ДБН 360-92**. Містобудування планування і забудова міських і сільських поселень


|межах міста, допускається зменшувати розміри земельних ділянок не|

|більше ніж на 10%. |

|------------------------------------------------------------------|

|Санаторні |Місць |За завданням на|200 кв.м на 1 місце |

|позашкільні | |проектування | |

|табори | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Будинки |Те саме |Те саме |120 - 130 кв.м |

|відпочинку | | |на 1 місце |

|(пансіонати) | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Будинки |- " - |8 |140 - 150 кв.м |

|відпочинку | | |на 1 місце |

|(пансіонати) | | | |

|для сімей з | | | |

|дітьми | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Бази |- " - |14 |140 - 160 кв.м |

|відпочинку | | |на 1 місце |

|підприємств і| | | |

|організацій, | | | |

|молодіжні | | | |

|табори | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Туристські |- " - | |65 - 80 кв.м |

|бази | | |на 1 місце |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Туристські |- " - | |75 - 100 кв.м |

|бази для | | |на 1 місце |

|сімей з | | | |

|дітьми | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Курортні і |- " - |За завданням на|50 - 75 кв.м |

|туристські | |проектування |на 1 місце |

|готелі | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Позашкільні |- " - |25 |150 - 200 кв.м |

|табори | | |на 1 місце |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Оздоровчі |- " - |14 |175 - 200 кв.м |

|табори | | |на 1 місце |

|старшо- | | | |

|класників | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Дачі |- " - |За завданням на|120 - 140 кв.м |

|дошкільних | |проектування |на 1 місце |

|установ | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Мотелі |- " - |Те саме |75 - 100 кв.м |

| | | |на 1 місце |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Кемпінги |- " - |- " - |135 - 150 кв.м |

| | | |на 1 місце |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Приюти |- " - |- " - |35 - 50 кв.м |

| | | |на 1 місце |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Для туристських готелів, які розміщуються у|

|найбільших і великих містах, громадських пунктах, розміри|

|земельних ділянок допускається приймати за нормами, встановленими|

|для комунальних готелів. |

|------------------------------------------------------------------|

|Фізкультурно-спортивні споруди |

|------------------------------------------------------------------|

|Територія |га |0,7-0,9 | |

| | |(0,6 - для | |

| | |найбільших | |

| | |міст) | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Відкриті |га |0,01 | |

|площинні | | | |

|спортивні | | | |

|споруди у | | | |

|житловому | | | |

|кварталі | | | |

|(мікрорайоні)| | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Приміщення |кв.м |70 | |

|для |загальної | | |

|фізкультурно-|площі | | |

|оздоровчих | | | |

|занять у | | | |

|житловому | | | |

|кварталі | | | |

|(мікрорайоні)| | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Спортивні |кв.м площі|98,0 (80,0)6,7)| |

|зали |підлоги | | |

|загального | | | |

|користування | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Басейни криті|кв.м площі|48,0 | |

|й відкриті |дзеркала | | |

|загального |води | | |

|користування | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Приміщення |кв.м |15 | |

|реабіліта- |загальної | | |

|ційного |площі | | |

|призначення | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Фізкультурно-спортивні споруди мережі загального|

|користування слід, як правило, об'єднувати із спортивними|

|об'єктами загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів,|

|установ відпочинку й культури з можливим скороченням територій. У|

|центрах первинних систем розселенця створюються сільські комплекси|

|культури й мистецтва, які об'єднують усі культурно-освітні|

|установи на їхній території. Для малих поселень норми розрахунку|

|залів і басейнів слід приймати з урахуванням мінімальної місткості|

|об'єктів за технологічними вимогами. Комплекси|

|фізкультурно-оздоровчих майданчиків передбачаються у кожному|

|поселенні. Частку фізкультурно-спортивних споруд, які розміщуються|

|у житловому районі, слід приймати від загальної норми, %:|

|території - 35, спортивні зали - 50, басейни - 45. |

|------------------------------------------------------------------|

|3. Установи культури й мистецтва, культові споруди |

|------------------------------------------------------------------|

|Приміщення |Місць |15-20 кв.м або | |

|для |відвіду- |50-60 кв.м | |

|культурно- |вання |площі підлоги | |

|масової | | | |

|роботи з | | | |

|населенням, | | | |

|дозвілля й | | | |

|аматорської | | | |

|діяльності | | | |

|(за місцем | | | |

|проживання) | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Рекомендується формувати єдині комплекси для|

|організації культурно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи для|

|використання учнями і населенням (з відповідним підсумуванням|

|нормативів) у межах пішохідної доступності не більше 500 м. |

|------------------------------------------------------------------|

|Танцювальні |Місць |6 |За завданням на |

|зали | | |проектування |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Клубні |Місць |131,7 35 - |Те саме - " - - " - |

|установи та |відвіду- |1908) 300 - | |

|центри |вання |5009) | |

|дозвілля, у |Те саме | | |

|т.ч.: в |- " - | | |

|міських | | | |

|поселеннях у | | | |

|сільській | | | |

|місцевості | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Кінотеатри та|Місць |12-25 |- " - |

|відеозали | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Питому вагу танцювальних залів, кінотеатрів і|

|клубів рекомендується розміщувати за міським центром у розмірі від|

|40 до 50%. З них для учнів та інших груп молоді не менше 20%.|

|Мінімальну кількість місць установ культури й мистецтва приймати|

|для найбільших і великих міст. Розміщення, місткість і розміри|

|земельних ділянок планетаріїв, виставкових залів і музеїв|

|визначаються за завданням на проектування. |

|------------------------------------------------------------------|

|Театри для |Місць |2,1 |За завданням на |

|міст понад |Те саме |5-8 |проектування Те саме |

|100 тис.чол. | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Концертні |- " - - " |1,3 |- " - - " - |

|зали для міст|- |3-5 | |

|понад | | | |

|250 тис.чол. | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Цирки |- " - |3,5-5,0 |- " - |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Зали |кв.м площі|3 |- " - |

|атракціонів |підлоги | | |

|та ігрових | | | |

|автоматів | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Міські масові|тис.од. |2-3 |- " - |

|бібліотеки10)|збереження| | |

| |чит. місць| | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Культові | |За завданням на|- " - |

|споруди | |проектування | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Цирки, концертні зали, театри і планетарії|

|передбачати, як правило, у містах з населенням 250 тис.чол. і|

|більше, а кінотеатри - у поселеннях з кількістю жителів не менше|

|10 тис.чол. |

|------------------------------------------------------------------|

|4. Підприємства торгівлі, громадського харчування й побутового |

|обслуговування |

|------------------------------------------------------------------|

|Магазини, |кв.м |245,2 230 |Торгові центри |

|всього у т.ч.|торгової |(100)6) |місцевого значення |

|у міських |площі Те | |з кількістю |

|поселеннях, |саме | |обслуговуваного |

|всього | | |населення, тис.чол., |

| | | |на об'єкт: з 4 до 6 - |

| | | |0,4 - 0,6 га; більше |

| | | |6 до 10 - 0,6 - |

| | | |0,8 га; |

| | | |більше 10 до |

| | | |15 - 0,8 - 1,1 га; |

| | | |більше 15 до |

| | | |20 - 1,1 - 1,3 га |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|з них: |кв.м |80 (70)6) 150 |Торгові центри малих |

|продовольчих |торгової |(30)6) |міст і сільських |

|товарів |площі Те | |поселень з кількістю |

|непродо- |саме | |жителів, тис.чол.: до |

|вольчих | | |1 - 0,1 - 0,2 га; |

|товарів | | |більше 1 до 3 - 0,2 - |

| | | |0,4 га; більше 3 до |

| | | |4 - 0,4 - 0,6 га; |

| | | |більше 4 до 6 - 0,6 - |

| | | |1,0 га; |

| | | |більше 7 до 10 - |

| | | |1,0 - 1,2 га |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|у |- " - |250 | |

|сільській11) | | | |

|місцевості, | | | |

|всього | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|з них: |- " - - " |85 |Підприємства торгівлі |

|продовольчих |- |165 |кв.м торгової площі, |

|товарів | | |100 кв.м торгової |

|непродо- | | |площі: |

|вольчих | | |до 250 - 0,08 га; |

|товарів | | |більше 250 до 650 - |

| | | |0,08 - 0,06 га; |

| | | |більше 650 до 1500 - |

| | | |0,06 - 0,04 га; |

| | | |більше 1 500 до 3500 - |

| | | |0,04 - 0,02 га; понад |

| | | |3500 - 0,02 га |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. До норм розрахунку входить уся мережа підприємств|

|торгово-побутового обслуговування незалежно від їхньої відомчої|

|належності. При автономному забезпеченні підприємств інженерними|

|системами і комунікаціями, а також розміщенні на їхній території|

|підсобних будинків і споруд площу ділянки можна збільшувати до|

|50%. У норму розрахунку магазинів непродовольчих товарів у містах|

|входять комісійні магазини з розрахунку 10 кв.м торгової площі на|

|1 тис.чол. Магазини замовлень і кооперативні приймати за завданням|

|на проектування додатково до встановленої норми розрахунку|

|магазинів продовольчих товарів, орієнтовно 5-10 кв.м торгової|

|площі на 1 тис.чол. У селищах садівницьких товариств продовольчі|

|магазини передбачати з розрахунку 80 кв.м торгової площі на|

|1 тис.чол. На промислових підприємствах та в інших місцях|

|прикладання праці передбачати пункти видачі продовольчих замовлень|

|з розрахунку, кв.м нормованої площі на 1 тис. працюючих: 60 - при|

|віддаленому розміщенні промислових підприємств від сельбищної|

|зони; 36 - при розміщенні промислових підприємств біля меж|

|сельбищної зони; 24 - при розміщенні місць прикладання праці у|

|межах сельбищної території (на площі магазинів і окремих|

|об'єктах). |

|------------------------------------------------------------------|

|Ринкові |кв.м |24-40 |Від 7 до 14 кв.м на |

|комплекси |торгової | |1 кв.м торгової площі |

| |площі | |ринкового комплексу |

| | | |залежно від місткості: |

| | | |14 кв.м - при торговій |

| | | |площі до 600 кв.м; |

| | | |7 кв.м - понад |

| | | |3000 кв.м |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Для ринкового комплексу на 1 торгове місце треба|

|приймати 6 кв.м торгової площі. |

|------------------------------------------------------------------|

|Підприємства |Місць |40 (7)6) |При кількості місць, |

|громадського | | |га на 100 місць: |

|харчування | | |до 50 - 0,2 - 0,25; |

| | | |більше 50 до 150 - |

| | | |0,2 - 0,15; |

| | | |понад 150 - 0,1 |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. У містах-курортах і містах-центрах туризму|

|розрахунок мережі підприємств громадського харчування слід|

|приймати з урахуванням тимчасового населення: на бальнеологічних|

|курортах - до 90 місць, на кліматичних курортах - до 120 місць на|

|1 тис.чол. Потреба у підприємствах громадського харчування на|

|виробничих підприємствах, в установах, організаціях і навчальних|

|закладах розраховується за відомчими нормативами на|

|1 тис. працюючих (учнів) у максимальну зміну. У виробничих зонах|

|сільських поселень та в інших місцях прикладення праці, а також на|

|польових станах для обслуговування працюючих повинні передбачатися|

|підприємства громадського харчування з розрахунку 220 місць на|

|1 тис. працюючих у максимальну зміну. Заготівельні підприємства|

|громадського харчування розраховуються за нормою 300 кг за добу на|

|1 тис.чол. Для міських зон масового відпочинку населення у великих|

|і найбільших містах слід враховувати норми підприємств|

|громадського харчування 1,1-1,8 місця на 1 тис.чол. |

|------------------------------------------------------------------|

|Магазини |кв.м |6 (3)6) | |

|кулінарії |торгової | | |

| |площі | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Підприємства |Робочих |9 (2)6) 5 (2)6)|На 10 робочих місць |

|побутового |місць Те | |для підприємств |

|обслуго- |саме | |потужністю, робочих |

|вування | | |місць: 0,1 - 0,2 га |

|у т.ч. | | |- 10 - 50; |

|безпосере- | | |0,05 - 0,08 га - 50 - |

|днього | | |150; 0,03 - 0,04 га - |

|обслуго- | | |понад 150 |

|вування | | | |

|населення | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Для виробничих підприємств та інших місць|

|прикладення праці показник розрахунку підприємств побутового|

|обслуговування слід приймати у розмірі 5-10% в рахунок загальної|

|норми. |

|------------------------------------------------------------------|

|Виробничі |Робочих |4 |0,5 - 1,2 га |

|підприємства |місць | | |

|централі- | | | |

|зованого | | | |

|виконання | | | |

|замовлень | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Компле- |Те саме |2 |0,5 - 1,2 га |

|ксний12) | | | |

|приймальний | | | |

|пункт (КПП) | | | |

|сільського | | | |

|населеного | | | |

|пункту з | | | |

|кількістю | | | |

|жителів понад| | | |

|200 чол. | | | |

|------------------------------------------------------------------|

|Підприємства комунального обслуговування |

|------------------------------------------------------------------|

|Пральні, |кг білизни|98,2 120 (10)6)| |

|всього у т.ч.|за зміну | | |

|для |Те саме | | |

|міського | | | |

|населення | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Пральні |- " - |10 (10)6) |0,1 - 0,2 га на об'єкт |

|самообслуго- | | | |

|вування | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Фабрики- |- " - |11013) |0,6 - 1,0 га на об'єкт |

|пральні | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Показник розрахунку фабрик-пралень наведений з|

|урахуванням обслуговування громадського сектора до 40 кг білизни|

|за зміну. |

|------------------------------------------------------------------|

|Хімчистки, |кг речей |9,2 11,4 | |

|всього у т.ч.|за зміну |(4,0)6) | |

|для |Те саме | | |

|міського | | | |