Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації


Продовження таблиці 3

1

2

3

25.1. Пофарбування різними методами (за винятком занурювання, струменевого полиття, безкамерного пофарбування)

500 м2 і більше

Менше 500 м2

25.2. Пофарбування занурюванням, струменевим политтям, безкамерне пофарбування

Незалежно від площі

25.3. Фарбоприготувальні на основі легкозаймистих та горючих рідин, камери для пофарбування

Незалежно від площі

26. камери сушки пофарбованих виробів, деревини та виробів із горючих матеріалів за винятком сушки паром

Незалежно від площі

27. Адміністративні, офісні та побутові приміщення у виробничих будівлях

Незалежно від площі

Складські будинки та приміщення

28. Будинки складів гуми, каучуку та виробів із них:

28.1. Одноповерхові

При загальній площі 750 м2 та більше

При загальній площі менше 750 м2

28.2. Двоповерхові

Незалежно від площі

Незалежно від площі

29. Складські приміщення целулоїду та виробів із нього

Незалежно від площі

Незалежно від площі

Продовження таблиці 3

1

2

3

30. Складські приміщення для зберігання мастильних матеріалів у підвалах та цокольних поверхах

200 м2 і більше

Менше 200 м2

31. Склади горючих або негорючих матеріалів в упаковці, що може горіти, розташовані у підвалах

700 м2 і більше

Менше 700 м2

32. Склади горючих матеріалів (крім складів деревини, лужних металів, гумотехнічних виробів, нафтопродуктів, аміачної селітри та горючих пестицидів)

1000 м2 і більше

Менше 1000 м2

33. Склади негорючих матеріалів у горючій упаковці

1500 м2 і більше

Менше 1500 м2

34. Склади вовни, хутра, а також виробів з них

Незалежно від площі

___

35. Склади нафти та нафтопродуктів:

35.1. складські приміщення для зберігання нафтопродуктів із температурою спалаху нижче 120 ºC у тарі

500 м2 і більше

Менше 500 м2

35.2. складські приміщення для зберігання нафтопродуктів із температурою спалаху 120 ºC і вище в тарі

750 м2 і більше

Менше 750 м2

35.3. приміщення для насосів і вузлів засувок у будинках

300 м2 і більше

Менше 300 м2

Продовження таблиці 3

1

2

3

продуктових насосних станцій на складах нафти та нафтопродуктів (крім резервуарних парків магістральних нафтопроводів), каналізаційних насосних станцій з перекачування неочищених виробничих стічних вод (із нафтою та нафтопродуктами) і нафти та нафтопродуктів, що уловлені

35.4. приміщення для насосів і вузлів засувок у будинках насосних станцій резервуарних парків магістральних нафтопроводів

Незалежно від площі на станціях продуктивністю 1200 м3/год і більше

Незалежно від площі на станціях продуктивністю менше 1200 м3/год

36. Складські приміщення для зберігання аміачної селітри і горючих пестицидів

200 м 2 і більше

37. У складах горючих рідин та горючих хімікатів

500 м2 і більше

Менше 500 м2

38. У складах легкозаймистих рідин, приміщеннях (камерах) зберігання оперативного запасу легкозаймистих рідин

Незалежно від площі

39. Будинки складів лужних та лужноземельних металів (Na, K, Mg, Ca та ін.), а також пожежовибухонебезпечних

Незалежно від площі

Незалежно від площі

Продовження таблиці 3

1

2

3

металевих порошків (Ti, Al, Fe та ін.)

40. Склади фото-, кіно-, аудіо- плівки на ацетатній основі при зберіганні 200 кг та більше, а на горючій основі незалежно від кількості

Незалежно від площі

Незалежно від площі

41. Склади напівпровідникових матеріалів, мікросхем та інших радіокомплектуючих

Незалежно від площі

Незалежно від площі

42. Будинки складів розхідного запасу двигунів та агрегатів машин з наявністю в них палива та олив

Незалежно від площі

Незалежно від площі

43. Будинки складів категорії В за пожежною небезпекою зі зберіганням на стелажах висотою 5,5 м та більше

Незалежно від площі

Незалежно від площі

44. Будинки складів деревини

Усі приміщення при загальній площі 500 м2 та більше

Усі приміщення при загальній площі менше 500 м2

45. Склади для тарного і безтарного зберігання борошна

Більше 1000 м2

Від 100 до 1000 м2

Приміщення для транспорту

46.  приміщення для зберігання, ділянки технічного обслуговування й ремонту (крім мийних),

Продовження таблиці 3

1

2

3

діагностувальних та регулювальних робіт рухомого складу, приміщення автосалонів (виставок) із продажу транспортних засобів, що розташовані:

46.1. в одноповерхових будинках I та II ступенів вогнестійкості

7000 м2 і більше

Менше 7000 м2, крім приміщень категорій Г і Д

46.2. в одноповерхових будинках I та II ступенів вогнестійкості для приміщень із зберігання автобусів II та III категорій, а також при сумісному зберіганні більше 50% автобусів від загальної кількості транспортних засобів

3600 м2 і більше

Менше 3600 м2, крім приміщень категорій Г і Д

46.3. у будинках III, IV і IVа ступенів вогнестійкості

2000 м2 і більше

Менше 2000 м2, крім приміщень категорій Г і Д

46.4. у будинках IIIа, IIIб ступенів вогнестійкості

3600 м2 і більше

Менше 3600 м2, крім приміщень категорій Г і Д

46.5. у будинках для рухомого складу, що перевозить пально-мастильні матеріали

Незалежно від площі

46.6. у будинках із двома поверхами і більше

Незалежно від площі

Продовження таблиці 3

1

2

3

46.7. у підвальних, цокольних поверхах та під мостами

Незалежно від площі

47. Приміщення гаражів і стоянок з механізованими пристроями паркування автомобілів без участі водія

Усі приміщення незалежно від площі та поверховості

Усі приміщення незалежно від площі та поверховості

48. Приміщення, в будинках різних за призначенням, що пристосовані для розміщення автосалонів (виставок) з продажу транспортних засобів

Незалежно від площі

Незалежно від площі

49. Приміщення для випробування двигунів внутрішнього згорання і паливної апаратури, наповнення балонів горючими газами

Незалежно від площі

50. Приміщення для зберігання автомототранспорта, які розташовані у підвальних та цокольних поверхах житлових будинків

Незалежно від площі

__

2.4. Устаткування різного призначення

Таблиця 4

Вид устаткування

Нормативний показник та перелік приміщень, що підлягають обладнанню АУПГ та АУПС

АУПГ

АУПС

1

2

3

1. Фарбувальні камери з використанням ЛЗР та ГР

Незалежно від типу

2. Циклони (бункери) для збору горючих відходів, пневмотранспорт для транспортування горючих матеріалів (за винятком пневмопошти)

Незалежно від типу (з урахуванням пункту 1.23 Розділу 1 цього Переліку)

3. Трансформатори з масляною системою охолодження напругою:

3.1. 500 кВ

Незалежно від потужності

3.2. 220 – 330 кВ

Потужністю 200 МВА

4. Масляні вимикачі

При масі масла 60 кг та більше

5. Масляні ємності для загартовування

3 м3 та більше

Начальник

Державного департаменту

пожежної безпеки МНС України

В.В.Бовсуновський