ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Мінрегіону

«Про затвердження технічних рекомендацій «Підприємства перевантаження та брикетування побутових відходів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проектом наказу Мінрегіону затверджуються Технічні рекомендації «Підприємства перевантаження та брикетування побутових відходів».

В останні роки у світовій та вітчизняній практиці спостерігається тенденція до заміни прямого перевезення побутових відходів двоетапним з використанням перевантажувальних станцій. Ця технологія особливо активно впроваджується у великих містах, де полігони побутових відходів розміщенні на значній відстані від міста. Отримує подальший розвиток двоетапне вивезення побутових відходів з використанням транспортних сміттєвозів великої місткості та знімних прес-контейнерів.

Двоетапна система включає такі технологічні процеси:

- збирання побутових відходів у місцях утворення;

- перевезення побутових відходів маловантажними спеціально обладнаними транспортними засобами на перевантажувальну станцію;

- перевантаження у великовантажні спеціально обладнані транспортні засоби не ущільнених побутових відходів або брикетування побутових відходів та завантаження і перевезення отриманих брикетів або контейнерів із пресованими побутовими відходами великовантажними транспортними засобами на об’єкти поводження з відходами;

- вивантаження побутових відходів із великовантажних спеціально обладнаних транспортних засобів на полігоні побутових відходів (окремо брикетовані побутові відходи, окремо не брикетовані побутові відходи). На деяких перевантажувальних станціях застосовують сортування побутових відходів.

Переваги, які дає застосування перевантажувальних станцій, залежать від вирішення ряду технічних та організаційних питань. У їх складі вибір типу перевантажувальної станції та обладнання, що застосовується на ній, включаючи великовантажні транспортні засоби, вибір місця розміщення перевантажувальної станції, її продуктивності і визначення кількості таких станцій для населеного пункту.

Будівництво перевантажувальних станцій в Україні було розгорнуто у 1980-1990 рр. Тоді були спроектовані, споруджені та введені у дію станції у Тернополі, Луцьку, Черкасах, Ялті, Сімферополі, побудовані і не пущені в експлуатацію у Києві та Дніпропетровську.

Водночас заводами ВО "Укркомунмаш" було виготовлено понад 40 транспортних возів ТМ-199, що давало змогу перевантажувальним станціям функціонувати нормально, перевантажуючи ТПВ у ці потужні сміттєвози, які транспортували відходи на далекі відстані. Так, відстань транспортування з Ялти на Севастопольський спалювальний завод сягала .

Щодо впровадження брикетування побутових відходів слід відзначити, що випуск гідравлічних пресів великої потужності з автоматичним обв'язуванням тюків (брикетів) твердих побутових відходів дротом, що має діаметр до , є надто складним завданням. Такі преси випускають закордонні фірми "Імаме Іберіка" (Іспанія), "Сакрія" (Франція), "Пресона" (Швеція), "Станкоснаб" (Росія).

Створення перевантажувальних станцій допускається у разі, якщо відстань до полігону перевищує . Потреба в нових перевантажувальних станціях стає більш очевидною, коли будуть створюватись великі регіональні полігони.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою Технічних Рекомендацій «Підприємства перевантаження та брикетування побутових відходів» є: створення нормативного документа для уніфікації вимог до проектів підприємств перевантаження та брикетування побутових відходів за умов використання передових технологій, технічних рішень, технологічного обладнання, які відповідають природоохоронним та санітарно-гігієнічним вимогам і забезпечують унеможливлення впливу шкідливих факторів на довкілля та здоров’я людини.

Досягти мети планується шляхом упровадження нормативно-правового акта «Технічні рекомендації Підприємства перевантаження та брикетування побутових відходів», що сприятиме:

  • новому будівництва підприємств перевантаження та брикетування побутових відходів із забезпеченням безпеки життя та здоров’я людей, тварин, охорони рослин, а також майна та довкілля,
  • зменшенню витрат на транспортування побутових відходів на об’єкти поводження з відходами, зменшення кількості маловантажних спеціально обладнаних транспортних засобів та,відповідно, скорочення сумарних викидів ними у атмосферу, поліпшення технології складування побутових відходів на полігонах та збільшення строку експлуатації полігонів побутових відходів.

3. Правові аспекти

Основоположними нормативними та нормативно-правовими актами у цій сфері є:

- Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР

- Земельний кодекс України від 25.10.2001 №2768-ІІІ

- Закон України «Про відходи» №187/98-ВР

- Закон України «Про охорону земель» № 962-IV

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» № 1264-ХІІ

- Закон України «Про екологічну експертизу» № 45/95-ВР

- Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів».

- Наказ Держжитлокомунгоспу України від 10.04.2006 № 105, зареєстрований у Мін’юсті 27.07.2006 № 880/12754 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»..

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.2.1.1312-03 Гигиена труда. Проектирование, строительство реконструкция и эксплуатация предприятий. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий (Гігієна праці. Проектування, будівництво і експлуатація підприємств. Гігієнічні вимоги до проектування підприємств, що знову будуються або реконструюються). Постанова Головного державного лікаря Російської Федерації від 30 квітня 2003 р. № 88

- Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.06.2007 № 132, зареєстрований у Мін’юсті 09.07.2007 № 784/14051 "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів".

- Наказ Держбуду України від 19.02.2002 № 37, зареєстрований в Мін’юсті 26.04.2002 № 403/6691 «Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.99 № 465 "Правила охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами".

- ПУЕ «Правила улаштування електроустановок».

- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.2006 № 8 «Методика розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об’єктів поводження з твердими побутовими відходами».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.10.2001 N 1598 «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню»

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу Мінрегіону «Про затвердження Технічних рекомендацій «Підприємства перевантаження та брикетування побутових відходів» підготовлено з урахуванням пропозицій місцевих органів виконавчої влади і підприємств, що здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами та у сфері благоустрою та направлено на погодження до заінтересованих органів.

6. Регіональний аспект

Проект наказу стосується питань поводження з побутовими відходами у населених пунктах України.

7. Запобігання корупції

Проект наказу не передбачає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, у зв’язку з чим не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Для проведення консультацій з громадськістю вищезазначений проект було розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (minregionbud.gov.ua.).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта направлено на погодження до уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Прогноз результатів

Упровадження Технічних рекомендацій «Підприємства перевантаження та брикетування побутових відходів» дасть такі переваги: будуть встановлені основні положення і вимоги до проектування будинків і споруд підприємств перевантаження та брикетування побутових відходів, земельних ділянок, території, складу і площі приміщень, об’ємно-планувальному й архітектурно-ландшафтному рішенню й інженерному устаткуванню підприємств перевантаження та брикетування побутових відходів, що дозволить створити нормативні підходи до проектування та будівництва з врахуванням обраної технології, благоустрою території, адміністративних та допоміжних будівель тощо.