3.5. Агрохімобслуговування

3.5.1.

Асептичні бокси і передбокси для проведення посіву вірусних бактеріальних і кліткових культур

Горючі матеріали

В

-

3.5.2.

Приміщення для роботи з комахами і мікроорганізмами (при відсутності мокрих процесів), сушіння, фасовки і упаковки біологічних засобів захисту рослин

_»_

В

П-ІІа

3.5.3.

Склади активованого вугілля, сухого кореня, крупи і ін. сировини для культивування мікроорганізмів

В

П-ІІа

3.5.4.

Лабораторії мікробіологічні, сировинні, біологічні

ЛЗР, горючі речовини в незначних кількостях

В

-

3.5.5.

Відділення сушильних установок (сублімаційних, розпилювальних) і морозильних камер в цехах сушіння біопрепаратів

Негорючі речовини

Д

-

3.5.6.

Відділення відстою і зберігання суспензій, проміжних продуктів , готових біопрепаратів до розфасовки

_»_

Д

-

3.5.7.

Приміщення морозильних камер для зберігання біологічних матеріалів в замороженому стані при використанні фреонових холодильних машин

_»_

Д

-

3.5.8

Склади аміачної селітри

Горюча вибухонебезпечна речовина в вигляді порошку або гранул

В

В-ІІа

3.5.9.

Приміщення з оперативним запасом ЛЗР і ГР, хімікатів для науково-дослідних і лабораторних робіт

ЛЗР, горючі речовини

В

П-І

В кількостях до 20 (кг) і на площі до 18 м2. Роботи проводити в витяжних шафах

3.5.10.

Приміщення для зберігання кислот: сірчаної, азотної, соляної, лугів і інших хімікатів:

а) в спалимій упаковці, в тому числі хімікатів для водопідготовки;

Горючі матеріали

В

П-ІІа

б) в скляній тарі (бутелях)

Негорючі матеріали

д

-

3.5.11.

Склади сульфату амонію, суперфосфату, калійних добрив

Негорючі речовини

д

-

3.5.12.

Склади хімічних засобів захисту рослин (отрутохімікатів):

а) дихлоретану, кельтану 20% концентрат, металілхлориду, карбофосу 30% емульсії (к.е.), фталофосу 20% (к.е.), метатіону Б1-58, антіо, рогору, бензофосфату - 30% (к.е.), пропаніду -30% к.е.;

ЛЗР з ТС не більше 28 °С

А

В-Іа

б) препарату ДПОК (суміш аміачної солі), бутилового ефіру -60 % к.е., карбіну -12% к.е., протилену марки А, хлору - 40% к.е., ксилолу, сольвенту кам'яновугільного, циклогексану, сильнодіючих отруйних речовин (по спеціальному переліку);

ЛЗР з ТС від 28 °С до 61 °С горючі рідини, здатні утворювати вибухонебезпечні пароповітряні суміші

Б

В-Іа

Клас зони уточнюється по ПУЕ при проектуванні конкретних складів

в) гербіцидів - гексахлорану 16% к.е., гексанхлорбутадієну, полі-хлорпінену - 65% к.е., препарату № 30, трихлорметафосу 3,5 к.е, октилового ефіру, севі-ну-65% -ного змочуючого порошку, фосфіду цинку, хлорофосу - 80% -ного змочуючого порошку, метаксану -2м СМ-ЧХ, монурону, пропазину, симазину - 50% -ного змочуючого порошку, дихлора-льмочевини-50% -ного змочуючого порошку, хлорату магнію, цінебу 80-ного змочуючого порошку

Горючі рідини

В

П-І

3.5.13.

Склади сильнодіючих отруйних речовин

_«_

В

П-ІІ

3.6. Переробка та зберігання пре дукції сільськогосподарського виробництва (зернові, овочеві та плодоягідні культури, хміль, конопля, льон)

3.6.1.

Робочі будівлі і силосні корпуси елеваторів(надсилосні і підси-лосні поверхи), зерноочисні відділення млинів і круп'яних виробництв

Горючий пил

з нижньою

концентраційною межею поширення полум'я (НКМПП) більше 65 г/м3 до об'єму повітря

В

П-ІІ

При умові виконання заходів, передбачених СНіП 2.10.05-80

3.6.2.

Цехи і відділення по обробці насіння (крім кукурудзомоло-тильних), силосні і напідлогові сховища насіння

Горючий пил з нижньою концентраційною межею поширення полум'я (НКМПП) більше 65 г/м3 до об'єму повітря

В

П-ІІ

3.6.3. 3.6.4.

Відділення розфасовки борошна, крупи, висівки Розмельні цехи і відділення млинів

Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях

В

Б

П-ІІ В-ІІа

3.6.5.

Лущильні (шеретувальні) цехи і відділення кру повиробництва

_»_

Б

В-ІІа

3.6.6.

Вибійні цехи і відділення борошна, крупи

_»_

Б

В-ІІа

3.6.7.

Приміщення цехів розтарюван-ня борошна, крупи

Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях

Б

В-ІІ

3.6.8.

Цехи, відділення і склади безтарного зберігання і відпуску борошна, крупи, бррошневої сировини

Горючий пил, здатний утворювати вибухо небезпечні суміші при нормальних режимах роботи

Б

В-ІІ

3.6.9.

Kyкурудзомолотильні відділення

Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях

Б

В-ІІа

3.6.10.

Безтарні прийомні і відпускні пристрої (відділення) для борошна, висівки, лушпиння

Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи

Б

В-ІІ

3.6.11.

Відділення очистки і сортування м'якої тари

_»_

Б

В-ІІ

3.6.12.

Галереї і приміщення, по яких транспортується розсипом борошно, висівка і крупа

_»_

Б

В-ІІ

3.6.13.

Прийомно-відпускні пристрої для зерна, зерносушарки (крім топкових приміщень), транспортні галереї і приміщення, де переміщується зерно розсипом і хлібопродукти в тарі

_»_

В

П-ІІ

3.6.14.

Склади механізованого і неме-ханізованого зберігання зерна і зернової сировини, тарного зберігання борошна, крупи, висівок

Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при нормальних режимах роботи

Б

П-ІІ

3.6.15.

Аспіраційні камери сушильних відділень

_»_

В

В-ІІ

3.6.16.

Зони радіусом 3 м по вертикалі і горизонталі, утворені біля відкритих отворів приміщень з виробництвом категорії В

Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях

Б

В-ІІа

3.6.17.

Склади зберігання хмелю, сировини і продукції переробки коноплі

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.6.18.

Приміщення підготовки сировини, сушіння, механічної обробки трести, сортування, пресування волокна і костриці

Горючий пил і волокна з НКМПП більше 65 г/м3

В

П-ІІ

3.6.19.

Гоплені відділення зерносушарок

Спалення горючих матеріалів

Г

-

3.6.20.

Експедиція, склад допоміжних матеріалів

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.6.21.

Виробничі лабораторії

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.6.22.

Склади зберігання м'якої тари і майстерні по її ремонту

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.6.23.

Складські приміщення для овочів, фруктів і картоплі в спалимій тарі, в тому числі в камерах холодильників при температурі зберігання вище 5 °С

Горючі матеріали (тара)

В

П-ІІа

Те ж при температурі зберігання 5 °С і нижче

Негорючі матеріали

Д

-

3.6.24.

Секції камери зберігання продукції в металевих контейнерах, розсипом; приймальні відділення; транспортні проїзди

Негорючі матеріали

Д

-

3.6.25.

Приміщення для протравлення, товарної обробки і розфасування картоплі, овочів і фруктів з застосуванням спалимої тари і горючих пакувальних матеріалів

Горючі матеріали (тара)

В

П-ІІа

Те ж, де горюча тара займає площу менше 10% від загальної

Незначна кількість горючої тари

Д

-

3.5.26.

Площадкадля сировини (закрита), недовготривалезнаходження сировини (овочів, фруктів) в піддонах і дерев'яних ящиках

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.5.27.

Підготовче відділення (миття, чищення, подрібнення, розварювання, фасування овочів і фруктів), холодне і теплове оброблення

Негорючі речовини

Д

3.6.28.

Відділення стерилізації консервів, теплове оброблення

Негорючі речовини

Д

3.6.29.

Відділення розтарюваиня склотари, негорюча склотара в горючій упаковці

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.6.30.

Відділення для миття склотари, негорюча склотара, оброблена негорючими розчинами

Негорючі речовини

Д

3.6.31.

Відділення для приготування миючих і дезінфікуючих розчинів

_»_

Д

-

3.6.32.

Відділення для приготування миючих і дезінфікуючих розчинів із зберіганням миючих речовин

Горючі речовини

В

П-ІІа

3.6.33.

Відділення для вистоювання готової продукції, упакованої в горючу тару

_»_

В

П-ІІа

3.6.34.

Відділення для приготування цукрового сиропу. Наявність в приміщенні і апаратах горючої речовини

_»_

В

П-Па

3.6.35.

Термостатна; наявність горючої тари

_»_

В

П-ІІа

3.6.36.

Відділення антисептичного зберігання напівфабрикатів, негорюча сировина в горючій тарі

Негорючі речовини

д

3.6.57.

Відділення для сепараторної обробки соку. Негорюча сировина в холодному стані

Негорючі речовини

д

3.6.58.

Відділення для сепарації сухих продуктів

Горючі матеріали і речовини

В

П-ІІа

3.6.59.

Відділення для сушіння, переробки відходів і фасування продукції в тару. Горюча продукція в горючій тарі

_»_

В

П-ІІа

3.6.40.

Приміщення для просіювання борошна, цукру, крохмалю, сухого молока та ін.

Горючий пил, здатний утворювати вибухонебезпечні суміші при аваріях або несправностях

Б

В-ІІа

3.6.41.

Відділення для приготування пом'якшеної води, пожежобез-печний процес

Негорючі речовини

д

-

3.6.42.

Відділення для виготовлення, ремонту дерев'яної і картонної горючої тари

Горючі речовини

В

П-ІІа

3.6.43.

Відділення по виготовленню полімерної тари і поліетиленової плівки, пакетів

Горючі речовини з ТС вище 61 °С

в

П-І

3.6.44.

Відділення для лакування і літографії бляхи, лакування бляшаних банок, застосування легкозаймистих лаків з температурою спалаху більше 28 °С

Горючі речовини з ТС вище 28 °С

Б

В-Іб

3.6.45.

Відділення для приготування форм друку, упакування банок в ящики. Застосування горючої рідини і дерев'яних ящиків

Горючі матеріали

В

П-ІІа

3.6.46.

Склад банок; зберігання без тари

Негорючі речовини

д

3.6.47.

Ділянка для приготування лаку та емалі

Горючі речовини з ТС вище 28 °С

В

В-Іб

3.6.48.

Склад готової продукції; негорюча продукція в горючій тарі і упаковці

Горючі матеріали

в

П-ІІа

3.6.49.

Склад склотари (закритий), зберігання негорючої склотари в горючій тарі і упаковці

_»_

в

П-ІІа