Кінець таблиці П.1

Підприємства харчування

(заклади РГ)

Кількість місць в залі

Площа, м2

розрахункова

загальна

форма виробництва

напівфабрикати високого ступеня готовності

сировина

напівфабрикати високого ступеня готовності

сировина

1

2

3

4

5

6

8 Спеціалізовані

25

4,04

-

4,1

-

закусочні

50

3,32

-

4,1

-

75

3,08

-

3,9

-

100

2,96

-

3,7

-

9 Пивні бари

50

3,96/3,82

-

5,2/5,0

-

75

3,65/3,52

-

4,7/4,6

-

100

3,50/3,37

-

4,6/4,4

-

150

3,34/3,22

-

4,3/4,2

-

10 Спеціалізовані

25

2,68

-

3,2

-

безалкогольні бари

50

2,38

-

2,9

-

11 Спеціалізовані

25

2,96

-

3,5

-

підприємства швидкого

50

2,66

-

3,2

-

обслуговування

75

2,56

-

3,1

-

Примітка 1. У чисельнику наведено площі за самообслуговування, у знаменнику - за обслуговування офіціантами.

Примітка 2. У випадках, коли в завданні на проектування площі груп приміщень відрізняються від вказаних у додатках цих Норм, питомі показники слід коректувати.

ДОДАТОК Р

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

  1. Наказ МЗЕЗторгу України від 24.07.2002 р. № 219 "Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) громадського харчування"
  2. Наказ Мінекономіки України від 03.01.2003 р. № 2 "Рекомендовані норми технічного оснащення закладів громадського харчування"
  3. Наказ Мінекономіки України від 10.11.2009 р. № 1239 "Про внесення зміни до Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства"
  4. ВСН 1-77 / Минсвязи СССР Инструкция по проектированию молниезащиты радиообъектов (Інструкція з проектування блискавкозахисту радіооб'єктів)
  5. ВСН 01-89 / Росавтотранс Предприятия по обслуживанию автомобилей (Підприємства з обслуговування автомобілів).
  6. ВСН 60-89 / Госкомархитектуры Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования (Улаштування зв'язку, сигналізації та диспетчеризації інженерного обладнання житлових і громадських будинків. Норми проектування)
  7. ВСН 205-84 / ММСС СССР Инструкция по проектированию электроустановок, систем автоматизации технологического оборудования (Інструкція з проектування електроустановок, систем автоматизації технологічного обладнання)
  8. ВСН 600-81/Минсвязи СССР Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения (Інструкція з монтажу споруд пристроїв зв'язку, радіомовлення і телебачення)

Ключові слова: нормативні вимоги, будинки і споруди, підприємства харчування, заклади ресторанного господарства, загальні положення, організація земельних ділянок, об'ємно-планувальні та конструктивні рішення, склад та площі приміщень, пожежна безпека, інженерне обладнання

ЗМІСТ

с.

1 Сфера застосування1

2 Нормативні посилання1

3 Терміни та визначення понять9

4 Загальні положення13

5 Розміщення будинків, земельні ділянки15

5.1 Вимоги до розміщення15

5.2 Вимоги до ділянки17

6 Об'ємно-планувальні рішення19

6.1 Загальні вимоги19

6.2 Приміщення для відвідувачів23

6.2.1 Склад та основні вимоги23

6.2.2 Обідні зали25

6.2.3 Допоміжні приміщення27

6.2.4 Приміщення магазину (відділу) кулінарії29

6.3 Приміщення з виготовлення кулінарної продукції29

6.3.1 Виробничі приміщення29

6.3.2 Приміщення приймання і зберігання продуктів33

6.3.3 Службово-побутові приміщення38

7 Інженерне обладнання39

7.1 Водопостачання і каналізація39

7.2 Опалення, вентиляція і кондиціонування41

7.3 Електропостачання та електрообладнання44

7.4 Системи зв'язку та сигналізації44

7.5 Ліфти та інші види механічного транспорту47

7.6 Сміттєвидадяння47

7.7 Інженерно-технологічні вимоги48

8 Санітарно-гігієнічні та екологічні вимоги49

9 Пожежна безпека52

10 Вимоги до енергозбереження57

ДОДАТОК А

Таблиця А. 1 - Перепік додаткових послуг у підприємствах харчування (закладах РГ), які потребують спеціальних приміщень або зон59

ДОДАТОК Б

Таблиця Б.1 - Підприємства харчування (заклади РГ) для обслуговування працюючих (співробітників, осіб, що назначаються) на підприємствах, в організаціях, установах і закладах (“Закрита мережа”).....................................60

Таблиця Б.2 - Підприємства харчування (заклади РГ) для відвідувачів закладів та об'єктів обслуговування населення61

ДОДАТОК В

Вимоги доступності для інвалідів та інших маломобільних груп населення в підприємствах харчування (закладах РГ)62

ДОДАТОК Г

Таблиця Г.1 - Мінімально необхідні площі груп приміщень для відвідувачів (м2)64

ДОДАТОК Д

Таблиця Д.1 - Перелік виробничих приміщень66

ДОДАТОК Е

Таблиця Е.1 - Мінімально необхідні площі безпосередньо виробничих приміщень (м2)67

ДОДАТОК Ж

Таблиця Ж.1 - Склад приміщень цехів кондитерського і борошняних виробів69

ДОДАТОК И

Таблиця И.1 - Мінімально необхідні площі приміщень приймання і зберігання продуктів (м2)70

ДОДАТОК К

Таблиця К.1 - Розгорнутий перелік службово-побутових приміщень72

ДОДАТОК Л

Таблиця Л.1 - Мінімально необхідні площі службово-побутових приміщень (м2)73

ДОДАТОК М

Таблиця М.1 - Розрахункова температура, t°C, взимку і кратність повітрообміну, 1/година, приміщень підприємств харчування (закладів РГ)74

ДОДАТОК Н

Таблиця Н. 1 - Співвідношення кількості страв і борошняних виробів на день до кількості місць у залах підприємств харчування (закладів РГ)75

ДОДАТОК П

Таблиця П.1 - Мінімальні питомі показники розрахункової і загальної площі підприємств харчування (закладів РГ) (на одне місце в залі)77

ДОДАТОК Р

Бібліографія79