ДБН В.2.2-3-97. Будинки та споруди навчальних закладів


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ДБН В.2.2-3-97

Зміна № 2

Київ

Мінрегіонбуд України 2008

Будинки і споруди

Будинки та споруди навчальних закладів

1РОЗРОБЛЕНО:Відкрите акціонерне товариство "Український зональний

науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву"

(ВАТ "КиївЗНДІЕП")

за участю

ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзєєва"

АМН України;

УкрНДІ пожежної безпеки МНС України

2ЗАТВЕРДЖЕНО ТАнаказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва УкраїниНАДАНО ЧИННОСТІ: від 18.03.2008 р. № 129, чинна з 2008-10-01

ТЕКСТ ЗМІНИ

По всьому тексту державних будівельних норм замінити посилання на додаток 8 із зазначеною позицією нормативного документа: "п.1" на: "ДБН 360"; "п.2" на: "ДБН В.2.2-15"; "п.3" на: "ДБН В.2.2-9"; "п.5" на: "ДБН В.1.1-7"; "п.6" на: "СНиП 2.04.01"; "п.7" на: "СНиП 2.04.05"; "п.8" на: "ДБН В.2.5-20"; "п.9" на: "ДБН В.1.1-7"; "п.10" на: "СНиП 2.09.02"; "п.11" на: "СНиП 2.09.04"; "п.12" на: "СНиП 3.05.06"; "п.13" на: "СНиП 3.05.07"; "п.14" на: "ДБН В.2.5-28"; "п.15" на: "ДБН В.1.1-12"; "п.16" на: "ДБН В.2.2-17"; "п.17" на: "ДБН В.2.5-23"; "п.18" на: "ПУЭ"; "п.19" на: "ДСанПіН 5.5.6.009"; "п.20" на: "СанПиН 42-121-4719".

Вступ. У першому абзаці, першому пункті переліку після слова: "ліцеїв" додати: "колегіумів" / далі - за текстом.

Пункт 1.1. Викласти в новій редакції:

"При проектуванні навчальних закладів необхідно організовувати доступність учнів та студентів з обмеженими фізичними можливостями (насамперед тих, яки пересуваються на кріслах-колясках) до будинків та їх приміщень з урахуванням вимог ДБН В.2.2-9 і ДБН В.2.2-17".

Пункт 2.13. Другий абзац доповнити у дужках: "(ДБН В.2.2-13)".

Пункт 3.1. Доповнити п'ятим абзацом:

"При розробці об'ємно-планувальних і конструктивних рішень будинків навчальних закладів для будівництва в різних природно-кліматичних і гірничо-геологічних умовах необхідно враховувати вимоги ДБН В.1.1-5, ДБН В.1.1-12, ДБН В.2.6-31, ДБН В.1.2-2, СНиП 2.01.01".

Пункт 3.3, а). У третьому пункті переліку замінити слова: "навчальні секції 5-11 -х класів" на: "навчальні секції 5-12-х класів", далі - за текстом.

Пункт 3.13. Перший абзац викласти в новій редакції:

"Висота поверхів навчальних приміщень встановлюється виходячи із того, що висоту навчальних приміщень від підлоги до стелі слід приймати не менше . В умовах реконструкції допускається приймати висоту навчальних приміщень від підлоги до стелі ".

У другому абзаці замінити слова: "лабораторій обчислювальної техніки" на: "кабінетів обчислювальної техніки", а в кінці речення, після слів: "...не менше " доповнити словами у дужках: "(від підлоги до підлоги наступного поверху)".

Пункт 3.17. Замінити слова у дужках: "(додаток 8, п.17)" на: "(ДСанПіН 5.5.6.009)".

Пункт 3.25. Замінити словами у дужках: "(додаток 8, п.п.З; 4; 5)" на: "(ДБН В.2.2-9, ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.5-13)".

Пункт 3.43, таблиця 4.

Місце зміни

Надруковано

Повинно бути

Колонка 2, рядок 1

2,4

2,4 (див. примітку 2)

Колонка 2, рядок 2

2,4

2,4 (див. примітку 2)

Колонка 2, рядок 4

2,8

2,8 (див. примітку 2)

Пункт 3.58. Після першого речення додати у дужках: "(ДБН В.2.2-13)".

Пункт 3.70. Після першого речення додати у дужках: "(ДБН В.2.2-16)".

Пункт 3.72. У першому абзаці, другому пункті переліку замінити слова у дужках: "(5-11-й класи)" на: "(5-12-й класи)" і далі - за текстом.

Пункт 3.81. У першому пункті переліку замінити слова: "40 місць" на: "20 місць".

Пункт 3.88. таблиця 16.

Місце зміни

Надруковано

Повинно бути

Колонка 1, рядок 6

10-11-х класів

10-12-х класів

Колонка 1 , рядок 11

2-11-х класів

2-12-х класів

Пункт 3.93, третій абзац. Замінити слова: "5-11 -х класів" на: "5-12-х класів" і далі-за текстом.

Пункт 4.3. Перший абзац викласти в новій редакції:

"На вводі водопроводу від зовнішньої мережі слід встановлювати лічильник води. При підключенні внутрішньої системи гарячого водопостачання до зовнішньої мережі необхідно встановлювати лічильник гарячої води на подавальному і циркуляційному трубопроводах. На вводі водопроводу від зовнішньої мережі з тиском 0,3 МПа і більше слід встановлювати регулятор прямої дії для зниження тиску у внутрішній системі водопостачання до потрібного рівня".

Пункт 4.6.

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

Перший абзац

лабораторіх

лабораторіях

Пункт 4.7. Вилучити слово: "приладів".

Пункт 4.8. Після першого речення додати у дужках: "(ДБН В.2.2-13)".

Друге речення викласти в новій редакції:

"Басейни слід проектувати з пристроями вторинного використання тепла води, що скидається, застосовуючи рекуперативні теплообмінники або, за обґрунтування, теплові насоси".

Пункт 4.9. Викласти в новій редакції:

"В їдальнях навчальних закладів необхідно встановлювати прилади для резервного гарячого водопостачання, використовуючи теплоту конденсації холодильного агента технологічних холодильних установок або електричні водонагрівачі".

Пункт 4.11. Доповнити реченням:

"Максимальна розрахункова температура теплоносія, який подається до опалювальних приладів загальноосвітніх навчальних закладів, не повинна перевищувати 90°С в двотрубних і 95°С в однотрубних системах".

Пункт 4.12. Друге речення викласти в новій редакції:

"За неможливості підключення до систем централізованого теплопостачання слід проектувати відповідно до норм (СНиП ІІ-35) місцеві теплогенератори, які рекомендується передбачати за обґрунтування разом з альтернативними джерелами, наприклад, з тепловими насосами і сонячними колекторами, які можуть застосовуватися в разі активного використання будинку влітку. За наявності відповідного дозволу енергопостачальної організації рекомендується проектувати електричну теплоакумуляційну кабельну систему опалення зі споживанням енергії виключно вночі за пільговим тарифом, виконуючи вимоги ДБН В.2.5-24, в тому числі щодо безпеки експлуатації".

Пункт 4.13. Друге речення викласти в новій редакції: "Прилади обліку теплоспоживання мають встановлюватися також в окремих блоках навчального комплексу, в яких здійснюється самостійна господарська діяльність."

Пункт 4.14, таблиця 17.

Місце зміни (поправки)

Надруковано

Повинно бути

Колонка 3-4, рядок 3

16 м3/год на 1 люд.

(3)

(3)

Колонки 3-4, рядок 7

Те саме

За розрахунком

Колонка 2, рядок 20

116

16

Колонка 4, рядок 20

1,5

(1,5)

Примітку 3 викласти в новій редакції:

"Примітка 3. Вентиляція виробничих приміщень навчальних закладів має проектуватися відповідно до технологічного завдання."

Доповнити новою приміткою:

"Примітка 4. Розрахунок повітрообміну в приміщеннях басейнів має проводитись з урахуванням запобігання випадінню конденсату на поверхні огорож."

Пункт 4.16. Викласти в новій редакції:

"Приплив свіжого повітря в навчальні приміщення і витяжку з них слід передбачати припливно-витяжними установками з використанням теплоти витяжного повітря для підігріву припливного повітря.

Допускається передбачати подавання свіжого повітря через верхні фрамуги вікон:

  • в навчальні приміщення з кількістю місць до 20 включно;
  • в навчальні приміщення з кількістю місць до 30 включно, якщо навчальний заклад проектується для районів, де нормативна (СНиП 2.04.05 і СНиП 2.01.01) температура зовнішнього повітря взимку за параметрами Б становить мінус 18°С і вище;
  • в загальноосвітніх навчальних закладах з кількістю учнів до 150.

В разі подавання в навчальні приміщення свіжого повітря через верхні фрамуги вікон витяжна вентиляція з них повинна проектуватися з природним спонуканням без дефлекторів з розрахунку однократного обміну за годину."

Пункт 4.17. Доповнити реченням:

"Витяжні системи від приміщень приготування їжі і загальних туалетів мають проектуватися з повітропроводів класу "П". Викид повітря від цих приміщень має бути організований вище покрівлі найвищої в радіусі частини будинку".

Пункт 4.19. Другий абзац викласти в новій редакції:

"В актових залах та аудиторіях на 150 місць і більше відповідно до завдання на проектування допускається забезпечувати оптимальні параметри внутрішнього повітря, передбачені СНиП 2.04.05".

Пункт 4.20. Викласти в новій редакції:

"Системи опалення повинні проектуватися із встановленням автоматичних регуляторів теплового потоку, які забезпечують погодне регулювання і програмне зниження температури внутрішнього повітря у неробочий час на абонентському вводі теплової мережі, а за наявності самостійних систем, які обслуговують їдальню, навчальні майстерні та інші групи приміщень, - безпосередньо на відгалуженнях до цих груп приміщень. Окрім того, автоматичні терморегулятори прямої дії мають встановлюватися на підводках до опалювальних приладів. В приміщеннях, де встановлені декілька опалювальних приладів, рекомендується встановлювати автоматичні терморегулятори на приладах, загальна теплова потужність яких становить не менше 50 % загальної теплової потужності всіх приладів приміщення з встановленням на інших приладах запірної арматури з відповідною пропускною спроможністю."

Пункт 4.21. Викласти в новій редакції:

"Газопостачання в будинках навчальних закладів виконують відповідно до ДБН В.2.5-20. Витрати газу в лабораторіях вищих навчальних закладів необхідно приймати відповідно до технологічного завдання."

Пункт 4.22. Викласти в новій редакції:

"У технічному підпіллі, підвальному і цокольному поверхах, а за їх відсутності на першому поверсі будинків навчальних закладів газифікованих населених пунктів слід передбачати контроль концентрацій вибухонебезпечних газів з виходом на попереджувальну сигналізацію і на диспетчерську службу."

Пункт 4.23. Замінити слова в дужках: "(додаток 8, п.12; 13; 17; 18)" на: "(СНиП 3.05.06, СНиП 3.05.07, ДБН В.2.5-23, ПУЭ, ПУЕ)".

Пункт доповнити другим реченням:

"Кабельні лінії і системи електропроводки повинні відповідати вимогам пожежної безпеки згідно з додатком Т ДБН В.2.2-9".

Підрозділ "Зв'язок та сигналізація". Замінити назву "Зв'язок тa сигналізація" на: "Системи зв'язку та сигналізації".

Пункт 4.29. Викласти в новій редакції:

"Будинки та споруди навчальних закладів повинні обладнуватися мережами єдиної національної системи зв'язку, телевізійного та проводового мовлення".

Пункт 4.30. Викласти в новій редакції:

"Розрахунок ємності лінійних споруд мережі зв'язку будинків та споруд навчальних закладів слід виконувати згідно з ВБН В.2.2-45-1 із забезпеченням можливості обов'язкового встановлення абонентських кінцевих пристроїв в приміщеннях чергового персоналу, в технологічних приміщеннях у відповідності з вимогами норм, в приміщеннях директора, заступників директора, приймальній, завучів, канцелярії, медичній кімнаті (кабінеті медсестри) та кабінеті лікаря, кабінеті психолога, стоматологічному кабінеті, методичному кабінеті, кабінеті інформатики та обчислювальної техніки, завідуючого їдальнею".

Пункт 4.31. Викласти в новій редакції:

"Абонентські розетки проводового мовлення встановлюються в приміщеннях чергового персоналу, адміністративно-господарських приміщеннях, медичній кімнаті (кабінеті медсестри) та кабінеті лікаря, завідуючого їдальнею".

Пункт 4.32. Викласти в новій редакції:

"Абонентські приєднувальні засоби телевізійного мовлення встановлюються в приміщеннях директора, заступників директора, завучів, приймальній, кабінетах іноземної мови, універсальному залі, спеціалізованих навчальних кабінетах, кабінетах інформатики та обчислювальної техніки, кабінетах-лабораторіях, зальних приміщеннях клубно-видовищної групи та бібліотеки".

Пункт 4.33. Викласти в новій редакції:

"В будинках та спорудах навчальних закладів відповідно до завдання на проектування, а в загальноосвітніх школах місткістю 36 класів і більше мережа зв'язку повинна передбачати можливість організації відомчого телефонного зв'язку з встановленням абонентських пристроїв у приміщеннях директора, заступників директора, завучів, приймальній, канцелярії, медичній кімнаті (кабінеті лікаря), кабінеті психолога, стоматологічному кабінеті, методичному кабінеті, кабінеті інформатики та обчислювальної техніки, завідуючого їдальнею, препараторських-ресурсних, приміщеннях інструкторів, кіноапаратній, радіовузлі, приміщеннях студійно-гурткових занять, кімнатах техперсоналу, слюсаря, господарській майстерні".

Пункт 4.34. Викласти в новій редакції:

"Звукопідсилення в приміщеннях клубно-видовищного та фізкультурно-спортивного призначення та інших необхідно передбачати при об'ємі цих приміщень більше , або якщо відстань від первинного джерела звуку до віддаленого слухача складає більше .

За показників менше зазначених необхідність застосування систем звукопідсилення повинна визначатися завданням на проектування".

Пункт 4.35. Викласти в новій редакції:

"В будинках та спорудах навчальних закладів необхідно передбачати радіотрансляційні вузли відомчого мовлення та мережі для звукопідсилення і трансляції повідомлень, фонових музичних програм та ін.