МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ШТАМПУВАЛЬНИКА

(ХОЛОДНОШТАМПУВАЛЬНІ РОБОТИ)

м. Харків

"ПОГОДЖЕНО""ЗАТВЕРДЖЕНО"

Національний науково-досліднийНаказ Міністерства промислової

інститут охорони праціполітики України

18.02.2004р24.03.2004

лист №79№ 136

ПІ 1.4.17-268-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ШТАМПУВАЛЬНИКА

(ХОЛОДНОШТАМПУВАЛЬНІ РОБОТИ)

м. Харків

1.Загальні положення

1.1. Ця інструкція встановлює основні вимоги охорони праці для штампувальника деталей електротехнічної продукції (холодноштампувальні роботи).

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" (стаття № 44) особи, які не вико-нують вимоги інструкції з охорони праці, притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і кримінальної відповідальності.

1.2. Технологічний процес штампування у залежності від типу виробу включає виконання наступних операцій:

 • вирубування;
 • пробивання;
 • згинання з використанням наступного устаткування :
 • механічні (кривошипні) преси;
 • гідравлічні преси;
 • універсальні прес-автомати;
 • спеціальні прес-автомати.

1.3. Робоче місце повинне:

 • бути організовано та оснащене відповідно до затвердженого проекту;
 • відповідати вимогам охорони праці;
 • утримуватися в чистоті і не захаращуватися протягом усього робочого дня (зміни).

1.4. До самостійної роботи з професії допускаються особи, що пройшли медичний огляд, навчання і інструктаж з питань охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, наданню першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, про правила поведінки при виникненні аварій.

1.5. Виконувати роботу тільки на тім устаткуванні, що працівником вивчено і до самостійної роботи на якому він допущений.

1.6. Виконувати тільки ту роботу, що доручена майстром, і за умови, що відомі безпечні способи її виконання. У противному випадку звертатися до майстра за роз'яснен-нями.

1.7. Одержати цільовий інструктаж з охорони праці у випадку, якщо доручена майстром робота виконується вперше.

1.8. Не включати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати і меха-нізми, робота на яких не доручена керівником цеху (ділянки). Не заходити без дозволу майстра за огородження технологічного устаткування і електроустаткування.

1.9. Не торкатися до арматури загального освітлення, до обірваних електропроводів, клем і інших легкодоступних струмоведучих частин.

Не відкривати дверцята електророзподільних шаф (зборок) і не знімати огород-ження і захисні кожухи зі струмоведучих частин устаткування.

1.10. Дотримуватися зобов'язань з охорони праці, які передбачені колективним до-говором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі:

 • вчасно починати і закінчувати роботу, дотримувати час технологічної та обідньої перерв;
 • не знаходитися на роботі у неробочий час без відома керівника;
 • не відвідувати інших цехів (ділянок) без відповідного дозволу керівника.

1.11. Знаходячись на території заводу, цеху, ділянки:

• бути уважним до сигналів, що подаються водіями транспорту, який рухається (автомобілів, навантажувачів, електровізків, кранів);

 • проходити тільки в передбачених для цього місцях;
 • не знаходитися і не проходити під піднятим вантажем;
 • не вживати алкогольних напоїв і наркотичних речовин;
 • не перебувати в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння.

1.12.Вживати заходів щодо обережності в дорозі на роботу і на території підприємства, при пересуванні в цеху, перед початком роботи, при перевірці праце-здатності обладнання, перед пуском будь-яких механізмів, пристроїв, під час роботи, по закінченні роботи, в аварійних ситуаціях.

Знати, що можливе впливання небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, психофізіологічних), у тому числі:

 • підвищеного рівня шуму на робочому місці;
 • машин і механізмів що рухаються, рухливих, обертових частин механізмів, технічних засобів, пристроїв, систем, устаткування;
 • виробів, заготівок, матеріалів, вантажів, що переміщаються;
 • падіння інструменту, пристосувань, оснащення, виробів, заготівок, матеріалів, вантажів, частин, що рухаються;
 • гострих крайок, заусенців і шорсткості на поверхнях заготівок, деталей, вузлів механізмів (складальних одиниць), агрегатів, апаратури і різних технічних засобів (пристроїв), устаткування, механізмів, машин, інструментів;
 • підвищеної чи зниженої температури повітря робочої зони, поверхонь механіз-мів, устаткування, технічних засобів, пристроїв, систем;
 • підвищеної чи зниженої вологості, рухливості повітря;
 • підвищеної напруги в електричному ланцюзі;
 • відсутності або недоліку природного світла, недостатньої освітленості робочої зони;
 • фізичних перевантажень (статичні, динамічні);
 • нервово-психологічних перевантажень (розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.13. Виконувати роботу з використанням засобів індивідуального захисту:

1.14. Переодягатися, митися, курити, приймати їжу тільки у відведених для цього місцях і приміщеннях.

1.15. Робочі місця за необхідності повинні бути облаштовані місцевим освітленням згідно з діючими нормами напругою не вище 42 В.

 1. Вимити обличчя і руки водою з милом перед прийняттям їжі в обідню перерву

і по закінченню роботи .

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Здійснювати прийом зміни на підставі записів, зроблених у змінному журналі, де зазначаються виявлені недоліки, якщо такі мали місце. Змінний журнал повинен підписуватися змінним майстром.

2.2. Привести в порядок спецодяг. Робочий одяг не повинний мати звисаючих кінців, чи кінців, що розвіваються, повинний бути наглухо застебнутий, звисаючі кінці косинок, хусток повинні бути підібрані, манжети рукавів повинні щільно обхоплювати руки біля кистей.

Волосся повинно бути закрите щільно облягаючим головним убором. Робота в легкому взутті (тапочках, босоніжках), а також без панчіх не допускається. Власний одяг покласти в шкафчик.

2.3. Організувати своє робоче місце так, щоб усе необхідне для роботи розташову-валося зручно, прибрати все зайве з робочої зони, звільнити проходи і не захаращувати їх.

Якщо підлога мокра, слизька, вимагати від майстра, щоб зробили прибирання, або зробити це самостійно. Підлогу посипати піском чи тирсою, потім прибрати пісок чи тирсу в спеціально відведене місце.

2.4. Перевірити справність трапів, підставок, стільців.

2.5. Впевнитись в тому, що освітлення (загальне чи місцеве) забезпечує чітку види-мість поділок на контрольно-вимірювальних приладах, а також поверхонь деталей, що оброблюються. Про перегорілі лампочки повідомити майстра.

2.6. Перевірити працездатність устаткування, на якому виконується робота, відповідно до технічної документації.

2.7. Перевірити і переконатися в працездатності:

 • усіх частин преса і правильності їх взаємодії;
 • зупинно-пускових пристосувань (пускових кнопок, педалей та ін.);
 • тормозу і муфти зчеплення.

2.8. Перевірити надійність кріплення штампу до преса (направляючі втулки не повинні виходити за межі направляючих колонок при верхньому положенні повзуна).

2.9. Перевірити правильність регулювання захисних гратів відповідно до висоти площини матриці або пуансону на столі преса.

2.10. Перевірити точність встановлення матриць і пуансонів в разі відсутності колонок на штампі.

2.11. Перевірити справність ручного інструменту (пінцетів, гачків та ін.).

2.12. Переконатися в правильності встановлення штампу під час штампування деталей на провал (у плиті стола преса повинен бути отвір для виходу деталей і відходів).

2.13. Перевірити наявність огороджень штампу, преса та механічної руки і їхню справність, надійність кріплення.

2.14. Перевірити захисне заземлення (занулення) з метою виявлення видимих ушкоджень.

2.15. Перевірити роботу преса на холостому ході. Включити прес на робочий хід та здійснити 5 - 10 холостих ходів, звернути увагу на :

 • справність включення преса (повинно бути відсутнє заїдання ножної педалі, важелів дворукого включення або залипання кнопок дворукого включення);
 • плавність руху повзуна у направляючих і відсутність поштовхів преса;
 • відсутність подвійних ходів і довільного опускання повзуна преса.

2.16. Переконатися в наявності знаків безпеки і первинних засобів пожежогасіння.

2.17. Впевнитись в тому, що матеріали, які подаються на обробку, розташовані належним чином і відповідають вимогам технологічного процесу.

2.18. Повідомити майстра про усі виявлені несправності і недоліки і до їхнього усунення до роботи не приступати.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконувати роботи згідно з технологічним процесом.

3.2. Бути уважним, не відволікатися під час виконання робіт і не відволікати інших.

3.3. Користуватися тільки справним інструментом.

3.4. Виконувати укладання матеріалів, заготовок, деталей на робочі місця способом, що забезпечує їх стійкість, за допомогою стійок, підкладок, упорів.

3.5. Розташовувати матеріали і заготовки на робочому місці так, щоб не захаращу-вати проходи і проїзди, забезпечувати доступ до засобів пожежогасіння і сигналізації.

3.6. Застосовувати відповідну тару (ящики і т.і.) для укладання на робочих місцях і транспортування по цеху дрібних однотипних виробів, деталей, заготовок а також відходів.

3.7. Не тримати в робочій зоні сторонніх предметів, інструментів і пристосувань, що не застосовуються при виконанні штампування.

3.8. Виключати устаткування у випадку :

 • залишення робочого місця;
 • припинення постачання електроенергії;
 • змазування преса.

3.9. Включати прес на робочий хід після того, як заготівка буде укладена в штамп, а руки виведені з небезпечної зони. Не поправляти заготівку під час руху повзуна.

3.10. Знімати ногу з педалі або руки з кнопок (рукояток) після кожного включення преса. Не тримати ногу на педалі під час укладання заготівки в штамп.

3.11. Виконувати до відмови включення пускової кнопки або педалі преса для запобігання подвійного ходу повзуна.

3.12. Не слід:

 • використовувати саморобних пристосувань для включення преса;
 • заклинювати пускові кнопки включення;
 • підв'язувати вантаж, відгвинчувати і виводити з робочого стану іншим способом один з важелів включення або частки електрокнопок при роботі на пресах, які обладнані механізмами дворукого включення;
 • виконувати самостійно наладку преса та встановлювати (переключати) режим його роботи.

3.13. Користуватися ручним інструментом (пінцетами, гачками, щипцями та ін.) для укладання заготівок у штамп та зняття готових деталей. Тримати цей інструмент за кінці рукояток для запобігання влучення руки з інструментом в робочу зону штампу.

3.14. Не класти заготівку в штамп і не знімати готову деталь до повної зупинки повзуна в верхньому положенні.

3.15. Класти в штамп тільки одну заготівку для запобігання поломки штампу або преса.

3.16. Користуватися технологічними підставками або автоподачами для штаби під час штампування деталей зі штаби металу.

3.17. Не направляти штабу металу рукою. Для штампування останніх деталей витягти штабу та подати її протилежним кінцем.

3.18. Припинити роботу у випадку застрявання деталей або штабу металу у штампі, виключити прес і викликати наладчика.

3.19. Виконувати змазування робочих частин штампу і листового металу спеціальними щітками для запобігання влучення рук в робочу зону. Виключити прес під час змазування.

3.20. Не залишати інструмент та інші предмети на столі преса, не спиратися на прес, не передавати інструмент, деталі та інші предмети через небезпечну зону штампу-вання.

3.21. Не використовувати для сидіння ящики та інші випадкові предмети. У випад-ку необхідності виконувати роботу сидячи вимагати спеціальний гвинтовий стілець зі спинкою.

3.22. Виконувати такі правила при бригадній роботі на пресах:

 • місце роботи, безпечні способи виконання робіт вказуються бригадиром;
 • погоджувати свої дії з членами бригади;
 • не вводити руки в небезпечну зону штампу під час піддержування заготовок підручними штампувальниками;
 • включати прес всім членам бригади одночасно дворуким включенням.

3.23. Укладати деталі і вузли в спеціальну тару чи на стелажі. При складуванні на підлогу забезпечувати стійкість штабеля. Висота штабеля повинна бути не більше 1 м.

3.24. При виконанні робіт не слід:

 • застосовувати для освітлення відкритий вогонь;
 • чистити устаткування під час роботи;
 • працювати на несправному устаткуванні, самостійно виконувати його ремонт;
 • знімати загороджувальні щитки на частинах устаткування, що рухаються;
 • витягувати руками відштамповану деталь із зони штампу;
 • працювати з несправним інструментом;
 • працювати з інструментом, правила експлуатації якого невідомі;