| | | | | ниць | | ниць | | |

|---+--------+-----+-------+------+-------+------+-------+---------|

| А |розділь-|під- |від 10 |до 80 |більше |більше|більше |більше |

| | не |земне| до 40 |включ.| 40 до |80 до |100 до | 150 |

| |(тради- | |включ. | | 100 | 150 | 200 | |

| | ційне) | | | |включ. |включ.|включ. | |

|---+--------+-----+-------+------+-------+------+-------+---------|

| Б |зблоко- |під- |від 10 |до 80 |більше |більше|більше |більше |

| | ване |земне| до 40 |включ.| 40 до |80 до |100 до | 150 |

| |(блочне)| |включ. | | 100 | 150 | 200 | |

| | | | | |включ. |включ.|включ. | |

|---+--------+-----+-------+------+-------+------+-------+---------|

| В |розділь-| на- | до 20 |до 40 |більше |більше| - | - |

| | не |земне|включ. |включ.| 20 до |40 до | | |

| |(модуль-| | | | 80 | 100 | | |

| | не) | | | |включ. |включ.| | |

| | | | | |(до 20 | | | |

| | | | | |включ.)| | | |

|---+--------+-----+-------+------+-------+------+-------+---------|

| Г |зблоко- | на- | до 20 |до 40 |більше |більше| - | - |

| | ване |земне|включ. |включ.| 20 до |40 до | | |

| |(конте- | | | | 40 | 80 | | |

| | йнерне)| | | |включ. |включ.| | |

| | | | | |(до 20 | | | |

| | | | | |включ.)| | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка 1. Резервуар вважається підземним, якщо найвищий|

|рівень пального в ньому знаходиться не менше як на 0,2 м нижче|

|рівня планувальної відмітки прилеглої території на відстані не|

|менше 3,0 м від стінки резервуара. |

| Примітка 2. Одна ПРК може мати від 1 до 10 роздавальних|

|пістолетів в залежності від кількості видів пального та відсіків у|

|резервуарі. При цьому в розрахунках потужності АЗС приймається|

|заправлення не більше двох автомобілів на одну ПРК одночасно,|

|незалежно від кількості пістолетів у ній. |

| Примітка 3. АЗС всіх типів та категорій при розміщенні у|

|стислих містобудівних умовах щільної забудови можуть бути|

|запроектовані із додатковими технологічними заходами щодо|

|підвищеного рівня екологічної безпеки (додаток 7.2). |

| Примітка 4. Малі АЗС при їх розміщенні на сельбищних|

|територіях населених пунктів призначаються для заправлення паливом|

|тільки легкових автомобілів та мікроавтобусів, а середні та|

|великі - для автомобілів всіх типів за умови розміщення за межами|

|житлових кварталів (мікрорайонів). |

| Примітка 5. При визначенні орієнтовної потужності АЗС за|

|показником кількості автозаправок на добу слід керуватися таким|

|співвідношенням - при пропускній здатності до: 40 од./год.|

|відповідає 100 од./добу 135 од./год. відповідає 500 од./добу|

|80 од./год. відповідає 200 од./добу 150 од./год. відповідає|

|750 од./добу 100 од./год. відповідає 250 од./добу більше|

|150 од./год. відповідає більше 1000 од./добу |

--------------------------------------------------------------------

7.57* АЗС слід розміщувати: в найзначніших та великих містах уздовж магістральних вулиць загальноміського та районного значення, в середніх та малих містах - уздовж магістральних вулиць і доріг, а також уздовж вулиць і доріг промислових і комунально-складських зон та на їх територіях.

Розміщувати АЗС на пішохідних вулицях та внутрішньоквартальних проїздах забороняється.

7.58* Земельні ділянки, відведені для будівництва АЗС, розміщують поза межами червоних ліній вулиць або частково в їх межах, якщо містобудівною документацією ця територія не передбачена для розширення проїжджої частини вулиці на перспективу. В межах червоних ліній допускається відводити земельні ділянки та розміщувати споруди АЗС тільки тимчасово за умови погодження та затвердження у встановленому порядку.

7.59* Розміщення АЗС повинне здійснюватись на ділянках, передбачених для їх будівництва відповідною містобудівною документацією. В інших випадках, у разі відсутності або після завершення розрахункового терміну дії цих документів вибір земельної ділянки та погодження місця розташування АЗС здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства на підставі містобудівного обґрунтування розміщення об'єкта, погодженого і затвердженого в установленому порядку.

7.60* АЗС можуть бути з підземним або наземним розміщенням резервуарів.

У центральних щільно забудованих районах міст з населенням 200 тис. чол. і більше допускається розміщення нових АЗС лише малої потужності з підземним розташуванням резервуарів типів А і Б без пунктів технічного обслуговування та при застосуванні пожежобезпечних технологій та екологобезпечного обладнання (додаток 7.2*), що сертифіковане в Україні, або можливість використання якого підтверджена експертним висновком органів державного нагляду у встановленому порядку.

При розміщенні в межах населених пунктів АЗС типу В максимальна сумарна місткість наземних резервуарів для зберігання рідкого палива не повинна перевищувати 80 куб.м при застосуванні пожежобезпечних технологій та екологобезпечного обладнання (додаток 7.2*), що сертифіковане в Україні, або можливість використання якого підтверджена експертним висновком органів державного нагляду у встановленому порядку. При цьому місткість кожного окремого з резервуарів не повинна перевищувати 20 куб.м.

АЗС великої потужності типів А і Б слід розміщувати у промислових та комунальних зонах, санітарно-захисних зонах об'єктів у відповідності з встановленим законодавством режимом їх використання.

Застосування контейнерних АЗС малої та середньої потужності типу Г допускається в межах населених пунктів на земельних ділянках автогосподарств, промислових підприємств, гаражних кооперативів, платних стоянок автомобілів, моторних човнів і катерів, на пристанях з дотриманням санітарних розривів та протипожежних відстаней і вимог природоохоронного законодавства.

Улаштування АЗС із підземними одностінними резервуарами в межах населених пунктів не дозволяється.

Зменшення санітарних розривів від АЗС до оточуючих споруд за наявності на цій території небезпечних явищ геологічного та геотехногенного походження (тектонічних, сейсмічних, зсувних сельових, карстових явищ та інших деформацій земної поверхні, підтоплення, затоплення тощо) не дозволяється.

7.61* Розміщення нових та реконструкцію існуючих АЗС необхідно здійснювати з дотриманням санітарних розривів та протипожежних відстаней від найближчої з споруд АЗС до найближчих будинків, споруд та інженерних мереж у відповідності з таблицею 7.9* та додатком 8.3* з урахуванням правил безпеки дорожнього руху.

Відстані обчислюються від найближчого з вибухонебезпечних пристроїв та джерел забруднення споруд АЗС - стін наземних резервуарів палива та корпусів паливороздавальних колонок (далі - ПРК), технологічних колодязів, дихальних пристроїв підземних резервуарів, витяжних вентиляційних шахт аварійних резервуарів та очисних споруд, вузла зливу палива у резервуари до:

зовнішніх стін житлових та громадських будинків;

межі ділянок садибних, дачних та садівницьких будинків, дитячих дошкільних установ, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних установ із стаціонаром, санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв, будинків-інтернатів загального та спеціального типів, закладів відпочинку, фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих комплексів, а також майданчиків для ігор, занять фізкультурою та спортом, відпочинку населення, місць масового скупчення людей згідно з таблицею 7.9*.

Примітка 1. Відстані від споруд АЗС, які розміщують на земельних ділянках промислових, комунально-складських, науково-виробничих, автотранспортних підприємств, установ, організацій та підприємств з обслуговування автотранспорту для їх власних потреб, до зовнішніх стін виробничих, адміністративних, побутових будинків і складських будівель цих підприємств приймають згідно з пунктами 6 та 7 таблиці 7.9*, крім підприємств з виробництва харчових продуктів та медичних препаратів, для яких відстані визначають за пунктом 1 таблиці 7.9* як для житлових та громадських будинків.

Примітка 2. Допускається за погодженням з органами державного пожежного нагляду зменшувати відстані від АЗС середньої потужності з наземними резервуарами (тип В) до житлових і громадських будинків I і II-го ступенів вогнестійкості проти показників, указаних у таблиці 7.9*, але не більше ніж на 25%.

Таблиця 7.9* - Протипожежні відстані від об'єктів оточуючого середовища до споруд АЗС

--------------------------------------------------------------------

|Найменування об'єкта, до |Мінімальна відстань від споруд АЗС, м |

|якого визначають відстань|----------------------------------------|

| від споруд АЗС | Типів А і Б з | Типу В з |

| | підземними | наземними |

| | резервуарами | резервуарами |

| |--------------------+-------------------|

| |малі |середні |вели-|малі | середні |

| | | |кі | | |

|-------------------------+-----+--------+-----+-----+-------------|

|1. Житлові та громадські | 25 | 40 | 50 | 50 | 80 |

|будинки | | | | | |

|-------------------------+-----+--------+-----+-----+-------------|

|2. Місця масового | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 |

|скупчення людей (до | | | | | |

|зупинки громадського | | | | | |

|транспорту, межі | | | | | |

|території ринку) | | | | | |

|-------------------------+-----+--------+-----+-----+-------------|

|3. Окремі торгові палатки| 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |

|і кіоски | | | | | |

|-------------------------+-----+--------+-----+-----+-------------|

|4. Індивідуальні гаражі | 18 | 18 | 18 | 20 | 30 |

|та відкриті стоянки для | | | | | |

|автомобілів | | | | | |

|-------------------------+-----+--------+-----+-----+-------------|

|5. Очисні каналізаційні | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 |

|споруди, що не | | | | | |

|відносяться до АЗС | | | | | |

|-------------------------+-----+--------+-----+-----+-------------|

|6. Виробничі (за винятком| 12 | 12 | 15 | 15 | 20 |

|указаних у пункті 8), | | | | | |

|адміністративні і | | | | | |

|побутові будинки, | | | | | |

|складські будівлі і | | | | | |

|споруди промислових | | | | | |

|підприємств I, II та | | | | | |

|III-го ступенів | | | | | |

|вогнестійкості | | | | | |

|-------------------------+-----+--------+-----+-----+-------------|

|7. Те саме IIIа, IIIб, | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 |

|IV, IVа, 4-го ступенів | | | | | |

|вогнестійкості | | | | | |

|-------------------------+-----+--------+-----+-----+-------------|

|8. Виробничі будинки з | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|наявністю радіоактивних | | | | | |

|або шкідливих речовин | | | | | |

|-------------------------+-----+--------+-----+-----+-------------|

|9. Склади лісових | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |

|матеріалів, торфу, | | | | | |

|волокнистих горючих | | | | | |

|речовин | | | | | |

|-------------------------+-----+--------+-----+-----+-------------|

|10. Масиви лісу, парків, |25 10| 25 10 |25 10|30 15| 40 15 |

|міських скверів: | | | | | |

|- хвойних і змішаних | | | | | |

|порід | | | | | |

|- листяних порід | | | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Для виробничих будинків та складських будівель|

|категорій А і Б відстані, зазначені в пункті 6, збільшуються на|

|50%, а категорії В - на 25%. |

--------------------------------------------------------------------

7.62* Величину санітарних розривів від обладнання АЗС до оточуючих будинків і споруд установлюють за розрахунками хімічного і акустичного забруднення атмосферного повітря, але не менше 50 м.

Для АЗС малої та середньої потужності типів А і Б величина санітарних розривів від обладнання АЗС та автотранспортних засобів, що обслуговуються, може бути зменшена за умови застосування пожежобезпечних технологій та екологобезпечного обладнання (додаток 7.2*), що сертифіковане в Україні, або можливість використання якого підтверджена експертним висновком органів державного нагляду у встановленому порядку, але не менше ніж до 25 м для малої та 40 м для середньої АЗС. При цьому розрахункові показники викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з урахуванням його фонового рівня не повинні перевищувати гігієнічні нормативи та нормативи екологічної безпеки. Зменшення санітарних розривів погоджується з органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду та місцевими органами Мінекоресурсів у встановленому порядку.

7.63* Не допускається розміщувати АЗС на ділянках вулиць і доріг з поздовжнім похилом більше 40%0 та з радіусами закруглення у плані 250 м і менше.

Наземні споруди АЗС слід розміщувати на відстані не менше 10 м від краю проїжджої частини. На дорогах з 1-2 смугами руху в кожному напрямку на під'їздах до АЗС необхідно улаштовувати додаткову смугу накопичення транспортних засобів завширшки, що дорівнює основній смузі руху, але не менше 3,0 м, впродовж 50 м до в'їзду на АЗС та 15 м від виїзду з неї. Довжину переходу від основної ширини проїжджої частини до додаткової смуги накопичення слід приймати не менше 15 м. Допускається зменшення довжини смуги накопичення до 30 м для малих та 40 м для середніх АЗС за умови їх розташування на вулицях з інтенсивністю руху не більше 300 авт./год. на 1 смугу руху.

7.64* Територія АЗС відокремлюється від проїжджої частини острівцем безпеки, ширина якого встановлюється з умов розміщення транспортного бар'єра, тротуару. В'їзд та виїзд з території АЗС влаштовують окремо один від одного завширшки не менше 4,2 м кожний з радіусом закруглення не менше 10 м. Якщо в'їзд та виїзд влаштовуються суміщеними, між ними необхідно передбачити розділювальний острівець безпеки завширшки не менше 1 м, піднятий над проїжджою частиною на 0,1 м.

7.65* Найменшу відстань від в'їзду та виїзду з території АЗС слід приймати:

а) до перехрестя з магістральною вулицею (найближча межа її проїжджої частини) - 100 м;

б) до перехрестя з вулицею або проїздом місцевого значення (найближча межа її проїжджої частини) - 35 м;

в) до вікон робочих та житлових приміщень, ділянок загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних та лікувальних закладів, майданчиків відпочинку - 15 м.

8 Інженерне обладнання

Водопостачання і каналізація

8.1 Вирішення водопостачання і каналізації у проектах планування і забудови повинне забезпечити:

оцінку умов водопостачання й водовідведення як елементів комплексної оцінки умов розвитку міст;

визначення продуктивності систем на розрахункові етапи для такого складу і кількості водокористувачів, який проектується;

розробку принципових схем в ув'язці з планувальною структурою, функціональним зонуванням, вимогами охорони зовнішнього середовища і заходами щодо організації інженерної інфраструктури групових систем населених місць.