ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДБН В.2.2-15-2005 Зміна № 1

Київ

Мінрегіонбуд України 2009

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2009

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Мінрегіонбуду України Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-15-2005

Сторінка 1 Сторінок 11

Будинки і споруди Житлові будинки. Основні положення

1РОЗРОБЛЕНО:Відкрите акціонерне товариство "Український зональний

науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву"

(ВАТ "КиївЗНДІЕП")

За участю:

ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України"

УкрНДІ пожежної безпеки МНС України

  1. ВНЕСЕНО ТАУправління архітектурно-конструктивних та інженерних системПІДГОТОВЛЕНОбудинків і споруд Міністерства регіонального розвитку та будівництваДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: України
  2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України відНАДАНО ЧИННОСТІ: 23.07.2008 р. № 339, чинна з 2009-04-01

ТЕКСТ

Розділ "Сфера застосування". У першому абзаці слова: "з позначкою рівня підлоги верхнього поверху до 73,5 м" замінити на: "з умовною висотою до 73,5 м".

Пункт 2.1. Слово "АПЗ" вилучити і після слів "на підставі" доповнити: "містобудівних умов і обмежень земельної ділянки з урахуванням вимог 3.6*-3.15 ДБН 360; ДБН Б.2.4-1; 2.18 і 3.2 ДБН В. 1.1 -7."

Пункт 2.6. Посилання на: "СНиП 2.01.07" замінити на: "ДБН В. 1.2-2 і ДСТУ Б В. 1.2-3", а посилання на: "СНиП ІІ-7" замінити на: "ДБН В.1.1-12".

Пункт 2.8. Після слів: "щоб забезпечити" доповнити словами: "надійну експлуатацію, в тому числі"; далі- за текстом.

Пункт 2.12. Друге речення викласти в такій редакції: "Ширина маршу в секційних, коридорних і галерейних житлових будинках- не менше 1,2...1,35 м;" далі-за текстом.

Пункт 2.13. В першому реченні слова: "тамбури глибиною не менше 1,4 м" замінити на: "тамбури глибиною не менше 1,5 м згідно з ДБН В.2.2-17".

Після першого абзацу пункт 2.13 доповнити вимогами такого змісту:

"У житлових будинках заввишки більше двох поверхів і не обладнаних ліфтами на першому поверсі допускається передбачати окреме приміщення для зберігання дитячих колясок. Вхідні двері цього приміщення рекомендується влаштовувати з кодовими замками."

Пункт 2.15. У першому реченні першого абзацу перед "ПУЕ" вставити: "ПУЭ," а шифр "ДНАОП 0.00-1.32" замінити на: "НПАОП 40.1-1.32".

Пункт 2.15. У першому реченні другого абзацу після слів: "житловими приміщеннями" вставити у дужках: "(житловими кімнатами)"; далі - за текстом.

Пункт 2.15. У другому абзаці після першого речення вставити речення такого змісту: "Приміщення електрощитової можна розміщувати суміжно з передпокоєм, коморою, санвузлами."

Останнє речення другого абзацу після коми доповнити такими словами:"..., а також розміщення електрощитової на верхньому технічному поверсі для живлення аварійної протидимної вентиляції."

Цей пункт доповнити третім і четвертим абзацами такого змісту:

"У багатоквартирних будинках необхідно передбачати улаштування поштових скриньок для кожної квартири із розміщенням їх на першому поверсі у вестибюлі або коридорі загального користування. При цьому не допускається звуження розрахункової ширини евакуаційних шляхів.

ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-15-2005 Сторінка 2

Для садибних житлових будинків при комплексній забудові передбачається влаштування індивідуальних або зібраних у блоки поштових скриньок із розміщенням їх у встановлених проектом забудови місцях."

Пункт 2.18. Друге речення викласти в такому вигляді: "Застосування безгорищних дахів (суміщених покриттів) допускається у покриттях мансард, терас у житлових будинках терасного типу та квартирних будинків з квартирами у двох рівнях на верхніх поверхах, житлових будинків з розміщенням на верхньому поверсі приміщень творчих майстерень художників та архітекторів." Далі - за текстом.

Пункт 2.27. У четвертому абзаці після слів:"- ванна кімната (обладнана ванною, умивальником, місцем для пральної машини) - " показник площі "3,3 м2" замінити на: "3,8 м2 (з підключенням останньої до каналізації)"; далі-за текстом.

Пункт 2.36. Посилання на: "ВСН 62" замінити на: "ДБН В.2.2-18".

Пункт 2.39. У другому абзаці розміри у плані ванної кімнати або суміщеного санвузла "2,3 х 2,3 м" замінити на: "2,2 м х 2,2 м", далі - за текстом.

Пункт 2.50. У першому абзаці після слова: "другому" додати: "третьому". Укінці першого абзацу в дужках після слова "крім" додати: "третього та", а також доповнити після дужок: "з урахуванням 2.53, 2.58, 4.22, 5.22, 5.23, 5.24, 5.33 цих Норм і СанПиН 3077."

Пункт 2.50. 14-й (передостанній) абзац викласти в такому вигляді:

"У житлових будинках допускається розміщення на верхньому поверсі (у тому числі можливо технічному або мансардному) в приміщеннях, що мають висоту не менше 2,5 м і в яких відсутнє інженерне обладнання, творчих майстерень художників та архітекторів із урахуванням положень 2.18 цих Норм"; далі-за текстом.

Пункт 2.51. Цей пункт викласти в такій редакції:

"У підвальних, підземних, цокольних і на першому поверхах багатоквартирних житлових будинків допускається влаштування вбудованих та вбудовано-прибудованих гаражів та стоянок для зберігання легкових автомобілів і мотоциклів, що належать мешканцям цих будинків, згідно з вимогами ДБН 360, ДБН В.2.3-15. У складі одноквартирних житлових будинків допускається влаштування гаражів площею до 40 м2."

Пункт 2.52. Посилання на: "ВСН 45" замінити на: "ДБН В.2.2-16", а "ВСН 62" - на: "ДБН В.2.2-17", посилання на СН 512 вилучити.

Пункт 2.56. Посилання на: "ВСН 01" замінити на: "ДБН В.2.3-15".

Пункт 2.61. У першому абзаці першу частину другого речення викласти в такій редакції: "При цьому слід забезпечувати необхідні технологічні, санітарно-гігієнічні вимоги, заходи безпеки (влаштування огорожі та вжиття заходів щодо захисту людей від витяжного повітря та від пошкодження вентиляційних випусків, у тому числі протидимних установок)"; далі -за текстом.

Пункт 2.62. Після слова "другого" вставити: "третього". Далі - за текстом. Посилання на: "4.15, 4.16 ДБН В.2.2-9" замінити на: "4.15*, 4.16* ДБН В.2.2-9."

Розділ 2 доповнити пунктом 2.65 такого змісту:

"2.65 У кожній перегородці та внутрішній стіні технічного підпілля, за винятком протипожежних перешкод, необхідно передбачати під стелею отвори площею не менше 0,02 м2 у кожній.

У зовнішніх стінах підвалів та технічних підпіль, що не мають вентиляції, слід передбачати продухи загальною площею не менше 1/400 площі підлоги технічного підпілля, підвалу, які рівномірно розташовують по периметру зовнішніх стін. Площа одного продуху повинна бути не меншою 0,05 м2. Продухи огороджуються металевими сітками або іншими сітчастими елементами з метою запобігання проникненню в технічне підпілля або підвал різноманітних тварин і комах."

ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-15-2005 Сторінка З

Пункт 3.1. Посилання на нормативні документи після: "СанПиН 2605" доповнити: "ДБН В.2.5-28".

Шифр посилання: "СН 4948" виправити на: "СанПиН 42-120-4948".

Пункт 3.3 викласти в такій редакції (зміна пункту вводиться з 2009 p.):

"3.3 Літні приміщення житлових будинків не повинні погіршувати інсоляцію квартири. Проектування лоджій і балконів перед кімнатами, що є розрахунковими за умовами забезпечення внормованої інсоляції квартири, необхідно супроводжувати розрахунками, які дають можливість перевірити інсоляційний режим кімнат згідно з ДСТУ-Н "Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення" (2009 р.). У випадках проектування балконів перед такими кімнатами їх рекомендується розташовувати зміщеними відносно вікон: у кімнатах східної і західної орієнтації-у північному напрямку, у кімнатах південної орієнтації- у будь-якому напрямку."

Пункт 3.4. Посилання у першому абзаці на: "СНиП II—4" замінити на: "ДБН В.2.5-28". Пункт 4.18. Текст пункту після першого речення вилучити.

Пункт 4.23 викласти у новій редакції:

"4.23 Елементи кабельних ліній та систем електропроводки, до складу яких входять електричні й оптичні ізольовані проводи та кабелі, системи кабельних коробів, трубопроводів, лотоків та драбин, повинні відповідати нижченаведеним вимогам пожежної безпеки.

4.23.1Поодиноко прокладені кабелі та проводи повинні належати до класу стійких до поши-рення полум'я згідно з 4.1 ДСТУ 4809.

Примітка. Стійкість до поширення полум'я поодиноко прокладених кабелів і проводів визначається згідно з 5.1 ДСТУ 4809 (ДСТУ 4216 або ДСТУ 4217-для проводів і кабелів з малим перерізом).

4.23.2Кабелі та проводи, прокладені у пучках (два і більше кабелі та/або проводи), повинніналежати до класу стійких до поширення полум'я згідно з 4.2 ДСТУ 4809.

Ця вимога не поширюється на пучки кабелів і проводів, для яких достатнім є відповідність вимогам 4.23.1:

  • протяжністю 1,5 м і менше;
  • що входять до складу системи проводки, прокладеної шляхом замонолічування в будівельнуконструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою;

-прокладені в металевих системах кабельних трубопроводів і коробів без перфорації.Примітка. Стійкість до поширення полум'я кабелів і проводів, прокладених у пучках, визначається згідно

з 5.2 ДСТУ 4809 (ДСТУ 4237-3-21 (для категорії A F/R), ДСТУ 4237-3-22 (для категорії А), ДСТУ 4237-3-23 (для категорії В), ДСТУ 4237-24 (для категорії С) або ДСТУ 4237-3-25 (для категорії D).

4.23.3Елементи систем кабельних коробів, трубопроводів, лотоків та драбин повинні належатидо класу стійких до поширення полум'я.

Ця вимога не поширюється на системи кабельних коробів і трубопроводів, прокладених шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою.

Примітка. Стійкість до поширення полум'я визначається згідно з ДСТУ 4499-1 для елементів систем кабельних коробів, ДСТУ 4549-1 для елементів систем кабельних трубопроводів та ДСТУ 4754 для елементів систем кабельних лотоків і драбин. Допускається визначення стійкості до поширення полум'я згідно з ДСТУ 3987 та ДСТУ 3988 для кабельних коробів, трубопроводів, лотоків і драбин та згідно з ГОСТ 27483 для інших елементів цих систем.

4.23.4Кабелі та проводи, прокладені на шляхах евакуації (об'ємах сходових кліток, коридорівтощо) та каналах і шахтах інженерних комунікацій, прилеглих до шляхів евакуації, повинні бутикласу Тк3 за токсичністю продуктів згоряння згідно з 4.3 ДСТУ 4809 і класу ДТк1 за димоутво-рювальною здатністю згідно з 4.4 ДСТУ 4809.

ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-15-2005 Сторінка 4

Ця вимога не поширюється на кабелі та проводи:

  • прокладені шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перего-родок, перекриттів під штукатуркою;
  • прокладені в металевих системах кабельних трубопроводів і коробів без перфорації;
  • прокладені в каналах і шахтах інженерних комунікацій, відокремлених від сходових кліток ікоридорів будівельними конструкціями, в яких застосовуються герметичні елементи заповненняпрорізів.

Примітка 1. Показник токсичності продуктів згоряння та коефіцієнт димоутворення кабелів і проводів визначаються згідно з 5.3 і 5.4 ДСТУ 4809.

Примітка 2. Зазначеній вимозі задовольняють кабелі та проводи, які містять матеріали з помірною димоутворювальною здатністю і малою токсичною небезпекою продуктів згоряння згідно з ГОСТ 12.1.044.

4.23.5Елементи систем кабельних коробів, трубопроводів, лотоків та драбин, прокладені нашляхах евакуації (об'ємах сходових кліток, коридорів тощо) та каналах і шахтах інженерних кому-нікацій, прилеглих до шляхів евакуації, повинні належати до класу малонебезпечних за токсичністюпродуктів згоряння та класу з помірною димоутворювальною здатністю згідно з ДСТУ 4499-1,ДСТУ 4549-1, ДСТУ 4754 та ГОСТ 12.1.044.

Ця вимога не поширюється на системи:

  • прокладені шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перего-родок, перекриттів під штукатуркою;
  • прокладені в каналах і шахтах інженерних комунікацій, відокремлених від сходових кліток ікоридорів будівельними конструкціями, в яких застосовуються герметичні елементи заповненняпрорізів.

4.23.6Кабельні лінії живлення, управління (керування), які мають забезпечувати функціо-нування в умовах пожежі спеціальних ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, установокпожежогасіння, систем підпору повітря, димовидаляння і протипожежних насосів, повинні матимежу вогнестійкості згідно з ДСТУ Б В.1.1-11 не менше ніж 90 хв, а установок евакуаційногоосвітлення, систем оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей - не менше ніж 15 хв.

Примітка. Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення, управління (керування) систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами."

Пункт 4.24. Другий абзац пункту викласти у новій редакції:

"Автоматичні установки пожежної сигналізації повинні формувати сигнали про пожежу на об'єднаний диспетчерський пульт і в приміщення чергового персоналу (консьєржа/консьєржки за його наявності). Імпульс на керування автоматичними установками пожежогасіння, димовидаляння, підпору повітря, а також на перевід ліфтів у режим "Пожежа" повинен формуватися при спрацюванні двох автоматичних пожежних сповіщувачів, які встановлені в одному приміщенні."

Пункт 4.24 доповнити приміткою: