Додаток 6 до СУОП

Затверджена

Директор (назва підприємства)

_________________2005 року

Посадова інструкція

комерційного директора

________________________________

(назва підприємства)

_________________________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові )

з

з

з

1.Загальні положення

Комерційний директор визначає, координує роботи з господарсько – фінансової діяльності товариства у сферах матеріально-технічного забезпечення, придбання сировини, збуту продукції за договорами постачання, транспортного і адміністративно-господарсько обслуговування

2. Завдання та обов’язки

2.2. Забезпечити ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх витрат, прискорення обігу обігових коштів

2.3. Організувати роботу торгово-промислової бази та складу щодо розробки нормативних документів з матеріально-технічного забезпечення якості продукції, охорони праці, організації зберігання і транспортування сировини, збуту готової продукції

2.4. Вживати заходів щодо своєчасного укладання договорів з постачальниками і споживачами, розширення господарських зв’язків

2.5. Здійснювати контроль за реалізацією продукції, своєчасним виконанням завдань і зобов’язань з поставок продукції і їх відповідності господарським договорам

2.6. Вивчати перспективи попиту на продукцію, що реалізується

2.7. Організувати:

  • роботу складського господарства, створювати умови для належного та безпечного зберігання матеріальних ресурсів і готової продукції;
  • приймання, зберігання на складах, транспортування і видачу в підрозділи небезпечних і шкідливих речовин у відповідності з вимогами нормативних актів про охорону праці;
  • забезпечення підприємства всіма видами спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

2.8. Керувати розробкою заходів, пов'язаних з придбанням, доставкою і зберіганням засобів індивідуального захисту.

3. Права

Комерційний директор має право:

3.1. Представляти фірму на всіх гілках виконавчої влади та у взаємовідносинах з іншими підприємствами.

3.2.Укладати договори із іншими підприємствами з метою виконання покладених на нього завдань та обов’язків.

3.3. Подавати директору пропозиції щодо покращення ефективності роботи щодо реалізації продукції .

4. Відповідальність

Комерційний директор відповідає за:

4.1. Якість зберігання та реалізацію продукції

4.2. Організацію охорони праці на складах

4.3. Організацію виконання навантажувально-розвантажувальних операцій у відповідності з технологічною документацією на виконання робіт даного виду.

4.4. Придбання засобів індивідуального захисту працюючих

5. Повинен знати

5.1. Чинне законодавство, яке регулює господарську діяльність та господарські відносини.

5.2. Порядок укладання і виконання господарських договорів.

5.3. Організацію фінансової роботи, матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування і збуту продукції.

5.4. Економіку, цінову та рекламну політику.

5.5. Порядок укладання і виконання господарських договорів.

5.6. Трудове законодавство та законодавство про охорону праці.

6. Кваліфікаційні вимоги

Повна вища технічна освіта, післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією керівника аналогічного рівня не менше 1року та нижчого рівня не менше 3 років.

7. Взаємовідносини за посадою

7.1. Одержує необхідну інформацію від директора.

7.2. Доповідає директору про результати своєї діяльності.

7.4. Здійснює координацію виконання робіт на торгово-промисловій базі, складі та транспортному підрозділі.