Після закінчення випробувань діелектричні рукавички необхідно просушити.

27.2. Спеціальне діелектричне взуття. Випробування

27.2.1. В процесі експлуатації діелектричні калоші повинні випробовуватись протягом 60 с напругою:

– 3,5 кВ – калоші з маркуванням Ен – для захисту від напруги до 1000 В;

– 15 кВ – калоші з маркуванням Ев та боти – для захисту від напруги понад 1000 В.

Струми, що у цьому разі протікають через вироби, не повинні перевищувати:

– 2 мА – для калош до 1000 В;

– 7,5 мА – для калош та ботів понад 1000 В.

Випробування спеціального діелектричного взуття повинно проводитись за методикою, наведеною в пункті 27.1.2 цих Правил.

Під час проведення випробувань рівень води як ззовні, так і всередині горизонтально установлених виробів повинен бути нижче борту калош на 20 мм і нижче краю закоту ботів на 50 мм.

27.3. Діелектричні килими та ізолювальні підставки. Випробування

27.3.1. В процесі експлуатації діелектричні килими та ізолювальні підставки не випробовують: їх бракують під час огляду.

Діелектричні килими необхідно очищати від забруднень і оглядати не рідше 1 разу на 6 міс., а у разі виявлення дефектів у вигляді проколів, надривів, тріщин тощо – замінити на нові.

Ізолювальні підставки необхідно оглядати 1 раз на 3 роки на відсутність порушень цілісності опорних ізоляторів, зломів, послаблення зв'язку між окремими частинами настилу і у разі виявлення зазначених дефектів – бракувати, а після їх усунення – випробовувати за нормами приймально-здавальних випробувань.

27.4. Захисні огородження. Щити (ширми). Випробування

27.4.1. Механічні та електричні випробування щитів (ширм) не проводяться; придатність їх до застосування необхідно визначати під час огляду, звертаючи особливу увагу на міцність з'єднань частин, їхню стійкість, а також на міцність деталей, призначених для надійного установлення або кріплення щитів, наявність плакатів і знаків безпеки.

27.5. Ізолювальні накладки. Випробування

27.5.1. Механічні випробування ізолювальних накладок не проводяться.

27.5.2. Під час проведення випробувань на електричну міцність жорстку ізолювальну накладку необхідно розмістити між двома електродами у вигляді пластин, краї яких не повинні доходити до країв накладки на 50 мм.

27.5.3. Жорсткі ізолювальні накладки з твердого електроізоляційного матеріалу повинні випробовуватись напругою:

– 20 кВ – накладки, що застосовуються в електроустановках 3, 6, 10 кВ;

– 30 кВ – накладки, що застосовуються в електроустановках 15 кВ;

– 40 кВ – накладки, що застосовуються в електроустановках 20 кВ.

Тривалість випробувань жорстких ізолювальних накладок повинна бути 300 с.

27.5.4. Накладки з діелектричної гуми для електроустановок до 1000 В повинні протягом 60 с випробовуватись напругою 2 кВ. Змочену накладку розміщують між двома електродами, краї яких не повинні доходити до країв накладки на 15 мм. Для вимірювання струму, що протікає через накладку, в коло підвищувальної обмотки трансформатора вмикають міліамперметр. Струм під час експлуатаційних випробувань повинен бути не більше 6 мА.

Накладки з твердого електроізоляційного матеріалу для електроустановок до 1000 В повинні випробовуватись за тими самими нормами, що й гумові, але без вимірювання струму.

27.6. Ізолювальні ковпаки. Випробування

27.6.1. В процесі експлуатації ковпаків необхідно 1 раз на 12 міс. проводити:

– електричні випробування – протягом 60 с напругою 20 кВ – ізолювальних ковпаків, установлених на жилах відімкнених кабелів;

– огляд ковпаків, установлених на ножах вимкнутих роз'єднувачів, – на відсутність механічних пошкоджень.

Методика випробувань діелектричних ковпаків така сама, як і діелектричних рукавичок.

27.7. Інструмент з ізолювальними рукоятками. Випробування

27.7.1. В процесі експлуатації інструменту з ізолювальними рукоятками необхідно проводити:

– електричні випробування – 1 раз на 12 міс. протягом 60 с напругою 2 кВ – інструменту з одношаровою ізоляцією;

– огляд на відсутність пошкоджень – інструменту з двошаровою ізоляцією; у разі появи у такого інструменту іншого кольору з-під верхнього шару ізоляції інструмент необхідно замінити.

27.7.2. Електричні випробування попередньо очищеного від бруду і жиру інструменту з ізолювальними рукоятками можна проводити на установці для випробування діелектричних рукавичок, зануривши ізольовану частину інструменту у ванну з водою так, щоб вода не доходила до краю ізоляції на 10 мм. Під час проведення випробувань один вивід випробного трансформатора необхідно приєднати до металевої частини інструменту, а другий, заземлений, – до ванни з водою.

28. Пристрої заземлення. Випробування

28.1. В процесі експлуатації механічні випробування переносних заземлень не проводять.

28.2. Експлуатаційні випробування ізолювальних частин штанг переносних заземлень та ізолювальних гнучких елементів заземлень необхідно проводити згідно з вимогами пунктів 21.2.1 і 21.2.2 цих Правил.

29. Засоби захисту для ВРПН. Випробування

29.1. Загальні вимоги до випробувань засобів захисту для ВРПН

29.1.1. Засоби захисту, ізолювальні пристрої для ВРПН підлягають механічним і електричним випробуванням після виготовлення їх і в процесі експлуатації.

Електричні випробування засобів захисту для ВРПН повинні проводитись після механічних.

29.1.2. Результати механічних приймально-здавальних випробувань засобів захисту для ВРПН необхідно оформляти "Протоколом механічних приймально-здавальних випробувань засобів захисту, ізолювальних пристроїв для ВРПН" згідно з додатком 5 до цих Правил.

У разі позитивних результатів випробувань на виріб наносять маркування згідно з цими Правилами.

В процесі експлуатації механічні випробування засобів захисту для ВРПН повинна проводити 1 раз на 12 міс. організація, яка експлуатує ці засоби, з метою контролю стабільності їхніх характеристик та визначення можливості подальшого використання їх. Результати випробувань необхідно записувати в "Журнал реєстрації механічних експлуатаційних випробувань засобів захисту та ізолювальних пристроїв для ВРПН" згідно з додатком 6 до цих Правил.

Після ремонту засобів захисту та ізолювальних пристроїв для ВРПН необхідно проводити позачергові механічні випробування їх в обсязі експлуатаційних випробувань.

29.1.3. Під час проведення механічних випробувань навантаження до засобу захисту для ВРПН необхідно прикладати плавно.

Величину навантаження під час проведення експлуатаційних випробувань необхідно встановити такою, що вона дорівнювала 1,25 допустимої (розрахункової) величини, а для ізолювальних канатів – 25 % їхнього розривного навантаження.

Тривалість прикладання навантаження до засобів захисту для ВРПН повинна бути 60 с.

29.1.4. Порядок подавання випробної напруги під час проведення електричних випробувань засобів захисту для ВРПН повинен бути такий самий, як і для засобів захисту загального призначення (пункт 20.1.3 цих Правил).

Напругу під час проведення експлуатаційних випробувань засобів захисту для ВРПН необхідно визначати, враховуючи питому випробну напругу 2,5 кВ на 0,01 м довжини виробу.

Випробування засобів захисту для ВРПН необхідно проводити з прикладанням напруги по всій довжині ізолювального пристрою або до його частин завдовжки до 0,30 м.

Тривалість таких випробувань повинна бути 60 с. Струм, що протікає через ізолювальний пристрій, не повинен перевищувати 500 мкА.

Для зменшення похибок з'єднувальні проводи схеми необхідно екранувати.

Періодичність електричних експлуатаційних випробувань засобів захисту для ВРПН повинна бути 1 раз на 12 міс.

29.2. Діелектричні ковпаки, накладки, листи-пластини, гнучкі ізолювальні

покриття для ВРПН. Випробування

29.2.1. В процесі експлуатації механічні випробування діелектричних ковпаків, накладок та лист-пластин для ВРПН не проводяться.

29.2.2. Під час проведення електричних випробувань очищені від бруду та жиру ковпак, накладку або лист-пластину необхідно розмістити між двома електродами, які щільно прилягають до них і краї яких не повинні доходити до краю захисного засобу на 15 мм.

Схеми електричних випробувань покриттів і накладок показані на рисунку 6, а, б.

1 – випробний трансформатор;

2 – верхній (зовнішній) електрод;

3 – ізолювальне покриття або накладка;

4 – нижній (внутрішній) електрод;

5 – міліамперметр

Рисунок 6. Схеми електричних випробувань гнучкого ізолювального покриття (а) і гнучкої ізолювальної накладки (б)

Вимоги до значень струму витоку і випробної напруги наведено в пунктах 15.2.3, 15.3.3, 15.4.3 цих Правил.

Електричні випробування діелектричних ковпаків, накладок та лист-пластин для ВРПН необхідно проводити згідно з методикою, наведеною в інструкції з експлуатації цих виробів.

29.3. Діелектричні наконечники для ВРПН. Випробування

29.3.1. В процесі експлуатації механічні випробування діелектричних наконечників для ВРПН не проводяться.

29.3.2. Електричні випробування діелектричних наконечників для ВРПН необхідно проводити за методикою випробувань діелектричних рукавичок згідно з пунктом 27.1.2 цих Правил; параметри, що підлягають контролю, наведено в пункті 15.5.3 цих Правил.

Електричні випробування діелектричних наконечників для ВРПН необхідно проводити згідно з методикою, наведеною в інструкції з експлуатації цих виробів.

29.4. Комплект ізолювального слюсарно-монтажного інструменту (СМІ) для

ВРПН. Випробування

29.4.1. В процесі експлуатації механічні випробування ізолювального СМI для ВРПН не проводяться.

29.4.2. Електричні випробування СМI для ВРПН необхідно проводити згідно з пунктом 27.7.2 цих Правил та методикою, наведеною в інструкції з експлуатації цих виробів.

29.5. Штанги-маніпулятори для ВРПН. Випробування

29.5.1. В процесі експлуатації механічні випробування штанг-маніпуляторів для ВРПН не проводяться.

29.5.2. Електричні випробування штанг-маніпуляторів для ВРПН необхідно проводити аналогічно випробуванням оперативних штанг згідно з методикою, наведеною в інструкції з експлуатації штанг-маніпуляторів для ВРПН з дотриманням вимог пункту 21.1.1 цих Правил.

29.6. Діелектричні короби. Випробування

29.6.1. В процесі експлуатації механічні випробування діелектричних коробів не проводяться.

29.6.2. Електричні випробування діелектричних коробів необхідно проводити згідно з методикою, наведеною в інструкції з експлуатації цих виробів.

29.7. Складені ізолювальні драбини. Випробування

29.7.1. Механічні експлуатаційні випробування складеної ізолювальної драбини необхідно проводити за такою методикою: драбину необхідно підвісити вертикально і кожну її тятиву почергово навантажити протягом 60 с розтягувальною силою 2000 Н (200 кгс), а потім до середини кожного щабля драбини почергово прикласти протягом 60 с навантаження 1250 Н (125 кгс) паралельно тятиві.

Крім того, складену ізолювальну драбину необхідно випробувати на згинання прикладанням вертикального навантаження 1250 Н (125 кгс) до середнього щабля, розмістивши драбину під кутом 45°.

29.7.2. Електричні випробування складених ізолювальних драбин необхідно проводити згідно з загальними вимогами, зазначеними в пункті 29.1.4 цих Правил. Такі випробування можуть проводитись повністю або по частинах.

29.8. Полімерні ізолятори. Випробування

29.8.1. Під час проведення механічних випробувань стрижневі полімерні ізолятори повинні мати коефіцієнт запасу міцності (відношення нормованого розривного навантаження до номінального) не менше 2,5.

Значення номінального навантаження для полімерних ізоляторів у разі розтягування їх наведено в таблиці 29.1.

Таблиця 29.1.

Номінальне навантаження у разі розтягування для полімерних ізоляторів

Номінальна напруга ПЛ, кВ

Тип ізолятора, гірлянди

Номінальне навантаження у разі розтягування, кН

35

СК 70/35

28

110

СК 70/110

28

150

СК 70/150

28

220

СК 70/220

28

330

СК 70/330

28

500

СК 160/500

64

750

СК 70/150 + СК 70/220

28

СК 70/330 + СК 70/330

28

СК 160/500 + СК 160/220

64

29.8.2. Електричні випробування полімерних ізоляторів повинні проводитись повністю або по частинах згідно з вимогами пункту 29.1.4 цих Правил.

29.9. Ізолювальні штанги та тяги. Ізолювальні канати. Випробування

29.9.1. Перед початком проведення механічних випробувань ізолювальні канати необхідно оглянути. У разі виявлення на їхній поверхні механічних дефектів канати необхідно вилучити з експлуатації і замінити на справні.

Механічні експлуатаційні випробування ізолювальних канатів необхідно проводити прикладанням протягом 60 с 25 % їхнього розривного навантаження.

Значення навантаження на розривання ізолювальних канатів наведено в таблиці 29.2.

Таблиця 29.2.

Навантаження на розривання ізолювальних канатів

Діаметр каната, мм

Навантаження на розривання канатів у разі розтягування, кН

12,74

15

15,92

23

22,29

40

25,47

50

31,84

72

29.9.2. Електричні випробування ізолювальних канатів необхідно проводити згідно з вимогами пункту 20.1.3 цих Правил за схемою, показаною на рисунку 7.