в установах, закладах Міністерства освіти і науки України - на керівника (директора, завідувача);

в сільськогосподарських підприємствах:

на державних підприємствах, в установах і організаціях системи Міністерства агропромислової політики України, спілках, асоціаціях, агрофірмах - на керівників (директорів, начальників, завідувачів тощо),

в колективних сільськогосподарських підприємствах (КСП) - на голів правління.

 1. Під час проведення трудового навчання й літніх практичних робіт наказом по навчальному закладу призначаються особи, відповідальні за їх проведення, які зобов'язані контролювати створення на сільськогосподарському підприємстві безпечних умов праці для учнів, стежити за виконанням учнями цих Правил та відповідних інструкцій з безпеки на робочому місці.
  1. Керівники (власники) сільськогосподарських підприємств відповідно до угод, підписаних між ними й керівниками навчальних закладів, повинні:

наказом по сільськогосподарському підприємству виділити виробничі ділянки на полях, у садах, робочі місця в ремонтних майстернях і на фермах, потрібну кількість спецодягу, спецвзуття, інших індивідуальних засобів захисту, справних тракторів і сільськогосподарських машин для виконання робіт учнями навчальних закладів;

визначити місця відпочинку й приймання їжі, забезпечити працюючих калорійною їжею відповідно до санітарно-гігієнічних вимог;

призначити осіб, відповідальних за безпечний стан робочих місць, дотримання санітарно-гігієнічних і безпечних умов праці на час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів (бригадирів, механіків, завідувачів фермами тощо);

забезпечити проведення інструктажу учнів відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 N 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за N 969/6160, та Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 N 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1093/6284 (із змінами).

(абзац п'ятий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13.11.2007 р. N 266)

 1. Керівники організацій, установ, навчальних закладів та сільськогосподарських підприємств до початку проходження учнями виробничої практики:

визначають види робіт, порядок і строки навчання учнів безпечним прийомам їх виконання;

затверджують комісію для перевірки знань учнів з питань безпеки праці й виробничої санітарії, пожежної безпеки й безпеки руху;

затверджують організаційно-технічні заходи щодо охорони праці та своєчасно проводять перевірку їх виконання.

 1. Заступники керівників навчальних закладів з навчально-виробничої роботи (а там, де їх немає, - керівники навчальних закладів):

контролюють, щоб навчання учнів роботі на сільськогосподарських машинах та догляду за тваринами проводилося тільки під безпосереднім керівництвом спеціалістів, кваліфікованих працівників сільськогосподарських підприємств і контролем учителів, відповідальних за проведення трудового навчання й літніх практичних робіт учнів;

контролюють виконання вимог законодавства про працю підлітків, правил, інструкцій з безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки керівниками трудового навчання й літніх практичних робіт учнів;

розробляють і подають на затвердження керівнику навчального закладу та керівнику сільськогосподарського підприємства плани проведення необхідних заходів щодо забезпечення безпечних умов праці учнів у сільськогосподарському виробництві й забезпечують своєчасне виконання їх;

беруть участь у розслідуванні нещасних випадків, пов'язаних з навчальним процесом і виробництвом, відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 N 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1093/6284 (із змінами), та (НПАОП 0.006.02-04) Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112.

(абзац п'ятий пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13.11.2007 р. N 266)

 1. Вчителі трудового навчання, спеціалісти, інструктори:

навчають учнів безпечним прийомам праці, правилам користування засобами індивідуального захисту;

контролюють наявність і справність запобіжних пристроїв, огорож та засобів індивідуального захисту (спецодягу, спецвзуття тощо);

вимагають від учнів виконання вимог безпеки праці та пожежної безпеки, постійно стежать за застосуванням ними безпечних методів праці й використанням запобіжних і захисних засобів;

проходять навчання з безпеки праці з атестацією один раз на три роки.

 1. Керівники управліннями (відділами) освіти несуть відповідальність за загальний стан організації роботи з охорони праці, спрямованої на виконання правил безпеки праці та виробничої санітарії під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів відповідно до чинного законодавства і даних Правил:

організують навчання з безпеки праці та виробничої санітарії керівників навчальних закладів, заступників керівників з навчально-виробничої роботи, спеціалістів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, вчителів трудового навчання;

забезпечують контроль за виконанням вимог Закону "Про охорону праці" щодо праці підлітків і даних Правил.

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ Й ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ ДООРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Й ЛІТНІХ ПРАКТИЧНИХРОБІТ УЧНІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ
  1. Перед тим, як направляти учнів на трудове навчання й літні практичні роботи в сільськогосподарське підприємство, вчитель трудового навчання, якому доручено керувати групою учнів під час виконання сільськогосподарських робіт, проводить вступну бесіду з метою пов'язати вивчений теоретичний матеріал з наступним трудовим навчанням і літніми практичними роботами.
  2. Посадова особа, відповідальна за охорону праці в сільськогосподарському підприємстві, де проходять трудове навчання й літні практичні роботи учнів, проводить з учнями вступний інструктаж, у процесі якого знайомить їх з правилами поведінки на території сільськогосподарського підприємства, правилами безпеки під час обслуговування сільськогосподарських машин, верстатного обладнання, тварин, загальними правилами електробезпеки, пожежної безпеки, прийомами надання першої долікарської допомоги потерпілому.
  3. Первинний, позаплановий і цільовий інструктажі з питань охорони праці проводять безпосередньо керівники виробничих дільниць (бригадири, завідувачі фермами, майстернями тощо) відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511.

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13.11.2007 р. N 266)

 1. Під час трудового навчання і літніх практичних робіт у сільськогосподарському підприємстві його керівник повинен забезпечити учнів інструкціями з правил безпеки за видами виконуваних робіт, розробленими і затвердженими у сільськогосподарському підприємстві згідно з ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці".
  1. За несвоєчасне проведення інструктажу з охорони праці посадова особа, зазначена у п. 5.2, несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
  2. Під час проведення трудового навчання і літніх практичних робіт всі учні повинні користуватися засобами індивідуального захисту в залежності від виду робіт (на польових станах, у тваринницькій фермі, у виробничому приміщенні тощо).
  3. Для переодягання учнів слід використовувати спеціальні приміщення (гардероб, санітарно-побутова кімната тощо).
  4. Для забезпечення питною водою працівники сільськогосподарських підприємств встановлюють фонтанчики або закриті баки. Заміняти воду, промивати й дезінфікувати баки треба щоденно у відповідності до вимог СанПиН "Устройство, содержание и организация работы лагерей труда и отдыха".
  5. Місця виконання робіт повинні бути обладнані місцевим і загальним освітленням, що відповідає вимогам ДБН В.2.5-28-2006) Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15.05.2006 N 168.

(пункт 4.9 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13.11.2007 р. N 266)

 1. Відповідно до ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів" напруга живлення місцевого освітлення не повинна перевищувати 42 В, а його конструкція має дозволяти легко змінювати напрям променя світла. Переносні світильники повинні мати напругу 12 - 36 В.
  1. Віконні шибки і скло електричних світильників треба очищати в міру їх забруднення, але не рідше одного разу на 3 місяці, або за графіком відповідальної особи за електрогосподарство. Залучати учнів до очищення світильників не дозволяється.
  2. Виробничі, санітарно-побутові й допоміжні приміщення обладнують вентиляцією. Температура, вміст пилу, пари, газів та інших шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88 "Общие и санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны".
 2. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ УЧНІВ З ВОДІННЯ ТРАКТОРІВ І САМОХІДНИХСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
  1. Трактори та самохідні сільськогосподарські машини, які виділяються для практичного водіння, повинні бути технічно справними й відповідати вимогам чинних правил з охорони праці в сільському господарстві.

(пункт 5.1 у редакції наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13.11.2007 р. N 266)

 1. Навчальне водіння учнів на тракторах і самохідних сільськогосподарських машинах необхідно проводити на спеціально відведених майданчиках (полігонах) у сільськогосподарському підприємстві, де проводяться трудове навчання й літні практичні роботи, і тільки в присутності вчителя. На шкільних подвір'ях навчальне водіння на тракторах і машинах не дозволяється.
  1. На полігонах слід відводити спеціальні місця, обмежені вішками, для водіння учнями трактора по колу, по вісімці, для тренування в'їзду в ворота (між двома віхами) та під'їзду до причіпної машини тощо.

Під час проведення навчальних робіт на сільськогосподарських агрегатах у полі необхідно уважно оглянути його з метою вилучення зайвих предметів.

 1. Якщо під час навчання використовуються одночасно два трактори, необхідно кожному з них відводити на полігоні ділянки, розділені між собою нейтральною смугою, ширина якої повинна бути не менш як 2 м згідно з нормативно-правовими актами з охорони праці. Межі ділянок, відведених для кожного трактора, повинні бути чітко позначені (вішками або іншими добре помітними знаками).

(пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13.11.2007 р. N 266)

 1. До початку практичного водіння трактора учні повинні пройти навчання й інструктаж з безпеки праці й ознайомитися:

з безпечними прийомами посадки в кабіну й виходу з неї;

з контрольно-вимірювальними приладами й органами керування;

з безпечними прийомами аварійної зупинки трактора;

з безпечними прийомами під час запуску двигуна, рушання з місця, зупинки, повороту й розвороту, руху заднім ходом, підіймання й опускання агрегатованих з трактором машин.

 1. Водіння трактора має здійснюватися відповідно до завдання, за заздалегідь розробленими маршрутами, що затверджуються керівником навчального закладу або його заступником і узгоджуються з Державною автомобільною інспекцією.
  1. Не дозволяється перебувати в кабіні трактора особам, які не зв'язані з виконанням навчального процесу, та такої кількості осіб, що перевищує кількість місць у кабіні трактора.
  2. Перед виконанням практичних робіт слід перевірити справність всіх вузлів агрегату й надійність з'єднання агрегатованої машини з трактором.
  3. Технічний стан трактора або самохідної сільськогосподарської машини, які використовуються для навчального водіння, повинен відповідати експлуатаційній документації завода-виготовлювача. Ці машини повинні бути обладнані дублюючим управлінням, електростартерним запуском двигуна й мати напис про небезпеку травмування під час їх запуску з увімкнутою передачею.

На тракторах або самохідних сільськогосподарських машинах з одномісною кабіною практичні заняття проводяться на рівній поверхні полігону в присутності викладача або інструктора. Навчальному водінню учнів на цих машинах має передувати отримання й відпрацювання ними навичок та умінь на тренажерах аналогічних технічних засобів.

 1. Передавати керування сільськогосподарською машиною іншому учневі може тільки інструктор, тільки в спеціально встановленому місці і за умови зупиненого двигуна.
 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПОЛЬОВИХ ІРЕМОНТНИХ РОБІТ
  1. Учні допускаються до роботи на машинах і обладнанні під керівництвом інструктора після проведення занять з вивчення їх будови, перевірки знань і навичок експлуатації.
  2. У майстернях, де розміщуються машини, механізми та обладнання, потрібно мати інструкції з безпеки праці під час їх обслуговування.
  3. Виконання учнями механізованих сільськогосподарських робіт, пов'язаних з переміщенням машин та агрегатів, здійснюється за заздалегідь розробленою технологією і маршрутом, що затверджений керівником або головним спеціалістом сільськогосподарського підприємства.
  4. Причіплювання до трактора, навішування на нього сільськогосподарських машин, монтаж та налагодження агрегату здійснюється учнями під керівництвом і за умови безпосередньої участі інструктора або спеціаліста сільськогосподарського підприємства.
  5. Переїзд залізничних колій, мостів, гребель, гаток, а також переїзд з одного місця роботи на інше повинен здійснювати тільки інструктор або представник сільськогосподарського підприємства за затвердженим маршрутом.
  6. Регулювання робочих органів плугів, культиваторів та інших грунтообробних знарядь треба здійснювати на спеціальному майданчику під керівництвом і за участю інструктора.
  7. Навантажувати сівалки й садильні машини насіннєвим матеріалом і добривами слід механічними засобами заправлення. Ручне завантаження дозволяється тільки за умови зупиненого сівалкового агрегату і у відповідності до ДНАОП 0.03-3.29-96 "Граничні норми підіймання і переміщення вантажів неповнолітніми".
  8. Під час сівби зернових культур і соняшника завантаження насіннєвим матеріалом виконують робітники сільськогосподарського підприємства. Під час цього потрібно встановити суворий контроль за учнями, щоб не допустити вживання насіння як їжі, тому що перед сівбою ці культури обробляють пестицидами та агрохімікатами.
  9. Під час грози, зливи польові роботи потрібно припинити, а учнів відвести в безпечне місце.
  10. Під час роботи з мінеральними добривами слід дотримуватись вимог безпеки і відповідних санітарно-гігієнічних умов праці згідно з нормативно-правовими актами з охорони праці.