Інструкція з охорони праці для різальника скла


________________

(місце видання)

___________________________________________________

(повне найменування підприємства з указівкою підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

для різальника скла

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці".

1.3. За даною інструкцією різальник скла інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та різальника скла.

1.4. Власник повинен застрахувати різальника скла від нещасних випадків та професійних захворювань.

У випадку пошкодження здоров'я різальника скла з вини власника, він (різальник скла) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.5. До виконання обов'язків різальника скла допускаються особи не молодше 18 років, які мають відповідну кваліфікацію, пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

1.6. Різальник скла повинен:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;

- виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт та по який він проінструктований;

- не допускати на робоче місце сторонніх осіб;

- пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці і відповідальність за товаришів по роботі;

- вміти користуватися засобами пожежегасіння;

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

- не захаращувати робоче місце, проходи, підходи та інше.

1.7. Помітивши порушення вимог безпеки іншими працівниками, різальник повинен попередити їх про необхідність дотримання вимог охорони праці.

1.8. Про помічені порушення вимог безпеки на своєму робочому місці, а також про несправності устаткування, пристосувань, інструмента і засобів індивідуального захисту різальник скла повинен повідомити своєму безпосередньому керівнику і не приступати до роботи до усунення цих порушень і несправностей.

1.9. Різальнику скла забороняється:

- доторкатися до електрообладнання, клем і електропроводів, арматури загального освітлення, відкривати дверці електрошаф;

- включати і зупиняти (крім аварійних ситуацій) машини, верстати і механізми, робота на яких не доручена йому керівництвом;

- стояти або проходити під піднятим вантажем.

1.10. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що можуть впливати на різальника скла:

- машини та механізми, що рухаються;

- рухливі частини виробничого обладнання;

- вироби, що пересуваються, заготівлі, матеріали.

Джерела виникнення факторів:

- обертові і рухливі частини столу механізованого різання;

- привід інструмента, що ріже.

Дія факторів:

- можливість зіткнення з частинами столу, приводу, що рухаються та обертаються;

- можливість поранення крайкою скла, що ріже;

- можливість потрапляння осколків в очі.

1.11. Різальник скла забезпечується засобами індивідуального захисту: куртка бавовняна; черевики шкіряні; рукавиці двопалі з подовженими крагами; окуляри захисні.

1.12. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

1.13. Різальник скла повинен дотримуватися правила особистої гігієни. Для пиття користатися водою зі спеціальних пристроїв (сатуратори, питні баки, фонтанчики тощо).

1.14. За невиконання даної інструкції різальник скла несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перевірити наявність і справність огороджень рухливих частин столу механізованого різання, приводу інструмента, що ріже.

2.2. Перевірити справність пристрою подачі стиснутого повітря, кріплення шлангів, затисків штуцерів, справність кінцевих вимикачів.

2.3. Перевірити справність інструмента.

2.4. Переконатися у відсутності сторонніх предметів на робочому місці.

2.5. Перевірити справність запобіжних пристосувань.

2.6. Перевірити справність стійок і транспортних візків для установки та транспортування скла.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3 1. Не переносити скло з одного цеху в інший вручну.

3.2. Не ставити скло в проходах, проїздах, у колон. Листи скла встановлюють під кутом 100...150; відстань між склом - не менше . Край скла не повинен виступати за габарити стелажа та піраміди.

3.3. Підйом і опускання листів скла площею понад на різьблені столи робити механізованим шляхом.

3.4. Різання скла робити тільки на столі, обтягнутому сукном або повстю.

3.5. Різання скла робити справним алмазним інструментом або склорізом.

3.6. Різання скла, доставленого з морозу, робити тільки після відігрівання.

3.7. При нарізці скла зачистити гострі крайки.

3.8. При різанні скла і свердленні отворів одягти захисні окуляри.

3.9. Установлювати скло тільки в чарунки. Не ставити скло в проходах і проїздах.

3.10. Не робити одночасно знімання з різьбленого столу декількох листів скла різних розмірів.

3.11. Розміри листів скла, що знімаються з різьбленого столу вручну або одним робітником, не повинні перевищувати 1,2x1,6 м; двома робітниками до 1,4x2,0 м. Скло розмірами більше 1,4x2,0 м слід переміщати механізованим способом.

3.12. При перенесенні, перестановці, транспортуванні скла користатися рукавицями.

3.13. Скло встановлювати на візок без виступів скла за його борт, не перевантажувати візок понад його вантажопідйомність.

У випадку перекидання візка не намагатися утримати скло.

3.14. Відходи скла, не придатні для подальшого використання, осколки, дрібний бій обережно скидати в спеціальні металеві шухляди. Втрамбування бою - відходів скла робити дерев'яним молотком з подовженою вертикальною ручкою в захисних окулярах. Не допускати сторонніх осіб на відстань менше від місця утрамбовування.

4. Вимоги безпеки після закінченні роботи

4.1. Винести бій скла в спеціально відведені місця.

4.2. Очистити робоче місце від обрізків скла, скляного пилу і сміття.

4.3. Скласти інструмент, шаблони в спеціально відведене місце.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійна ситуація може виникнути у випадку: поразки електричним струмом, падіння з висоти, поранення, непогодженості дій робітників при спільному виконанні робіт, роботі з несправними інструментом і пристосуваннями.

5.2. При виникненні аварійної ситуації необхідно припинити виконання робіт. Огородити небезпечну зону. Не допускати в неї сторонніх осіб. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.3. Якщо обстановка не загрожує життю та здоров'ю оточуючих працівників і не грозить розширенням аварії, необхідно її зберегти такою, якою вона була на момент події.

5.4. Якщо є потерпілі, необхідно надати їм першу медичну допомогу, а при необхідності викликати “швидку медичну допомогу”.

5.5. Надання першої медичної допомоги.

5.5.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати “швидку медичну допомогу”.

5.5.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.5.4. Перша допомога при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.5.5. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

- підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.6. Якщо сталося пожеж, приступити до гасіння наявними засобами пожежегасіння. При необхідності викликати пожежну частину.

5.7. Виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації аварійної ситуації.

________________________ ________________ _________________

(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)