3.3.28. Виконувати ремонт і регулювання електроустаткування крана.

3.3.29. Перенавантажувати бункерні установки.

3.3.30. Передавати керування краном іншим кранівникам або стороннім особам.

3.3.31. Залишати кабіну керування краном при піднятому вантажі.

3.3.32. Продовжувати роботу крана:

- при перебуванні стропальника, сигнальника або інших людей в небезпечних зонах;

- при інтенсивному нагріванні підшипників, електроустаткування та інших несправностях;

- в зимовий час при досягненні температури повітря нижче допустимого значення, вказаного заводом-виготівником в паспорті крана;

- при появі ненормальних шумів у механізмах;

- при падінні або підвищенні напруги понад допустиму величину, вказану в інструкції по монтажу та експлуатації крана.

3.4. При перебуванні на крані помічника кранівника або стажиста кранівник, його помічник і стажист не мають права відлучатися з кабіни крана, навіть, на короткий час, не попередивши про це один одного. Якщо кранівник працює без помічника і стажиста, то, йдучи з крана, він повинен вимкнути струм, закрити двері кабіни і закріпити кран протиугонними захватами. Входити на кран або спускатися з нього під час його роботи не дозволяється.

3.5. При несподіваному припиненні живлення або зупиненні крана з інших причин кранівник повинен поставити штурвали або рукоятки контролерів в нульове положення і вимкнути рубильник в кабіні.

Якщо вантаж в цьому випадку залишився в піднятому положенні, кранівник зобов'язаний за допомогою стропальників або інших працівників викликати працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, і в його присутності опустити вантаж шляхом ручного розгальмовування. При цьому до прибуття працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, кранівник повинен вжити заходів до недопущення проходу людей під піднятим вантажем.

3.6. Кранівник повинен зупинити кран за сигналом "СТІЙ", ким би цей сигнал не подавався.

3.7. Підхід крана до лінійок кінцевих вимикачів повинен здійснюватися тільки на зниженій швидкості. Використання кінцевих вимикачів як робочих органів вимкнення електродвигунів не дозволяється.

3.8. За необхідності переміщення вантажів над перекриттям, під якими розміщені виробничі або службові приміщення, де перебувають люди, кранівник може стати до роботи лише після одержання письмового розпорядження керівництва порту, ознайомлення з заходами по безпечному транспортуванню вантажів і під безпосереднім керівництвом працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

3.9. Кранівник зобов'язаний виконувати підіймання, переміщення та опускання вантажів тільки за сигналами стропальника або сигнальника. Якщо виникає необхідність доручити подачу сигналів іншим особам (майстрові, бригадирові тощо), то кранівник повинен бути заздалегідь про це проінформований. Якщо сигнал подається неправильно, всупереч інструкції, то кранівник не повинен за таким сигналом виконувати роботу. За пошкодження, завдані при роботі крана внаслідок неправильно поданого сигналу, відповідальність несе особа, яка подала неправильний сигнал, та кранівник, якщо він бачив вантаж, що підіймався.

3.10. Перед підійманням вантажу з колодязя, трюма та опусканням його в них кранівник повинен попередньо пересвідчитися при опусканні порожнього (ненавантаженого) гака в тому, що при його нижчому положенні на барабані лебідки залишається не менше 1,5 витка каната, не враховуючи витків, що знаходяться під затискним пристроєм.

3.11. Якщо під час роботи крана трапиться аварія або нещасний випадок, кранівник зобов'язаний негайно зупинити кран і довести про це до відома працівника, відповідальному за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані, та працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

3.12. При виникненні на крані пожежі кранівник повинен негайно вимкнути рубильник, що подає напругу на кран, і приступити до гасіння пожежі, викликавши одночасно через одного з членів бригади, яка обслуговує кран, пожежну охорону.

3.13. Кранівнику забороняється залишати на майданчиках і механізмах крана інструмент, деталі, сторонні предмети тощо.

4. ОБОВ'ЯЗКИ КРАНІВНИКА ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Йдучи з крана на обідню перерву або в інших необхідних випадках, кранівник зобов'язаний:

4.1.1. Установити кран в безпечне положення так, щоб його елементи не могли бути пошкоджені при маневрах суден, вагонів або сусідніх кранів.

4.1.2. Установити всі рукоятки контролерів в нульове положення, вимкнути головний автомат і замкнути двері кабіни керування, вимкнути головний рубильник крана на колонці підключення.

4.2. Після закінчення роботи кранівник зобов'язаний:

4.2.1. Поставити кран так, щоб він не заважав роботі сусідніх кранів, гакову підвіску установити в верхнє положення, а стрілу, по можливості, - на мінімальний виліт. Якщо кран оснащений грейфером, магнітом або спредером, опустити їх на землю в безпечне місце. У випадку огляду канатів гакова підвіска опускається на рівень возика портала і закріплюється стропом.

4.2.2. Поставити всі рукоятки контролерів у нульове положення.

4.2.3. Затиснути нормально відкриті гальма, забити храповики, установити фіксуючі пристрої і блокування.

4.2.4. Вимкнути головний автомат, рубильник, освітлення.

4.2.5. Прибрати кран, витерти і змастити механізми.

4.2.6. Зробити запис у вахтовому журналі про технічний стан та здавання крана і розписатися.

4.2.7. Поставити кран на захвати (за відсутності змінника).

4.2.8. Замкнути на замок кабіну крана.

4.2.9. Залишити кран тільки після здачі його зміннику, а за його відсутності при виконанні пунктів 4.2.1 - 4.2.8 здати вахтовий журнал і ключ особі, відповідальній за його зберігання і видачу.

5. ОБСЛУГОВУВАННЯ КРАНА

5.1. При технічному обслуговуванні та ремонті кранівник портального крана зобов'язаний:

5.1.1. До проведення будь-яких профілактичних чи ремонтних робіт переконатися в тому, що кран відключений від живлення електроколонки (вимкнутий головний автомат і рубильник) і вивішена табличка "НЕ ВМИКАТИ. ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ".

5.1.2. Одержати на місці інструктаж з техніки безпеки і вказівки працівника, відповідального за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані, про обсяг і особливості робіт з технічного обслуговування або ремонту крана.

5.1.3. Роботи з технічного обслуговування в обсязі, передбаченому Правилами технічної експлуатації підіймально-транспортного устаткування морських портів, і роботи по ремонту здійснювати за вказівкою працівника, відповідального за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані.

5.1.4. В процесі проведення профілактичного обслуговування та ремонту точно виконувати вказівки інструкції заводу-виготівника з розбирання, збирання і регулювання вузлів і механізмів крана.

5.1.5. Не вмикати й не випробовувати механізми крана, ремонт яких не закінчено.

5.1.6. Після закінчення всіх робіт з технічного обслуговування й ремонту пересвідчитися в тому, що у вузлах і механізмах не залишилось ніяких сторонніх предметів, всі огорожі поставлені на свої постійні місця.

5.1.7. Виконати почергово контрольний пуск всіх механізмів і перевірити їх роботу на холостому ходу лише з дозволу працівника, відповідальному за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані.

5.1.8. Переконавшись у справності та надійності роботи відремонтованих механізмів крана, зробити запис у вахтовому журналі про виконаний обсяг технічного обслуговування і готовність крана до подальшої експлуатації.

До роботи, пов'язаної з обслуговуванням та ремонтом крана допускаються слюсарі, електромонтери з технічного обслуговування та ремонту вантажопідіймальних кранів або налагоджувальники, які мають відповідні посвідчення.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КРАНІВНИКА

6.1. Кранівник портального крана несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

(пункт 6.1 у редакції наказу Державного комітету України з промислової
 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

____________