6.2.29. Стаціонарні газозабірні пости пальних газів повинні бути оснащені запобіжними рідинними затворами закритого типу і відповідною запірною арматурою.

6.2.30. Централізована подача газів до газозабірних постів повинна здійснюватися під тиском, що не перевищує зазначеного в технічних характеристиках газозабірних постів, але не більше 1,5 МПа (15 кгс/см2) для кисню і не більше 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) для пального газу. Регулювання тиску і підтримку його в заданих параметрах слід здійснювати мережними регуляторами.

6.2.31. Підключення газорізальної апаратури до постів кисню, подача якого централізована, може здійснюватися без балонних кисневих редукторів.

6.2.32. При підключенні газових різаків безпосередньо до балонів з киснем і пальним газом встановлення на балони редукторів є обов’язковим. Роботи по підключенню газових різаків до балонів з киснем і пальним газом повинні виконуватися з додержанням вимог нормативно-правових актів.

6.2.33. У разі роботи апаратури на рідкому пальному ємність з пальним слід заповнювати не більше ніж на 4/5 її об’єму. Така ємність повинна мати манометр або зворотний клапан.

Рідке пальне (гас), що заливається в ємність, повинно бути профільтрованим. Застосування етилового бензину як рідкого пального не допускається.

Робочий тиск у ємності не повинен перевищувати 0,25 МПа (2,5 кгс/см2). При перервах у роботі тиск у ємності повинен скидатися.

6.2.34. До одного балона, рідинного затвора чи зворотного клапана може бути приєднаний тільки один пальник чи різак.

6.2.35. На постійних робочих місцях газорізальників повинні бути пристосування для підвіски різаків під час перерв у роботі.

6.2.36. Газорізальна апаратура (різаки, пальники, редуктори, бачки і гумовотканинні рукави) перед видачею в експлуатацію повинна бути знежирена і перевірена на справність.

6.2.37. Гумовотканинні рукави, застосовувані для подачі під тиском пальних газів, кисню і рідкого пального до апаратури для газового і гасового різання металобрухту, повинні відповідати ГОСТ 9356-75 «Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия» (далі — ГОСТ 9356-75).

6.2.38. До апаратів рукава повинні приєднуватися за допомогою гофрованих ніпелів. Кінці рукавів закріплюються на них спеціальними кріпильними хомутиками. При необхідності з’єднання кінців двох рукавів варто користуватися двосторонніми ніпелями.

6.2.39. Рукав повинен складатися не більш ніж із трьох шматків, закріплених хомутиками. Максимальна довжина таких шматків повинна бути 3 м.

6.3. Транспорт

6.3.1. Експлуатація автомобільного транспорту на території підприємства повинна відповідати вимогам Правил дорожнього руху.

6.3.2. У районі маневрових операцій повинні бути створені умови для безпечного їх проведення.

6.3.3. Швидкість руху транспорту на переїздах, стрілках повинна встановлюватися уповноваженою особою залежно від місцевих умов.

6.3.4. На в’їзних залізничних прорізах у цехах повинні бути встановлені світлова і звукова сигналізація.

6.3.5. Передавальні візки повинні бути обладнані кінцевими вимикачами і сигнальним пристроєм, що включається одночасно з візком, який пересувається, а ходові колеса — відбійними щитками.

6.3.6. Шляхи пересування передавальних візків повинні бути в справному стані і мати тупикові упори. Кабельні (тролейні) траншеї повинні бути перекриті міцним настилом.

6.3.7. Будова і експлуатація візків повинні виключати можливість падіння вантажів при їх переміщенні, а також самоперекидання візка при його навантаженні, розвантаженні чи транспортуванні.

6.3.8. Відстань між крайніми виступаючими частинами візка і конструкціями будинку, устаткуванням або складованими в цеху матеріалами повинна бути не менше 0,7 м з обох боків візка.

6.3.9. Автовивантажувачі, бічні автоперекидачі повинні бути обладнані ключем-биркою, кінцевими вимикачами висоти підйому, упорами і запобіжними ланцюгами, що надійно утримують автотранспорт у нахиленому положенні.

6.3.10. Технічний стан транспортних засобів, які використовуються для перевезення рідкого кисню, повинен відповідати вимогам інструкцій заводів-виготовлювачів і інструкцій підприємств — постачальників і споживачів рідкого кисню.

6.3.11. Будова автоцистерн повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів. Вихлопна труба з іскрогасильною сіткою і глушник від двигуна повинні бути виведені до передньої частини автоцистерни з нахилом вихлопного отвору вниз. Автоцистерна обладнується двома вуглекислотними вогнегасниками ОУ-2.

6.3.12. Транспортування рідкого кисню на невелику відстань дозволяється по теплоізольованих трубопроводах, змонтованих з підйомом у бік напрямку потоку рідини.

6.3.13. Злив рідкого кисню із залізничних цистерн, наповнення автоцистерн повинні регламентуватися інструкціями з охорони праці, розробленими та затвердженими на підприємстві з дотриманням вимог НПАОП 0.00-4.15-98.

6.3.14. При транспортуванні ємності з рідким киснем вся арматура повинна охоронятися від забруднення і замаслювання.

6.3.15. Стаціонарні і транспортні ємності для рідкого кисню і посудини газифікаторів не менше двох разів на рік, а також при будь-якій підозрі на появу в них мастила повинні знежирюватися. Вибір способу знежирення і засобів, що знежирюють, слід робити відповідно до СТП 2082-594-05 «Методы обезжиривания. Общие требования к технологическим процессам» (далі — СТП 2082?594-05).

6.3.16. Влаштування і експлуатація ліфтів повинні відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 937/15628 (НПАОП 0.00-1.02-08).

6.4. Вимоги безпеки при ремонті агрегатів та обладнання

6.4.1. Ремонт устаткування повинен проводитися в терміни, передбачені графіком, затвердженим у встановленому порядку, і відповідно до Правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20.08.2008 № 183, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.09.2008 за № 863/15554 (далі — НПАОП 27.1-1.06-08).

6.4.2. Капітальні і поточні ремонти устаткування повинні проводитися за розробленими і затвердженими проектами організації робіт. У проектах організації робіт повинні вказуватися заходи щодо забезпечення безпечних умов праці на кожний ремонт і відповідно до чинної нормативної документації повинна бути призначена особа, відповідальна за проведення ремонту.

6.4.3. Ремонтні майданчики кранів повинні бути обладнані підіймальними пристроями, що забезпечують підйом і спуск необхідних деталей і вузлів крана, що ремонтуються.

6.4.4. Відповідно до НПАОП 27.1-1.06-08 перед початком ремонтних робіт усі працівники, що беруть участь у ремонті, повинні бути ознайомлені з проектом організації робіт.

6.4.5. Устаткування газорегуляторного пункту (ГРП) і газорегуляторної установки (ГРУ) повинно проходити планово-попереджувальні огляди і ремонти в терміни, передбачені графіком, затвердженим уповноваженою особою. При цьому не менше одного разу на рік повинна передбачатися ревізія з розбиранням усього устаткування. Перевірка, настроювання запобіжних і викидних клапанів проводяться не рідше одного разу на два місяці.

6.4.6. Внутрішньоцехові газопроводи необхідно ремонтувати залежно від характеру ремонту за графіком планово-попереджувальних робіт, затвердженим уповноваженою особою. Виявлений витік газу необхідно усувати негайно. Трубопроводи в будинках цехів повинні прокладатися відкрито.

6.4.7. Ремонт киснепроводів, арматури, підтяжку фланцевих з’єднань тощо необхідно робити після зняття тиску.

6.4.8. При проведенні ремонту на киснепроводах чи кисневому устаткуванні в місцях, де можуть перебувати працівники, вміст кисню не повинен перевищувати 23 %.

6.4.9. Розбирання і ремонт вузлів устаткування і апаратури, що працюють у кисневому середовищі, необхідно робити спеціальним знежиреним інструментом в іскробезпечному виконанні, у незамасленому одязі і незамасленими руками.

6.4.10. Ремонт апаратів, посудин, приладів і комунікацій, у яких знаходився рідкий кисень, повинен здійснюватися тільки після їх нагрівання до плюсових температур і видалення з них газоподібного кисню продувкою повітрям.

6.4.11. Агрегати і устаткування, що зупинені на ремонт, повинні бути відключені від діючого устаткування і трубопроводів (газу, пари, повітря тощо).

6.4.12. Перед початком ремонту всі сходи, майданчики і територія ремонтних робіт повинні бути очищені від сміття.

Перед ремонтом устаткування повинна бути відключена подача електроенергії до електроприймачів, електросхеми розібрані, а на пускових приладах чи рукоятках рубильників вивішено плакат: «Не включати, працюють люди!». Знімати попереджувальний плакат і включати устаткування і трубопроводи в роботу можна тільки з дозволу уповноваженої особи.

При виконанні ремонтних робіт повинна застосовуватися биркова система. Допуск працівників у зону ремонту без захисних касок не допускається.

6.4.13. У кожному цеху повинна бути розроблена та затверджена уповноваженою особою інструкція з вказівкою об’єктів і устаткування, ремонт яких повинен виконуватися із застосуванням биркової системи, нарядів-допусків чи з оформленням проекту організації робіт.

Налагоджувальні роботи та огляди механізмів у дії за бірочною системою повинні здійснюватися відповідно до нормативно-правових актів.

6.4.14. Проведення ремонтних робіт на висоті слід виконувати відповідно до вимог Інструкції з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 254, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.07.2001 за № 618/5809 (НПАОП 0.00-5.26-01), та Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за № 573/13840 (НПАОП 0.00-1.15-07), а безпечний доступ до місць роботи повинен бути забезпечений шляхом встановлення сходів, риштовань, підвісних майданчиків чи колясок. На риштованнях повинна бути вказана їх вантажопідйомність.

У разі виконання робіт на висоті в два і більше яруси між ними мають бути влаштовані міцні перекриття. При виконанні робіт на висоті без риштовань або колясок повинні застосовуватися запобіжні пояси.

6.4.15. Викидання з висоти різноманітних матеріалів і деталей устаткування після ремонту не допускається.

6.4.16. Підйом і переміщення важких предметів (деталей устаткування, будівельних матеріалів і тощо) під час ремонту повинні бути механізованими.

Не допускається використання газопроводів і їх несучих колон як опори для піднімання вантажів.

6.4.17. У проектах організації ремонтних робіт повинна бути визначена зона ремонту і передбачені безпечні проходи до робочих місць, майстерень, а також до місць відпочинку працівників. Місця виконання ремонтних робіт і всі проходи повинні бути освітлені згідно з ДБН В.2.5-28-2006; необхідно систематично прибирати сміття і відходи матеріалу.

6.4.18. Кисень до місця проведення автогеннозварювальних робіт повинен підводитися від розподільної рампи. Подача кисню в балонах допускається у виняткових випадках з дотриманням вимог цих Правил.

6.4.19. Зварювальні роботи повинні виконуватися відповідно до ГОСТ 12.3.003-86* «ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности» (далі — ГОСТ 12.3.003-86*).

6.4.20. При підвищенні концентрації шкідливих домішок у повітрі вище допустимих норм на дільниці проведення ремонтних робіт усі працівники з цієї дільниці повинні бути негайно виведені в безпечні місця.

6.4.21. Розбирання риштовання повинно починатися згори вниз за етапами і ярусами. У міру розбирання всі елементи риштовань повинні опускатися вниз на тросах або канатах за допомогою блоків і лебідок. Перед розбиранням риштовання повинні бути очищені від сміття. Розбирання риштовань повинно виконуватися під безпосереднім наглядом уповноваженої особи.

6.4.22. Профілактика і відбудовний ремонт газорізальної апаратури, а також перевірка і дослідження її після ремонту повинні здійснюватися в централізованому порядку.

6.4.23. Ремонт і наладку ножиць слід робити при піднятих повзунах механізмів притиску і різання, установлених на запобіжних фіксаторах. При заміні і регулюванні ножів, заміні лицювальної плити під притиском варто користуватися передбаченими в конструкції ножиць спеціальними фіксаторами повзунів у піднятому положенні.

6.4.24. Після закінчення ремонтних робіт біля кожного агрегату повинно бути прибране сміття, матеріали, що залишилися, відновлені всі огородження, а устаткування пофарбоване.

Начальник управлінняорганізації державного наглядув металургії, енергетиці, будівництвіта котлонагляду В. І. ІВАНЧЕНКО

http://www.sot.zp.ua