НПАОП 0.00-7.10-07

Про затвердження Вимог до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки,

охорони праці та гірничого наглядувід 3 вересня 2007 року N 195

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2007 р. за N 1247/14514

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з промислової безпеки,

охорони праці та гірничого нагляду від 8 квітня 2008 року N 72

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687 (далі - Вимоги), що додаються.

2. Начальнику управління нормативно-правового забезпечення державного нагляду Больману Г. О.:

подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

довести цей наказ до відома начальників територіальних управлінь та експертно-технічних центрів Комітету.

3. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М. Г. опублікувати цей наказ у черговому номері журналу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Комітету Суслова Г. М.  

Голова Держгірпромнагляду С. Сторчак

ПОГОДЖЕНО: 

  

Т. в. о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 

   С. Іголкін 

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 3 вересня 2007 р. N 195

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2007 р. за N 1247/14514 

Вимогидо спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687

1. Загальні положення

1.1. Цей нормативно-правовий акт визначає вимоги щодо визначення спроможності суб'єктів господарювання виконувати роботи з технічного огляду (крім первинного та позачергового, який проводить уповноважена організація у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру) та/або експертного обстеження устаткування підвищеної небезпеки (далі - суб'єкти господарювання) незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання.

1.2. Відповідність вимогам, що визначені цим нормативно-правовим актом, перевіряється експертною організацією шляхом проведення експертизи спроможності суб'єктів господарювання забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки в процесі виконання технічного огляду та/або експертного обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - устаткування), а також посадовими особами Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (далі - Держгірпромнагляд) або його територіальних органів під час здійснення державного нагляду.

2. Загальні вимоги до суб'єктів господарювання, які мають намір виконувати (виконують) роботи з технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування підвищеної небезпеки

2.1. Правовий статус та організаційна структура суб'єктів господарювання, які проводять або мають намір проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування, повинні забезпечувати незалежність дій та об'єктивність висновків, підготовлених за підсумками технічних оглядів та/або експертних обстежень.

2.2. Суб'єкт господарювання повинен:

бути незалежним, тобто його діяльність не повинна бути пов'язана з проектуванням, виготовленням, постачанням, придбанням, володінням, користуванням (експлуатацією, введенням в експлуатацію), монтажем, налагодженням, технічним обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи заміною устаткування, технічний огляд або експертне обстеження якого він проводить, чи аналогічного устаткування;

одержати статус юридичної особи та мати належне матеріально-технічне забезпечення, в тому числі приміщення, засоби вимірювальної техніки, обладнання тощо, які необхідні для проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування, відповідно до заявлених напрямів діяльності або мати довгостроковий договір (на строк дії дозволу Держгірпромнагляду) на оренду приміщень та обладнання для проведення руйнівних випробувань.

2.3. Якщо суб'єкт господарювання має намір проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування, а його діяльність пов'язана з проектуванням, виготовленням, постачанням, придбанням, володінням, користуванням (експлуатацією, введенням в експлуатацію), монтажем, налагоджуванням, технічним обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи заміною устаткування, він повинен створити необхідні умови для проведення таких робіт фахівцями, які безпосередньо не беруть участі у проектуванні, виготовленні, постачанні, придбанні, володінні, користуванні, монтажі, налагоджуванні, технічному обслуговуванні, ремонті, модернізації, реконструкції чи заміні цього або аналогічного устаткування.

(пункт 2.3 розділу 2 у редакції наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 08.04.2008 р. N 72)

2.4. Пункт 2.4 розділу 2 вилучено 

(згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 08.04.2008 р. N 72, у зв'язку з цим підпункти 2.5 - 2.14 вважати відповідно підпунктами 2.4 - 2.13)

2.4. Суб'єкт господарювання повинен вжити заходів щодо забезпечення незалежності винагороди фахівців, які проводять технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування, від результатів виконаних робіт.

2.5. Суб'єкт господарювання повинен мати можливість згідно з законодавством забезпечити відповідні гарантії своєї відповідальності у разі заподіяння шкоди життю, здоров'ю та/або пошкодження майна третіх осіб через ненавмисну помилку під час технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування.

(пункт 2.5 розділу 2 у редакції наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 08.04.2008 р. N 72)

2.6. Структура суб'єкта господарювання, склад його працівників та їх кваліфікація повинні забезпечувати належний рівень проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування відповідно до заявлених напрямів діяльності. При цьому більшу частину обсягу експертних робіт мають виконувати фахівці, робота для яких у цій організації є місцем постійної роботи.

(пункт 2.6 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 08.04.2008 р. N 72)

2.7. Керівник та технічний керівник суб'єкта господарювання (підрозділу) повинні бути призначені з числа працівників, робота для яких у цій організації є місцем постійної роботи.

Керівник відповідає за організацію технічного огляду та /або експертного обстеження устаткування.  

(пункт 2.7 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 08.04.2008 р. N 72)

2.8. Керівник суб'єкта господарювання (підрозділу) повинен з числа фахівців, які працюють на постійних засадах, призначити осіб, відповідальних за:

формування фонду нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних та організаційно-методичних документів з проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування;

облік, технічне обслуговування та метрологічну повірку (атестацію) засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, стандартних зразків;

зберігання результатів технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування;

надання уповноваженій організації інформації про результати технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування;

функціонування системи управління якістю робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування;

забезпечення радіаційної безпеки, обліку і зберігання джерел іонізуючого випромінювання (для експертних організацій).

Допускається суміщення одним фахівцем функцій різних відповідальних осіб за окремі ділянки роботи.

2.9. Для працівників суб'єкта господарювання повинні бути розроблені посадові (робочі) інструкції, які визначають їх завдання, права, обов'язки, відповідальність, а також кваліфікаційні вимоги (освіта, досвід роботи).

2.10. Фахівці суб'єкта господарювання, які безпосередньо будуть проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування, повинні:

бути атестовані в порядку, визначеному Держгірпромнаглядом;

мати засоби індивідуального захисту, спеціальний одяг та взуття відповідно до законодавства;

мати інструкції з охорони праці, які регламентують безпечне проведення робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування.

2.11. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити:

відповідність приміщень для проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування відповідно до заявленого напряму діяльності чинним будівельним, пожежним, санітарним нормам і правилам, вимогам безпеки праці та охорони довкілля. Забезпечення надійності та безпечної експлуатації приміщень повинно відповідати вимогам Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці (далі - Держнаглядохоронпраці) від 27.11.97 N 32/288, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.07.98 за N 423/2863;

створення фонду нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних та організаційно-методичних документів з проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування за заявленими напрямами діяльності та системи його актуалізації;

наявність засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, стандартних зразків, необхідних для проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування та повірки (атестації) їх у встановленому порядку;

наявність погоджених у встановленому порядку переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, а також системи контролю за своєчасністю оновлення таких переліків;

побудовану та впроваджену систему управління якістю, яка має передбачати постійний контроль за якістю робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування, а також внутрішніх перевірок;

наявність системи контролю за своєчасністю повірки засобів вимірювальної техніки, що використовуються під час проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування, а також атестації випробувального та допоміжного обладнання;

наявність системи реєстрації та зберігання заявок на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування та матеріалів за результатами їх проведення;

систему контролю за правильністю оформлення робочих журналів оглядів та обстежень, а також актів, розрахунків, протоколів, висновків експертизи за результатами проведених робіт тощо;

порядок надання уповноваженій організації, що веде облік даних про технічний стан устаткування відповідно до Порядку ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 06.12.2004 N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2004 за N 1604/10203, інформації про результати технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування;

систему обліку та розгляду претензій, спірних питань;

систему нормування трудомісткості та визначення вартості робіт з проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування відповідно до чинних нормативних актів;

дотримання вимог Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.08.2007 N 557, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.09.2007 за N 1006/14273.

(пункт 2.11 розділу 2 доповнено абзацом згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 08.04.2008 р. N 72)

2.12. Робочі місця фахівців, які проводять огляди та випробування, на яких є шкідливі та небезпечні для здоров'я фактори виробничого середовища, повинні бути атестовані відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442.  

(абзац перший пункту 2.12 розділу 2 у редакції наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 08.04.2008 р. N 72)

Керівник суб'єкта господарювання повинен забезпечити проведення медичних оглядів цих фахівців відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.

2.13. Суб'єкт господарювання надає до експертної організації, що проводить експертизу щодо спроможності суб'єктів господарювання забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування підвищеної небезпеки, такі документи: