ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) С.32

Продовження додатка Л

Продолжение приложения Л

Найменування грунту Наименование грунта

Кількість

Количество, м

Примітка Примечание

Заводська територія

Заводская территория

Передзаводська територія

Предзаводская территория

Насип

Насыпь

(+)

Виїмка

Выемка

(-)

Насип

Насыпь

(+)

Виїмка

Выемка

(-)

5 Нестача придатного грунту

Недостаток пригодного грунта

1990**

100**

6 Грунт непридатний для улаштування насипу основ будівель, споруд, що підлягає видаленню з території (торф)

Грунт непригодный для устройства насыпи оснований зданий, сооружений, подлежащий удалению с территории (торф)

47300***

47300

7140***

7140

ГП (5)

7 Родючий грунт, всього Плодородный грунт, всего

44500

7340

ГП(4)

в т.ч.:

а) що використовується для озеленення території используемый для озеленения территории

860

140

б) надмір родючого грунту (рекультивація земель)

избыток плодородного грунта (рекультивация земель)

43640

7200

8 Разом грунту, що переробляється

Итого перерабатываемого

грунта

264390

264390

81840

81840

* З урахуванням попереднього зрізування родючого ґрунту

С учетом предварительной срезки плодородного грунта

** У кар’єрі

В карьере

*** У відвалі

В отвале

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) С.33

Додаток М

(довідковий)

Приложение М

(справочное)

Приклад оформления зведеного плану інженерних мереж

Пример оформления сводного плана инженерных сетей

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) С.34

Додаток Н

(довідковий)

Приложение Н

(справочное)

Приклад оформления відомості малих архітектурних форм та переносних виробів

Пример оформления ведомости малых архитектурных форм и переносных изделий

Поз.

Поз.

Позначка Обозначение

Найменування

Наименование

Кільк.

Кол.

Примітка

Примечание

Альтанка

Беседка

1

320-60

тип 1

1

2

320-60

тип 2

3

3

320-18

Бум «Крокодил», тип 1

Бум «Крокодил», тип 1

2

4

320-18

Гойдалка

Качели

3

15

320-60

Лавка без бильця, тип 2

Скамья без спинки, тип 2

6

Переносна

Переносная

16

320-10

Урна для сміття, тип 3

Урна для мусора, тип 3

12

Переносна

Переносная

Додаток П

(довідковий)

Приложение П

(справочное)

Приклад оформлення відомості елементів озеленення Пример оформления ведомости элементов озеленения

Поз.

Поз.

Найменування породи або виду насаджень

Наименование породы или вида насаждений

Вік, років

Возраст, лет

Кільк.

Кол.

Примітка

Примечание

1

Модрина сибірська

Лиственница сибирская

8

20

3 комлем

С комом

0,8х0,8х0,6 м

2

Береза бородавчаста

Береза бородавчатая

5

35

Саджанець

Саженец

3

Глід звичайний

Боярышник обыкновенный

5

140

Саджанець

Саженец

4

Кизильник блискучий

Кизильник блестящий

5

560

Саджанець

Саженец

5

Квітник

Цветник

20

3 багаторічних

Из многолетних,

м2

6

Газон партерний

Газон партерный

1240

м2

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) С.35

Додаток Р

(довідковий)

Приложение Р

(справочное)

Приклад оформления відомості тротуарів, доріжок та майданчиків

Пример оформления ведомости тротуаров, дорожек и площадок

Поз.

Поз.

Найменування

Наименование

Тип

Площа покриття

Площадь покрытия,

Примітка Примечание

1

Тротуар

1

480

2

Тротуар з бордюром із бортового каменю

Тротуар с бордюром из бортового камня

БР.100.20.8, L=634,0 м

2

230

3

Майданчик

2

80

4

Площадка

4

120

5

Садова доріжка

Садовая дорожка

4

230

Рисунок Р.1

Приклад оформления відомості доріг, під'їздів та проїздів

Пример оформления ведомости дорог, подъездов и проездов

Найменування Наименование

Координати

Координаты

Довжина

Длина, м

Ширина

Ширина, м

Тип шляхового

покриття

Тип дорожного покрытия

Тип поперечного

профілю

Тип поперечного профиля

Початку Начала

Кінця

Конца

Проїзд 1

Проезд

1А+51.52; ЗБ+21,35

1А+51.62; 5Б+43.25

221,90

5,50

1

2

Проїзд 2

Проезд

2А+10,30; 25+30,51

ЗА+60,00; 4Б+80,23

298,05

3,50

2

3

Під'їзд

Подъезд

4Б+50,10

1А+51,62; 4Б+50.10

1А+90.90; 4Б+50,10

39,28

4,50

2

2

Рисунок Р.2

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) С.36

Додаток С

(довідковий)

Приложение С

(справочное)

Приклад оформления перерізів тротуарів, доріжок та майданчиків Пример оформления сечений тротуаров, дорожек и площадок

Тротуар (тип 1)

Тротуар (тип 2)

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) С.37

Продовження додатка С

Продолжение приложения С

Доріжка, майданчик

Дорожка, площадка (тип...)

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) С.38

Додаток Т

(довідковий)

Приложение Т

(справочное)

Приклад оформления плану озеленення

Пример оформления плана озеленения

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) С.39

Додаток У

(довідковий)

Приложение У

(справочное)

Приклад оформлення плану-розташування малих архітектурних форм

та переносних виробів

Пример оформлення плана расположения малых архитектурных форм

и переносных изделий

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) С.40

Додаток Ф

(довідковий)

Приложение Ф

(справочное)

Приклад оформления плану проїздів, тротуарів, доріжок, майданчиків

Пример оформления плана проездов, тротуаров, дорожек, площадок

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) С.41

УДК Ж01

Ключові слова: генеральний план, креслення, розпланування, рельєф, земляні маси, інженерні мережі, благоустрій території

Ключевые слова: генеральный план, разбиво-чный план. рельєф, земляные массы, инженерные сети, благоустройство территории

Коректор - А.О.Луковська

Комп'ютерна верстка - Т.І.Цапро Відповідальний за випуск - В.М.Чеснок Укрархбудінформ

252133, Київ-133, бульвар Лесі Українки.26 Зовнішторгвидав України Зам. 6

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )