http://www.sot.zp.ua

НПАОП 20.0-3.10-05

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

31.01.2005 № 19

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 лютого 2005 р.

за № 257/10537

Про затвердження Норм безплатної видачі

спеціального одягу, спеціального взуття

та інших засобів індивідуального захисту

працівникам деревообробної промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці",

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам деревообробної промисловості (далі-Норми), що додаються.

1.1. Уважати такими, що не застосовуються на території України "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим деревообрабатывающего производства", затверджені постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.82 № 47 (ДНАОП 0.05-3.48-82).

2. Управлінню організації державного нагляду в АПК, машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку Держнаглядохоронпраці України (Маціяшко В.А.) подати на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України Норми.

3. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення вимог Норм державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці України, забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог Норм.

4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Кубієвич М.В.) включити Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.

5. Державному підприємству "Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці України" (Баженов О.К.) забезпечити:

видання і розповсюдження Норм;

вивчення Норм посадовими особами Держнаглядохоронпраці України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, організацій та деревообробних підприємств під час їх чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

6. Відділу документального забезпечення та контролю (Дєньгін А.П.) у тижневий термін після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України довести цей наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь, експертно-технічних центрів та Національного науково-дослідного інституту охорони праці Держнаглядохоронпраці України.

7. Головному редактору журналу “Технополіс" Спірін В.Ф.) опублікувати наказ у черговому номері журналу.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Семка О.П.

Голова Комітету С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

України

31.01.2005 № 19

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 лютого 2005 р.

за № 257/10537

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу,

спеціального взуття та інших засобів

індивідуального захисту працівникам

деревообробної промисловості

(зі змінами, затвердженими наказом Держгірпромнагляд від 07.11.2007 № 259,

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16..11.2007 за № 1278/14545)

1 Загальні положення

1.1 Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки" від 8 серпня 2001 року № 952.

1.2 Ці Норми поширюються на організації та підприємства (незалежно від форм власності та підпорядкування) та на фізичних осіб, які виконують роботи, пов'язані з обробленням деревини.

1.3 Норми розроблено для професій працівників, зайнятих обробленням деревини, перелік яких відповідає Національному класифікатору України ДК 003:2005 "Класифікатор професій", затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375 (із змінами та доповненнями)".

1.4 Крім цих Норм, працівники організацій і підприємств деревообробного комплексу, які виконують роботи, що відносяться до інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12 лютого 1981 року № 47/П-2, із змінами, а також згідно з чинними нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ працівникам, зайнятим у відповідних галузях економіки.

1.5 Порядок забезпечення працівників організацій та підприємств необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання визначені Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 29.10.96 № 170 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за № 667/1692 (ДНАОП 0.00-4.26-96).

Згідно із цим Положенням власник або уповноважений ним орган зобов'язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ, що відповідають вимогам чинних нормативних актів.

1.6 Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду з охорони праці, професійні спілки та служби охорони праці організацій і підприємств.

1.7 Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ в організаціях та на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважена особа.

1.8 Строк носіння теплого одягу та взуття для України прийнятий за I кліматичним поясом, а при постійній роботі у населених пунктах, яким надано статус гірських відповідно до законодавства України, термін носіння зимового спецодягу та спецвзуття зменшується на 12 місяців.

2 Норми безплатної видачі спеціального

одягу, спеціального взуття та інших

засобів індивідуального захисту

---------------------------------------------------------------------------

| N | Код згідно | Професійна | Найменування |Позначе-| Строк |

|з/п|з Класифікатором| назва | спецодягу, | ння | носіння |

| |професій | роботи |спецвзуття та інших |захисних|(місяців)|

| |(ДК 003:2005) | | ЗІЗ |власти- | |

| | | | |востей | |

| | | | | ЗІЗ | |

---------------------------------------------------------------------------

2.1 Працівникам, зайнятим у лісопильному, столярному, меблевому,

паркетному і тарному виробництвах

---------------------------------------------------------------------------

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 1 |8265.2 |Апаратник |Костюм бавовняний |Ми, З | 12 |

| | |приготування|Фартух прогумований | Вн | 12 |

| | |лаку |з нагрудником | | |

| | | |Чоботи гумові | См, В | 12 |

| | | |Рукавички гумові | Нл | 2 |

| | | |Респіратор | | До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 2 |8152.2 |Апаратник |Костюм бавовняний |Ми, З | 12 |

| | |просочування|Фартух прогумований | Вн | 12 |

| | |личкувальних|з нагрудником | | |

| | |матеріалів |Чоботи гумові | См, В | 12 |

| | | |Рукавички гумові | Нл | 2 |

| | | |Респіратор | | До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 3 |8240.2 |Верстатник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 |

| | |шпалорізного|Черевики шкіряні | Ми, | 12 |

| | |верстата |Берет бавовняний | | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 |

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 4 |8232.2 |Виготовлювач|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 |

| | |декоративних|Черевики шкіряні | Ми, | 12 |

| | |елементів |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 |

| | |меблів |Окуляри захисні | |До зносу |

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 5 |7331.2 |Випалювач по|Халат бавовняний | Ми, З | 12 |

| | |дереву |Респіратор | |До зносу |

| | | |газозахисний | | |

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 6 |7331.2 |Виробник |Халат бавовняний | Ми, З | 12 |

| | |художніх | | | |

| | |виробів з | | | |

| | |дерева | | | |

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 7 |7331.2 |Виробник |Халат бавовняний | Ми, З | 12 |

| | |художніх | | | |

| | |виробів з | | | |

| | |лози | | | |

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 8 |7422.2 |Гнутар по |Костюм бавовняний |Ми, З | 12 |

| | |дереву |Фартух брезентовий з| Вн | 12 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Чоботи гумові | См | 12 |

| | | |Берет бавовняний | | 12 |

| | | |Рукавиці | Тп100 | 2 |

| | | |комбіновані | | |

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 9 |8151.2 |Готувач |Костюм бавовняний |Ми, З | 12 |

| | |лаків, фарб |Фартух прогумований | Нл | 12 |

| | |та левкасів |з нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні | См | 12 |

| | | |Рукавички гумові | Нл | 2 |

| | | |Респіратор | | До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 10| 9322 |Грунтуваль- |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 |

| | |ник художніх|Фартух прогумований | Нл | 12 |

| | |виробів з |з нагрудником | | |

| | |дерева |Черевики шкіряні | См | 12 |

| | | |Рукавички гумові | Нл | 2 |

| | | |Респіратор | | До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 11|8223.3 |Знімач-зми- |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 |

| | |вальник фарб|Фартух прогумований | Нл | 12 |

| | |і лаків |з нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні | См | 12 |

| | | |Рукавички гумові | Нл | 2 |

| | | |Респіратор | | До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 12|7422.2 |Комплектува-|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 |

| | |льник меблів|Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Берет бавовняний | | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 |

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 13|8229.2 |Лакувальник |Халат бавовняний | Ми, З | 12 |

| | | |Фартух бавовняний з | Ми | 12 |

| | | |нагрудником | | |

| | | |Напівчеревики | Эс | 12 |

| | | |шкіряні | | |

| | | |Рукавички гумові | Нл | 1 |

| | | |Респіратор | | До зносу|

| | | |газозахисний | | |

| | | |Окуляри захисні | | До зносу|

| | | |Під час оздоблення в| | |

| | | |пульверізаційних | | |

| | | |кабинах: | | |

| | | |Напівкомбінезон | | |

| | | |бавовняний замість | | |

| | | |халата бавовняного | Ми, З | 12 |

| | | |Під час виконання | | |

| | | |робіт з кислотними | | |

| | | |лаками додатково: | | |

| | | |Рукавички гумові, | | |

| | | |стійки до дії кислот| | |

| | | |та лугів |К50,Щ20 | До зносу|

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 14|7132.2 |Лицювальник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 |

| | |синтетичними|Фартух бавовняний з | Ми | 12 |

| | |матеріалами |нагрудником | | |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Ми, З | 2 |

| | | |комбіновані | | |

| | | |Респіратор | | До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 15|7132.2 |Лицювальник-|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 |

| | |поліруваль- |Фартух бавовняний з | | |

| | |ник |нагрудником | Ми | 12 |

| | | |Напівчеревики | Эс | 12 |

| | | |шкіряні | | |

| | | |Рукавички гумові | Нл | 2 |

| | | |Респіратор | | До зносу|

| | | |газозахисний | | |

| | | |Окуляри захисні | | До зносу|

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 16|7422.2 |Личкувальник|Костюм бавовняний | Ми, З | 12 |

| | |деталей |Фартух бавовняний з | | |

| | |меблів |нагрудником | Ми | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Ми, З | 2 |

| | | |комбіновані | | |

| | | |Респіратор | | До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 17|8212.2 |Машиніст |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 |

| | |лаконаносної|Фартух бавовняний з | | |

| | |машини |нагрудником | Ми | 12 |

| | | |Напівчеревики | Эс | 12 |

| | | |шкіряні | | |

| | | |Рукавички гумові | Нл | 2 |

| | | |Респіратор | | До зносу|

| | | |газозахисний | | |

| | | |Окуляри захисні | | До зносу|

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 18|8252.2 |Машиніст на |Костюм бавовняний |Ми, З | 12 |

| | |припресуван-|Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |ні плівки |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 |

| | | |Респіратор | |До зносу |

| | | |газозахисний | | |

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 19|7422.2 |Набирач |Халат бавовняний | Ми, З | 12 |

| | |личкувальних|Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | |матеріалів |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 |

| | |для меблів | | | |

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 20| 9322 |Навішувач |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 |

| | |заготовок |Черевики шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 |

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 21|8283.2 |Наклеювач |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 |

| | |заготовок |Чоботи шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 |

| | | |Респіратор | | До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 22|8231.3 |Намазуваль- |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 |

| | |ник деталей |Чоботи шкіряні | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 |

| | | |Респіратор | | До зносу|

| | | |газозахисний | | |

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 23|7437.2 |Оббивальник |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 |

| | |меблів | | | |

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 24|7331.2 |Оброблювач |Халат бавовняний | Ми, З | 12 |

| | |художніх | | | |

| | |виробів з | | | |

| | |дерева та | | | |

| | |пап'є-маше | | | |

|---+----------------+------------+--------------------+--------+---------|

| 25|8331.2 |Оператор |Костюм бавовняний | Ми, З | 12 |

| | |автоматизо- |Чоботи кирзові | См | 12 |

| | |ваного |Рукавиці комбіновані| Ми, З | 2 |