С. 8 ДБН В. 2.2-16-2005

Таблиця 2

Найменування приміщень

Склад та загальна площа приміщень, м2, за кількості кінопроекторів*)

4

2

3

2

2

1

2

1

1

для 70/35-мм фільмів

для 35-мм фільмів

для 35-мм фільмів

для 16-мм фільмів

для 35-мм фільмів

для

16-мм фільмів

з ксеноновими лампами

з газорозрядними лампами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Проекційна

+

+

+

+

+

+**)

+

±

– **)

Перемотувальна***)

+

+

+

+

-

-

-

-

-

Агрегатна охолодження кінопроекторів****)

+

+

-

-

-

-

-

-

-

Кімната кіномеханіка

+

+

+

+

+

+

+

±

-

Радіовузол

+

+

+

+

+

-

+

-

-

Майстерня кіномеханіка

+

+

+

-

-

-

-

-

-

Санітарний вузол

+

+

+

+

+

+

+

-

-

Загальна площа:

105-120

70-85

60-70

45-60

15-20

15

15-20

15-20

-

*) Кількість кінопроекторів у проекційній кожного залу рекомендується приймати:

у кінотеатрах цілорічної дії в залах місткістю 600 і більше місць – 4;

у кінотеатрах цілорічної дії місткістю 200 і більше місць – 3;

у кінотеатрах сезонної дії, клубах, залах з епізодичним кінопоказом – 2;

у кінотеатрах цілорічної дії місткістю 200 і більше місць за наявності

безперемотувального пристрою з бобінами (дисками) ємністю не менше 5000 м– 1;

при динамічній проекції для постановочних цілей і для 16-мм фільмів– 1.

**) У разі використання для кінопоказу пересувної 16-мм кіноустановки допускається передбачати в залі обгороджене бар'єром місце площею 4 м2.

***) У разі встановлення двох кінопроекторів, а також за більшої кількості проекторів у багатозальних кінотеатрах приміщення перемотувальної для кожного залу допускається не передбачати. При цьому площа проекційної повинна бути збільшена на половину вказаної площі перемотувальної. Приміщення кінопроекційної допускається об'єднувати з приміщенням перемотувальної.

****) Тільки при встановленні кінопроекторів із ксеноновою лампою 5 кВт і більше із водяним охолодженням електродів.

Приміщення, що обслуговують сцену (естраду). Склади

  1. Склади при сценах за призначенням поділяються для: об'ємних і станкових декорацій;меблів, бутафорії і реквізиту. Висота складів декорацій, що прилягають до сцени і карманів, для сценС-4, С-6 ?? С-9 повинна дорівнювати висоті карманів, а для сцен С-1 ?? С-3, С-5 – висоті будівельногопорталу. Рівень підлоги складів і планшет ігрової площадки повинні бути на одній позначці.
  2. Прорізи, що з'єднують склади декорацій зі сценою (естрадою) і карманами, повинні бутишириною, м, не менше:

  • для сцен С-4, С-6 ?? С-92,5
  • для сцен С-1 ?? С-3, С-5

та малих демонстраційних комплексів .2,0

-для естрад1,8

Висота прорізів повинна дорівнювати висоті прорізів карманів для сцен С-4, С-6 ?? С-9; для сцен С-1 ?? С-3, С-5 – дорівнювати висоті будівельного порталу мінус 0,5 м, а для естрад – не менше 2,5 м.

3.41Стаціонарний сейф для зберігання згорнутих декорацій слід розташовувати під сценою абоар'єрсценою.

Ширина сейфа з двома рядами полиць-консолей повинна бути не менше 2,7 м, з одним рядом – не менше 1,8 м.

Касетний сейф і його розміри визначаються завданням на проектування.

ДБН В.2.2-16-2005 С. 9

4 КІНОТЕАТРИ І ВІДЕОКОМПЛЕКСИ

КІНОТЕАТРИ

Комплекс для глядачів

  1. Розрахункову місткість кінотеатрів для визначення площі приміщень комплексу для глядачівслід приймати: в однозальных кінотеатрах – рівну місткості залу для глядачів, у двозальних*) –місткості більшого залу, у тризальних та з більшою кількістю залів*) – 0,7 загальної місткості всіхзалів і комплексів, але не менше місткості найбільшого залу.
  2. Площі приміщень комплексу для глядачів у кінотеатрах на одне місце в залі для глядачівприймаються згідно з таблицею 3. При цьому площі фойє, буфету, кімнати для куріння та санітарнихвузлів слід визначати виходячи з розрахункової місткості кінотеатру.

Таблиця 3

Найменування приміщень

Площа на одного глядача, м2, не менше

Додаткові вказівки

Касовий вестибюль, у тому числі:

касові кабіни

0,06-0,07

-

Передбачається в кінотеатрах з місткістю залів 400 місць та більше

Площею не менше 2,5 м2 кожна

Кількість касових кабін приймається з розрахунку одна кабіна на 400 глядачів

Вхідний вестибюль

0,2

Вихідний вестибюль

-

За завданням на проектування залежно від планувальних вирішень

Гардеробна

За ДБН В.2.2-9

Фойє

0,4-0,45

Фойє дитячих кінотеатрів (залів)

0,6

Фойє кінотеатрів (залів) із безперервним кінопоказом

0,25

Буфет

0,2-0,22

Підсобні приміщення буфету1)

0,08-0,1

Площею не менше 12 м2

Бар з підсобними приміщеннями 2)

0,06

Дитяча кімната

в тому числі санітарний вузол 2)

0,02

-

Площею не менше 24 м2;

Площею не менше 4 м2

Приміщення ігрових автоматів 2)

0,1

Площею не менше 30 м2

Приміщення настільних ігор2)

0,04

Площею не менше 24 м2

Вітальня 2)

0,08

Площею не менше 30 м2

Зимовий сад 2)

0,09

Площею не менше 30 м2

Виставочний зал 2)

0,11

Площею не менше 50 м2, передбачається в багатозальних кінотеатрах

Танцювальний зал (дискотека) із підсобними приміщеннями2)

За 6.8 цих Норм

Місткість 10-20 % від місткості кінотеатру

Переглядовий зал із проекційною2)

0,08

Площею не менше 40 м2, передбачається тільки в студійних і прем'єрних кінотеатрах

Приміщення для занять гуртків 2)

-

Площею не менше 24 м2, передбачаються в дитячих, дозвіллєвих і студійних кінотеатрах

Кімната для куріння

0,05

Санітарні вузли1)

2,0-2,5 м2 на один прилад

Проектуються з розрахунку співвідношення чоловіків і жінок 1:2.

Кількість приладів спід приймати: один умивальник на 60 осіб; у чоловічих – один унітаз і два пісуари на 100 осіб; у жіночих – один унітаз на 30 осіб

1) Вимоги до проектування санвузлів для інвалідів на кріслах-колясках див. у додатку Г.

2) Рекомендований склад приміщень, що визначається згідно з завданням на проектування

____________

*)За умови додержання інтервалу між початком сеансів у кожному залі.

С. 10 ДБН В.2.2-16-2005

4.3Норми площі та вимоги до залів для глядачів кінотеатрів наведені в 3.3 – 3.13.

Естради в залах для глядачів кінотеатрів слід проектувати на підставі завдання на проектування залежно від призначення залу, розмірів передекранного простору та з урахуванням вимог 3.10 і 3.25.

  1. Норми площі та вимоги до приміщень технологічного забезпечення кінопоказу наведено у3.36-3.38.
  2. У кінопроекційній групі приміщень багатозальних кінотеатрів допускається об'єднуватиоднорідні приміщення. При цьому площі кімнати кіномеханіка, радіовузла, майстерні кіномеханіката санітарного вузла допускається, а в разі об'єднаної кінопроекційної групи приміщень слідвизначати з розрахунку на один зал.

При проектуванні кінотеатрів місткістю 400 і більше місць слід передбачати кімнату інженера та оператора (площею 10 м2).

Приміщення адміністративно-господарські, виробничі та ті, що обслуговують естраду

4.6Площі приміщень адміністративно-господарських, виробничих, а також приміщень, щообслуговують естраду, на одне місце в залі для глядачів слід приймати згідно з таблицею 4.

Таблиця 4

Найменування приміщень

Площа приміщень на одного глядача, м2, не менше, в кінотеатрах

Додаткові вказівки

цілорічної дії

сезонної дії

Кабінет директора (головного адміністратора)

10

10

На одну людину

Кімната чергового адміністратора

6

– " –

Кабіна старшого касира

4

– " –

Кімната бухгалтерії (контора)

0,12

Площею не менше 12 м2 кожне приміщення

Кімната методиста

Кімната педагога 1)

Кімната відпочинку персоналу (з гардеробною)

Господарча комора приміщення для інвентаря

0,09

0,04

Площею не менше 6 м2

Площею не менше 4 м2

Плакатна, столярна і слюсарна майстерні 2)

Площею не менше 15 м2 кожне приміщення

Артистичні при естраді (кімната лектора) 3), комора при естраді

0,07

0,03

Комора при фойє

1) Передбачається в дитячих кінотеатрах або кінотеатрах з дитячими залами.

2) Передбачається в кінотеатрах на 300 місць і більше.

3) Передбачається в кінотеатрах з універсальними залами не менше двох приміщень площею не менше 12 м кожне із санвузлом та душовою.

ВІДЕОКОМПЛЕКСИ

4.7Відеокомплекси складаються з відеозалів, відеотек. Розрахункова місткість відеокомплексіввизначається одночасною кількістю відвідувачів усіх приміщень, у яких здійснюється перегляд,обмін (приймання і видача) відеокасет.

4.8Відеозали поділяються на загального та індивідуального (відеокабіни) призначення.Кількість місць слід приймати:

  • у відеозалах загального призначення25-100
  • індивідуального призначення4-8

ДБН В.2.2-16-2005 С. 11

4.9Види демонстрування відеопрограм з одноканальним і багатоканальним відтвореннямзвуку можуть бути на екран (підвісний і стаціонарний), на відеомонітор (групу відеомоніторів) тощоі визначаються завданням на проектування.

4.10Відеозали індивідуального призначення (відеокабіни) призначені для демонстрації програм, записаних на відеоносії: відеокасети і відеодиски. Площа відеокабіни приймається з розрахунку 2,0-2,5 м2 на одного глядача. Перегляд програм у відеокабінах здійснюється на відеомоніторз одноканальним відтворенням звуку.

Мінімальна відстань від екрана відеомонітора до глядача приймається 2 м, максимальна – 6 м. У відеокабінах розміщуються побутові або театральні крісла із шириною між осями підлокітників 0,6 м. Відстань між спинками крісел передбачається в межах 1,1-1,3 м.

4.11Рекомендований склад і площі приміщень відеотеки визначають за таблицею 5 і відповіднодо завдання на проектування (з урахуванням обсягу зберігання і кількості виданих відеокасет).