Інструкція з охорони праці для верстатників на деревообробному обладнанні


(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

для верстатників

на деревообробному обладнанні

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. За даною інструкцією столяр під час робіт на деревообробних верстатах (далі верстатник) інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці»; в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та верстатника.

1.3. Власник повинен застрахувати верстатника від нещасних випадків і професійного захворювання. В випадку пошкодження здоров'я по вині власника він (верстатник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.4. За невиконання даної інструкції верстатник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.5. До роботи на деревообробних верстатах допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, мають спеціальне навчання, посвідчення, яке дає право працювати на деревообробних верстатах; пройшли вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці.

1.6. Деревообробні верстати необхідно встановлювати за принципом послідовності технологічних процесів.

1.7. В невеликих деревообробних цехах з устаткуванням загального призначення, не з'єднаними транспортними механізмами, верстати встановлюють у шаховому порядку.

1.8. Щоб не захаращувати робочі місця і проходи, між верстатами необхідно влаштувати майданчики для запасу заготовок і деталей.

1.9. Відстань між верстатами і конструкціями деревообробного цеху залежить від місця встановлення верстата і найбільших розмірів оброблюваних деталей.

1.10. Верстати повинні бути встановлені так, щоб світло падало з лівого боку і не утворювало відблисків та косих тіней на робочій поверхні верстата.

1.11. Крім проходів до робочих місць, в цехах повинен бути наскрізний проїзд по всій довжині виробничого приміщення. Його ширина в залежності від виду транспорту, який перевозить деталі повинна бути не менше , а тільки для проходу робітників не менше .

1.12. Для прибирання тирси, стружок, пилу верстати повинні бути обладнані пневмотранспортними установками.

1.13. Підлога біля верстата повинна бути рівною і не слизькою.

1.14. Кожний деревообробний верстат повинен бути забезпечений:

1.14.1. Швидкодіючим пристосуванням для включення та виключення електродвигуна.

1.14.2. Гальмуючим пристроєм.

1.14.3. Необхідними захисними засобами, огородженням, та заземленням.

1.15. Всі різальні інструменти верстатів необхідно правильно і гостро заточувати, зуби пилок, крім того, повинні бути розведені.

1.16. Виконувати роботу із знятими огородженнями забороняється.

1.17. Очищати, обтирати, змащувати верстати, замінювати інструмент, прибирати стружки можна тільки після виключення електродвигуна, зупинки рухомих частин.

1.18. Пускові пристрої повинні бути розміщені біля робочих місць.

1.19. Верстат повинен освітлюватись денним та електричним світлом таким чином, щоб весь стіл і ріжучі інструменти були чітко видні.

1.20. Не дозволяється переодягатися біля верстата та класти на нього одяг.

1.21. Оброблювані матеріали і деталі дозволяється складати біля верстатів на висоту не більше . Необхідно прийняти заходи, щоб штабелі були стійкими.

1.22. Поблизу працюючого електродвигуна не можна зберігати горючі речовини, обтиральні матеріали.

1.23. Верстатник зобов'язаний:

1.23.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.23.2. Користуватись спецодягом та засобами індивідуального захисту.

1.23.3. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та відповідальність за товаришів по роботі.

1.23.4. Виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований та яка доручена керівником робіт.

1.23.5. Працювати тільки на тому верстаті, по правилах безпечної експлуатації якого проінструктований.

1.23.6. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.

1.23.7. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

1.23.8. Вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.

1.24. Основні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які діють на верстатника:

- виліт деталей, які подаються до ріжучого інструменту;

- стикання з рухомими частинами обладнання;

- ураження електричним струмом;

- відсутність огороджувальних пристроїв і захисних пристосувань на рухомих частинах обладнання;

- відсутність сигналізації про пуск обладнання, про аварії;

- конструктивні недоліки обладнання;

- підвищений рівень шуму, вібрації, пилу.

1.25. Верстатник забезпечується спецодягом:

- костюм віскозно-лавсановий;

- фартух бавовняний;

- рукавиці комбіновані.

Для захисту від дії пилу, ошурок, стружки видаються окуляри захисні, вкладиші «Беруші».

1.26. На робочому місці вивішується інструкція з безпечної експлуатації верстата і табличка з прізвищем робітника, відповідального за роботу верстата.

1.27. Всі рукоятки, кнопки, штурвали, маховички та інші частини управління обладнанням повинні мати написи про їх призначення.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягнути і упорядкувати спецодяг.

2.1.1. Заправити одяг так, щоб не було звисаючих кінців.

2.1.2. Надягти щільно головний убір, підібрати під нього волосся.

2.2. Перевірити правильність і надійність встановлення захисних огороджень допоміжних та запобіжних пристроїв.

2.3. Змастити всі частини, що труться, згідно з карткою змащення.

2.4. Оглянути стан пускової та захисної апаратури, наявність захисного заземлення.

2.5. Особливу увагу приділити кріпленню ріжучого інструменту.

2.6. Перевірити правильність налагодження верстата.

2.6.1. Провернути робочий вал від руки при виключеному електродвигуні.

2.6.2. Пустити верстат на холостому ході.

Під час роботи він повинен давати рівний звук; стіл і станина не повинні вібрувати.

2.6.3. Зробити випробувальну обробку декількох деталей.

2.7. Якщо під час перевірки буде виявлена будь-яка несправність верстата, приступати до роботи забороняється до усунення всіх дефектів.

2.8. Перевірити наявність і справність необхідних інструментів.

2.9. Непотрібні предмети, інструмент, обтиральні матеріали перед початком роботи повинні бути прибрані з верстата.

2.10. Під час ремонту, чистки, змащування верстата біля пускових пристроїв вивішувати напис - «Не включати! Працюють люди».

2.11. Підтягнути послаблені гайки, контргайки, болти, клинці, перевірити шплінти болтових з'єднань верстата, допоміжних пристосувань і пристроїв.

2.12. Перевірити на холостому ході верстата справність дії пускових, гальмуючих, огороджувальних, блокувальних і подавальних пристроїв і механізмів, надійність фіксації рукояток управління.

2.13. Під час налагоджування верстата користуватись справними гайковими ключами, які відповідають розмірам гайок та болтів. Застосовувати прокладки між зівом ключа і гранями гайок, нарощувати ключ трубою чи іншими важелями забороняється.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Вимоги безпеки під час роботи на деревообробних верстатах повинні бути викладені в технологічній документації і виконуватись протягом всього технологічного процесу.

3.2. Перед включенням верстата і під час його роботи присутність сторонніх осіб на робочому місці не дозволяється.

3.3. Перед пуском верстата верстатник повинен кожний раз попереджувати про це підсобних робітників.

3.4. Після пуску верстата деталь для обробки можна подавати тільки тоді, коли вал ріжучого інструмента набере повне число обертів.

3.5. Подачу деталей для обробки на ріжучий інструмент слід виконувати плавно без товчків і ривків.

3.6. Забороняється наближати руки до ріжучого інструменту і торкатися обертаючих частин верстата, стояти напроти ріжучої частини.

3.7. Не дозволяється обробляти матеріали мерзлі, з гвіздками, з налиплим бетоном, глиною та інше.

3.8. Під час розпилювання та стругання коротких і тонких, а також під час допилювання довгомірних деталей верстатник повинен користуватися штовхачем, обидві руки повинні бути на штовхачі.

3.9. Вузькі (менше ) деталі можна обробляти тільки при наявності на верстаті притискних пристосувань, а короткі (менше ) тільки за допомогою спеціальних шаблонів.

3.10. У разі виявлення несправності, в тому числі при появі сторонніх шумів, стуків, при перегріві ріжучого інструменту, верстат необхідно зупинити і викликати механіка.

3.11. Необхідно слідкувати за станом підшипників. Необхідно виявити причину перегріву і ліквідувати. Не можна охолоджувати водою.

3.12. У випадку самочинної зупинки різального інструменту верстата, коли оброблювана заготовка знаходиться під огородженням, необхідно виключити верстат і тільки після цього підняти огородження і усунути несправність.

3.13. Верстатник повинен слідкувати за роботою підручного, який повинен:

3.13.1. Приймати на себе оброблювану деталь і відводити її так, щоб не було перекосу.

3.13.2. Знімати оброблювану деталь з верстата тільки після того, як вона пройде за межі ріжучого інструменту та за розклинювальний ніж.

3.13.3. Повертаючи деталь верстатнику для повторного різу або обробки, пересувати її в боці від верстата і паралельно йому.

3.13.4. Складувати деталі в штабелі чи на візок, не захаращуючи робоче місце.

3.13.5. Своєчасно очищати робоче місце і прохід біля верстата від обрізків і ошурок.

3.14. Верстатник не повинен передавати підручному, а також іншим особам та приймати від них будь-які предмети через працюючий верстат.

3.15. Під час роботи забороняється становитися на стіл верстата, а також опиратися на нього.

3.16. На робочому місці забороняється палити.

3.17. У разі залишення робочого місця (навіть на короткий час) верстатник повинен виключити верстат, відлучатися можна тільки після повної його зупинки.

3.18. Забороняється на ходу верстата витягувати сторонні речі, які випадково попали в подавальний привідний механізм.

3.19. Видалення ошурок, відходів і пилу з верстата і місць, розташованих біля його рухомих частин дозволяється виконувати тільки після повної зупинки верстата, за допомогою щітки з довгою рукояткою чи мітли. Забороняється очищення верстата рукою, рукавицею чи ганчіркою.

4. Додаткові заходи безпеки

під час роботи на деревообробних верстатах

4.1. Круглопиляльний верстат для поздовжнього розпилювання.

4.1.1. Пильний диск повинен бути огороджений зверху ковпаком, який автоматично опускається на матеріал, що розпилюється, а знизу - нерухомим кожухом.

4.1.2. Щілина в столі, яка служить для пропуску пильного диска, повинна бути закладена дерев'яним, чисто струганим вкладишем з сухої м'якої деревини, в якому робиться проріз для пильного диска. Ширина прорізу повинна бути не більше .

4.1.3. Обрізки, які застряли в пильній щілині, можна вилучати тільки за допомогою спеціального крючка після повної зупинки верстата.

4.1.4. Для поздовжнього розпилювання матеріалів верстат повинен бути обладнаний розклинювальним ножем, який повинен відповідати наступним вимогам:

4.1.4.1. Кромка ножа, звернута до пили, повинна бути загострена не більше, ніж на одну п'яту його ширини.

4.1.4.2. Стовщена частина ножа повинна мати розмір, перевищуючий ширину розводу пили на 0,5 мм для пил діаметром до і 1- для пил діаметром більше .

4.1.4.3. Висота ножа над столом верстата не повинна бути менше висоти верхніх зубців пили.

4.1.4.4. Відстань від загостреної частини ножа і задніми зубцями пили будь-якого діаметра не повинна перевищувати .

4.1.4.5. Кріплення ножа забезпечується болтами, які повинні гарантувати постійне його знаходження в площині пропилу і швидку його заміну.

4.1.5. Незалежно від застосування розклинювального ножа на верстаті попереду та ззаду пили повинні встановлюватись упори у вигляді завіси з стальних пластин різної довжини чи зубчатих секторів криволінійної форми, які забезпечують зберігання постійного кута заклинювання 55-60°. Упори повинні легко качатись на вісі і мати загострені кінці.

4.1.6. Використовувати розклинювальний ніж для закріплення на ньому захисних та інших пристроїв забороняється.

4.1.7. Забороняється:

4.1.7.1. Одночасно розпилювати декілька заготовок без спеціального пристосування.

4.1.7.2. Розпилювати матеріал, коротший за або вужче , без застосування спеціальних шаблонів.

4.1.7.3. Розпилювати кругляк без каретки з механічною подачею.

4.1.8. Під час поздовжнього розпилювання верстатник повинен знаходитись біля лівого переднього (по ходу подачі) кута верстата і направляти оброблюваний матеріал збоку, а не у торця, для того, щоб під час випадкового зворотного викиду він не вдарив в живіт чи грудь.

Допилювання матеріалу повинно виконуватись за допомогою штовхача.

4.1.9. Вимоги до пильних дисків:

4.1.9.1. Діаметр пили повинен бути таким, при якому верхні зубці виступають над оброблюваним матеріалом не менше, ніж на .

4.1.9.2. Поверхня пильного диска повинна бути досконало гладкою, чисто відшліфованою. На впадинах між зубцями та на самих зубцях не повинно бути тріщин, розширювань та задирок.

4.1.9.3. Користуватися пилами із зламаними зубцями чи з мілкими тріщинами забороняється.