Група 1. Реставрація і відтворення лицьової частини стін і цоколів у перев'язку з

внутрішньою частиною конструкції..................................................................................................................... 9

Група 2. Реставрація і відтворення лицьової частини стін і цоколів із профільованими рустами

в перев'язку з внутрішньою частиною конструкції........................................................................................... 10

Група 3. Реставрація і відтворення лицьової частини гладких криволінійних у плані стін і цоколів

у перев’язку з внутрішньою частиною конструкції.............................................................................….......... 11

Група 4. Реставрація і відтворення лицьової частини гладких, криволінійних у плані стін і цоколів

із профільованими рустами (у перев'язку з внутрішньою частиною конструкції).........................….............12

Група 5. Реставрація і відтворення лицьової частини цоколів і стін з конічною поверхнею

в перев'язку з внутрішньою частиною конструкції (при радіусі криволінійності від 2 до 10 м)….............. 13

Група 6. Реставрація і відтворення лицьової частини кладки пілястр і хрещатих стовпів

в перев'язку з внутрішньою частиною конструкції.......................................................................…................. 14

Група 7. Реставрація і відтворення лицьової частини плоских пілястр з каннелюрами.........…................... 14

Група 8. Реставрація і відтворення лицьової частини прямокутних у плані стовпів пілонів і вертикальних граней контрфорсів у перев'язку з внутрішньою частиною конструкцій...............................…..................... 15

Група 9. Реставрація і відтворення лицьової частини прямокутних у плані стовпів пілонів з

каннелюрами (при розмірі сторін стовпів до 1,5 м).......................................................................................….16

Група 10. Реставрація і відтворення гладких циліндричних, конічних і двоякої кривизни (ентазісом)

стовбурів колон декоративного характеру, які встановлені в обрамленнях віконних і дверних прорізів

і т.п. діаметром до 20 см із плит. ................................................................................................................…......16

Група 11. Реставрація і відтворення кручених колон декоративного характеру, що встановлю-

ються в обрамленнях віконних і дверних прорізів, у балюстрадах і т.п., діаметром до 20 см із плит....…..17

Група 12. Реставрація і відтворення круглих трьохчвертних у плані циліндричних колон, складених

з тесаних каменів (до 4-х у ряді), і колон з каннелюрами (діаметром до 1 м)..............................................…18

Група 13. Реставрація і відтворення круглих і трьочвертних у плані конічних і з поверхнею двоякої

кривизни (ентазисом) колон, складених з тесаних каменів (до 4-х штук у ряді, діаметром до їм),

і колон з каннелюрами (діаметром до 1м)......................................................................................................…..18

Група 14. Реставрація зводів і відтворення зводів, що зруйнувалися, при виготовленні нових каменів

із блоків кар'єрної обробки; товщина зводу до 0,4м при розмірах каменів, близьких до товщини зводу….19

Група 15. Реставрація і відтворення покриття (підлог, дахів, сходових майданчиків і т.п.) із прямокутних чисто тесаних плит, з'єднаних упритул, з розмірами в плані 0,5х0,5м, виготовлених з пиляних плит з неокантованими крайками..................................................................................................................................…20

Група 16. Реставрація і відтворення покриття (підлог, дахів, сходових майданчиків і ін.) із прямокутних

чисто тесаних плит, з'єднаних у чверть з розміром у плані 0,5х0,5м, виготовлених з пиляних плит з неокантованими крайками........................................................................................................................…..........21

Група 17. Зміна окремих плит у мармуровому облицюванні підлог......................................................…........22

Група 18. Реставрація і відтворення плит для покриття на парапетах, зубцях і т.д. товщиною до 10 см, виготовлених з пилених плит з окантованими крайками (до 5 зламів на 1 м видимої частини периметра поперечного перерізу)...................................................................................................................................…......23

Група 19. Реставрація і відтворення баз доричного ордера з чистотесаною фактурою, прямокутних у плані колон і пілястр, виготовлених із блоків кар'єрної обробки.........................................................................…....24

Група 20. Реставрація і відтворення баз доричного ордера з чисто тесаною фактурою круглих і

трьохчвертних у плані колон, виготовлених із блоків кар'єрної обробки...................................................…...25

Група 21. Реставрація і відтворення баз іонічних і коринфських ордерів з чисто тесаною фактурою прямокутних у плані колон і пілястр, виготовлених із блоків кар'єрної обробки........................................….26

Група 22. Реставрація і відтворення баз іонічних і коринфських ордерів з чисто тесаною фактурою

круглих і трьохчвертних колон, виготовлених із блоків кар'єрної обробки.............................................….....27

Група 23. Реставрація і відтворення капітелей колон, стовпів і пілястр тосканського ордера при виго-

товленні каменів із блоків кар'єрної обробки.................................................................................................…...28

ДБН.Д.2.5-4-2001 С.65

Група 24. Реставрація і відтворення капітелей колон, стовпів і пілястр доричного ордера при виготовленні каменів із блоків кар'єрної обробки.......................................................................................................................…..29

Група 25. Реставрація і відтворення капітелей колон, стовпів і пілястр коринфського ордера і складних ордерів при виготовленні каменів із блоків кар'єрної обробки...........................................................................….30

Група 26. Реставрація і відтворення капітелей колон, стовпів і пілястр іонічного ордера при виготовленні каменів із блоків кар'єрної обробки.......................................................................................................................…..31

Група 27. Реставрація водометів, пінаклей, пальметок, кронштейнів................................................................….32

Група 28. Реставрація і відтворення архітектурних стінових деталей з виготовленням каменів з пиляних плит з не окантованими крайками...................................................................................................................................….33

Група 29. Реставрація і відтворення прямолінійних ступіней, виготовлених з пиляних плит з

неокантованими крайками........................................................................................................................................…36

Група 30. Реставрація і відтворення криволінійних ступіней, виготовлених з пиляних плит з не окантованими крайками....................................................................................................................................................................….38

Група 31. Реставрація і відтворення куль з обтесуванням фактурної поверхні, виготовлених із блоків кар'єрної обробки (діаметром до 250 мм із плит, 250 мм і більш із блоків кар'єрної обробки)........................................….40

Група 32. Зміна мармурових підвіконь...................................................................................................................….41

Група 33. Реставрація і відтворення поручнів, виготовлених з пилених плит з неокантованими крайками (до 5 зламів на їм видимій частині периметра поперечного переріза).........................................................................….42

Група 34. Реставрація і відтворення балясин, виготовлених з пилених плит з не окантованими крайками.....................................................................................................................................................................…43

Група 35. Обробка поверхні мармурового облицювання.........................................................................................44

Група 36. Обробка поверхні гранітного облицювання.............................................................................................48

Група 37. Обтесування профілю ліній старих мармурових, що втратили чіткість, профільованих архітектурних деталей, встановлених на місці....................................................................................................…………………....52

Група 38. Зняття й установка стародавнього мармурового облицювання камінів, пілястр і інші здрібнені поверхні і виготовлення латунних піронів для кріплення облицювання............................................................….53

Група 39. Інкрустація по мармурі кольоровими мармуровими пластинками прямолінійного геометричного малюнка....................................................................................................................................................................…..54

Група 40. Наковка вивітреної чи ушкодженої поверхні гранітного облицювання, установленої на місці..........................................................................................................................................................................…..54

Група 41. Відтворення різьблення по каменю з тесаною фактурою...................................................................….55

Група 42. Підбір і маркірування плит.....................................................................................................................…55

Група 43. Виколювання вручну в каменях гнізд для кріплення...........................................................................…56

Група 44. Виколювання вручну в каменях борозен і чвертей........................................................................…...…56

Розділ 2. Реставрація частин конструкцій і деталей пам'ятників, виконаних із природного каменю при заміні ділянок каменю, що зруйнувалися, шляхом пристрою вставок..................................................….... 58

Група 45. Реставрація частин конструкцій і деталей пам'ятників, виконаних із природного каменю з лицьовою чистотесаною поверхнею при заміні ділянок каменю, що зруйнувалися, шляхом пристрою вставок............…58

Розділ 3 Роботи консерваційного характеру....................................................................................................…..59

Група 46. Флюатування поверхні вапняку............................................................................................................….59

Група 47. Флюатування мармурової поверхні......................................................................................................….59

Група 48. Промивання поверхні деталей пам'ятника............................................................................................…60

Група 49. Реставрація ушкоджених поверхонь природного каменю мастикою на епоксидній смолі.............…61

Група 50. Реставрація ушкоджених поверхонь мармуру восковою чи цементною мастикою.........................…61

Група 51. Реставрація ушкоджених поверхонь каменю цементною мастикою.............................................…….62

Група 52. Ручне розчищення від важковидаляємих забруднень і особливо міцних масляних фарбувань. архітектурних деталей з дотриманням обережності щоб уникнути ушкодження каменю..............................…..62

Група 53. Розчищення карнизних тяг з піщанику від важковидаляємих забруднень і фактурна насічка

тяг з піщанику.........................................................................................................................................................…...62

Група 54. Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються, і слабких фарбувань

(клейових і емульсійних) архітектурних деталей з дотриманням обережності щоб уникнути ушкодження каменю.....................................................................................................................................................................…...63

Група 55.Зондаж білокамінних стін.....................................................................................................................…....63

ЗМІСТ.......................................................................................................................................................................….64