________________

(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № _____

для мотористів розчиномішалки, бетономішалки

1. Загальні положення

1.1. До роботи на розчиномішалках і бетономішалках допускаються робочі, які достигли 18 років і пройшли попередній медичний огляд, спеціальне навчання і мають посвідчення на право управління розчино- бетономішалками і не нижче першої кваліфікаційної групи з електробезпеки, а також ті, які пройшли вступний інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки і інструктаж на робочому місці.

Моторист розчино- бетономішалки, працюючий в комплексній бригаді, повинен бути проінструктований і навчений безпечним прийомам по всіх видах робіт, які їм будуть виконуватися.

1.2. Моторист розчино- бетономішалки зобов’язаний:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку і вказівки майстра (виконроба);

- користуватися виданими спецодягом, спецвзуттям та запобіжними пристосуваннями, а знаходячись на будівельному майданчику, - захисною каскою;

- пам’ятати про особисту відповідальність за дотримання правил охорони праці і безпеку співпрацівників;

- виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований і допущений майстром (виконробом);

- не виконувати розпоряджень, якщо вони суперечать правилам охорони праці;

- не допускати присутності на робочому місці сторонніх осіб;

- надавати першу допомогу постраждалим від нещасних випадків на виробництві, вживати заходи щодо усунення порушень правил охорони праці.

1.3. Робочі місця повинні бути забезпечені випробуваними інвентарними огорожами, захисними і запобіжними пристроями і пристосуваннями (столиками), виготовленими за типовими проектами і встановленими у відповідності з планом виконання робіт (ПВР).

1.4. Моторист пересувної розчино- бетономішалки повинен утримувати в порядку робоче місце на протязі всього робочого дня.

1.5. Забороняється виконувати роботи в неосвітлювальних або затемнених місцях.

1.6. Робоче місце повинно бути зверху захищене козирком або настилом і мати звукову або світову сигналізацію.

1.7. На моториста розчино- бетономішалки можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі фактори: ураження електричним струмом, частини механізмів, що обертаються, падіння предметів, підвищена запиленість робочої зони, підвищений рівень шуму на робочому місці та інші.

1.8. Моторист розчино- бетономішалки отримує індивідуальні запобіжні пристосування, користуватися якими дозволяється тільки після проходження спеціального інструктажу:

- респіратор ШБ-1, «Лепесток»;

- захисні окуляри «Моноблок-2»;

- діелектричні і гумові рукавиці;

- протишумові навушники.

1.9. Сипкі матеріали розміщувати на вирівняних та утрамбованих площадках з проходом шириною не менше .

1.10. Забороняється складувати матеріали на відкосах насипів, виїмок на відстані менше від краю бровки, а також привалювати до заборів, стін споруд, стовпам та іншим спорудам.

1.11. Мішки з цементом слід укладати в штабелі трьома або чотирма уступами в перев’язку, без завалювання рядів.

1.12. Забороняється вибірка зі штабелів сипких матеріалів методом підкопу із залишанням навісу.

1.13. Негашене вапно зберігати в ларях або закритих складах.

1.14. Моторист розчино- бетономішалки повинен знати:

- будову механізмів і вузлів, встановлених на робочих місцях;

- правила технічної експлуатації кожного виду механізмів або машин, які обслуговуються;

- простіші заходи щодо усунення недоліків і дефектів обладнання і безпечні способи їх налагодження або ремонту;

- безпечні способи виконання допоміжних робіт – чистка машин, вбирання робочого місця і т.п.;

- безпечні засоби роботи в бункерах.

1.15. Дерев’яні рукоятки інструментів та пристосувань, які застосовуються, повинні бути гладко оброблені, підігнані і надійно закріплені.

1.16. Забороняється застосовувати ручний інструмент, що має вибоїни, сколи робочих кінців, заусенці та гострі ребра в місцях зажима рукою, тріщини і сколи на затилковій частині.

1.17. Інструмент слід використовувати тільки за прямим призначенням.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи моторист розчино- бетономішалки зобов’язаний:

- ознайомитися з записами моториста попередньої зміни в журналі приймання-здавання змін;

- оглянути робоче місце, прибрати непотрібні предмети і матеріали, вивільнити проходи;

- перевірити справність всіх вузлів механізму, оглянути внутрішню поверхню барабана, переконатися у справності лапастій, відсутності в барабані сторонніх предметів.

2.2. Перед пуском змішувальної установки необхідно попередньо перевірити наявність огорож на її частинах, передачах, які обертаються, перевірити наявність заземлення.

2.3. При виявленні несправностей повідомити майстра (виконроба) і викликати чергового слюсаря.

2.4. До навантаження барабана наповнювачами виконати пробний пуск механізму вхолосту, при цьому перевірити:

- правильність напрямку обертання;

- безперешкодне перекидання барабана і безперешкодне повернення в попереднє положення;

- надійність стопорного устрою;

- щільність і надійність болтових з’єднань;

- стан всіх захисних огорож;

- чи немає сторонніх шумів в роботі механізму.

Пробний пуск механізму виконувати тільки за допомогою кнопок управління на щиті змішувального відділення.

2.5. Розчино- бетономішалку слід включати після повного навантаження матеріалами.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи розчино- бетономішалки моторист зобов’язаний слідкувати, щоб навантаження виконувалось при поверненні барабану до початкового положення і установці його на стопор, а вивантаження при негайному спрацюванні стопора, щоб не перегрівалися редуктори, електродвигуни, підшипники, котки, ролики, не було заклинювання барабану, шарнірів, котків.

3.2. Очистка приймачів для навантажувальних ковшів змішувальних машин допускається тільки після надійного закріплення ковшу у піднятому положенні. Перебування робочих під піднятим і незакріпленим ковшем не допускається.

3.3. Розчино- бетономішалку, яка працює, не залишати без догляду.

3.4. При недоліках в механізмі негайно його зупинити і не приступати до роботи до повного усунення недоліків черговим слюсарем.

3.5. Розчинні вузли, призначені для роботи в зимових умовах, повинні бути утеплені.

3.6. Мотористу розчино- бетономішалки забороняється:

- виконувати різного роду ремонт і обслуговування механізму на ходу;

- очищувати бункер або барабан на ходу;

- знімати захисні огорожі;

- відлучатися від робочого місця до повної зупинки і відключення механізмів;

- завантажувати барабан матеріалами при знятій сітці.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. По закінченні робіт розчино- бетономішалку необхідно відключити від електромережі і закрити пусковій рубильник на замок.

4.2. Для запобігання випадковому включенню необхідно перед очищенням вийняти з ланцюга управління установки вилку розриву, а на пускач вивісити попереджувальний напис: “Не включати – працюють люди”.

4.3. Розчино- бетономішалку необхідно очистити від розчину або бетону, що застили. Очищення барабану слід виконувати під безпосереднім наглядом майстра або виконроба.

4.4. При виконанні робіт з очищення всередині змішувального барабану необхідно:

- поставити переносне освітлення зі справною ізоляцією проводів і напругою в мережі не більше 12 В, причому електрична лампочка повинна бути захищена металевою сіткою;

- надіти черговий водонепроникний спецодяг і гумові чоботи, захисні окуляри і рукавиці.

4.5. Протерти і змазати частини механізмів, що труться.

4.6. Упорядкувати робоче місце, видалити будівельне сміття і сторонні предмети з проходів.

4.7. Очистити від пилу і забруднень спецодяг і спецвзуття.

4.8. Про всі недоліки під час роботи повідомити майстра (виконроба).

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні диму або виникненні загоряння, пожежі необхідно негайно повідомити бригадира, оголосити пожежну тривогу (по місцевому радіо або звуковими сигналами) і повідомити в пожежну охорону, використовуючи найближчий телефон.

Одночасно з цим вжити заходів щодо ліквідації пожежі за допомогою наявних первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники, вода, пісок і т.п.) відповідно до джерела пожежі.

5.2. Про кожний нещасний випадок, виникнення аварій, пожежі і появи інших небезпек, що загрожують аварією або нещасним випадком, повідомити виконроба дільниці, організувати першу допомогу постраждалим і направити їх до медичного закладу, зберегти до розслідування обстановку на робочому місці і стан устаткування такими, якими вони були в момент події, і не приступати до роботи до їх усунення.

5.3. Надання першої допомоги.

5.3.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити постраждалого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела харчування, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмопровідних частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у постраждалого подиху і пульсу необхідно зробити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звертаючи увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

5.3.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язний матеріал, що міститься на рану, і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакета якимсь образом не виявилося, то для перев'язки необхідно використовувати чисту носову хустку, чисту полотняну ганчірку і т.д. На ганчірку, що накладається безпосередньо на рану, бажано накапати трохи крапель настойки йоду, щоб одержати плями розміром більше рани, після чого накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним образом при забруднених ранах.

5.3.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно ушкоджену кінцівку зміцнити шиною, фанерною пластинкою, ціпком, картоном чи іншим подібним предметом. Ушкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару по голові, кровотеча з ушей або рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом, снігом або холодною водою) чи зробити холодну примочку.

При підозрі перелому хребта необхідно постраждалого покласти на дошку, не піднімаючи його, повернути постраждалого на живіт обличчям униз, спостерігаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою запобігання ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при подиху, кашлі, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди або стягти їх рушником під час видиху.

5.3.4. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

5.3.4.1. Підняти поранену кінцівку вверх.

5.3.4.2. Рану закрити перев'язним матеріалом (з пакета), складеним у клубок, придавити його зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи шматок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

5.3.4.3. У випадку сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, що харчують поранену область, за допомогою згинання кінцівки в суглобах, а також пальцями, джгутом або затиском. У випадку сильної кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.4. У всіх випадках виконувати вказівки керівника робіт з усунення наслідків аварійної ситуації.

________________________ ________________ _________________

(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)