- після закінчення роботи або робочої зміни;

- при сильному нагріванні корпуса інструмента;

- при виявленні слабкої дії електричного струму;

- при виході з ладу вимикача;

- при встановленні, заміні або регулюванні робочого інструмента.

6.3. При виявленні несправності електроінструмента, сильного нагрівання його корпуса або слабкої дії електроструму після вимкнення інструменту з мережі живлення повідомити керівника робіт (безпосереднього керівника) про необхідність заміни електроінструмента та здачі несправного електроінструмента на перевірку (ремонт).

6.4. При рубанні, клепанні та інших подібних роботах, при яких можливий відліт частин металу, користуватися захисними окулярами та встановлювати переносні щити для обгороджування, щоб люди, які працюють чи проходять біля місця проведення робіт, не одержали травми.

6.5. При роботі з електродриллю металеву стружку видаляти спеціальними гачками та щітками після зупинення дрилі.

6.6. При роботі з важким електричним молотом, шліфувальною машиною та іншими інструментами масою більше 10 кг підвішувати їх на пружинному балансирі чи спеціальному підвісі.

6.7. Вироби, що обробляються, встановлювати та закріплювати так, щоб виключити можливість їх зміщення під час роботи.

7. Вимоги безпеки після закінчення роботи

7.1. Вимкнути електроінструмент вимикачем, від'єднати провід живлення електроінструмента від мережі живлення, вийняти робочий інструмент з патрону електроінструмента.

7.2. При необхідності провести профілактику електроінструмента згідно з інструкцією по експлуатації конкретного інструмента.

7.3. Привести до порядку робоче місце.

7.4. Здати електроінструмент чи забрати у відведене для постійного зберігання місце.

8. При роботі з електроінструментом ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- працювати у вибухонебезпечних приміщеннях;

- виконувати без наряду-допуску роботи, зазначені у п. 1.8.;

- застосовувати для роботи інструмент, що має дефекти, які наведені в п. 5.4.;

- заземлювати корпуси електроінструмента класів II і III;

- перевищувати зазначену у паспорті інструмента тривалість безперервної роботи;

- передавати інструмент навіть короткочасно iншим особам, якi не мають права працювати з електроiнструментом;

- доторкатися до ріжучих частин інструмента чи частин, що обертаються;

- триматися за провід електроінструмента;

- виймати стружку чи тирсу руками;

- працювати з приставних драбин;

- обробляти обмерзлi та мокрi дерев'янi деталi;

- натягувати та перегинати кабелi електроiнструмента;

- перехрещувати кабелі живлення електроінструмента з іншими кабелями, тросами, електрозварювальними проводами i шлангами газорiзки.

- застосовувати для живлення електроiнструмента автотрансформатор;

- охолоджувати корпус електроінструмента при перегріванні снігом чи водою;

- продовжувати роботу при появі диму або запаху, характерних для ізоляції, що горить, кругового вогню на колекторі внаслідок підвищеного іскріння щіток, підвищеного шуму, стукоту, вібрації, пошкодження робочого інструмента.

9. Дії в аварійних ситуаціях

9.1. При роботі з електроінструментом можливими є такі аварійні ситуації:

- коротке замикання в мережі живлення електроінструмента з можливим подальшим загоранням електропроводки;

- пошкодження захованої електропроводки з можливим коротким замиканням і загоранням;

- пошкодження захованих трубопроводів з можливим викиданням небезпечних рідин, парів, газів;

- ураження працівника електричним струмом;

- ураження працівника небезпечними рідинами, парами, газами;

- інші аварійні ситуації, не пов'язані безпосередньо з роботою електроінструментом.

9.2. Кожний працівник, що першим виявив загрозу виникнення аварійної ситуації, повинен негайно припинити роботу та подати команду "СТОП!".

9.3. Команду "СТОП!", подану будь-яким працівником, повинні негайно виконати усі працівники, що її почули.

9.4. Про загрозу виникнення або про виникнення аварійної ситуації працівник повинен негайно повідомити керівника робіт (безпосереднього керівника).

9.5. При виникненні короткого замикання у мережі живлення електроінструмента або у іншій електромережі (електроустановці) негайно припинити роботу і відключити пошкоджену електромережу (електроустановку).

Самостійно усувати коротке замикання забороняється.

9.6. При загоранні електропроводки (електроустановки) негайно припинити роботу, відключити електромережу (електроустановку) і приступити до гасіння пожежі вуглекислотним вогнегасником.

Гасити пожежу в електроустановках пінними вогнегасниками забороняється.

Про пожежу в електромережі (електроустановці) повідомити пожежну охорону.

9.7. При пошкодженні захованих трубопроводів припинити роботу, по можливості перекрити пошкоджені трубопроводи і залишити небезпечну зону.

9.8. При ураженні працівника електричним струмом звільнити потерпілого від дії електричного струму: відключити електромережу; відділити потерпілого від струмопровідних частин з застосуванням діелектричних захисних засобів або інших ізолюючих речей і предметів (сухого одягу, сухої жердини, прогумованого матеріалу тощо); перерізати або перерубати провід будь-яким інструментом з ізолюючою рукояткою.

9.9. При ураженні працівника небезпечними рідинами, парами, газами вивести (винести) потерпілого в безпечне місце.

9.10. У всіх випадках до потерпілого викликати лікаря, а до його прибуття надати потерпілому першу медичну допомогу.

9.11. При загрозі виникнення або при виникненні інших аварійних ситуацій, не пов'язаних безпосередньо з роботою електроінструментом, діяти відповідно до своїх обов'язків згідно з Планом ліквідації аварій.

________________________ ________________ _________________

(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)