Інструкція №

для чергового електрика назва підприємства

про заходи пожежної безпеки

  1. Галузь застосування

Ця Інструкція поширюється на чергового електрика, будинків, будівель та приміщень назва підприємства і встановлює вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта, і є обов’язковою для вивчення та виконання електриками, які працюють в назва підприємства.

  1. Обов’язки щодо контролю за додержанням

протипожежного режиму, огляду території і приміщень

Заступаючи на чергування електрики зобов’язані:

перевірити працездатність приймальних станцій автоматичної сигналізації та охоронної сигналізації, про що зробити запис у спеціальному журналі;

перевірити протипожежний режим приміщеннь;

Протягом чергування електрик повинен постійно здійснювати контроль за протипожежним станом приміщень та території назва підприємства. Виявлені недоліки та ті, про які сповістили працівники, повинні негайно (за можливості) усуватися шляхом повідомлення про це фахівців електротехнічної, сантехнічної, транспортної служб.

Під час перевірки протипожежного режиму приміщень, холів та коридорів електрик повинен:

впевнитися у наявності первинних засобів пожежогасіння – вогнегасників, пожежних щитів;

перевірити цілісність пломб на ящиках внутрішніх пожежних кранів;

знати та вміти перевірити роботу приймально-контрольних приладів і станцій;

оглянути стан шляхів евакуації, запасних виходів, сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації, оповіщувачів про пожежу, та кнопок сповіщення про пожежу з ручним пуском і вмикання насосів-підвищувачів.

Під час перевірки протипожежного режиму території електрик зобов’язаний:

оглянути стан пожежних щитів, пожежних гідрантів (ПГ) та під’їздів до них і наявність покажчиків ПГ;

у вечірній та нічний час перевірити стан освітлення території.

Перевірки мають здійснюватися електриком з інтервалом у 4 години. Порушення та недоліки, які не вдалося усунути під час перевірки, відображаються у журналі під час приймання-здавання чергування.

Електрики повинні вміти користуватися всіма первинними засобами пожежогасіння, які є на об’єкті. Навчання способам гасіння умовної пожежі електрики мають проходити при прийомі на роботу.

У приміщенні електриків має бути список посадових осіб, якіх слід викликати у нічний час (вихідні та святкові дні) у разі виникнення пожежі. У списку зазначаються адреси, службові та домашні телефони посадових осіб.

При вимушеній евакуації людей та матеріальних цінностей під час виникнення пожежі чи аварії електрик повиннен направляти людей до запасних виходів, за необхідності допомогати у проведенні евакуації матеріальних цінностей.

  1. Обов’язки та дії чергового електрика у разі

виникнення пожежі

При виникненні пожежі електрик зобов’язаний:

повідомити за тел. 01 Державну пожежну охорону та відповідних осіб назва підприємства;

вжити заходів щодо гасіння пожежі з використанням первинних засобів пожежогасіння;

вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;

організувати рятування людей (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов’язаних з ліквідацією пожежі;

перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу;

забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

організувати взаємодію з аварійними службами (електротехнічною, газовою, сантехнічною та транспортною).

Окрім цього, черговий електрик має зустрічати прибуваючі підрозділи пожежної охорони і найкоротшим шляхом направляти їх на місце пожежі. До прибуття осіб назва підприємства черговий електрик не повинен залишати місце пожежі і, по можливості, надавати консультативну допомогу керівникові гасіння пожежі (штабу пожежогасіння) щодо місцезнаходження того чи іншого обладнання, кнопок вмикання насосів-підвищувачів, запасних виходів, виходів на горище тощо.