повинна виключати падіння мульд при їх перенесенні.

Зачеплення мульд шляхом підведення ланцюга під її дно забороняється.

9.1.6. В цеха з наземними завалочними машинами сипкі матеріали, як правило, повинні доставлятися на робочий майданчик печі в спеціальних бункерах.

9.1.7. Доставка феросплавів в цех повинна здійснюватися в мульдах, контейнерах або бункерах саморозвантажувального типу.

Зберігання підготовлених феросплавів повинне здійснюватися в спеціальних бункерах, розташованих між печами. При цьому повинна бути передбачена можливість видачі феросплавів як в мульди для присадки додатків в піч, так і на задній бік печі для подачі феросплавів безпосередньо в ківш.