ДБН В.2.5-13-98*. Інженерне обладнання будинків і споруд пожежна автоматика будинків і споруд


Не допускається приймати в монтаж балони зі строком огляду, що минув.

2.2.24 Заряджати установки порошкового пожежогасіння належить тільки ВП, марка якоговказана в паспорті установки. Забороняється заряджати установки ВП, термін зберігання якогозакінчився.

Монтаж електрообладнання і електропроводок

 1. Монтаж електрообладнання (щити, пульти тощо) слід виконувати згідно з вимогами ПУЭ,СНиП 3.05.06.
 2. Монтаж зовнішніх електропроводок, прихованих та відкритих електропроводок всерединіприміщення, прокладання захищених проводів і кабелів, плоских проводів, проводів у каналахбудівельних конструкцій, на лотках, в коробах, на тросах, в сталевих трубах, кабельних ліній утраншеях, землі, кабельних спорудах, на естакадах, електропроводок у вибухонебезпечних і поже-жонебезпечних зонах, а також проведення робіт із випробування електропроводок слід виконуватизгідно з вимогами ПУЭ, СНиП 3.05.06, СНиП 3.05.07 і цих Норм.

2.3 Монтаж і випробування автоматичних установок пожежної сигналізації

Монтаж сповіщувачів

 1. Встановлення сповіщувачів пожежної сигналізації повинно проводитися в місцях, визначених проектом (актом обстеження) з урахуванням технічних характеристик сповіщувачів, а такожархітектурних особливостей, взаємного розміщення елементів будівельних конструкцій, конфігурації приміщень, що підлягають захисту.
 2. Перед монтажем повинен відбуватися вибірковий вхідний контроль пожежних сповіщувачів.
 3. Сповіщувачі повинні встановлюватися в зоні найбільш можливого займання або в місцяхможливого накопичування теплого повітря.
 4. В залежності від призначення оптикоелектронні сповіщувачі повинні встановлюватися:

а) поблизу уразливих місць або над ними;

б) над місцями з підвищеною пожсжонебезпечністю або під стелею.

При встановленні оптикоелектронних сповіщувачів повинні бути забезпечені умови, що виключають попадання на оптичну систему прямих сонячних променів або променів від інших світлових джерел. Простір поміж випромінювачем і приймачем повинен бути вільним від сторонніх предметів.

 1. Розміщення блоків ультразвукових сповіщувачів належить виконувати в місцях, віддалених від вентиляційних пристроїв, батарей центрального опалення, нагрівальних приладів таінших джерел руху повітря, а також звукових перешкод, допустимий рівень яких вказаний вексплуатаційній документації.
 2. Кріплення сповіщувачів пожежної сигналізації повинно відбуватися з допомогою скоб або кронштейнів, або безпосередньо на негорючій основі, за винятком будівель V ступеня вогнестійкості.
 3. Під час монтажу кнопочних пожежних сповіщувачів ручної дії їх кріплення повиннопроводитися на висоті, зручній для обслуговування, - 1,5 м від рівня підлоги, в місцях достатньоосвітлених і де забезпечений вільний доступ до сповіщувача.

Монтаж приймально-контрольних приладів і сповіщувачів

2.3.8Установка одношлейфних приймально-контрольних приладів повинна проводитися нависоті, що вказана в 1.6.17.

Встановлення приладів в місцях, доступних для сторонніх осіб (торговельні зали магазинів тощо), повинно проводитися у металевих шафах, що замикаються, і конструкція яких не впливає на працездатність приладу, з кріпленням їх на висоті, зручній для обслуговування.

Якщо за вимогами пожежної безпеки забороняється встановлювати приймально-контрольні прилади безпосередньо в приміщенні, обладнаному засобами сигналізації, то апаратура встановлюється зовні приміщення в металевих шафах або ящиках, що замикаються, заблокованих на відкривання і встановлених на висоті, зручній для обслуговування.

2.3.9Встановлення багатошлейфних приймально-контрольних приладів і сигнально-пусковихпристроїв повинно проводитися в спеціально виділених приміщеннях на столі, стіні або конструкціїна висоті не менше 1,5 м від рівня підлоги.

2.3.10Світлові сповіщувачі повинні встановлюватися в місцях, зручних для візуального контролю.Звукові сповіщувачі повинні встановлюватися на зовнішніх фасадах на висоті не менше 2,5 м від рівня землі.

За наявності на об'єкті декількох приймально-контрольних приладів світловий сповіщувачпідключається до кожного приладу, а звуковий допускається робити спільним.

 1. Не допускається встановлення більше трьох однотипних одношлейфних приладів для захисту одного об'єкта.
 2. Не допускається встановлення приладів:

 • у спалимих шафах;
 • на відстані менше 1 м від опалювальних систем;
 • у приміщеннях запилених та особливо вологих, а також таких, що містять пари кислот іагресивні гази.

Монтаж електричних проводок

 1. Монтаж електричних проводок установок пожежної сигналізації (шлейфи, сполучні лінії,лінії електроживлення) повинен проводитися у відповідності з проектно-кошторисною документацією, а також з вимогами нормативної документації: ПУЭ, СНиП 3.05.06, СНиП 3.05.07, НД з будівництва лінійних споруд міських телефонних мереж та цих Норм.
 2. Монтаж повітряних ліній допускається пригвстановленні абонентських захисних пристроїв (АЗП) як на об'єкті, обладнаному сигналізацією, так і в місці встановлення приймально-контрольного приладу, і повинен проводитися у відповідності з вимогами ВСН 600*.

* ВСН 600-81 Мінзв'язку СРСР "Инструкдия по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения".

2.3.15При відкритому прокладанні електропроводок безпосередньо по поверхні стін тастельових перекриттях кріплення їх повинно проводитися так:

а)проводів і кабелів - за допомогою скоб, закріпок або приклеюванням;

б)проводів із роздільною основою-за допомогою скоб, закріпок, приклеюванням або цвяхами.

При кріпленні електропроводок за допомогою металевих скоб або закріпок між ними і не-захищеним проводом або кабелем слід робити прокладку з ізоляційного матеріалу.

При кріпленні електропроводок цвяхами діаметр головки цвяха повинен бути менше відстані між жилами проводів.

При прокладанні проводів із роздільною основою по горючих поверхнях між ними і проводом повинен бути прокладений листовий азбест завтовшки не менше 3 мм.

 1. З'єднання і відгалуження проводів і кабелів повинні проводитися в з'єднувальних аборозподільних коробках способом паяння або за допомогою гвинтів.
 2. Прокладання незахищених проводів і кабелів через приміщення, що не підлягаютьзахисту, повинно проводитися прихованим способом або в металевих тонкостінних трубах.

При прокладанні прихованим способом проводи і кабелі сигналізації повинні бути прокладені в окремій штрабі.

2.3.18Прокладання проводів і кабелів по стінах всередині приміщень, які захищаються, повиннопроводитися на відстані не менше 0,1 м від стелі і, як правило, на висоті не менше 2,2 м від підлоги.

При прокладанні проводів і кабелів на висоті менше 2,2 м від підлоги повинен бути передбачений їх захист від механічних пошкоджень.

2.4 Налагодження установок пожежної автоматики

2.4.1 Пусконалагоджувальні роботи установок пожежогасіння і пожежної сигналізації проводяться монтажно-налагоджувальною організацією і повинні забезпечувати надійне безперебійне виконання установками заданих функцій.

 1. Початок і закінчення пусконалагоджувальних робіт встановлюються в кожному конкретному випадку з урахуванням вимог "Правил пожежної безпеки в Україні" монтажно-налагоджувальною організацією і замовником у договорі на виконання робіт.
 2. Перед початком пусконалагоджувальних робіт замовник повинен забезпечити наявністьджерел електроживлення.
 3. Виконання пусконалагоджувальних робіт проводиться за три етапи:

а)підготовчі роботи;

б)індивідуальні випробування;

в)комплексне налагодження установок.

2.4.5В обсяг підготовчих робіт входять:

 • обладнання робочих місць наладчиків необхідним інвентарем та допоміжними технічнимизасобами;
 • вивчення експлуатаційних документів на складові частини установок;
 • передналагоджувальна перевірка приладів і обладнання установок.

2.4.6На етапі індивідуальних випробувань проводяться роботи з налагоджування, регулювання і юстирування складових частин установок, у тому числі: електроприводів насосів, компресорів, засувок; вводів автоматичного резерву; сигналізаторів підвищення або зниження тиску;сигналізаторів рівня; щитів, пристроїв дистанційного пуску; пультів і ящиків сигналізації; приладівзовнішньої звукової і світлової сигналізації про пожежу, включення та відключення автоматики,подачі вогнегасної речовини, відключення вентиляції, технологічного обладнання тощо.

Індивідуальні випробування виконуються під час проведення монтажних робіт.

2.4.7На етапі комплексного налагоджування здійснюється регулювання і налагодженнявзаємозв'яку і взаємодії усієї установки, визначається готовність установки до експлуатації.Комплексні випробування виконуються після закінчення монтажних робіт.

2.4.8Пусконалагоджувальні роботи вважаються закінченими, якщо установка працює стабільно іне подає хибних сигналів.

2.5Вимоги техніки безпеки

2.5.1При виконанні робіт з монтажу установок пожежної автоматики слід керуватися вимогамиСНиП ІII-4, у тому числі розділів:

 • "Електромонтажні роботи";
 • "Електрозварювальні і газополуменеві роботи";
 • "Вантажно-розвантажувальні роботи";
 • "Експлуатація технологічної оснастки та інструменту";
 • "Монтажні роботи";
 • "Випробування обладнання".

При виконанні електромонтажних робіт необхідно також виконувати вимоги ПУЭ, СНиП 3.05.06.

 1. При роботі з будівельно-монтажним пістолетом ПЦ-52-1 необхідно виконувати вимогиРТМУ-36-31*.
 2. При роботі з електроінструментом необхідно виконувати вимоги ГОСТ 12.2.007.0.
 3. При роботі з клеями необхідно виконувати вимоги ГОСТ 12.1.007.

2.5.5При монтажі димових радіоізотопних сповіщувачів необхідно виконувати вимогиСП 1946**.

2.6Прийняття в експлуатацію установок пожежної автоматики

 1. При прийнятті в експлуатацію установок пожежогасіння і пожежної сигналізації наказомкерівника підприємства або організації-замовника призначається робоча комісія. Порядок і тривалістьроботи робочої комісії визначається замовником у відповідності з вимогами ДБН А.3.1-3.
 2. До складу робочої комісії включаються представники замовника - голова комісії, генпідрядника, монтажної організації, пусконалагоджувальної організації, експлуатаційної організації,проектувальника, органів Державного пожежного нагляду.

За необхідності можливе залучення інших спеціалістів.

 1. Робоча комісія створюється не пізніше як у п'ятиденний строк після одержання письмовогосповіщення монтажної (пусконалагоджувальної) організації щодо готовності установки до прийняттяв експлуатацію.
 2. При прийнятті установок в експлуатацію монтажна (пусконалагоджувальна) організаціяповинна пред'явити робочій комісії:
 • комплект робочих креслень, за якими здійснювався монтаж устаткування на об'єкті, щоприймається, з внесеними в них у процесі будівництва змінами у встановленому порядку;
 • документи, що свідчать про якість устаткування, матеріалів і виробів, які застосовувались привиконанні будівельно-монтажних робіт;
 • сертифікати відповідності на устаткування, технічну документацію заводів-виготовлювачів;
 • виробничу документацію згідно з додатком Н;
 • журнали виконання робіт та авторського нагляду.

* РТМУ-36-31-94 "Інструкція по застосуванню порохових інструментів при виконанні монтажних і спеціальних

будівельних робіт".

** СП 1946-78 "Санитарные правила устройства и эксплуатации радиоизотопных приборов".

2.6.5Робоча комісія повинна:

 • перевірити відповідність виконаних монтажно-налагоджувальних робіт проектній документації, технічній документації заводів-виготовлювачів, чинній нормативній документації, наявність сертифікатів відповідності на устаткування;
 • перевірити якість виконаних монтажно-налагоджувальних робіт і дати їм оцінку;

- виконати комплексне випробування установки;

- виконати прийняття в експлуатацію установки в триденний строк з дня пред'явлення.

При виявленні дефектів складається протокол із зазначенням строку їх усунення і організацій, відповідальних за їх усунення.

Прийняття установок в експлуатацію повинно оформлюватися актом згідно з додатком П.

Маркування і пломбування

2.6.6Вузли керування спринклерних і дренчерних установок повинні бути забезпечені табличкою з зазначенням найменування вузла і його номера; найменування приміщення, яке захищається, типу і кількості зрошувачів у секції; функціональною схемою обв'язки вузла і принциповоюсхемою установки пожежогасіння.

Станції пожежогасіння повинні мати технологічну і електричну принципову схеми. Насоси і засувки, а також контрольно-сигнальні вузли повинні бути пронумеровані за технологічною схемою обв'язки у відповідності з проектом.

В установках газового пожежогасіння на кожному розподільному пристрої повинна бути встановлена табличка з номером напрямку, найменуванням і місцезнаходженням приміщення, що підлягає захисту.

На лицьовому боці батарей установки газового пожежогасіння повинні бути таблички з зазначенням номерів батарей, секції батарей та напрямку, який вони обслуговують.

На шафах автоматики (кнопкових постах тощо) повинні бути таблички з зазначенням секцій (напрямків), що відносяться до цих шаф.

2.6.7Вузли керування, пожежні крани і крани ручного включення повинні бути огороджені ізапломбовані.

2.6.8Маркування і пломбування виконуються монтажно-налагоджувальною організацією.Гарантії

2.6.9Монтажно-налагоджувальна організація повинна гарантувати безвідмовну роботу установки пожежогасіння і пожежної сигналізації протягом встановленого чинним законодавством терміну з дня прийняття її в експлуатацію.

 1. Монтажно-налагоджувальна організація несе відповідальність за порушення проектнихрішень, вимог технічної документації заводів-виготовлювачів обладнання і цих Норм.
 2. Монтажно-налагоджувальна організація не несе відповідальності за: