ПІ 1.8.11-150-2001. Примірна інструкція 3 охорони праці для вантажника готової продукції


Об'єднання підприємств хлібопекарської

промисловості "УКРХЛІБПРОМ"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для вантажника готової продукції

м. Київ

УЗГОДЖЕНО

Національний науково-

дослідний інститут охорони

праці (ННДІОП)

15.05.2001р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ об'єднання "Укрхлібпром" 24.05.2001 р. №5

ПІ 1.8.11-150-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для вантажника готової продукції

м. Ки'їв

1. Загальні положення

1. Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для вантажника готової продукції і призначена для навчання методам безпечної роботи і дотриманню вимог охорони праці. Постійне робоче місце - експедиція, рампа. Режим роботи -безперервний. Вантажником виконується така робота:

- навантаження на вагонетку лотків із готовою продукцією, транспортування вагонеток, контейнерів із готовою продукцією з експедиції на рампу, завантажує в транспортний засіб (машину); вивантажує лотки з транспортних засобів. Контроль за кількістю хлібобулочних виробів у лотках, ящиках, вагонетках, контейнерах. Перенесення вручну, перевезення на вагонетках, етажерках, візках готової продукції і тари. Повинний знати вимоги до конструкції тари.

1.2. До роботи вантажником допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли медичне обстеження та не мають медичних протипоказань, вступний інструктаж, спеціальне навчання, перевірку знань у постійно діючий комісії з питань охорони праці, первинний інструктаж, стажування для придбання навичок безпечного ведення виробничих процесів протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи), мають I кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки.

1.3. Вантажник зобов'язаний:

- додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;

- дотримувати встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вогнем.

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

- вміти користуватися засобами індивідуального захисту;

- знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці та даної інструкції, правила виробничої санітарії, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

- не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

- знати ґатунки виробів, правила транспортування вагонеток, контейнерів, етажерок із готовою продукцією. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують і навколишнього середовища.

1.4. Небезпечними виробничими чинниками на робочому місці вантажника готової продукції можуть бути:

Наїзд транспортних засобів при переміщенні по території підприємства.

Падіння контейнерів або лотків, при неправильній укладці; використання несправних контейнерів, неправильні прийоми роботи або нерівності підлот (вибої, сторонні предмети).

Гострі деталі, заусенці на контейнерах, розщеплені дошки, кінці цвяхів лотків, контакт із якими може викликати порізи і травми рук.

1.4.4. Падіння на підлозі, падінні з рампи при завантаженні-вивантаженні або інших шляхах переміщення.

1.5. Шкідливими виробничими чинниками на робочому місці вантажника хлібобулочних виробів можуть бути:

Підвищена температура повітря робочої зони (при нормі 15-26°С,факт- ).

Знижена температура повітря робочої зони в зимовий період року (приміщення експедиції).

1.5.3. Підвищена рухливість повітря (по нормі - 0,5 м/сек, факт -).

1.5.4. Недостатня освітленість робочої зони.

Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно результатів атестації робочих місць.

1.6. Для запобігання впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачено наступне:

1.6.1. Для попередження травмування при під'їзді автомобіля заднім ходом передбачена установка перед рампою відбійних брусів.

1.6.2. Розмітка шляхів руху транспорту і пішоходів і обмежена швидкість руху транспорту.

1.6.3. При навантаженні контейнерів із готовою продукцією в автомашину, передбачені спеціальні трапи або відкидні підйомні площадки автомашин.

1.6.4. У зимовий період року при роботі на рампі користуватися спеціальним утепленим одягом.

1.6.5. Контейнери перед навантаженням перевіряються на справність. Використовувати несправні контейнери не дозволяється.

1.6.6. Для попередження контакту з гострими, колючими предметами користуватися захисними рукавицями.

1.6.7. Температура повітряного середовища регулюється вентиляцією і тепловими завісами в зимовий період року.

1.6.8. Від падіння людини на підлозі й інших шляхах переміщення покриття підлоги повинно бути таким, що не сковзає, і застосовується спеціальне взуття.

1.7. Виконуйте такі правила особистої гігієни:

- залишайте всі особисті речі і верхній одяг у влаштованих для цього місцях;

- приймайте їжу тільки у спеціально влаштованих для цього місцях.

- при відвідуванні туалету залишайте санодяг у тамбурі, при виході — вимийте руки водою, ополосніть дезінфікуючим розчином і водою.

1.8. При одержанні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надати допомогу, повідомити у медпункт.

1.9. Вантажник повинен користуватися виданим йому спецодягом та 313: куртка брезентова та брюки бавовняні з брезентовими наколінниками; ТУ-17-

08-69-77

рукавиці брезентові; ГОСТ 12.4..010-75

- черевики юфтові на шкіряній підошві; ГОСТ 5394-74 При зовнішніх роботах взимку, додатково:

куртка бавовняна на утепленій підкладці; ГОСТ 12.4..034-80

- брюки бавовняні на утепленій підкладці. ГОСТ 12.4..084-80

1.10. За порушення вимог даної інструкції працівник притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Прийом і здавання зміни при безперервній роботі проводиться за 15 хвилин до початку зміни.

2.2. Приступаючи до роботи, надіньте спецодяг і приведіть його в порядок, не допускайте наявності кінців, що звисають.

2.3. ПЕРЕВІРТЕ:

2.3.1. Справність лотків, відсутність на них гострих кінців і деталей, що колються, цвяхів і т.д. Лотки, що не входять вільно по направляючих вагонеток (етажерок, контейнерів) підлягають відбракуванню.

2.3.2. Шляхи переміщення. Переконайтеся у відсутності сторонніх предметів, вибоїв, речовин, що викликають ковзання.

2.3.3. Справність контейнерів. Контейнери, що мають дефекти: поламані або деформовані направляючі приберіть в спеціально відведене для ремонту місце (зазначити конкретно).

2.4. Не використовувати деформовані контейнери для транспортування готової продукції. При наявності вищевказаних контейнерів необхідно негайно повідомити свому безпосередньому керівнику.

2.5. Перевірити наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

2.6. При виявленні несправностей обладнання та пристосувань, не приступайте до роботи, повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. Не виконувати самостійно ремонт.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, треба додержуватися таких вимог:

не залишайте робоче місце і не допускайте присутності на ньому сторонніх осіб, без дозволу керівника;

працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт;

не відчиняйте дверці електрошаф і не ремонтуйте електроустаткування, не наступайте на електропроводи;

не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов'язки;

будьте уважними до сигналів внутрішньоцехового транспорту.

3.2. Під час роботи користуйтеся спеціальними трапами або площадками, не застосовувати при завантаженні-розвантаженні автотранспорту випадкових предметів.

3.3. При подачі автотранспорту заднім ходом до рампи, не , знаходьтеся на шляху його руху.

3.4. При вивантаженні лотків з автотранспорту треба використовувати інвентарні крюччя, не дозволяється користуватися випадковими предметами.

3.5. Звільнення заклинених у машині лотків робити після вивантаження сусідньої секції шляхом постукування молотком знизу нагору по нижній частині лотка або за допомогою іншого пристосування.

3.6. При транспортуванні вагонеток, етажерок, контейнерів із готовими виробами до машини використовуйте захисні рукавиці.

3.7. При несправності завантажених транспортних засобів - деформовані стійки – перевантажте лотки з продукцією на справну вагонетку (етажерку, контейнер). Не завантажуйте у машину несправні лотки і контейнери.

3.8. Не допускайте транспортування контейнерів із перекошеними і неправильно укладеними лотками. При переміщенні контейнерів по вузьких шляхах не братися за бокові стійки.

3.9. Переміщення контейнерів необхідно робити тільки штовханням від себе, не відпускайте їх до повної зупинки.

3.10. Додержуйтеся встановлених проїздів і відстані між групами стоячих контейнерів. Розмір проїзду повинен дорівнювати розміру діагоналі контейнера плюс 0,7 м . Проходи між контейнерами не менше 0,7 м.

3.11. Несправні контейнери, що потрапляють під завантаження, і лотки відставляють у встановлене місце, не захаращуючи ними робочу зону.

3.12. Утримуйте шляхи переміщення і засоби транспортування, що обслуговуються в чистоті і стежте, щоб підлога в експедиції і на рампі була без вибоїв і не захаращувалась випадковими предметами, завжди була сухою і чистою. При падінні хлібобулочних виробів або інших предметів на підлогу, негайно прибрати їх щоб уникнути падіння.

3.13. При несправності устаткування: лотків, вагонеток, етажерок, контейнерів - повідомте своєму безпосередньому керівнику.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Прибрати робоче місце: скласти в спеціально відведений ящик усі пристосування, використовувані на робочому місці вантажника (гаки, молотки, і т.д.), підмести підлогу.

4.2. Підготувати партію справних контейнерів, необхідну кількість порожніх лотків для роботи вантажника наступної зміни.

4.3. При передачі зміни проінформувати змінника про всі несправності і неполадки в роботі.

4.4. Прийняти душ, санодяг скласти в шафу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнації будівельних конструкцій, пожежам, травмуванню або загибелі людей.

5.1.1. Такими ситуаціями на робочому місці вантажника готової продукції можуть бути :

- загоряння електропроводки або електродвигунів. У таких випадках відключіть устаткування кнопкою "Стоп", повідомте своєму безпосередньому керівнику або іншій посадовій особі підприємства і приступіть до ліквідації пожежі, використовуючи для гасіння електроустановок тільки вуглекислотний вогнегасник, пісок і кошму, що знаходяться (зазначити місце);

5.2. При наявності загоряння приступити до його ліквідації первинними засобами пожежогасіння. Гасити електроустаткування можна тільки вуглекислотними, порошковими вогнегасниками або піском.

5.3. При нещасних випадках з травмуванням людини повідомте безпосереднього керівника робіт, викличте медпрацівника або "Швидку допомогу".

5.4. Надайте першу (долікарську) допомогу потерпілому згідно з інструкцією з надання першої допомоги.

5.5. При обставинах, що загрожують життю та здоров'ю -пожежа, вибух, руйнація споруди необхідно вийти через евакуаційний вихід до визначених місць (вказати конкретно) зосередження.