ДБН 360-92**. Містобудування планування і забудова міських і сільських поселень


|населення | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Хімчистки |- " - |4,0 (4,0)6) |0,1 - 0,2 га на об'єкт |

|самообслу- | | | |

|говування | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Фабрики- |- " - |7,4 |0,5 - 1,0 га на об'єкт |

|хімчистки | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Бані й душові|Помивочних|5,8 5 7 |0,2 - 0,4 га на об'єкт |

|для |місць | | |

|населення: | | | |

|міського | | | |

|сільського | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. У поселеннях, забезпечених упорядкованим житловим|

|фондом, норми розрахунку місткості бань і банно-оздоровчих|

|комплексів на 1 тис.чол. допускається зменшувати до 3 місць. |

|------------------------------------------------------------------|

|5. Організації та установи управління, проектні організації, |

|кредитно-фінансові установи та підприємства зв'язку |

|------------------------------------------------------------------|

|Відділення |Об'єкт |0,39 (група, |Відділення зв'язку |

|зв'язку14) | |потужність, |мікрорайону, житлового |

|(відділення | |місткість) Слід|району, га, для |

|зв'язку, | |приймати за |обслуговуваного |

|укрупнені | |нормами і |населення, груп: |

|доставні | |правилами |IV-V (до 9 тис.чол.) - |

|відділення | |Міністерства |0,07 - 0,08; III - IV |

|зв'язку, | |зв'язку України|(9 - 18 тис.чол.) - |

|вузли | |0,16 |0,09 - 0,1; II-III |

|зв'язку, | | |(20 - 25 тис.чол.) - |

|поштамти, | | |0,11 - 0,12. |

|агентства | | |Відділення |

|союздруку, | | |зв'язку селища, |

|телеграф, | | |сільських поселень |

|міжміські, | | |для обслуговування |

|міські та | | |населення, груп: |

|сільські | | |V-VI (0,5 - |

|телефонні | | |2 тис.чол.) - |

|станції, | | |0,3 - 0,35; |

|станції | | |III-IV |

|проводового | | |(2 - 6 тис.чол.) - |

|мовлення | | |0,4 - 0,45 |

|об'єктів | | | |

|радіомовлення| | | |

|і | | | |

|телебачення) | | | |

|у т.ч. для | | | |

|міського | | | |

|населення | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Відділення |Операційна|1 операційна |га на об'єкт при |

|банків |каса |каса на |операційних касах |

| | |10-30 тис.чол. |(місцях): 0,2 - двох |

| | | |0,5 - семи |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Відділення і |Операційне|1 операційне |0,5 - трьох 0,4 - 20 |

|філіали |місце Те |місце (вікно) | |

|ощадного |саме |на | |

|банку: у | |2-3 тис.чол. | |

|містах, у | |Те саме | |

|сільських | |на | |

|поселеннях | |1-2 тис.чол. | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Організації |Об'єкт |За завданням на|Залежно від |

|та установи | |проектування |поверховості будинку, |

|управління | | |кв.м на |

| | | |1 співробітника: |

| | | |44 - 18,5 при |

| | | |поверховості 3 - 5; |

| | | |13,5 - 11 при |

| | | |поверховості 9 - 12; |

| | | |10,5 при поверховості |

| | | |16 і більше. Обласних, |

| | | |міських, районних Рад |

| | | |народних депутатів, |

| | | |кв.м на |

| | | |1 співробітника: |

| | | |54 - 30 при |

| | | |поверховості 3 - 5; |

| | | |13 - 12 при |

| | | |поверховості 9 - 12; |

| | | |11 при поверховості |

| | | |16 і більше. |

| | | |Селищних і сільських |

| | | |Рад, кв.м на |

| | | |1 співробітника: |

| | | |60 - 40 при |

| | | |поверховості 2 - 3 |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Проектні |Об'єкт |Те саме |Залежно від |

|організації і| | |поверховості будинку, |

|конструкто- | | |кв.м на |

|рські бюро | | |1 співробітника: |

| | | |30 - 15 при |

| | | |поверховості 2 - 5; |

| | | |9,5 - 8,5 при |

| | | |поверховості |

| | | |9 - 12; |

| | | |7 при поверховості |

| | | |16 і більше |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Районні |Робоче |1 суддя на |0,15 га на об'єкт при |

|(міські) |місце |30 тис.чол. |1 судді; 0,4 га на |

|народні суди | | |об'єкт при 5 суддях; |

| | | |0,3 га на об'єкт при |

| | | |10 членах суду; |

| | | |0,5 га при 25 членах |

| | | |суду |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Обласні суди | - " - |1 член суду на | |

| | |60 тис.чол. | |

| | |області | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Юридичні | - " - |1 юрист-адвокат| |

|консультації | |на 10 тис.чол. | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Нотаріальна | - " - |1 нотаріус на | |

|контора | |30 тис.чол. | |

|------------------------------------------------------------------|

| 6. Установи житлово-комунального господарства |

|------------------------------------------------------------------|

| Житлово-експлуатаційні організації |

|------------------------------------------------------------------|

|Житлових |Об'єкт |1 об'єкт на |0,12 - 0,15 га на |

|кварталів | |мікрорайон з |об'єкт |

|(мікрорайону)| |населенням | |

| | |20 тис.чол. | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Житлового | - " - |1 об'єкт на |1 га на об'єкт |

|району | |житловий район | |

| | |з населенням до| |

| | |80 тис.чол. | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Пункт прийому| - " - |1 об'єкт на |0,01 га на об'єкт |

|вторинної | |20 тис. жителів| |

|сировини від | | | |

|населення | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. У селищах міського типу з населенням менше|

|20 тис. жителів передбачається один пункт прийому вторсировини на|

|селище. Пункти прийому вторсировини розміщуються: у житловій|

|забудові при окремо розташованих житлово-експлуатаційних|

|організаціях, на межі селітебних та промислових зон. |

|------------------------------------------------------------------|

|Правління |Робочих |При кількості |0,1 - 0,3 га на об'єкт |

|колгоспу |місць |жителів: до | |

|(дирекція | |1000 чол. - 15;| |

|радгоспу) | |1001-2000 | |

| | |чол. - 15-10; | |

| | |2001-2500 | |

| | |чол. - 10-8; | |

| | |більше 3500 | |

| | |чол. - 8,5 | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Пожежне депо |Пожежна | 1 |0,3 - 0,6 га на об'єкт |

|при кількості|автомашина| | |

|жителів міста|15) | | |

|або іншого | | | |

|поселення: до| | | |

|1 тис.чол. | | | |

|-------------| |---------------+-------------------------|

|більше 1 до | | 2 |0,3 - 0,6 га на об'єкт |

|7 тис.чол. | | | |

|-------------| |---------------+-------------------------|

|більше 8 до | |1 на 4 тис.чол.|0,6 - 1,0 га на об'єкт |

|20 тис.чол. | | | |

|-------------| |---------------+-------------------------|

|більше 21 до | |1 на 5 тис.чол.|0,8 - 1,2 га на об'єкт |

|50 тис.чол. | | | |

|-------------| |---------------+-------------------------|

|більше 51 до | |1 на 6, |0,9 - 1,75 га |

|100 тис.чол. | |5 тис.чол. |на об'єкт |

|-------------| |---------------+-------------------------|

|більше 101 до| |1 на |0,9 - 1,75 га |

|200 тис.чол. | |7,0 тис.чол. |на об'єкт |

|-------------| |---------------+-------------------------|

|більше 201 до| |1 на | |

|500 тис. чол.| |8,0 тис.чол. | |

|-------------| |---------------+-------------------------|

|більше 501 до| |1 на | |

|1000 тис.чол.| |10,0 тис.чол. | |

|-------------| |---------------+-------------------------|

|більше 1000 | |1 на |6,9 - 2,2 га на об'єкт |

|до | |15,0 тис.чол. | |

|2000 чол.тис.| | | |

|-------------| |---------------+-------------------------|

|понад | |1 на | |

|2001 тис.чол.| |20,0 тис.чол. | |

|і більше | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Готелі |Місць |4,8 |При кількості місць |

| | | |готелю, м на 1 місце: |

| | | |від 25 до 100 - 55; |

| | | |більше 100 до |

| | | |500 - 30; більше |

| | | |500 до 1000 - 20; |

| | | |більше 1000 - 2000 - |

| | | |до 15 |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. У сейсмічних районах розмір земельних ділянок слід|

|збільшувати до 10% (при зменшенні поверховості до 4-х поверхів). |

|------------------------------------------------------------------|

|Громадські |Прилад | 1 | |

|вбиральні | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Бюро |Об'єкт |Не менше 1 на | |

|похоронного | |0,05 млн.чол. | |

|обслуговуван-| | | |

|ня | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Будинок |Об'єкт |Не менше 1 на | |

|траурних | |0,25 млн.чол. | |

|обрядів | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Кладовище |га | 0,24 |Розміри земельних |

|традиційного | | |ділянок, які |

|поховання16) | | |відводяться для |

| | | |поховання, |

| | | |допускається |

| | | |уточнювати залежно |

| | | |від співвідношення |

| | | |кладовищ традиційного |

| | | |поховання і кладовищ |

| | | |для поховання після |

| | | |кремації, які |

| | | |встановлюються за |

| | | |місцевими умовами |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Крематорій з |одиниць/га|За завданням на| |

|кладовищем | |проектування | |

|урнових | |або 0,02 | |

|поховань | | | |

|------------------------------------------------------------------|

|--------------- |

| 1) Норми розрахунку установ і підприємств обслуговування не|

|поширюються на проектування установ і підприємств обслуговування,|

|розміщених на територіях промислових підприємств, вузів та інших|

|місць прикладення праці. |

| 2) У кожному центральному селі необхідно мати шкільну|

|установу. |

| 3) У центрі первинної сільської системи розселення нормативна|

|величина по філіалах Будинку школярів визначена в 2,5% від|

|загальної кількості школярів центру. |

| 4) У міжгосподарському і районному центрі нормативна величина|

|по дитячій школі мистецтв або музичній школі визначена в 1,5% від|

|загальної кількості школярів центру; у центрі сільської первинної|

|системи розселення - у 2% від загальної кількості школярів центру.|

| 5) Норматив по будинках-інтернатах у розрахунку на|

|1 тис.чол. населення визначений 3,1 - 4 місця. |

| 6) У дужках наведені норми розрахунку підприємств на рівні|

|житлового кварталу (мікрорайону) і житлового району. |

| 7) У сільських поселеннях з кількістю жителів до 2 тис.чол.|

|передбачається один спортивний зал площею не менше 300 кв.м при|

|нормі 100-200 кв.м загальної площі підлоги на 1 тис.чол. |

| 8) Норматив місць відвідування на 1000 чол. населення у|

|клубних установах та центрах дозвілля по містах з кількістю|

|населення: понад 500 тис.чол. 35 місць 250-500 тис.чол. 40 місць|

|100-250 тис.чол. 50-40 місць 20-100 тис.чол. 60-50 місць менше|

|20 тис.чол. і райцентр 190-140 місць. |

| 9) Норматив місць відвідування на 1000 чол. населення у|

|клубних установах по сільських поселеннях з кількістю жителів:|

|понад 1000 чол. 400-300 місць 500-1000 чол. 500-300 місць|

|300-500 чол. 500-300 місць менше 300 чол. 400-300 місць. |

| 10) Наведені норми не поширюються на наукові, універсальні й|

|спеціалізовані бібліотеки, місткість яких визначається завданням|

|на проектування. |

| 11) Села з населенням до 100 чоловік обслуговуються|

|пересувними торговими підприємствами (автолавками). У сільських|

|поселеннях з населенням більше 100 чол. розміщуються магазини, які|

|забезпечують жителів товарами щоденного попиту (загальний норматив|

|120 кв.м торгової площі на 1000 чол., у т.ч. непродовольчих|

|товарів - 40 кв.м і продовольчих - 80 кв.м), рештою товарів - за|

|попереднім замовленням з доставленням додому. |

| 12) КПП виконують роль філіалів сільських Будинків побуту і|

|районного комбінату побутового обслуговування з приймання|

|замовлення від населення. |

| 13) У сільських населених пунктах з кількістю жителів більше|

|200 чол. нормативний показник дорівнює 40 кг білизни за зміну на|

|1000 чол. |

| 14) Норматив визначено у 0,39 підприємств зв'язку на|

|1 тис.чол. населення, у т.ч. для міського населення - 0,16. |

| 15) Йдеться про автоцистерни або автонасоси (включаючи|

|резервні). Спеціальні автомобілі (автодрабини) нормуються|

|відомчими актами. Радіус обслуговування пожежних депо треба|

|приймати 3 км по дорогах загального користування. Нормативи на|

|спеціальні пожежні автомобілі див. у додатку 3.1. |

| 16) У сільській місцевості 0,1 га на 1000 чол. |

--------------------------------------------------------------------

6.2 Установи й підприємства обслуговування у сільських поселеннях слід розміщувати з розрахунку забезпечення жителів кожного поселення послугами першої необхідності у межах пішохідної доступності не більше 30 хв. Забезпечення об'єктами більш високого рівня обслуговування треба передбачати на групу сільських поселень.

Для організації обслуговування необхідно передбачати, крім стаціонарних будинків, пересувні засоби і споруди сезонного використання, виділяючи для всіх відповідні майданчики.

6.3 При визначенні кількості, складу і місткості установ і підприємств обслуговування у містах-центрах системи розселення слід додатково враховувати населення, що приїжджає з інших міських і сільських поселень, розміщених у зоні, обмеженій витратами часу на пересування в міжобласний центр - не більше 3 год.; обласний центр - не більше 2 год.; у міжрайонний - 1,5 год.; у районний - не більше 1 год.; у міжгосподарський центр - не більше 30 хв. (додаток 6.1).

В історичних містах необхідно враховувати також туристів, у курортних - неорганізовано відпочиваючих.

Для орієнтовних розрахунків кількість і місткість установ і підприємств загальнокурортного обслуговування на 1000 чоловік, що лікуються й відпочивають, треба приймати за додатком 6.2.

Радіус обслуговування населення установами й підприємствами, які розміщуються у житловій забудові, приймають не більшим за той, що вказано у додатку 6.3 (таблиця 1 і 2).

6.4 У сейсмічних районах будинки дитячих дошкільних установ повинні бути не вище за 2 поверхи, шкіл загального типу, спальні корпуси шкіл-інтернатів - не вище за 3 поверхи; спеціалізованих шкіл і шкіл-інтернатів (для дітей з порушенням фізичного й розумового розвитку), будинків для осіб похилого віку - не вище за 2 поверхи.

Спорудження громадських будинків більше 4 поверхів при належному архітектурно-композиційному і техніко-економічному обґрунтуванні може здійснюватись з дозволу відповідних державних органів.

Будівництво громадських будинків на територіях з сейсмічністю 9 балів допускається як виняток при техніко-економічному і містобудівному обґрунтуванні з дозволу відповідних державних органів, визначених Кабінетом Міністрів України.

6.5. Відстані від будинків і меж земельних ділянок установ і підприємств обслуговування треба приймати не менші, ніж ті, що наведені у таблиці 6.2.