НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

ПОКРІВЛІ Номенклатура показників

ДСТУ Б В.2.6-95:2009

Київ

Мінрегіонбуд України 2010

ДСТУ Б В.2.6-95:2009

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО:Науково-технічний комітет "Будстандарт"

РОЗРОБНИКИ: О. Бобунов; О. Бобунова; Г. Желудков (науковий керівник); В. Захарчук

2ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 14.12.2009 р. № 583

3УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 4.251-79)

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2010

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Мінрегіонбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"

II

ДСТУ Б В.2.6-95:2009 ЗМІСТ

с.

Вступ IV

 1. Сфера застосування1
 2. Номенклатура показників якості1
 3. Застосування показників якості5

III

ДСТУ Б В.2.6-95:2009

ВСТУП

У стандарті використані основні положення ГОСТ 4.251-79. Текст доповнено розділом "Сфера застосування".

Номенклатура показників скоригована з урахуванням сучасних потреб споживачів та можливостей виробників.

IV

ДСТУ Б В.2.6-95-.2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

ПОКРІВЛІ Номенклатура показників

Конструкции зданий и сооружений

КРОВЛИ Номенклатура показателей

Construction of building and structures

ROOFINGS Nomenclature of indices

Чинний від 2010-08-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1Цей стандарт поширюється на покрівлі будинків і споруд різного призначення і установлюєноменклатуру показників їх якості для застосування при:

 • проектуванні покрівель;
 • розробленні стандартів, технічних умов та інших нормативних документів;
 • прогнозуванні і плануванні якості;
 • контролюванні якості і сертифікації;
 • звітності та інформації про якість.

 1. Стандарт не поширюється на покрівлі з металу, черепиці, залізобетонних лоткових панелейіз захисними фарбувальними сумішами, із застосуванням бітумних емульсій, а також на плоскіпокрівлі, що експлуатують.
 2. Стандарт передбачає номенклатуру показників якості для таких груп покрівель:

 • рулонних - з рулонних матеріалів, що склеюються мастиками з основою під покрівлю і міжсобою;
 • мастикових - з гарячих мастик на основі бітумів з армуючими скломатеріалами, які наносятьна основу під покрівлю;,
 • азбестоцементних - з азбестоцементних хвилястих листів, що закріплюються на прогонахабо решітках.

2НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ

2.1 Номенклатура показників якості покрівель, методи визначення їх кількісних значень і застосування наведені в таблиці 1.

1

ДСТУ Б В.2.6-95:2009

Код УКНД 91.060.20;03.120.01

Ключові слова: будівництво, покрівлі, номенклатура показників, якість, застосування показників якості.

Редактор - А.О.Луковська

Коректор - А.І. Луценко

Комп'ютерна верстка - Ю.В. Вороніч

Формат 60х841/в. Папір офсетний. Гарнітура "АгіаІ". Друк офсетний.

Державне підприємство "Укрархбудінформ".

вул. М. Кривоноса, 2А, корп. З, м. Київ-37, 03037, Україна.

Тел. 249-36-62

6